Sei sulla pagina 1di 189
PATROLOGLA CURSUS COMPLETUS, SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA, ONNIUN SS. PATRUM, DOCTORUM, SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICORUM, SIVE LATINORUM, SIVE GRACORUN, VO APOSTOLICO AD ETATEM INNOCENTH HI (ANW. 124) PRO LATINIS EP AD PHOT TEMPORA (ANN. 891) PRO GRACIS FLORUERUNT : RECUSIO CHRONOLOGICA OMNIUM QUA EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLIC TRADITIONS PER DUODECIM PRIMA ECCLESLE SECULA ET ANPLIUS, JURTA EDITIONES ACCURATTESIMAS, ITER St CUMQUE NONNULLIS CODICIOUS MANUSCATPTIS COLLATAS, PERQUAX DILIGEN- TER CASH, SSERTATIONIBUS, COMMENTARI:S, VARUSQUE LECTIONIDUS CONTINENTER ILLUSTRATA } OMNIRUS OPERIBUS POST AMPLISSOAAS MOCIONES QUA TAIOUS NOVISSIMIS SA:COLIS DENKRTUR ABSOLUTAS, DETECTIS AUCTA} INDICIBUS FARTICULADIBIS ANALYTIGIS, SINGULGS SIVK TOKGS SIVE AUCTORES ALIGUSUS MOKENTE SUBSRQUENTINUS, DONATA ; CAPITULIS INTRA IPSCM TEXTUM RITE DISPOSITIS, NECNON KT TITULIS SINGU- LANUM PAGINARUM MANGINEM SUPERIONEM DISTINGURYTIDUS SUNSEGTAMQUE MATERIAM SIGNIPICAN- TIUUS, ADORNATA; OPRAIGUS CUM DUBLIS, TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ONDINE AD TRADYTIONEN BCCLUSTASTICAM POLLENTCNOS, AMPLIPIC DUCENHIS EF AMPLIUS LOGUPLETATA INDICIDUS IN QUODQUE RELIGIONIS PUNCTUM, DOGMATICLA, MORALE, LiTUNGIeUM, CANORICUM, DISCIPLINARE, WISTORIGCM, FT CUNCTA ALIA SINE ULLA EXCEPTIONS; SED PRAGHTIN DUOBUS IND CIBUS INENSIS EF GEAERALIBUS, ALYERO scuLIceT RERUM, QUO CONSULTO, qUIDQUID NOK SOLUM TALIS TALIGVE ATER, VERCM RTCAM UNUSQUISQUE TATRUM, ASSQUE ULLA EXCEPTIONN , IN QUODLIBET IEMA scHUPSeRET, UNO INTUIU ConsPICIATUR; ALTERO SCRIPTURA SACILE, ux quo LECTORI GOMPERINE IT OMVICN QUINAS PATKES ET IN QUIBUS OPERUX SUOKUM LUciS SINGULOS SINGULORUM LIDRORUM SGRIPTURA VEREUS, A PRIMO GENESEOS USGI AD NOVISSINCH APOCALYPSIS, COMMENTATI SINT. HOITO ACCURATSSIMA, CACTERIGQUE ONSIOUS FACIL ANTEPONENDA, Sl FERPENDANTUR CIARACTERDM NICIDITAS, CHARTA QUALITAS, INTSGRCAS THXTUS, PENEOUTIO CORREETIONIE, OPERUM REGUSORUM TOM VARIETAS TOM NUMERUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA StBIQUE IX TOTO PATROLOGLA DECURSU CONSTANTER SDILIS, PRETIC EXICUITAS, PRASLRTIMUUE IST COLLECTIO, UNA, METHODICA ET CUINONOLOGICA, SERCENTONUM FRAGMENTONUS OPUSCULORUMQCE KAGTSNUS MIC ILLIG srassonus, PROMUM AUTEM IM KOSTRA TIDLCOTHEGA, Tx OPERIAUS GF MSS. AD OMNES ATATES, LOCOS, LINCUAS FORMASQUE PERTINNTIBUS, CUADUNATORUL. SERIES GRAECA, IN QUA PRODSUNT PATRES, DOCTORES SCRIPYORESQUE KCCLESLE GRACE AS. BARNABA AD PHOTIUM. ACCURANTE J.-P. MIGNE, Bibliotheese Cleri universe, SIVE GURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIM RECLESIASTIC. QUI AB RAMOS EDITORE, PATIOLOGEA, AD INSTAR TRSIUS RCCLESLE, IN DUAS PARTES DLVIDITUR, ALIA NOMPE LATINA, ALIA GIdCO-LAVINA LAMINA, JAM PENITCS EXARATA, VIGINTI-QUINQUS RT DUGENTIS YOLUMIXISUS MOLE SUA STAT, MOXY POST PENACTOS INDICRS STAN, AC QUINQUE-NIGINTIGENTUM ET MILLE FRANCIS VEIT, GI8CA DUMJCE EDITION® PIS NANDATA FST. PRION GR.VCUM TRNTCM UNA CUM ViRSIONE LATINA LATARALIS AMPLECHTVL, UT_AD DUO- DRSIM RT CENTUN VOLUMINA UNA GUM INDICLDUS PRRVENIET; POSTRAION AUTEM FANG VEUSIONKM TANTUM kt Ruy IQUE INTHA OOTO ET QUINQUAGINYA VOLUNINA IXTINEDITLA; URRAGLE VIGESIMA QUANTA DIE DEES its 1860 ONNINO APPARUERAT, SED LINE TXDICINUS. UNUMQUODQUE VOLUMEN GRARCO-LATINUM OCTO, UNUM: QvODOLE MERE LaTINiA QUIRQIX FRANCIS SOLUNMODO HMITUN MIQCE VERO, VI PRETIC Hot FRUATUN EMPTOX, COLLEGTIONEM INTRGRAN, SIVE GRACAM SIVE Lat : BuUsESOM VOLUMIRIS ANCLITUDINEM KECNON 6 1 guts EMAT INTEGRE BY SUONSI COLLECTIONRW G&ACO-LATINAM, VEL EANDSM GX CRAIG LATINN YERSAM, TIM QLODOYG VOLUME PEO NOVEN VEL PRO SEX FRANCIS OTINEHTT. PATROLOWIA GRACH TOM xIy. SS. MACARIT AMBO, ASGYPTIUS ET ALEXANDRINUS. HISTORIA LAUSIAG PARISIIS APUD GARNIER FRATRES EDITORES, ET J.-P. MIGNE, § WW VIA DICTA: AVENUE DU MAINE, 208 1903 (GCESSORES SASCULUM IV, ANNUS 390. TON EN ATIO[ JIATEPON HMON MAKAPIOY, TOY AIrYITIOY, MAKAPIOY TOY AAEZANAPEOZ, "TA EYPIEKOMENA TIANTA, SANCTORUM PATRUM MACARIT A:GYPTIH, MACARIT ALEXANDRINI, OPERA QUE SUPERSUNT OMNIA; AD PIDEM VATICANE, VINDORONENSIUM, BEROLINENSIS, ALIORUM CODICUM, PARTS PRIMUS EDIDIT, PARTI EDITA RECOGNOVIT, GRACE ET LATINE, HENRICUS JOSEPHUS Fi 08. EY $8. THEOL. DOGTOR, 8S. THROLOGLE IN UNIVERSITAT BONNENSI PROFESSOR, NEMPE A PRINCIPIO VoU.t:MINIS AD COLUMNAM 448 INCLUSIVE, CETERIS COLUMNIS INDE AD FINEM AB EDrroniBUs Crusus Com- pleti sumia ccna ansouunis. ACKEUIT, AM USDEM EDITORIUUS, RECOGNETA, PALLADM HELENOPOLITANI EPISCOPI HISTORIA LAUSLACA. TOMUS UNICUS. vent 10 PRANCIS GALLICIs. PARISIIS APUD GARNIER FRATRES EDITORES, ET J.-P. MIGNE, SUCCESSORES IN VIA DIGTA : AVENUE DU MAINE, 208. 1903 469 HOMILLE, — HOM. I. 680 TOY EN APIOJE HATPOS HMON MAKAPIOY TOY AIPYIITIOY OMIATAI TINEYMATIKAI, MANY TOAAHE O®EAFIAD METIAHPOMENAL, TIEPE THE OSEIAOMENHE KAI ZIIOYAAZOMENLE TOIL XPIZTIANOIE TEAEIOTHTOR. S. P.N. MACARIT AAGYTPII HOMILLE SPIRITUALEs, PERMAGNA UTILITATE REFERTA, DE INTEGRITATE QU DECET CHRISTIANOS, CUIQUE OPERAM DARE DEBENT. (Gauuann, Vet. Pairum Biblioth. t. Vil, p. 3.) OMIATA TIPOTH. "ADnpopind apdo pases THs mapd TH BLER tah Th mpogiry pe7paupevng Smraatas, Al, "Hy "ESeuth mpopitns érrasi Esbsov nai Subokov Oruptonc, Sempicara* xai Eypae Yor énractay puarnploy Wadiroy piunvoay. Bide yo bw tH midi dpux Xepovblp, vereapa ox mevparind’ by Exdary Soy éesupe dyoura, to fy mpbowmov Mevrag, al 1d bs pic. oroy Ger0d nai tb étepav phayou, zai Gide mpéo- worty dadpomoy, Kak xripuyes xal'ixaarsy npia- wroy fag wh bnoviedai con tax Eapoote, % éxi- chia, Te vara abrav ép0adpiv ipspov nak ai xotW Vier spoing membipavra Sepdror. Kei ode Hy tines tis, 55 oie iyepsv Gpbaluar, Kar reoyot xalr by mpiownay tells, e & tpozs. Kai iv sols rpogets iv naiua, xei elder de Syolape dvipsmoy, amt ri ta rods modus aired, a¢ epyov aumpsipov. Kat apspe <0 douu ce Kepovbiy, wad 24 Sia tiv in axpiusrer Msarérny, OF mpscundy fort, Kai edev Gxoxdzm rox Xepoubin, fag elon GuOpernoy Inobasrilovea usr pipoveay. BY. Kei cairo xep dey 6 mpopizns att, Dnbwly fv xal Bibaor, “Ynedsirvee dé ee ixepov eal mpesrunodro pustindy Kai Ouixdy mpayen, puariipuey amoxenpy in’ tcydcov Se vox ypiver guvepnfty Ink Hs ime zai Speaty 1 Boddera noptieatat, xark wbvov Wahis dnd Toy yeredv, 4 Exeoh. 1, 4 seq.; x, 2 seq. Parnot. Ga, XXXIV. A 1-3 HOMILIA PRIMA. Allegorica interpretatio visionis apud Exechielem descriplz. 1. Quam Ezeehiel propheta divinam illustremque visionem videratt,eam litterarum monumentis man- davit ac descripsit, mysteriis humane menti im- perviis refertam. Vidit enim in campo currum Cherubim, quatuor animalia spiritualia, Quorum singulis erant quatuor facies, uni quidem leonis, alteri aquile:, tertio vituli, quarto hominis facies oral. Singulis quoque faciebus erant ale, ut neque anteriora, neque posteriora cognosci potuerint. Terga illoram oculis plena ; et pectora similiter ooulis abundabant, nee ullus erat locus, qui oculis nonfuerit plenissimus. Blrolw secundum quamque faciew tres, in modum rot : et in rotis inerat spi- ritus, Bt vidit tanquam similitudinem hominis, et que subtus pedes ojus erant tanquam opus sap- phiri. Bt ferebat currus Cherubim, animalia vero insidentem Dominum. Quocunque progredi vole- bant, in faciem erat. Kt vidit subtus Cherabim yeluti manam hominis, gestantem et fulcientem. Il. Et hoe quod vidit propheta in ecstasi seu stupore constitutus, verum ac certum erat. Si- gnificabatur enim ac adurubrabatur alia queedam, non minus arcana, quam divina res, mysterium scilicet a generationibus revera absconditum, ma- 434 8, MACARIT festandum tamen ultimis temporibus in appari- A tione Christi, Videbat enim mysterium anime, que, Dominum suum amplexura, et thronus glorie fu- tura erat, Anima siquidem, que de Spiritus sancti, preparantis illam sibi in sedem et habitationem, participare lumine digna judicata, et pulehritudine inenarrabilis glorive ojus illustrata est, tola fit lumea, téta facies ot tola oculus : neo ulla est ejus pars, que oculis spiritualibus luminis plena non sit: hoc est, nulla ejus pars tenebris offusa, sed lota lumen et Spiritus effecta, et tota oculata, nee anteriorem, nec posteriorem partem ullam habet, sed undique in facie est, descendente super illam, et in ea insidente ineffabili pulchritudine gloriee luminis Christi, Etquemadmodum sol undequaque sui similis, 4 mullam parlem posteramaut imperfe~ ctam habet, sed totus ornino lumine coruseat, ot totus lumen est, ex similibus partibus eontlatus ; aut quemadmodam ignis, ipsum seilicet lumen ignis, totus sibi similis est, nee anterius, aut po- sterius, aut majus, aut minus quid in se habet : sic el aniua, ineffabili pulobritudine gioriee luminis faciei Christi perfecte illustrata, et Spiritus sanoti perfecte particeps facta, et que fieret habitatio et sedes ei digna judicata, tola oculus, tota lumen, toia facies, tota gloria et tola spiritas fit, ita pro parante eam Christo, ferente, agente, portante, ge- slante, sieque exornanteae decoranteillam pulebri- tudine spirituali ; inquit enim : Manus hominis erat Sublus Cherubim®, Quia ipse est qui in ea vehitur, et qui viam ei commonstrat, B e MM. Quatuor autem illa animalie ourrum ferentia typum pra se ferebant preecipuarum anime ratio- nalis partium. Quemadmodum enim aquila ceteris avibus dominatur, et leo agrestibus feris, ac tau- Tus mansuetis animalibus, et homo ereaturis pree- stat : sie et anime sunt potentice, alize aliis excel- lentiores. Dieo autem, voluntatem, conscientiam, amentem et diligeadi vim. Per illas enim currus anime gubernatur, et in his requieseit Dens. Aliter Yero et ad calestem sanctorum Ecclesiam trans~ ferri hoo potest. Et quemadmodum illue dieit, quod aninatia erant valde subliméa, plena oculis, neccuiguamlicebat comprehenderenumerum oculo- rum, aut sublimitatem * , quia horum eogaitio data non est; etquemadmodum sidera in ccelo contem- plari et admirari datum est omnibus hominibus : numerum vero eorum cognoscere in nullius virilbus est: eodem modo in ewlestem sanctorum Eccle- siam ingradi quidem et refoeillari omoibus certa- men inituris lieet : eognoscere vero et comprehiene dere numerum, soli Deo aseribitur, illique soli tribuitur. Fertur igitur et vebilur insidens ille a eurru et throno oculatorum animalium, aut a qualibet anima, que ipsi thronus et sedes facta est, et qua ooulus et lumen exsistit, cum ascenderit + Beech. x, 4. * ibid. 1% GYPTIL 452 gponsiag rod Xpiscod. Wuywe kp puariptoy eeion, wis adhe: BézeaOu thy dauris Kory, xai Opivog BOE Wugt yee a nateieon feten xoumvioa to Mveipare x wai varaduypStion ini 703 xiMhous ths dipirvo Sékng abzod, oypsi sig. xadédpav tai aberripiey, Sha gs yiverat, nak dha mpéaumer, apadpic xed odds adthe pépos wh cr tiv mucupereniiv dpbadpiy To guards + rade’ Lorev odd BY Oy Fo Bou pag vad midpa inteyactsion, xa Bin doladudy yipovaa, Hi Exovae F Garepiv th} Srevrfer pipos, Gide wiv Ty xark mpscwnoy ruyydan odoa, imiGebuxivos ix’ airiy xai immalleadévros 100 Uppirov wiNlovs he 8kqs to parrés, tod Xpuaxod. Kai donee o dios miivrn Suords iovt, ph Exuv 7 pépag Sarepov % a- Jatrrov, G02! Glog HE Siow GefoEzcrae tH putt, xa Bog gts miogepits Tip, alts <8 pais tod Tupis, Gav deme» airs itt, nat ode tye by inure moder, diazaroy, % pittor, xai Dacrav* aire Kok pug h rxar@daupbetoa te Yeiws ond cob afpirou ndddove the GéEne tod yo- tis x00 mpagumey rod Xpeavel, xai xommubaara Tveipare agin sAlclas, nai xzvouenripeay et Op6~ vo Or0d xarakifeion yevdsbar, thu dpSaduss, x2 Alin pas, xai Bq cpicwnoy, xsi By debe, xai dln Odrms aiviv xeramzeuitovtos Xpim iyoures, ai Baardovres, xai popodyres adtiy, xa obra ebzpeniSevras, zal xa yarns nat yo gaa, Keip dvOparau Imoxdre Hy tay Xepovbip« rt a tig tore 6 by abey Baotabiuerns, ead sdapor witty. T’, Tinov d& épspoy re résapa Sie ce oipovrn 72 dpus, aleoy xiv fyeuovnse loproysy vis Yum X25. “Donsy yp 6 dards Bucrdebu tiv doviem, xa 6 Mow voy depots Gnpiov, xa @ raises roy Spd pow Cow, xxi dSponos ray xroudrav* brag tial xa of Baathexarépae Roprojck vis pugs * Myo Oe, v4 Gélnua, a cuvetOne, & vols, 4 dyamnrind Oivauig be adrav pip th Boma Tis Yuyig xu vizat, nai sig coltous Exmarwberar 5 Geig, Pov de rpbmov, els thy ixoupdvey 'Exdaaiay thy Kei damp dat bya dre 6 alah yevdeu. «aii iaurd daxoreapives, art, ruygduay* donee rveduc yiverae, aro, 109 pipovtos zak raxomuaivees xdhase ray dyloy DagpBdrrerat, Ta on hy ibort diay, yépovea dy larusy, nab oon hy duvacéy rene xarahabety tay aptbuoy Toy égbadpsy, & td Oho, dre odx MoO redraw 4 prac nae Saray va b9 elponm datpe, 15 wey Year pity nai Seuuaiten 865m waniv éovBocimors, v5 de eldée wae thy Apeuby ecdrin odevi vvaréy + xiv ariy spé= ¢ Exoupaviou 'Kxxhnaing tiv Ayiay, 26 bv sigdhieiy xai deodasew cig ecrav ndet aig Bovio- pits EyavicasOa iaty: vo de idety nud xeradun Gity roy KoWudy, ade wiv O6H dmorduerae ye wooxety, “Ayerat coivuy ak péosrar 6 tnoyoiutves tb 100 Apparas, nat t05 Opévov viv Dogbdluny Stiay, fitoe ig! éxdarns Yoyts yoonimas alep Opd~ wou xa xabibpas, nai Giang dpOaduod nai guric, 453 ‘ pares, nai xatlog telorarae, adxyiy adtiv, “Aonep 7kp th Gan th mvupariniy, ay dxov ioddarto roprieabine invpeiovro, G00 dxov Bde zal HOsher o truabigens xxi BObiwy, Olro zak Grraibe, al rig fuoyel nai Rye OSayav ch Mvesuaere ackeed ~ otras xab nopeiovra, ob xark ré abray Génua Ste Bovdovear & r@ olpavg+ vai Hareuivov cod ewiwaras Husyet xai Daiver by rots odpawvig ro pponipare tix pugiv’ nuk midv bre Bovdsrat, fo iter tv ed gmumre Kat rots lopispate Gre Oe fod Yaron tig tk mipara tig ys, mat dmoxadipes py arnpiov Sstavvaw alri. “OQ roo xadod xar xonsred, Hive Amdzou Dndwod! Oden oe xzeatenhhirovrat xai tk sigare by oh duasrdan, vis bugis vdeo wn mpodofatiouémas, xai 1B Ibwipace dumaizren 9 pera. AI Ore Se ospeinoy ps plyvorree ai pugeh rv Suvdiaw, adris 6 Kipios cols dxoarélas store 1d gas rad xbopoy, Adtacyep drape yardpens adres gis, Be witan guciteabur viv xisuow mposiroke “zal, OF xaiouss, paai, Wizv0y, ai teldaoey Sno rd9 wsdrov, GAY Exi zy dv Krlaread Mdumer rece rots bv rH olKi@: odre Lapp ire 16 pis Opev tumpos ¥ yO p6- Rey * duct tod, Mv xpi Doan 6 diBere rap’ ipod, Dia Gore war cole Bovrouévors* xxi mide ‘0 ixvas rad edpatos, Eorty 6 dpdapes, "Bay f 6 bpGahpeg oov pursivas, blov 6 coped ou egdriarac: el Gib dp balussaoy morn £46, bho» tb adud gov axoreivér crus Biol 14 gis th by col, oxdros, 74 cxttos nézov} “Gente zip 100 tuuros of Sp0adued gag cia, zai txir Oi dpbaduot guts Gow, Gov co cous mepsitiorae inion de waptpnioy tt xui axotecbacn, dhoy v0 saya suoremiv deri obras of dnéarolot, dpbaluot xaL G5 Gov tod ximuou tedSnous, “Kheyer abv ai- tals mepayy Mav 6 Kips? ‘Har busts otaré, wal pi maparpanire, gas dvtss rod xéouoy, 1d0d Shovrs saeamsparicras roo xéapou, ELS Ogeis of dvres pas axorta0are, 76 cxs0 Tocmécoy, Géotiy 6 xdaua¢; Og abv yrrduera: of ariawhen, 9s Demxivecay tals mareionst, vas Jt nupding udriiv yorlsartes 79 trovpavig 103 Iived~ pares gurl, Sap zai alrol mapurimuévee éeby- yen. ayy * Bl Kai das airot Undpyovres Hervey ai. Getov maou Yuyiy mareioveny tp Gare vod dyiov Uved- pares. “Boys pip airols & Kips Vues gore a dhas tHe ys, phy chs Yuzks tov doPpiman addy. Aumnévaray pip by vais puyats roy éodod- Iroupdnoy Brzxg x05 Woeduncoc, apriccerras airode, nai dogrroug xai konts dmepyacdpser bx modhig SuawBias. “Aare ykp upius, tv pa txy Bas, sionnrac, nai nM Svendlng wrudororrar, Ghote méocas cmoarpigerbat ix Tis xmlarys Bais. nai cxahanes ipnovaws cig 7d ceourds xpias, xl rev HOMILIA. — HOM. 1. Binds eoith xab quoyée ras Gpieig rod Mvei= A super illam, habenis Spiritus eam regens, et prout 434 novit dux vie ei exsistens. Quemadmodum enim animalia spiritualia, non quocunque volebant, progrediebantur, sed €0 quo sciebat et volebat ile, qui insidebat et dirigebat : sie quoque hie ipse habenas tenet ac moderatur, ot viam mon- slrans ducitin Spiritu suo: sie quoque progrediun- tur pro non suo habitu, quo yolunt, in coelo, Et abjecto corpore ducit et regit in ecelis animam sa- Pientia et rursus quando libet, venit in corpus et cogitationes ; quando autem libet in fines terre, et revelationes mysteiorum ostendit illi. 0 bonum et utilem et solum verum agitatorem 1 Eodem aulem et corpora in resurrectione digna jndicabuntur ho- nore, quem nune anima, que Spiritui permista est, prius percipit. IV. Quod autem in cceleste lumen evadant ani- me: justoram, ipse Dominus apostolis dicit : vos estisfux mundi *, Ipse enim, qui effecit eos lucem, per illos illuminari mundum jussit ac preseepit, Non accendunt tucernam, inquit, et porunt iam subler modium, sed super candelabrum, et lucel om- nibus, qui sunt in domo: ste luceat lux vestra coram hominibus *, hoe est, ne ocultetis donum, quod accepistisa me, sed date oranibus volentibus. Et rursus : Lucerna corporis est ocwlus. Cum igitur oculus tuusfuerit lucidus, totum quoquecorpus tuum B lucidum erit. Quod simatus erit,tolum quoquecor- pus tuum lenebrosumerit. Siigitur lumen, quodin te est, tencbree sunt, Lenebre quanta future®*? Quemadmodum enim oculicorporislumen sunt, et quando oculi incolumes ae sani sunt, totum cor- pus illaminatur ; si vero quid incidat, ut tenebris offondantur, totum corpus tenebrosum redditur : sic apostoli, oculi et lumen tolius mundi constitu ae ordinali sunt : dixit igilur iis precipiens Dom! nus : Si vos, gui estis luc mundi, perseveraveritis, necde/lectatis, eecetotur corpus munditllustratum est + si vero vos, gui estés iu, caligine obducti fue- ritis, quanta futures tenebree, quae sunt mundus ? Lux igitur cum essent facti apostoli, lacem pra- buerunt oredentibus, illuminantes iliorum pre- cordia coelesti Spiritus lumine, quo et ipsi illumi- nati erant. V. Et sal etm essent ipsi, condiebant et salie- bant omnem animam credentem, sale Spiritus san+ oli. Dixit enim iis Dominus : Vos estis sal terra *, terram vocans animas proborum hominum ; sub- ministrabant enim animis hominum sal Spiritus eapleste, condientes illos, et a putredine ac noxa eximulto fetore vindicantes. Quemadmodum enim caro, si sale non sit conspersa, putrescit, et multo fetove repletur, adeo ut ommes avertantur ob gra- vem odorem ; et vermes irrepunt in carnem putri- dam, illieque pascuntur, comedunt, et in cayernu- ‘Matth. vy, 14. § ibid. 13.46. ©7 Matth. v1, 22, 23 ; Lue, x1, 34. # Malth, v, 13, 485 S$. MACARU lis delitescunt : st vero supervenerit sal, interfi- A ciuntur et pereunt illie depascentes vermes, et gravis odor fetoris ceseat : natura siquidem salis est, ut interimat vermes, et fetorem tollat : eodem quoque modo omnis anima, non condita Spiritu sancto, ccelestisque salis, hoc est, potentie Dei particeps non facta, putredine vitiatur, ac fetore pravarum Gogitationum copioso repletur, adeo ut avertalur facies Dei a gravi fetore vanarum ac tenebrosarum eogitationum, et affectionum eidem anime: inherentium. Et noxii atque improbi ver- mes, qui sunt spiritus malitie, et potestates tene- brarum in ea inambulant, illic pascuntur, delite- scunt et repunt, atque eam devorant et corrum- punt : Fetorem enim prabuerunt, et pulruerunt vibices mei. Si vero ad Deum confugiat, credat et B petat salem vite, bonum ac humanum Spiritum, tum veniens sal celeste interimit teiras illos ver- mes, ot sublato pessimo fetore, exstinguil graveo- lentiam virtute potentia salis : et sio illa ineolumis et illesa effecta per verum sal, in usum et ministe- rium celestis Domini ordinatur. Propterea etiam in lege, exemplo utes Deus, jussit omnes v ctimas sale saliri #*, Ged, aig xpi aut txnpsctey vO Enovpmty Acomér Smodetypart ypdusvor 6 Osds, dxdlave mice busiay Gare VL. Oportet igitur primum vietimam mactari a sacerdote, et mori, et tune disseetam sale condiri, deinde sic igni imponi, Nisi enim prius mactet etoccidat ovem sacerdos, non salitur, neque ad holocaustum Domino adducilur : sie et nostram ¢ animam accedentem vero Pontifici Christo, opor- tet mactari ab eo, et cogitationibus ac pessime vile, cui vivebat, hoe est, peceato mori, et tan- quam vitam oportetex ca egredi pravas affectiones. Quemadmodum enim corpus, postquam evolavit anima, mortuum est, nee amplius vivit vita, qua vivebat, neque audit, nequeambulat: sicpostquain mactayit et gratia virtutis sua interemit mundo vitam nostram cclestis Pontifex Christus, morilur illa vite perverse, secundum quam vivebat, etam- plius nequeaudit, neque loquitur, aeque versatne in tenebris peceati; quia por gratiam discedunt, velut anima ejus, male alfectiones. it Apostolus exclamat,dicens: Mihimundus crueifizus est, etego mundo '*. Anima enim, que in mando et tenebris peccatorum adhue vivit, ab eoque non est mortifi- cata, sed adhuc animam malitiv, hoc est, poten tiam tenebrosarum peccati affectionum in sebabet, et ab illa nutrilur, non est de corpore Christi, nee est de corpore lueis, sed est corpus tenebrarum et ex portione tenebrarum adhuc est. Quemad modur e converso, qui habent animam lucis, hoo est, virlutem Spiritus sancti, ex portione lucis sunt, VIL, Sed dicataliquis, quo pacto animam dicis * Psal. xxxvn, 6. 1° Ley. 2,43. 4 Gal. vi, 46 AGYPTIL 436 bnst bvduovrae nat teGiouer xat polesovew* inay EEGs zo dias, tvarpodveae xab dmeduvrae oi dest vepiusvor exidnute, ai soph tHe Guewdias made rat, (i yep piats 10d Aeros, dwuperen} tote va¥ arwdixan, xa 125 BuzaBing Kpanoteed) * toy aris qparor xai maou puyh % ph thausen <9 ayin Tlvespare, xa uh psrdyoven v0 @ueros tod Enavn paviow, voir’ dare rie duvdews rod @cod, rat, xah Buowdlas nodhts Yopiapiiv novopiv dune [2] tx, Bare door 5 i mag Feig duowdias roy pacaiaw Ioptoyay roviey Wuyi worodvrmy. Kal of xansl uti deol oxidnnss, Suvdpers dvvdno eabat 7 Rposamoy rau O: 709 cxiroug, xai ray nabdv cov b rp & cove th mueipura tHe wovapins, xab ai vod oxérouc, bv alry dumepenarovat, xdnet Tat, vat puileiovst, xk ipmavar, ab aleiy wai pleipauar. Mo saaberay ykp, gua, xak bad Rugay of paharéc pou, ‘Emin Jz mpospiiyn =6 Ou, xai miateson, rai aivion TH Glas tis bwis, «i colruw axdvrar 6 Few sav aufpwros by milog xai mngoyapig xadn dernesy, od Spc nak thy 03 viv per rod Kuptov duanmvonions TAs puzis cov, "180d xdernam xed) nSes TxA maph Tod Kupion & a Ssig ive bys Gudy afi. BL dz pudiv coiron ciuades onmursi, wait x2i Murad xa 1g wicivicy Lair, ad BSipov, Ge 10d aiwviov nei avvaarcxod wlodcov dud obdéma rerignxus, xai thy dvtws Soiv dnuiy oidine in. Mivov oby bys mspl vas wea yeiug aor, Brdpevag 709 Kuplov wards nab fyipas, is tay Gewiy maviey tig Gpaprlas Eormnas. Hie de xu bvou tee bas Buk city deurod wrogtiau' te poh damep xseopeouéioe by Auepeuvig Duigouss, See 6 réven Exon, zai Envoy nak aiciny vy Kipuy aduahtixros raging red¥era tis dxslutpbe seas, tai tod Enopaviov covroy, xabing 6 Kipios Beye, meph Tod @Pixou npired nai vis qipas Susfeg- yours tby Méyor “ Tésy padov 6 O8d5 Tovdose *€Joan. vi, 33. 17 Joan. iv, 10. 1 Psal. civ, 15. HOMILLE, — HOM. [. 462 lem, et vestimenta ceelestia, que sunt vera vita anime, XI. Quemadmodum igitur corpus, ut supra di- ctum, vitam non ex se, sed aliunde habet, hoc est a terra, ebabsque iis, que extra sunt, impos- sibile est ei vitam dueere : ita et anima, nisi ab & hie tempore regeneretur in illam viventium ter~ ram, et illic spiritualiter alatur, et spiritualiter Domino proficiens crescat, et arcanis vestimentis ccelestis pulchritudinis ex divinitate desumptis in- duatur, absque illo cibo in gaudio et quiete ex se ipsa vivere plane nom potest. Habet enim etiam divina natura panem vike, qui dieit: go sum pa- nis vite, et : Aquam viventem*’, et: Vinum le- tiftcans cor hominis", et: Oleum exsullationis', et multiplicem coelestis Spiritus oibum, et vesti- menta luminis ecelestia, a Deo profecia. In his consistit eterna anime vita. Ve eorpori, si in sua ipsius natura constiterit, quia corrumpitur et mo- rilur. Ve etiam anime, si in sua ipsias natura consistat, et suis operibus solum fidat, non habens participationem Spiritus divini, quia moritur, nee ville mternm ae divine idonea pulatur. Quemad- modum enim infirmis accidit, ut, si corpus amplius cibum capere nequeat, omnem de eorum vita spem abjiciant, omnesque veri amici, cognati alque fami- liares plorent : sic deplorat Deus et sancti angeli animas, non vesceales ccelesti cibo Spiritus, neo in incorruptione viventes. Hac vero rursus dico, non sunt verba nude ot simpliciter prolata, sed opus vite spiritualis, opus verum, quod efficitur in anima digna et fideli. XIl. Si igitur thronus Dei effectus es, et inse- derit in le coelestis auriga, et anime tua tota oculus spititualis, et tota lumen effeeta est: si quoque eqriesti illo Spiritns eibo enutritus es, et ex aqua vite bibisti, atque vestimenta arcani Juminis in- duisti: si denique tuus interior homo have omnia expertus ac in fidei abundantia constitutus est, ecce vivis vitam revera slernam, requiescente ani- ma tua ab hoc momento cut Domino. En adeptus es et accopisti hee a Domino in veritate, ut vitam yeram vivas, Si vero nihil horum tibi eonscius es, plora, contristare ac gome, quod wternarum ac spiritualium divitiarum particeps factus nondum es, et veram vilam nondum accepisti. Sollicitus ergo esto de inopia tua, supplioans Domino noctes et dies, eo quod in gravi panpertate peccati es constitutus. Ulinam vero sit aliquis qui de penuria sua anxius sil ! et non velut saturati in seouritate vivamus | quia qui laborem ejusmodi sustinet, quierit et indesinenter Dominum obsecrat, mox eonsequetur redemptionem ac ecelestes divitias, quemadmodum Dominus dixil, de injusto judice et vidua sermonem habens : Quanta magis Deus vindictam faciet clamantium ad se nocle el die ? 1 Psal, xLy, 8. 463 S. MACARIL ZGYPTIL 464 cortedicovobis,quiacito faciet vindictamillorum™. A viv éxdixn ety ty Bosvray mpésadray vxrds Cui gloria et potentia in smcula. Amen, HOMILIA I. De regno tenebrarum, hoe est, peevato : et Deum solu posse a nobis peceatum auferre, ae nos li- beraree jugo servitutis principis nequissimi. 1. Regaum tenebrarum, malitiosus nimiram ille princeps, homine ab initio captivo reddito, sic cireurdadit et induit animam tanquam hominem potestate tenebrarum : El creeat eum regem, et induant oum vestibus reg alibus,et acapitead ungues regalia ferat vestimenta. Ita animam, ac totam ejus substantiam peccato induit nequam ille prin- ceps, tolam inquinavit, et totam captivam in @ regnum suum abdaxit, nec reliquit wlum ejus membrum a se liberum, non cogitationes, non mentem, non corpus, sed amicivit eam purpura tenebrarum. Quemadmodum enim corporis non una pars, aut unum membrum patitur, sed totam omnino passioni obnoxium est : sic et tota anima affectionibus malitie et peceati. Induit igitur totam animam,precipuum hominis membrumacpartem, improbus ille malitia sua, hoe est, pecoalo : et sie corpus passioni ae corruptioni subjectam est. Il, Gum enim Apostolus dicit: Exutte veterem hominem *, iotegrum dicit, habentem oculos suis ¢ 7 oculis adjeetos, caput capiti, aures auribus, manus manibus, pedes pedibus. Tolum enim hominem, animam et corpus, improbus ille polluit etdistraxit, subiitque hominem, veterem hominem, pollutum, impurom atque Dei hostem, non subjectum legi Dei, hoc est, ipsum peccatum, ita ut amplius non videat homo pro Inbitu suo, sed ut perperam videat, perperam audiat, et pedes habeat ad per- petrendum facinus accelerantes*?, ae manus ini- quitatem operantes, et cor cogitans mala. Obse- cremus igitur et nos Deum, ut exnat nos homing Yoteri, quia ipso solus a nobis anferre potest pec- catum : quia fortiores sunt, qui nos captivos abdu- xerunt, et in regno suo detinent. Ipse vero promisit se liberaturum nos ex servitute hac. Quemadmo- dum enim sol cum lucet, et ventus spirat, sol quidem proprium corpus et propriam uaturam abet, item et ventus propriam naturam et pro- prium corpus habet, et nemo potest separare ven- tum a sole, nisi solus Deus ventum, ne amplius spiret, sedaverit: sie et peceatum anime commi- stum est, utroque nibilominas propriam naturam habente. UL. Impossibile igitur est separare animam a peceato, nisi Deus sedet ot sistat malitiosum hune yentum, habitantem in anima et corpore. Et rar- veil % Lue. xxm,7. * Ephes, ry, 22, 2 Psal, uvim, 3. xaihudoas* vad hey, mochace thy ded ixaaey L 80° A dike eal 74 updirag els rag OMIAIA B', Msp ras Baschstag tod cxézaug, roar gory, Tac Gpaoting’ zat bre pivocd@eds Suvarat aipey ap judy thy Zpapriay, xual poeo- sbachpasiz rig Soureiae tod Epyovros rou movnped. Al, ‘Il Bastia ro5 oxérove, § movapig doxov, alzpahoreiaas xo dilpaner drapyig obra repi axe xar biduce thy Wugin by oH kbouelg rod ox tous disavel tilpwmav- Kat moedowoey airav Baordda, nab fvPSowary avcdy BaSparx Aa Think naldnd neparas Zag dvizov Bact Denk gopy. Otzus thy pugiv, xat Dav vay Sn uae thy duastian 6 Zpyen 8 wompac, Base a ony, exaeis tnd xui inv ilove, ae hay zaadareuaes ig © Astny ccizov, xa odx deptney 0} Dos ecirig Be pov kx” miro, of Ioyrouods, 08 voiv, af atiue, dvidvser eiety moppupida 705 axétous. “anes yp % aioun adzi ty pions, % phos, méayet, ON" Blox # Bou raderén corer + otras xxi} pugs aa rade Th rig mixing win eat kamprins. "Eeidvaey ody viv Yugiy ny, 1b tempus 105 ilpoxoy phos vat pépos 8 movnpds Thy xaxtaw acirod, tous’ gore, chy tiuapriay, xai odtas tb aoa rabntby nai plapriy dyévera. Bl. “Oren pip Déyy 6 "Axéaz0og* ‘Exddawebe by ra@dardy d9pwmor, vee diye, oplalpois ixora apis épQaduods, xepahiv npds xepahiy, Gru nods dra, ysipas mobs zelpas, madas mpis mb Gus. “Ohev yap GiAporoy puyiy xai aya tatecrey 6 novapig, xat naréonans, xai ixéduoe thy Grfipomer, relat» diowror, ak yrapdy, deed Gepror, Grondyor, xxi pi Sroraesipevay wipes 109 Os00, aitiy viv zapriax, fom paxére Bling, 4; Ole 6 GBpemes, WD) tye mavapars 6nd, nae movnpais deoty, eal xidus Egg oneiSovras trl xanorioriec, xei xslpas dpyatonévas dvonina, rate nupSiew xovnp Iudoptoutyey. Mapaxedéan= pov aby xui fasts vey @xty, fu édooy ude cov redaabs dvSowno, Gre aiths péves dpar dy’ gpdy thy dpuprioy Bhacar* bre layupsrepar adv elo ned vartyovees by op ay vi aigarhurebrares Bucrsig «iran, Adrds d& éxayyeDare tod piae aoa ayds ix chs dovdslag raimns: Saree vip Bree hing py wai daapas vec mip, & wav Hhuos Tew aaya ize xi iar pio, dpoing xai S dveuos idtay giow tgs xai Wor capa * nai oddets Pvaran opine ov Avzuoy dmb 0d Wifou, sl ph pdyos 6 6:6; radon, tye pmeire mide > obre, xab i unosix Th Wud pemeyuén bork, Exodans bxderag iia psu. 1", "Adivaroy oly dare yupioue tin pugiv tis duaprias, ty wi 6 Orbs xaciog xai athap ror movagey todrov dusuov, cdv tvowxodvra +h Yuxh xa 3 465 HOMILIA. to cdpare, Kel mii, domep rug Geupel merewoy reripevoy, ol BoUdera wal altos mrfvat, yh Exar Ob mripk aduwiros Eye méraciae’ aire xx Th Godpiomm, va pty OMe magdxterae ro Toat xx~ Gupev, wut duoyor, xai damdor, xai ph Exe by dusts tiv waniey, ON tsi park 700 Os0d ives, o Sivaasur Se ale dyer + merusSivas uv cig tov ado ov Deixiv xxi viv Devbepias t03 dylou Mvednaros 0041, GAN ido pi 148y wrépuyas, 0b Fiver, Ma puasdicope aiv xiv Ocir, ba di tia wrépvyag mepterepag tod dyiov Moeiuaros, ive merasapes pik adrév nui xararadowper, xab tom deagapion nak nacion lord the Yuygiig nak TOD aeuarog yar ry movapiy days, aimiy shy agapriay vhy xaror” vetoes év ols pdlase rig yuyis xal rod aiuaros pin. Ach 7p pivyp Bwvardy cairo wovjow. “Id maine "A pvds rob Oeod 6 atpay thy duap ay 700 xoamov. ASzOs gavos Ty Denpootvay rad_ ray dxoluce ay dollpdnwr ois mearedovew aig, ore Jurpodrae and sis Guaptiag, xai cots mpocdoxdaw Gti uxt Dritovsy xat Surodow addstnsms, mat Thy aurapion teiray cay duexSehynroy. Ni Qoxtp by mere mice anus pura xoxt, xai Eowvvk, xak oties- otzw xal 6 dim Sonnog mesiv ond nhy Hovolm tous, rod dinGélov, wat dv Gv vvari xal exéret, ae fh Bae dakay rig kpupring mviavet, ui aeierat, eat xtvtirar. Kal ipendcae mitow pisw, viv Yuziy, rods Moyespors alod nad xo Kut névra geiera ta oaparerd pda xo obdiy DaVGepor, 000% dinadies phos Yugis cope t6g loro dems the bomobens fy duly duapriag + Spaing tarly pion yards xai dveuos Qslos rot deyiny Tiveiparas, mia nak tombiynn ches bugis, ras ofoas by fudpg rod gurhs ou Geixad * xat di- veodpeung macas Thy Unboranty vis Yughs, xae Teds Yoziopods at nicwy chy asin, al mdvra pln 700 eiparas doapiyww xai tanaior dverecin xt Osinf nat Aladiiry. Toda Eheyer 6 'Andarohes * “Husig 9¢ ode tapey rduve vunrds, bak ons vous: mavres yp Ousts vio pric dare, net vit tudpas. Kai dansp incl fv xp whiny dfownoy réauny kreBioaro § nalatds ZApuras, nak popet Bune Baodeing oxirovs, Supe Blurpnpizs, dmrrias, agotias, xevodtixe, Smspazwias, yDapzupias imduwiag * xai 2¢ De spring vig Baordsias axbrous popigarn paxadn xai dxddapra, xui miapd * cy wader byraia boo dex awro civ mahaeby nei xeraySinov, dilonmer xat baous hy idan 6 Ntqaory th bPSpare chs Buodelag x09 axéraus, Sopend xat padaivy 5 Gypins, nak mira ve gurie xa vie omip= ig vuatis Tod oxé= Tp Uudiacro chy view xad knoupdueny ZSpomov ‘Ine aviv Xpioviv, mats busing dpGaluois pis dp 0a- pots, dra xpos aru, xepahiv rpos xepahiv, tye Bras xablapas Fy ai pont viv Exavpciveey slave, EB’. Kat ividuee adtous 6 Kuptos bd ¥para Bao Islas pores Aipirov, bOpara nierens, Bnidos, 3 Psal. Ly, 7. — HOM. A sum, quemadmodum si quis cernit avem volantem, vult et ipse volare, alis vero destitutus volare nequit : sie quoque homini adest voluntas, puram, irveprebensibilem et impollutum esse, nihil ma- litise in se ipso habere, sed semper cum Deo con- versari, facaltatem veronon habet. Volare quidem in aevem divinum atque libertalem Spiritus sancti cupit, sed, nisi acceptis alis, non potest. Precemur igitur Deum, ut concedat nobis alas columbe * sancti Spiritus, ut volemus ad eum et requiesca- mus, ul etiam segreget et tollat ab anima et cor- pore nostro improbum ventum, ipsum scilicet pec- calum in membris aninm et corporis nostri habi- tans. Ipsicnim hoe facere solum est possibile. Eece, ait enim, Agnus Dei, qui tollit peccata mundi *. B [pse solus misericordiam hane, quod a peccato redimat, exhibuit hominibus in se eredentibus, et hanc inenarrabilem salutem confert semper exspectantibus, et assidue querentibus eum, in eoque spem suam ponentibus. 1Y. Quemadmodumin nocte ealiginosa et obscura yehemens quidam ventus spirat, et omoes plantas ac semina eoneutil, commovet et agitat: sic quo- quehomo lapsussub potestatem noctis tenebrarum diaboli, et in nocte tenebrisque degens, gravi vento peceati flante commovelur, concutitur et quassatur, qui omnem naturam, animam scilicet, 10 cogitationes et mentem perserutatur: omnia Cdenique coneutiuntur corporis membra, neque ullum membrom anime aut corporis immune, nec ullum ab affectionibus peceati, in nobis habitantis, liberum est: similis itaque dies luci, et ventus divinus Spiritui sancto, perspirans et refocillans animas, que in die lucis diving vivunt, et per= transiens omnem naturam anime et cogitationes, ac omnem substantiam, et omnia membra cor- poris recreans el refocillans divina et inenarrabili requie.Id quod dixit Apostolus : Nos non sumus filti noclis, neque tenebrarum : omnesenim vos filtt Iucis estis et filti diet **. EL quemadmodum illic, in ‘viaerronea, hominem integrum ac perfectum exuit homo vetus, et gestat indumentum regni tenebra- ru, vestimentum blasphemic, diffidentiz, au- D dacie, inanis glorie, superbie, avaritie et con- cupiscentice, et alia similia regai tenebrarum go- stamina pannosa, impura et contaminata: sic e converso quicunque exuerunt velerem et terre- strem hominem el, quoseunque exuit Jesus vesti- montis regai tenebrarum, induerunt illi novam et ccelestsm hominem Jesum Christum, vt rursus oeuli oculis, ures auribus, caput eapiti conjun- gantur, ut totus purus sit, gestans imaginem co- lestem. Y. Et induit ipsos Dominus indumentis regni lucis arcane, indumentis fidei, spei, dileetionis, ™ Joan. 1, 20, 1 Thess. v, 5. wer S, MACARII gaudii, pacis, bonitatis, humanifatis et omnibus A omteris indumentis lucis, vite, divinis, viventibus, requiei inenarrabilis : ut perinde ae Deus dilectio est, et gaudium, et pax, et benignitas, et bonitas, talis et novus homo fiat per gratiam. Et quemad- modum regnum tenebrarum et peceatum in anima usque ad diem resurrectionis absconditum est, quando ipsum corpus peccatorum eum tenebris nuneinenimaoocultatisrevelabitur : sicét regnum, lucis, et cerlestis imago, Jesns Christus, mystice nune animam illuminat, et dominatur animis san- ctoram. Abseonditus vero ab oculis hominum Christus, solis oculis anime vereconspiciturusque ad diem resuzrectionis, quando et ipsum corpus revelabitnr, et glorificabitur luce Domini, que nune est in anima hominis, ut et ipsum corpus B regnet cum anima, qui nune regnum Christi consecuta, requiescit et luce diviaa illuminatur. Gloria sitcommiserationiet misericordie ejus, quia miserelur servorum suorum, illuminat, et libecat eos ex regno tenebrarum, ac donat eos lumine et vegno suo, cui gloria et potentia in smeula. Amen. tad Dodhoug éaur09, xal pwriticr, xxt pierae alrads ix kaur0d 955, nai viy devted Bamdalas % Oda, wal ed 2p HOMILIA Ill, Quod fratres in sinceritate, simplicitate, dilectione ae pace inter se conversari, ae in cogitationtbus internis bellum gerere debeant. I. Fratres in summa dilectioneinvieam conversari © debent, sive preces facianlt, sive legant Seripturas, sive opetis quid faciant, ut fundamentum charitatis mutuum habeant ; et ila approbari poterunt illo Tum instituta seu studia, et qui precibus operam dant, et qui legunt, et qui operantur, omnes pos- sunt in sinceritate et simplicitate degentes a se invicem adjuvari. Cur enim seriptum est, Fiat voluntas tuasicut in elo etinterra®® ? 1 J-utqua- modo angeli in cwlis inter se congrediuntur in unanimitate surama, in paee et dileetions degentes, nee est ullus illic fastus aut invidia ; sed in dile- otione et sinceritate mutua conversantur : eadem, modo fratres inter se sint. Contingit quosdam ad triginta in unum convenire, totum diem acnoctem una pereeuerare non possunt; sed quidam eorum D dant operam precibas sex horas, et yolunt legore quidam vero promple ac benevole ministrant, ewtori ex ipsis operis quid faciunt, II, Debent igitur fratres, si quid operis fecinnt, in cbaritale et letitia inter se conversari ; et qui ‘operatur, de e0, qui preces fucit, sic dicat : Phe saurwin quem frater meus possidet, quoniam commnu- nis est, et ego habeo ; et qui precalur, de eo, qui legit, sie dieat : Quod idle pereiptt commodum eat lectione, in meum cedit lucrum. Et qui operatur, rursus sic dicat ; Ministerium quod preetos, in commnenm cedit utititatem. Quemadmodum enim membra corporis muha cum sint, unum corpus 46 Matth. vi, 10. AIGYPTIL 468 tepdrns, xopns, eptives, Ayafwatons, ypnorérntas, zai mévia Suotus +k ae bOiuara gurds, Suis Geink, Sinru, wanwiarne dumededyrou, ive dome, 6 Oeig dydnn tart, xai zape, xol eiotvn, xai Zon arerns, nat deyaloairn * odte nai 6 véo dyoonns yore nosh ydpe. Kai dons @ Puodsia axdrous nah auagtia adxpunran sic thy dug Ing fudeas rag foaardceos, Grav xb adrd Tb cope tir Gyapradin ro axérer xabuglf 3 lend rol viv wexpunuéy alg tiv qupiy' oie xt # Bardate Tou purds, xxi h Emouprvnog eixiy Tasois Xprores pusrinsis viv tiv duyhy purite, xxi Baadedee els ny pugiy tov dyias xexpuaphvos Se dnb viv dpbakuor vor dvGoarar, wovars dare Xpeavis vats Tas Putts dpOadeots Yempodprvas kv Ga deig dng iudpas the docardacos, Ste nol aird cb ope xolubacera: nat Sobacbirerat 2S rod Kupicu ga 3 rah wiv by vg RvB eg TH Yueh, viv Daubwoien ray BxsOsiay tod Xpvatod, dorenavayivy nai quritonéry ws alavin, Aika roic oinriouols xat rf sdenkayyvig airad, ore Fast ths Baoddsiag roi cxétos, ear yapicerae udrols vo os, sis rods aldvas. ’Auty. th dee iva ai airs 74 cape cupGanrdes: oMIATA 1’, “Ore af Ged pol bv eiheepeveia, dy &xepard- tat, bv dyamy, nat cipion per Wi dos surdedperr, nat by rots Foo hoy ea mots 27, VG nai Wohepoy wosety dgeihovgin, KY. OF AdAgot dpeour by eydiny woe aveet~ yeu ddtloes, else ebgovrae, cite bvaybexouce she Taps, atte 1, Iva Equa roy Beak duow tas Aydrag mobs UNifloug* nab otras ddvarae eidoxia yoioOar tig beivac ves xpaapéous, xa di edyepevor, zai ol doaprdioxavtes, uat ol eoyate- povot, rdvees Tdvavrar ty dneaerare xal amlorute Sedyavres par’ Dov dgriadira, TM zbo pepe mai, Tevnbite re Oélnud cov aig iv olpavp nud bet cis 785; ivady tobmov of & odpavols dys Jor wduccary aDdidous, iv Gucvnty, woddg, bv clorvy xa Leydwy Aedyorres, nai ox Eater baat Erapats, 4 gO6~ img oi eidexprveize poor’ GNRi lov Gade, puinorta ind To a, Sine vay weg? ON by iaiv, vilras te nai of abedyai dae ws XupBaivee rods lve pinay xi ray voxra ob divavrai mpooxaprepsiy = Gh this pov abror oyoddtovar xh lah dons i, xat Botlera deyvdnar «Dor se pobbpos dua navoiam, Dar & HE alediv eoyitoveat ve foyer. W.'Opeidovee oly oi adadpol, ef te ronda, iy deplmy ak yapd cra per’ Ddiuw > vai 6 ipyati- 2106 Regiro) elyouivou oir Meyéta,ére"Ow 6 1del- pa t Ongaupas, iret xoivde Fore, nbgd Exo, Kai 6 ey iuavos rept oir deyirw, bre “0 dxstvos opehetrae sis THY audyvacty, cic mporympet xéodos, Kao Epyatéuevos abig rata heyéra, dre Thy Granoviay fy ward, noch Carey dpedere. “Monte “yap ve pdhy x05 amperes wok Germ by tore odpe, xui vay esnonarr 469 PonBotar aiftor, nak tarry teow bxrdst fp yout mbiv 5 dpbadpic dmip Sov red adgaros Phéree, wok zip Omep Dov vy weld tpydzoran, nai 6 rotg meperaret, dha tk pion enepepipsvos, xat Dro ovamiaye > aire xai of Begot yer’ Délav Fermoy. Kat write 6 ebysuevos xpeita tov Eoyam Couavor, duére odx adysrae’ pire 6 ippatinevos xp vérw thy edyduevev, art dxstvas mapapiver , xiye foyaCona * pire 6 Sumovav xptvive tiv Erepov . MAIN dexoeag et ze woud ele S6ker Geod nor “0 dymporisoxay tov eyo by by keyg wai ep, roUre doytloueves, See “Yep dud atigdrat” wai 6 edysuevos rept rou epyatouévou otro Nayt- Skoda, red nowt, sig gawriy peeves watei. T'.Kai oftw Qoverai duopania moddi, nxt siovnn Xai cupponia By tH auvBiogy Fs slowtons xoarety Dridovg, wai cvvduryen pst’ WDidun tv deepai= ratl, vai dpehornct, zai eldoniz Ocod, Th Os xs Sadovire mpds nati + mbiv de i Sureira, beth Yozs, nat vb oie Bo eize égpuberac, eive ov ndsr0, xopripxe ive tg 705 Onamugd fires feriv 6 Kiping & Cierny, ese dommrviente, lan fy base 28 erin 38 eh mzpspydpever, 8 Este cb dytoy Medan, Eick BE weg rodte iyovees, dred Kuplos pévoug pave- pods xaprods amarcet wack 7a» dofonmmy * th Be xpunté 6 sds xarop%0i, Ody otirms dé tia te moet yamta, 2? donip tig vo» Ew dulpwnoy dapahin Serae, obrme dgefhee nat & rots lepiopets nowt deytive, wi nBdeuox + dmarrel oe yep 6 Kipiac, to Sppadgg axauris, nai whym wovhays perce TOI vods a0y, wire ovppomnans, ite avenduvOte cole Jo- popes vis xaxing. AY, Acundy rb ixpiSiou thy aaapriay xxi rd aruvds xaxdv, tole 7 Ost Suxdpat povav duverdy fore nerspideat. Olx eeare pig ote duvaciy dw Spiny a ting Ovvdurws Rorgiou vty uuartas * tb lurimpatsat, th ducieeyerbavae, delper dupavot aéy josey * éxpthiaue dz, O10 Exrw, EL zap ao aPinw Tore mocha, vig Zetia ws Desoens roi Kypiou ;'Qs yao ode gore tay SpOaluov dev guards Prine, i repurarsiv doeu moder, i dxoiew dvev Grav, % mepurer 1, inydtea bar dvev yerpin * odrus od Oivesus dev r05 "Inaad swhivet, ciadiely cig Bamdeiny odpavox. Bi dt Myais, Gre "Ey raig guevoptvars 08 xopveia, of wotxede, odz igi gOaipyypos, eneinoae fy voit, somioas Gre mévre Krdheaas + povor tpia uépy vas auapring cig d Speier ri iy dusy od Doma Sizmig eine * Ode sist npae duatiz, Manoa, Wi dvpin -tropoas, kpeBia, & we pisos, 6 pBbves, dohérns, i Smixpizs, water doris ; o%x dpebhers npis tetra Exew why mikou xa, roy dyivun by ols akatbomes by tots Nozerasi dparig by rH obeig, 1 daundy im iq ot duspepsely, dpye be xa od dere rou, Siperg xxk Bépy * oScws Speier wat 4 buyt doririnren nai dorizdyeada, eat donee xpooey. ere adh HOMILIAZ. — HOM. IIL, 470. A sunt, et se mutao adjuvant, et unumquodque suo fangitur officio, velut oculus pro tota earpore vi- det, et manus pro omnibus membris laborat, ot pes ambulat omnia membra sustinens, et alind membrum compatitur : sic et fratres inter se sint, Itaque qui preces facit, non judicet laborantem, quod noo precetur : nequequilaborat, condemnet precantem, quod ille quiescal,ipse vero laboret: ne- que qui ministrat, alterum dammnet. Sed unusquis- que, si quid facit, in Dei gloriam facial. Qui legit, amore et gaudio prosequalur precantem, sic so- cum colligens, quia pro ma orat. Et qui orat, de laborante hoe statuat, quiaquod operatur, ad com- munem utilitatem facit. IN. Et sie summa concordia et pax, animarum- B que consensus in vineulo pacis eos inter se conti- nete potis erit, ul consersentur in sinceritate simplicitate et benevolentia Dei. Maximum autem omnium est, videlicet, opportuna preeum eontinna- tio. Preterea unum requiritur, ut quis habeat the- saurttmn in anima, et vitam, que est Dominus io animo : sive laboret, sive precetur, sive legat, ut habeat illam possessionem oon perituram, ques est Spiritus sanctus. Non desunt, qui dicant Domi- nuin inanifestos solos fructus requirere ab homi- nibus : interiora vero Deum corrigere. Non autem res sie se habet : sed quemadmodum adversus exteriorem hominem se munit, sic et adversus ¢o- gilationes bellum inire et gerere debet. Exigit enima te Dominus, ut tibi ipse irascaris, et pugnam comuittas cum mente tua, neque assentiaris aut delecteris cogitationibus pravis. IY. Quod superest, peccatnm illique adherens malum radicitus evellere, hoe divina solum vir~ tule emendari potest. Non licet enim, neque possi- bili esthomini propriis viribus exstirpare peccatum. Reluctari quidem, repugaare, csedere, vulnerari in tuis viribus est ; eradicare vero solius Dei est. Si elonim hoe prastare in tua potestate fuisset, quid opus uisset adventus Domini? Perindeenim, ut non licet oculum absque luce videre, aut loqui absque lingua, aut andire absque auribus, aut incedera absque pedibus, aut labores perferre absque mani- bus: sicnecabsqueJesu salvari, aut regaum ccelo- ruin ingvedi poles. Quod sidicas, manifesto stupro autadullerio me non polluo, nee avarilic erimen ineurro, consequens est, ut justis sim : tole ewlo hic aberras, putans te omnia perfecisse. Non sunt 12 solum tresspecies peceali,adversus quas quisse moniat oportet, sed infinite. Arrogantia, temeri- tas, diflidentia, odium, invidia, fraus, hynocrisis unde suat ? None tibi adversus hare certamen et pugna in secretis tuis cogitationibus ineundaest ? Quemadmodum, si latrodomum tuam invaserit, jam te molestia magna afficit, nec te vacunm esse ‘euris sinit ; incipis vero et tu repugnare illi, ceedis atque caderis : ita et anima debat referire, repu- gnare et retundere. D an 8. MACARIL AGYPTIL 412 Y.Demum vero voluntas repngnans, molestia AB’. Aveiy mpoatoems durinayoutvn, x2 EZov- atque aflictione obrata, incipit superior fieri, ca- it, erigitur. Denuo peceatum conjicit animam in decemant vigioticongressus ; vincitanimam alque prosterait : et anima quidem temporis intervallo decretoria pugnasuperat peccatum. Rursum si per- stiterit aniia, nec languidior in parte aliqua fue~ rit, ineipit superior ovadere, et discernere, repor- tare palmas adversus peccatum. Sed in his, sire- ote res suis ponderibus librata examinetur, tamdia peccatum hominem subvertit, doneo evadat in vi- rum perfectum, in mensuran etatis *, et omnino superet mortem. Seriptum enim est : Novissimus hostia aboletur mors*. Elsie superiores evadunt et Vietores diaboli. Si vero, ut jam diximus, dicat quis, nee seortor, nee adulterio me polluo, nec avarus sum, hoe sufficit mihi ; dimicavit is quidem hoe modo adversus tres peccati species : contra reliquas vero viginti, quas peccatum adversus ani- mam habet, non pugnavil, sed vietus est. Pugnan dum igilur et dimieandum ost illi adveraus omdes peceati species. Mens enim, nt swepius diximusr, ad- ‘versaria est, et equas habet vires adversus pecca- tum, ut contradicat et resistat cogilationibus, VI. Quod si dieas, potentiores esse adversas vires, et malitiam omnino homiai domiuari, inju- stum facis Deum, qui condemact humanam natu ram, €0 quod Satan obedierit, quando quidem fortior est, et vi cogentes hominem sibi subjicit : majorem et fortiorem eum anima constituis. Sed tandem me audies. Quemadmodum si juvenis sit, qui luctam ineat cum puello, et si puellus, si suc- cubuerit, conderonetur, quod inferior evaseril, mul- tum hoe habet iniquitatis : perinde dicimusetnos, mentem adversariam esse, et «equis viribus predi- tam. Et hujusmodi anima, opem et anxilium, si serio querat, id consequitur, et digna censetur re- demplione. Certamen enim etpugna in equalitate virinm consistit. Glorificemus Patrem et Filium et Spiritum sanctum in secula. Amen. HOMILIA LY. Cursumstadii hujusmundiattenteet uecurateabsot- vere oportel Christeanos, ul carleste priecontum a Deo ef angelis consequantur. 1, Qui vitam Christianam studio accurato tran- sigere intendunt, eos pree ceteris facultatis intel- ligendiet discernendi, que: in anima est, summam curam habere oporiet, ut, cum exaelam boni ma- lique dijodicationem nacti ea, qu preter natu- Tam pure nature undequaque invehantar,distinxe- Timus, Tete et absque offendienlo conversemur ; ut velutdiscernendifacultate oculontentes, id con sequamur, utidonei non simus, qui eum pravitate etmalitia fordus pereutere possimus ; sieque divin munere ornatidigni Domino fiamus, 13 Exem- plum eapiamus ab iis, que visui subjecta sunt. Si- * Ephes. tv, 9. #1 Cor. xv, 26. B c D ax mivy xak Ohaper, Eozerae ioxoeépa yiventiac + rime, tytipecee + rly fimrte } dpagria eds dice those dyivac* wae Tin fury xal pirver, xa Yugi Stk Ypivae cis plaw eyoyiy vend vin dgapriay mikey bor yuyh Saopsivg xab wh yar yal xark utpos, dpyerar wheovdter xat Fucepiverv, nat knapépenBar is duaprizs, WN el nai by rodroug Berakerae, dxpiy kuapria xaraatpipnt v5 dvipumer, tas 05 by tig dvdpa réletoy, ele pérpor H)exiag, xai teeing vorbon hy Bidvacor * yeypantar yup, “Bayaro: iz Spis xor= apyetrae 6 Odvares “nat odtor hadregae yévovrat, xai vinnrak 108 Cra@odov. BL os, xaos mpotimouev, eye tis, 0) mopvein, oF pacysiw, 03 pehaoyupsi, Gout pou? adtoxs sig pio pspn dyuviauro, xai tis Da dixon, drap tye dyagria xark vag puyis, ode hyavicare, aD? erin. “Opetder ody ely ravea deyorizasdar, ai aSdets* & yp 03s, xalrs vecaripie xark 71 Givapey meds viv deaptian tod dureley reodabae rots loytapois. gi BL OV Diyas izzuooripes ebvae viv aveion Sine tlpanov, Bixor massis tay @aiy, Thy ioflownirnre, dot Oniouss 7H iagupis tart, xed dveyrastexs toe rdasee~ usin nai lnyupirepor elroy xai Baardeiee to Dov viv xeckar xacte To3 xaraepiveyra Laren, onde Burdust tra dmotqons ting hots. Kai & hte por inonodang > donep thy F vannignos, xxi ign many mpig maudion, wai terudp rd nacdiov, xuraxpivnrer, deére Hvala, roiro modbag Aixlas iarén Shey usls Myoner tun imaloy elvae viv voi xal leaziomay. Kai % corairo foyt imtureiaa, tujhe Sonfelzs eal dere Jews, at xareZovear rH luspsisems. “Hpk men keyov ime wh ianduvmni xeiran. Aokitaues Harion, xai Yéiv, xxi dyoy Meine ely raig ala vas. Autiy, OMIALA 4’, av Gpbuov tod gradiou T9d xdgpov rovTou Otic orel Mar dnpiGas duipyeatar Ost rod; Xpeatiaveds, fva exatvay odpaviay raph O200 nat 2yyédav Tiger, ALO: tiv Siow vod Xperrmeapas & modDG bape narop9iaa Sovdopesnt, nod mévtan 70 dua worsted ual duampisenad pdlous sig pugis b ndoy Guvduse tmpedsiola igedove, B viv Feixpion roi xx)00 wah tod xanod by lenpiBele xrnoduenn, wewi tH maph plow slaaxSire rH xalapd poaer réveore deaxpivavres, ebGéus ant axpooxinrig m0- DirevodiusOx* fa bg dphedes 2H the Sranploens pile ypdunet, kavvBiuara, wad dodleroe mpds rhs tis xaxiag InoSésers elvan GuvnSOye, xab om rg 1i¢ Using Dupsis uarckwnbévres, de rod Ku- plod yovouctia, "Ard db tay spmuivy Snider 473 HOMILIA. — HON. Iv. ah Wibopes toexe yup vd ode vf guy}, wat +2 tod A militudinem enim quamdam hahet corpus cum aionuncos mpdypara th Yuzh, xai tk yawdyeva rois apupions. BY ‘arep yap 78 capa nai adres opty Bhov S8nya st SBayav rev Spbahudy, 7 capa cic 08 Grifov 22 yor depzsatat com Sex romov Dhwdaw, xi daaviav rerdnpwytiny nat fopbapw», tla xai mip toobidhe, xui Llyn napamempyase, Nupgln elaperrodan. Ab ig sig viv giaw elroy dnousovea puzai +: obrws dmrwrot HEUd inl vis ys Eprouse, Eri yas Moziborrae, ini yas vie Siazay 6) pin Boe 2aty yopitovee rod Nupplov edvat, nat xewquiabas cepuic © dvnbev de bx x05 Me aie tyewhinamy , 1 away cis dqaldudscos ph ds Fepeven, wai aviv ies Ginatdnace cr05 U Ab yg ives Doyenai alaBjates cis buyts, dio Swxrae viv dumber ydow, nai tov apdauiv 05 Llveianras, @nfis mupbivor goopor ruyyde vourt, viv dyadey vite ydorras PsEdusar gpivacu. Eb dt cls viv piow airy pivny dmausivuct, popat Sipioxavtat, wee rhe 700 xéauou enadetewvirae * vin dmadienvta yap v3 mveiua oi xdgpou; xiv tf Boxeis uopitoum, de Shoyopeving cwis xai oie, 05 Nuppiov eluae voppat. “Oomep yap ai dar % dou 4 Kupiy xpoorayerme puyei, bat cist pond, nat wind nepineroict, xdxst imevolovaw cig viv 100 Kupiou deyémay - odcw mabey Punt, ai dv xf kpdn rod xéauoy dobrtant, zai bv 7h tiv Siaray tye Bovddpevas, bast mepimurod- at, seb wai dusrdtpenvor mpi 1 dynilén gpiucua rod mei patos ruyyavovar, Eivov dv vis 5 bud, ixovpinoy dpc, xpeiv cvoriivas xxi aupmbanives oh poate ty, tom BvvaOapen ele viv ineupinoy voypive ris Bardsias 1H Kupip avitis- Oiiaiv, xad hs alwvtou swrapins tuxeTH. sSyovrat, at, ai feet Royibavrar, busi & vovs bd taerdra, H. radi ives yap The phates hudy, why xomley cov Bue x26 mapuxois cod dobosney py by tavtols WeEdpsia, ty xxi ars pico dusy xararraray avinbeig xed mpclipet wadhg,, de vod Ehov vig platens par, ag Imovpevioy dupeds roi Masiparos Bola]Pivar naw yow, rat ale Aoyaiay Kai tis ph 8 ciparod tydrqr rod Madparos xalingirare dmexarasrivae * Baeivny Seiad xed mires, 9 xBqyoU * xat mpasxol- viv & mo} airiast, xai doiest, nporsuyg, Xai moorpagh Ynts Th depiag, rug dorky 6 Kiping, web dyrncds 4} puastcton ond wig caning pious dudv, tnd tie tod Clveduaros + uni ag véoug depdmag teivns Piausiveues derarot, by mdaais rats tvrodais airod tanpitias Houorpigepert, Tis tmoupculev Baatheias rugite 0d duvnacusda, ignorantiam, aut etiam opinionem justitie,, obdor- miverunt, Propterea etiam thalamo regni exclasee sunt, cum, placere non possent eclesti Sponso. Vineulo enim mundi, et tetreno quodain amore detent# omnem dilectionemetamorem suum cclesti Sponso non obtulerunt, neque oleum secumn sum- psernnt. Que enim anime nature sum hospitem, sanctificationem scilicet Spiritus, queerunt, totasua dilectione Domino devineiuntur, illic ambulant, illic precantur, illieque cogitationes suas detiguat, ceteris omnibus spretis. Propterea etiam digne habentur, que aecipiant oleum divinee gratiee : et sivabsque alla offensione vitaim transigere possunt, valde spirituali Sponso accept et grate. Animas B veroinua natura permanentes cogitationibushumi repunt, humana cogitant, humi illarum mens do- micilium habet: et quidem opinione sua persuasee, se ad Sponsum spectare, alque justificationibus carnis exornatas se J. 5 esse putant ; desuper vero ex Spiritu nate non sunt, cum oleum exsullationis non acceperint. ‘Vil. Quinqne enim anime rationalis sensus, ac- cepla superna gratia et sanctiticalione Spiritus re- verasuntprudentes virgines, quippequeacceperint superne sapientiam gratie. Si yero in sola natura sua persistant, fatuae deprehenduntur, et filie mun- diessedemonstrantur: nonenimexuerunt spiritum mundi, quaravis exteriore sermone, opinions ac forma motte, se esse Sponsi spousas, falso sibi per~ C suadeant. Quemadmodum enim anima, quae tote omnino Domino devincte sunt, illic cogilationes suas, atque illic preces suas exercent, illic ambu- lant, et illic desiderio dilectionis Dei tenentur : sic e converso anime, que: dilectioni mundi dedite sunt, et in terra domicilium habere volunt, illic ambulant, illic cogitant, illic earum mens habitat. Propterea etiam ad bonam spiritus prudentiam, que: est hospes nature nostre, eonsequendam con- verti nequeunt, coelestem, inquam, gratiam, quam nostre conjungi et agglutinari nature oportet, ut possimus in ecelestem thalamum regai una cum Domino ingredi, et aeternam salutem consequi, VIII, Loco enimbospitisnatureenostree, malitiam affectionum per inobedieatiam primi hominis innos recepimus, quam in nobis velutiquamdamnaturam consuetudine et Jonge usu eonfirmatam, per hospi- tem nostre nature, clestescilicet donum Spiritus, rursum expelli et pristinw puritati restitui conve- nit, Bt nisi nune ardenti petitione, et rogatione, et fide, acorationeatqueaversatione mundi, culestem dilectionem Spiritus acceperimus, et natura nostra juncia fuerit dilectioni, quee est Dominus, et a ma- litia, qua est inquinata, per illam dilectionem Spi- yitas sanclificata fuerit, et nisi ad finem usque, absque labe et offendiculo, in omnibus mandatis ejus diligenter versati perseveraverimus, corloste Tegaum consequi non poterimus, 479 IX. Atqui subtilius et profundius pro coneessa mihifacultate disseram. Quapropter altente audite. Infinitus, inaccessus et inereatus Deus, corpus as- sumpsit, propterimmensam et inaffabilem bonitatem suam, et, ut ita loquar, velut imminuit se ipsum ab inaccessa gloria ; ut uniri posset visibilibus suis ereaturis, veluti animis sanctorum et angelorom, ut possiat vile divinee participes fieri. Unumquod- que enim horum, secundum naturam suam corpus est, angelus scilicet, anima et damon; quamvis enim subtilia sint, tamen in substantia, forma et figura secundum tenuitatem nature eorum, corpo- ra sunt tenuia : quemadmadum et hoe corpus in substantia sua crassum et solidumest. Sie et anima subtilis cum sit, comprehendit in se oculum, per quem videt, aurem, per quam audit : similiter et linguam, per quam sermonem profert : manus, et in summa tolum corpus, et membra ejus comple etens anima, commiscetur cum eo, per quod omnes hujus actiones seu opera edit et exerest. X, Hodem modo Deus, qui fines et intellectam nostrum longe transcendit, per bonitatem suam se ipsum immiauit, et induit membra corporis hujus, et retraxit se ipsum ab inaecessa gloria; ac per benevolentiam et humanitatem suam, transmutata forma, assumpsit corpus et commisctur, alqueas- sumit animassanctas sibi quam aceoplas ot fideles, et fiteum eisunus Spiritus, secundum dictum Pauli anita, utile loquar, evadit in animam, et substan- tia in substantiam, ut possit anima in novitate 16 vivere et immortalem vitam sentire, ee wterne glorie particeps fieri, ea, inquam, anima, quee eo, Deo scilicet, digna est, eique perplacet. Si enim Deus ex iis, que non erant, ut essent, condidit hane visibilem creaturam, magna cum differentia et varietate, que, antequam fieret, non erat *t ; vo- Juit etiam, et nullo cum labore condidit exiis, quae non erant, substantias solidas et duras, velut ter- ram, montes, arbores (que durities nature sit vides), et rursus medias aquas, et ex iis volucres nasci mandavit : et deauo lenniora, ignem ac ven~ tos, et cwiora, que propter subiilitatem aciem oculi corporei effugiunt. XI. Quo pacto infinita et ineffabilis multiplicis sapientice diving seientia condidit ex its, que: non eraat, el crassiora, et subtiliora, et simpliciora corpora, qua subsisterent voluntate sua : quanto magis ipse, qui est ut vult, et quod vult, per inenarrabilem clementiam et incomprehensibilem ponitatem se ipse transmutat etimminuit seque as- similal, assumplo, quoad eapax fuil, corpore, sanctis, dignisactidelibusanimabus; uteonspicia- tor ab is is qui sub aspectumn non cadit, el eontre- ctetur secundum naturam tenuitatis anime, is qui tactum omnem effugit : el sie degustent ipsi ejus suavitalem, et benignitate luminis ineffabilis vo- uptalis ipso experimento froantur, Quandocunque 31 Rom. 1y, 47. S. MACARI £GYPTI 480 Al @'. Aentiy 32 roa Yoyou eal Baldy xark hy mpocoiedy pot Civaper ciety Sovanat * dud ouveraig dnobaars * "Bawyaronolnoss tavriy 6 dmeipog xb Gempicitos, xai doinres @tds, Stic dreipay zai dom eribatoy ypnorirare, xdt dg elnely &¢ teptepvve aixoy ix tig dmposizoy Jékns, iva ovvevobiive: dus vali tots Sparotg aro zriquaces oly Wuyais defies ai tepyidun Yep, ive dvrndice Fats eb tyros peruayety, “Exactoy yp rare viv iSiay pl cw cdpa iorw, & apples 4 dunt, 6 Balpay’ dre xty lenr Gow, Gung ov vmoatdcee nai yapaxripe, xal elxivi, aack Tay lenrérnta tig plows alta, tigate tuyyduee Ment, Sanip iv Gmoetéen roote tb size magi iar. Otro zal} fuga learh obea repllaSe vis SpGedpiv de ob Gea, v6 ode Ot 0d ixoiet. ‘Opoing viv prioaar Ov lig Jadel, viv xel- pa, ad arakerias, nay sive, xxi we péln aired mephabodon § Yuh, avyxtuparat, OU ob derepyen Serae mira ra 105 Blow émeradesuare, B VY. Thy eedriv tpémev 6 dmerpos xai dwinoares 85 tH xpnarirare adrod iouixpyey wiriy, eal duedioure ta won too otiparas robre, xai mipe- Date tmvriv dew vee Umpactrou AéEus* eal dee tyspirara Kot pidevprmiay perapopynsztives aim parenaat éaurby, xat Zoaulyurat, xat mapaleubie wet tas dying nai elapéaroug nai mearig Luzds, nab pipusran yer’ advan els ty Myedge, xark lepoy Taddoy * fuga os sineis ig buy: rast is tnéocaney, te Yuzhy duady by 1H vebrace Oh ont, xai aiotéatar Kbaico Swic, xat Boing kphide- tov pérozos yivarat, % ye Ula uirod nat eicipearas, El php & aim Grow els rb iar meroinze chy Spw~ Bovey xcices touaieny, & moldy tox Prapope xab nownidig, xat mpty peastatar oix ty > H0Anae de, xu sixéheng Emoiyaey ix cov pi Swoardoeis nazsizg (Spgs ofa sedugizas poets) * nat made pion Ode xai if alrdv yemdalae merewh mpoatrate + xat wd der denrérspa, mip, xad dvizovs, xe dix Memréraa Bi éptiueva +8 tad aduares deBahus. bo nai c xai oruphs, olor piv Myo, don dédpa Taig} aeetpos xat dovexBeiyuros vs modu ov coping tod Beod vhxn bervawy éx wi Gyray om al Denviripa nui anadireen aspera dvumiotara tH Oekipart alz00 ; mie aio ards Gy ds Gat, nat 8 Oat, bez ypncrérura dgousrov, xat deyaBirarn dvevvburey peraGdder xa spexpives, zal Bouswot iavriv, suparonensin xara yspraw, tats ayes vat Atmes mearuts Yuyais + be Spal airaig 8 déparos, xa YwlegnOh xa viv pice Tig Mentorntas tis Yuytc 6 ebnddenrog - abaveas adrod tis phuxdenras, xel ths xenetirnrag 100 guros the Abparov dmadudoews wish melon dexidabooae, "Ors Bovderae wip yluerus, nav onie Joy nui telaancoy miidog rg puyss xxraxatay * eal wai al 481 ip & Oeds dus» wip xaravadionsy, gnots A “Ore Botderat, aimavaes dppurac nai dppnatos, box demeag twanebase Saizqres @ ui re Boer, ape nak siptun, Gidmmw xk mepreman adrhy, TW, Bi de nel cle &y tiv axcopiirwy éavrdv Agouocdi- aa Bovherae, 8° dyedhinaty xa sigporivny Thy voepa” xrigpdrey, ofox } wales pros ‘Iepouradiu, 4 002s Lay éxoupaveov, Povacat ig Géder mévre xebing cpy- dt wpocedahidare Tray dper, nat woke Ocod Savr0s, ‘Iepovendnz ixavoa vin Udora edxola airs nah sigepa, sis & Oéds para fopgounine ruis Wate ecrad nal marvels yugais * paver rte dyuniéabe pilog nak eldgsaras alta vyiver- Gas, nai. air ning xxi wlotiioe: Sheree dyadic frou paid, 2ai spuphy devtzgpaacov, xa mhovroy deratpay Beivacog Ghybis, & dpHahws: ole Te, xad ods odx moves, wai xi xapdivs digimon ox doibn, v6 Tvedpm sod Kupiou yuyviusvoy ele iudnauae tov abivy Yugdy, nat ayddlarw, xed tpugiv, xab Soity idvy, yee ig Bpsow zai xia 6 Kipeag, xadas yéypanrad & 1H Bhaypehip*'O tpa7ax tev Rpray rodroy, CH cera eis Tov aidva, fa lounmisy duecuhiras, jumbiog ebppomiias muuuaresis ray pugiy wai pio gnaw Sans “Quotes nad sig iow xiguros éxoupurion, xn80¢ pag, ‘O rivwy ix rod Sdacos of iyo ddan adr, yevaostar iy aire mnyh Sdar0s Alouevay eig Suny aitiveov xal mdvreg, past, B Zuparomasel imvtéy xa ‘Wye cipeo dors noun ixoriadnyer. IT, Ofeus inden vay dylan Tartpun Boa, dg Abdace, wal ws cusépepes ahws 7H 'ASpaiu, De deg 7H ‘loudn, Hog ep Terib, Dag x Nis, TH Soil, 1 Aabid, ep Rohowsives, x Maulg, xak dist on. “Aldaag 1 WDig, Taig sai tps vopibe, Sct Mosbaris xan de Spas, to of ra ixsivas vow delay rrp00) 1p Movey oa tga pov vorrsig ooapixorra hae Tiy mveupaceniy tpdnsZav sisspydumvas iverpoya nat dndaver, ‘Extery oy tan ajiuv d¢ AOddnosr Bpon, cis vo dvaradaas nat aacut, xi sis Enipruzty O20 Syeysty. Udvre yap airy slgesh tarty & Bovherat, nai Os Ofet wixgl- oe be 1 auparorot, Kab permunpyairae daveb aot aichy, by dxpociry S6Ey paras, wai dyes 0995 sv0g Tots de asit odie D cigoaaroy pereo0%, rots dbinte xara Thy wired Piven. Yuya yap Fearektotcton bv wolhy xa oa jag Bivepo, Thy Exovpducy uOupig, xai mpuadoxia, spirg Aikasdar dnsivay civ i Uvebearas deytte xxi 76 twouphvoy mp tis dbmdrou twig Jaboire, niany dydmng xoopenic EE dhubsing doe tut, xai raves Sesnod axing Devdtooirar. aidapas, & wihdos, 2 xpurds, a dpyupos ext cig Werat, Ee rag gUotas tig axinpds chy Gnadirara psreiedNysvns, ab slave, ny, 34 Deut. 1v, 2; Hebe. xu, 29. © Hebr. xn, 22, Joan. iv, 14 1 Cor. x, & Paraor. Ga, XXXIV. HOMILIA, «4 HOM. IV. 482 volt fit ignis, omnem improbam ‘et ultro accersi- tam affectionem adurens. Deus enim noster ignis consumens est **,inguit ; quando vali fit ineffabilis etarcaua requies, ut requieseat anima in requie divina : quando vali,fit gaudium et pax, fovens et protegens animam. XiL. Si vero Deus velit, uni creaturam similem se reddere, propter exsultationem et lastitiam i telligilbiam oreaturarum,velut est aut civitas lucis Jerusalem, aut mons Sion ccelestis, potest pro voluntate ocania, quemadmodum dictum est : Vos Gutem aceessistis ad Sion montem, ef civitatem Det viventis, Jerusalem celestem®; omnia ei sunt facilia et proclivia, qui se, in quam vult speciem, tran: mutat, in gratia eo dignarum et fideliam ani marum : modo quis intendat ei gratus et aceeptus fieri : et quidem ipso facto et sensu videbit bona cerlestia, et delicias ineffabiles, atque immensas vere divitias divinitatis *, que certe omnia oculus non vidit, nec auris audivit, nee que in eor ho- minis ascenderunt. Fitque Spiritus Domini ad re~ quiem animarum dignarum, et exsultationom, et delicias, et vitam wternam. Seipsum enim trans format Dominus ia cibum et potum, sicut scriptum est in Evangelio: Qui manducat panem hunc, vivet in wternum * ; ut reereet modo ineffabili, et le~ titia spirituali repleat animam. Inquit enim : go sum panis vite**, Similitertransformatse in potum corlesis scaturiginis, sicut ait: Quisguis biberit ex aqua, quam ego ei dabo, fit in eo fons aque sa- Lientis in vitam eternam 7. Ktomnes, ail, eumdem potum bibimus *. SILL. Sic singulis sanctis Patribus apparuit, prout volebat ot in rem videbatur, aliter Abrahw, aliter Isaae, aliter Jacob, aliter Noe, Daniel, David, Salomon, Isai, et unienique sanctorum propheta~ rum. Aliter Elie, et aliter Moysi. Et cette quidem ego statuo,Mosen, eo tempore quoeratin 17 monte, in jejunio quadraginta dieram spirituali menses accessisse, ac multis deliciis oblectatum fuisse. Unieuique igitur sanctorum ut voluit apparuit, ut refocillaret ac servaret eos, et in cogitalioncm Dei deduceret. Omaia enim faeilia ai sunt, que modo vult, et quando ei plavet, seipsum imminuens cor poreum reddit ac transformat, et conspicuus fit diligentibus eum, in inaccessa gloria lumiuis ; et apparet2x immensa et ineffabili dilectione iis, qui dignisuntsecundam polentiam suam. Anima cuitn, que digna fuit habita ia summo desiderio, et ex- spectatione, et fide, et dilectione, ut recipiat illam e sublimi virtutem, colestem Spiritus dilectio- nei, et quae corlesteu iguein wterace vilie fuit con- seeuta, oumni dilestione mundana exsolvitur, et ab omni vineulo malitie liberatur. XIV. Quemadmoduim enitn ferrum aut plumbum, autaurum, aut argentum in igaem conjecta, a du- ritie nature sue solvuntur, in mollitiem mutata 23, ?. *T Cora, 8 © Joan. vi, 35. ibid, 38, 16 483 ‘8. MACARH AEGYPTIL 484 etquanto diustiusin igne fuerint, tantomagisresol- A ig’ Sov iv => mvpi ryyxdnee, Mera xai GMatorae vitur et alteratur eorum naturalis durities, propter calidam igais virtulem: eodem modo et anima, que abnegans mundum solius Domini desiderio tenetur in magna animi pervestigatione, conten- lione ac labore ; aque indesinenter in spe et tide eum exspectat: queeque celestem illum iguem divinitatis et dilectionis Spiritus consecuta est : tnm revera omni dilectione mundi exsolvitur, et ab omni mala affectione liberatur, et omnia longe a se projicit, atque aaturali suo habitu ae duritie peccati mutatis, ceetera omnia superflua ducit, solo coalesti Sponso, quem recepit, requiescens in fer- venti et ineffabili ejus dilectione. XV. Dico autem tibi, quod hos Deo dilectos fratres, quos ante oculos habet, si subducant se ab illa dilectione, ut ita dicam, rejiciat. fldam enim animavitaestet requies, mystica nempe et ineffabi- lis regniccelestis participatio. Sieaim carnalis eom- munionis dilectio separat a patre, fratre, matribus, et omnia exiranea tiuot animo, et si quid diligit, ad modum externorum diligit: omnem vero affe- clionem erga conjugem suam retinet: Propterea enim, inquil, retinguet homo patrem et matrem, et adhzrebit uzori su#, et erunt hi duo in earnem unar ®. Si igitur dilectio carnis sic abomuiamore solvit, quanto magis ii, qui digni habiti sunt vera participatione Spiritus illius sancti, ecelestis ac di- lecti, ab omni amore mundi expedientur, et omnia ipsis superflua videbuntur ; eo quod ecelestideside- rio vioti et Japsui ejus uniti sunt ? lic enim desi- devia, illic cogitationes suas deponunt, illic vivunt, illic cogitationeseorum circumvagantur, alque illic menaassidnadegit, divin ae ecelesti amore etdesi- XVI. Tandem, dilecti fratves, cum tanta nobis sintoblata bona, et lantee promissionestacte, agile, omnia impedimenta a nobis rejiciamus, omnem amorem mundi aversemur, atque huie soli bono pervestigatione et, desiderio nos dedamus, ut pos- simus parlicipes fieri arcane: illius dilectionis Spi- ritus, ad quam divus Paulus nos adhortatus est, ut acceleremus ; Sectandni, inquiens, dilectionem *: ut digni haberi possimus, quorum mutetur durities por dextram Allissimi, et ut perveniamusad suavi- tatemet requiem spiritualem, amore divini Spiritus sauciati. 1 Dominus enim mutta in homines fer- tur benigoitate, et intima miserieordia tangitur, si quaado loti prorsusad eum convertamur, abomai- bus, que contraria sunt, nos eripientes. Quamvis enim nos per sunmam ignorantiam, infantiam a anticipatam de malitiaopinionemaversemur veram vitam, ac impedimenta multa nobis ipsi ponamus, revera resipiscere nolentes : ipse tamen multum miseretur nostri, longanimiter exspectans, quando % Matth. xix, 3; Bphes. v, 34. 1 Cor. my, 1. tig puacetig axlnpéruras, dk thy rod mupic Orpuiy Bivajes + cay eaivey rodney H Yuga kpnauuton tov xémuov, nui thy Kuptay govoy wobjaxon, ty xolhj wuxas Sumac, xxi ivy ak apiive, nae chy mead Boxiay aeddeentar ézovse rps aicov éhaide nai n= arse * nai bebapinn txeivo x6 éxouptvioy mip cig. Océ rarog nak deydrns tod Mveduaras ~ sire dhnbeines dons dydmns xigyov kisras, ai dong xanlag nally evdepodrar, xal maven bxris moueirae aitiig, nal & aitie rds puamiie Heng nab oxduporaros rig depagriag perabdiderae, tal, mpbg povov tov brovpdivioy nat mévea miptoaa tysie Nuppior ay ie Garo, vanavopion iv oh Ctolay Kai appiry adrod dyin, IB, Aéyo oot db, bre alrovs rode mepemadirous UBedpods, 05s Ege mpd spbadpan, dav iunoddvon den! Bains rig dydans, Gemep einely, peract “Bxtive yap és: navats, @ 100 dxovpaviow Baathéos puatixd nal dppytos xowaria, Bi yap oapaiats xowwvies deyrea yeapiter marpic, unzpds, ideipav, xa mivradkae cepa abréin yizpicran by th vg nak st dyed, eBurrépag dyang viv dt dedbsow airad meow ls viv oivowoy aieod xéerarae'Ayth rouroy 7&p, gust, xurahee picdsSpumos ray nurépa, nal THY pyréga, nab mpogeorhysaatrar th pvvarni, xat Faorras oi Bio cig oepxa pion. Kiody a ris capnds deyinn obra hie wions dydnng, xooy pidboy dove warnbes- Gnoay ixeivou tou eyiav [lvsiparos 700 ixovpavioy xh deyasrarod Babelas xorovtoa, méoos dyin; xbo- pov Qubicourae, ua esr mepeaak adeais xarepeviinte B dxoarpé valras Soe wat dude Tat, Pp vercei abe alcog rg Odpeceg Roly, xa TH Rew on ecivod fesolae | 'Rxct yep émemoBodary, bxst Mozi= Sovrat, beat Caz, bet of oyropot adrav epemurod~ avy, inet 6 voi. meivrore riv Guerpebiin exer, vevennpde W616 Oslp xai odpuvig Epa, xah wily mreuparixp. IQ’. Te doniv, 3 ayannroi abogoi, roodtav dyaiion npoxceudvar, xai toaoiron imuyyeav giv 9 Kupiou tmnyyOuivos, wivta te iumodea ome ap! tavean dexoppihuper, xai naaer ieérny 70d xb= pou dmoatpapaiser, xai mpds ixtivo prov ro dya- Gey tf Surman, xb TO aby savrads ixdaper, fom Svvatdyar tuysty ixctns sh5 AOpatov aydeng ro Niveipatos, epi Be 6 pandptos Mavhog mupyvers acide tps mpis coirty, Neyo" Ataxere Thy dyad nny tre Sumbazer ix vig oxdnpérnres audy THe Diowowws ris deeds tod “TYiovoy xxrakwbivac, xii sis Gyepornra ai lodmavow mveuparexiy Abi», ipore siov Uveiparas zpabivres. "0 zip Kom p10; mah) pOevbpwneierae orhayyntipcves, mare imatpébaper Ghar & dhov pds adrév, mivray ray Avusriow tautods CBaipovees. Ei pip xai hucis dex rolhiy deprmaian nat varuienra xak mpdhufer xaxias dimocrptpanada viv Gui, xa iuwidig wolhi tie Gsper iaurois, pb Bovhiperor é wiadeiac poravosiv , OX aids wos amayyviterae iy’ apes papa 485, fuuav, née Emerotpavees mpoatlSayer pis aitta, xa tiv tru fipor dSpwrov yortabaper, te wa xaraumyuviione th mpdauna aay bu hudea xpiawws. I2!, Hi dt xxi Biexadon ais xurmpabverai die chy cOnpls ris dpech < dean, udidor de tie viv bro Geow xai cuubouNay 70d cucexerptvoy, ios «dros orhayyuterat 2h pangodupst ty fiperipay imorpopiv, xal —Gpapravevrar ied Gvizsrat, dvapdror viv pardon hydy, xed ml mrorras pas vin imawcyiverae ndiw déyeaar, xating elmer 4 Upopiras* Mi 6 mimray ode kvéctar rat, Gamoazpigoy cin imearpéper; Mévoy hei indaxoasvog Sueripnger trois dyabiiy xenadpevo, xae Emcatpé Gots, Boece émeznrowrtes * xai_ aires dove owoae. Has. Froqpos = bxdigeras 7ap tod Gehijuares tude viv mois atroy Géousw dpmiv, dav Exousy duxipens- deyatiy niacer nxt epotiulen, viv Be isu acivoe By uty éppiterar, teva 8209, aro yed poe eiBiws x0 rap’ aired xa thy 6 xurdp0naty Bdouysy retry, yurnrol, paver misay mpdinyy Xai pide xai yorivocer, pouuaior ai teoquor pevistiae RxohavSees aitod, ph dveSdloum apudous HE apions one vis xuxias imoadenvousvo.~ 0b zip oidapsr, nore a ad ado; yoxcu. MeyBae pep nat dignvoi siso ai Xprovenviin cmeyyshiat, ig migcer xxi chouroy ole deridayst nion % dia xa: to xdddog 103 adpeadd wai Tig yaG, Xai % dom Seexoaunaig Te xai wot ntlix, zat mhovtos xxi dpairys, xai rpuph raw ériaa uy 5 oapxis rosodray, Br pus pu Spapivens, JH’, dg roi oF Gshpeousy rosnsrais mpo Tponais xai Emayyedioeg tov Kuplou, Sha 2 fhev RpoeMely, nui bxdérors iavrods adr xaracrhoat, dpveaduevnt, xese 74 Bbayyéior, perk mdvtwy ai tis cautoy duyiy, nai wovoy xiciy deyarimat, sei civ aire dido oidé "AWN Bou ei revre novra, nat ron défe in ; nora oixsvouiat dex coy Neripor nat xpogoray yeast 5 traypshiar tenypMinear ; xi méam Rporpanal 5 ween thambeyyuia cao Aeanizov HE apgic tp! huss lyons 5 tagucor Be, vai Sea vag idiag Exednping 1» dpjure ypnarornta by ayas See vig oraupd- aus Enadeibaro, ba Huds sis Suty emetpeparas psrevéyay * Rai keyimag 104 xoapou, wai TEx pokey xab ovy- neciy xansiv, obn dvaywpoiper, 1d, dheyéxieroe, 4 xxi drearor Seva ides yonareiarat, lopizas ppovpiy mipiidlney, pi rare 1h kusorquara mapadsdoig iauas tis ros rh eaxia, xai ry roo xoopou dem epi us dxohéodat, Ba xoMdiv yonatorare xa purpolvgian kxooxomiss, méte pds wiréy émvarpée pone. Te", "AM dioea pe more tb rod 'AnoaTélou foriy whapo dh sig ais TH xatageovarexg duoig Kupiov gat tay Odinyitwy apdy xai ri routes maz, elrois wat Mt Jerem. vm, 4 HOMILUB. — HOM. lV. 486 A conversi aeeedamus ad eum, et quoad internum nostrum hominem illuminemur, ne confundantur facies nostre: in die judicii, XVI, Quod si difficile ac molestum nobis id videtur, propter daram virtutis exereitationem, magis vero propter suggestionem ac consilium ad versarii; nibilominus ipse summa commiserations motus leni et patienti animo est, exspectans no- slraim couversionem, atque peceantes nos tolerat, ac nosiram penitentiam desiderat, et lapsos nos reeipere non erubescit, uldixit propheta: Nunguid qui eadit, non resurgit, aut qui auersus est, non re- vertitur “!, Modo nos bono corde preediti, in sobrie- tate vivannus, et statim ac vere implorato ejus auxi- lio convertamur : promptissimus vero est ipse ad nostram salutem. Excipitenim benevole ferventem voluntatis nostree ad illum, quantum in nostris viti- bus est, impetumn, et bonam tidem ae promplitudi+ nemex voluatate nostra mauaatem : correctionem vero omnem ipse ia nobis operatur. Industriam igitur adbibeamus, 0 dilecti, ‘anquam filii Dei, ut omuem oceupationem, negligentiam ae pigritiam exuentes, alaeres ae prompli fiamus ad eum se= quendum ; nede die in diem rem differamus, ac 4 malitia preveniamur, Nescimus enim, qua hora exitus e carne sit fulurus, Magne enim sunt et inesfabiles Chrishanis facte promissiones, in tan- tun quidem, utcum unius anime tide ae divitiis nullam ommino proportionem habeat omnis gloria et pulehritudo ecoli et terra, et reliquus ornatus et varietas, et divitim et decor ac delicie spectabi- linen. B AVILL. Qui fit ergo, quod tantis exhortationibus et promissionibus impulsi, toti omnino eum adire, et nos lotos ei dedere, abuegalis seoundum Evan- gelium eum omuibus et anime nostra, eamque solum amore prosequi ét nihil aliud cum eo, re- nuamus? Sed ecce hee ownia et quanta preterea gloria dala est! quot dispositiones a Patram et prophelarum temporibus fucte sunt ? quot promis- siones? ct quotexhortationes ? quanta misericordia Domini in nos ab initio fuit? tandem yero et suo ipsius adventu inelfabilem erga nos beniguitatem pererucifixionem ostendit, ut nos conversos in vitam (rausferat : wos tamea a yoluntate nostra, D dilectione muuch, antieipationibuset consuetudini- bus pravis non secedimus. Quare nos aut exigua, ant nulla omnino tide prieditos esse bine apparet. Ei preter hee omnia, benignum se exhibet nobis, protegit ae fovet nos invisibiliter, aec nos, secun- dum peceata nostra, malitie et mundi deceptioni- bus in perpetaum iraditos, sivit perire propter summa clementiam et longanimitatem suam, ab alto dispiciens, quando ad eum coavertamur. XIX. Atqui vereor, ne dictum Apostoli in nobis, qui animo ad omnia contemnenda proclivi vivi- 487 3, MACARIL &GYPTI 488 raus, et anteceptis opinionibus abripimur, imploa- 4 eubavras, xai rats mpohtyert suvmnayopéroys, ro tur, quod ait: An divitias bonitatis iltius, ac tole- rantiz lenitatisque contemnis,ignorans, quod boni- tas 19 Deiad peenitentian te invitat +? Quod si lon ganimitate, boaitateet tolerantia ejus abusi, plura addiderimus peceala, et graviora judicia, neghgea- lia et contemptu nostro uobisipsis accersiverimus, implebitur illud dictum : Sed secundum duritium tuam, ebcor penitere nesciens, cotigis ibi ipsi iram in die irwrevelationisjustijudicii Dei*.Deus enim suum et inenarrabili bonitate ae lenitateineftabilt erga genus humanom utitur, si modo resipiscere velimus, et penitus ad eum converti studeamus, ut salulis participes fieri valeamus. XX. Quod si cognoscere desideres Dei longani- mitatem et summam bonitatem, id est sacrosanetis codicibus discamus. Respice Israelitas, ex quibus sunt patres, quibus promissiones factes sunt, ex quibus Christus secundum earnem, quibus eultus ot lestammentum eral , quanta peceaverunt? quo- ties aversi sunt? ipse tamen Deus non relinquil eos in perpetuum, sed ad certum tempus ad ipsorum commodumeoscastigationibussubjecit : duriuem- quecordis eorum perafflictionem emollire cupiens, convertebat, admonebal, prophetas mittebat, Insu- per quandin longanimus erat erga peccatores et offgudentes se,et athilominus coaversos cum gau- dio recipiebat: et cum Wenuo sese avertecent, eos ipse nos destituit, sed per prophetas ad conversio- nem revooavit: alque siapissime a se aversos, et postumodum conyersos, benevole toleravit, aque humaniterrecepit, donec tandem in tmagno peceato deprehensi sunt manus injicientes proprioDomino, quem exspectabant secundum traditionem Pairum acprophetarum sanctoram redemptorew, Saivalo- reu, regem et prophetam. Yenieulem euim non auplexi sunt, sed e coutrario wagua eum ignowi- nia eb iufamia notatum, tandem erucis supplicio affecerunt, Etin hac tam grandi olfeosa et ingenti Japsu, peceata illorum, qua ad summum adaucta erant, completa sunt, et Ita tandem perpetuo de- sect suut, Spiritu sancto ab iis recevente, quando Yelum lewmplidiseissumest. tsic Wlorum templum geaubus radium, subversum et desolatuua est, secundum Domini dictum:Nonretinguelur hie lapis super lapidem, qui non destruetur +8. Bt ste in per petuum traaiti sunt gentibus, et dispersi in omuem, terra a regibus, eos Lune in eaptivitatem abd centibus, adeo ut in propria loca amplius reverti ownino iis prohibitum sit, XXL Sic igitur et nune Deus bonus et benignus longauimem se prestaterga unumquemque no- strum, videus quantum quisque impingat; et quiescitexspecians, quando resipiscat, ot avertatur a committendis pecealis, recipiens eum a peceato fom, n, 4. ibid. 8. Rom. 1x, 4,5. Deyo + "Hod mhodrov tas xpmarérntas adres nal tis dvogigxat rae paxpodupizg uarage partis, kyvowy rt ro ypnarey rau Bzod tis pe Teevaediy oe dyee 5 Hide vf poopobyaig xa vf zene arate xa jou wDeiove nporriOsper auap- ipara, xak xaraxplous peigeus dex rig dpsheiag xad xarapoovi ces i gain iavrois nopiaipela, Rngaticcrat ri dope Kath dé ry oxdmpornté gov nat Gurtavontoy xapéiar, Oucavpivers eeau: doyiv iviping Spy, emi amoxehigens rig Pizacoxpialas Tov cod, Ileddy yap dyadorare duednyicy, xat eccpobuyie inexppdary xégpntat 6 Beas wspl 78 zév0s ravdvBpuron, uoror ch apsis avai pur Oehiooper, xa smaspagivae pes 1p Wire oxouddicousy, ium cunnpias ruzety durnbayer. dhov Bi, Et 6k Pode imedivae vhy roi @tod poxpo Guplev, xai tay modiy xenorérnra, ded row Geo~ maveray Cpapiy xerapdiopsy. ‘AniBdepor cig “Lopadh, & Gv of Maripes, ols ai exayycier apt ainca, i Gy 6 Xpeords to xark odpea, ols ai he apetue xai i diabinn, wiow Spaprov ; moadxes EE erpiimasay ; xab alzés oon einoe alzads cis téos, Gd mpoaxaiper ypivev mpég xd aupplpav acears madiaig rupedidou, ro axhypdv rig xapdlas adtaw dea ris Ohiens padaifar Bouldperos, Exéorpepe, map exdiat, mpopitas axioteils, Kai xoaas ypdvors inccrpoBdusr cpaprarivtay x0i mpocxonrovrwy ai- sav ; ai imvorpépovras pete yapds mpoasdixer xai midiv derperopivay alrdv alras olx apieraco, © Gane die ray mpopnroy cig emazpophy adzous were wuadsira * xal Weowénts berpanévran wai Exiorpee popdvev dems dvreigero, xai pdarOpiomwg mpoom sizer, tag ob Gorepoy by rO paydhy napanto~ pare sopeGnce, xetpas emebahovres emi voy Tdeav Aconérny, oy xpocedoxuy dik ragadossw TMartpov xal mpopntay aylov luzpurdy xat Lordps, xat Bar cthéa, al mpoydray. 'EMévra 7&p of mapedifaro, BAK rolvavtiey mode adrG bdekipevo aeyping Guz, Varepov aravpp Gavdrov eripwpiisavre, xa & rotmy te weydin mpooxdppert, nad Orep6dde Dover aapanrapart, ai auaprian exiriiv meprantie yaout wunkapninaay, nak obra demo sig téhos dpeiiacay, tod aziov Lveiparos ixelbev cvagwpd- awvr0s, re vo xaranizagua tod ead ieylabn, Kab D obras wiray 6 vais Hivem napadatcig xareoxign, Xai pnpaids uate Tay 700 Kupiou drogen «OF pa ptivy Lidogémi LiGov Sd, 65 ob xarahudgae Tat. Kai obrms tg rag wapediOusey rots fvert, xai Susxoprisinocs & nog TH 7% Ono raw aiguade tig ro reatrray airoig rere Baathiov, pnxics 6 IWiors ieoaxdpspae to xovs xebsusbivT6s, KA’. Odrws obv xat viv Ep! éxdarp haw xpuaric nai deyubds, paupodupsi, spay roca ixaaros pooxanrer, xai jougieréxdegineves, move duaviper, xed arocrpapigsra: vod puxére mpasxintay, & OIAG dey nal yapq tov dmaspépovre ard rae * Matth. xxrv, 2. 489 HOMILIZ, — HOM. IV. 490 Auapring Sey susvns, OSte yelp pret’ Xap& yiverac A conversum cum magna dilectione et gaudio. Sie Emi ful &paptods weravansure eat miliv OFx fort Anum rod Marpés pow, tva aréhnrae sls ray prepay rovray cGy Magterwy. El df Tee Fc yonarérnras nak uexooSuuias 00 @z00 wo) his dmuupives in’ aie, wh Enebepyoutvou slg Spvveer ois ark ydpas raw Suxpruudeos mporxinuarty, tice xpuntoig, dice pauepeds, Spsureg wal Gauge bosros ng tis werivoren Exdeyoudvon coi x05, aedg tis xaregpimaw moldy DBiv, duapriuare maser rigor bri duapripara, nai pe Guaier ovvinter, xak mpboxopua ixt xpdoxouna cixodoust, whnoot rode dpoug tiv duagredv, xab sls rosourey dariv paszoupe Eayerat, & of odnite Bivarar dvavedaae, aXe cuvepiferae xii ths 7Aos 7h rovnps xupadodels déVurat, juaiay Ext Age KB. O5rws Ext Bods yhyove. Mode yp dpaprde yovres nat atx imcorptpevees, Gerspov orm mpo7- Groper tpi th vay kyyQuv nach Bovds, eBésve- xorlir tis adrods epydoaabai Sehhamores, ove paeére adrodg Eyer dN ck woe deredoxtndsOnass, "Aver?ipmaay yep thy Spov 7 iyapeuin, xxi SmepiSnaen + ded ai mupiexveroe tnd ris Orlas Ptene yeyivaaws* odvig xai ext Noe iyo, mpooxamcovrec olde nak usravooinees, eg tohaaira uapripara Epdaam, Sore sig véhos iow viv iy xerapQapavar, Otras xa inl Alyvatlow noi cpocxobdvrow, eal cig thy dade rai Grd dunprymivray, typnariere 6 @tbs ph rovairas atrots wdariyas emupiptty, Bare ele ch Yog altoid; drepBeipae : WN tig merdeino, wai Emm srpopiy, nat perdvorey Epepey ecirols bxsives pexphs whayks Tay waoriyen, paxpoduytir, xai eg perdvotay adravg ixdeysusvec. OF 8s, reli apapti gertes tls bv laby ro O09 xb Emcerpéporress nai mdi prraneouevor, xk tle vay dpyaiie! dentatiey Tig ang mpoaipiaens naleardziernt, xa rv laby tov Gand xaranoniaarres, Savpay, bre De Bavpaatnr medDiou § Orbe riv daiy HE Alpinroy Sek Masias iéGade, wipe xpocdober, xaradwabavres Gxicw 108 aod rod Oro), Aud nak sig voc % ela Bien rodrous dowdace xat Sudpberps, xai by cots Doane xat™ emiveize, nde ths bpuptins Cute aElovs xpivaca KI" ‘Opotns 6 Mopmt, de mposipnzax, oldie moomxinron xak kuaotdvev, rods monpiras rol @r0n Amoxeeivon, xa Ada modda vox mousy, Eneh 6 Beis Epwepolsuce pauzsfan, xa els perdvo.av airois ixdeysunos, ioxarov aitw xposixofan, 68t auvtpGivres odeére yipOuaw. Els te Asoxorexby ip Eiaya tke kaveay ysious IniBaor, ded xa als thos xarahepDivres AmOhiOnoo, xai toon dex’ adru 4 xpopneeta, xad ® lepareia, xat Jarpelas xeb Wélia rots musredonse Gveow, Os grow 6 Ki- pig "ApOdocra kp? Ops % Bagehsla, xui Gobvoarae Byer woovure rods Kapmods al Tig. Migpr yp réce iusiyero aciréiv, wait 5 Orbs pa xpotSper, xai abe dplarare andar iboevns ntadrous * * Luc. xv, 10. Math. xviit, 14 enim inquit:Gaudium ft super unopeccatore resi- piscente', Elrursum : Nonenim est voluntas Patris mei, ut pereat unus ax pavulis istis minimis *. Si vero quis ingenti erga se boniiate ae lenitate Dei, qui in vindictam sigulorum peccatorum, tam occultoram quam manifestorum, non procedit, sed spectat, tacet, ac tanquam peenitentiam prmestola- tor, ahusus, eo contumacie procedat, ut peccala peceatis apponat, et socordiam socordie annectat, at offensam offense supersediticet, ille omnes fines peccali implet, et in tantam iniquitatem incidit, ex qua emergere non posit, sed conteritur, et malo in perpetuum traditus, perit. 2O XXII. Sie Sodomitis contigit. Malta enim cum peceassent, nec conversi fuissent, e0 criminis, ob pessimum in angelos consiliam, masculinum coitum cum illis exereituri, prolapsi sunt, ut nec amplius penitentia ducerentur, sed in perpetuum reprobarentur Impleverunt enim terminos peccati, quinimo transgressi sunt. Quare igni ex diviao judicio consumpti sunt, Ita et temporibus Noe contigit, multa enm scelera perpetrassent, nec re- sipuissent, in tanta peccata inciderunt, ut tandem universa terra periret, Sie in Agyptios multum offendentes et in Dei populum peccantes clementis Deus usus est, non tantis penis illos afficiens, ut omnino perirent: sed ad castigationem, conversio- nem et penitentiam inflixit ipsis exiguas has fla- gellorum plagas, patienti animo exspectans eoram resipiscentiam. Vrrum hi, cum multis modis in populum Dei peccassent, et ad Deum conversos postmodum conversionis peeniteret, etin inveterata prave voluntatis diffidentia ipsi constituerentur, populumque Dei molestiis fere opprimerent, tan- der, cum per ingentia miracula Deus populum suum ex Agpyto per Mosen educeret, graviter peccarunt, persequentes a lergo populum Dei. Quapropter demum judieium divinum illos penitus consumpsit et delevit, et aquis obrutos ne hac qui- dem vita dignatus est. XXIII. Eodem modo populus Israel, utpredictum est, cum multis iniquitatibus et peccatis se pollue- rel, interficiens prophetas Dei, et alia facinora, in- finita perpetrans, quia Deus quiescens, et illoram penitentiam exspectans, lenitate rulta otebatur, tandem ita peccarunt, utcontritinonresurrexerint; siquidem in Dominieam majestatem manus injece- vant, Quociroa in perpotuum deserti ac rejecti sunt, et ablata ab illis prophetia, sacerdotium, et cultus Dei, et data sunt ea gentibus credentibus, sicut ait Domians : Auferetur a vobis regnum, et dabitur genti fructus ejusfacienti™, Hootenusenim sustinuerat illos Deus, nec destituerat illos ex inti- mis visceribus eorum misertus, Quoniam autem Math, x21, 43. dot S. MACARIL AGYPTI 499 impleverunt terminum peccati, imomanibusDomi- A ért 3% Gueniipmcav tiv dpov tay duapredy, xai tne nice majestati injectis transgressi sunt, in perpe- tuum a Deo sunt deserti. XXIY. Ceterum, dilecti, hee copiosius disserui- mos, ex sacris Litteris astruentes, oportere nos converti celerius, et festinare ad Dominum, qui clementer exspectat nos, ct ab omni pravitate et preeoceupatione mala penitus recedentes magno cum gaudio recipit, ne exaugeatur in nobis con- temptus de die in diem, et peceata cumulata in nos redundent, et ob id iram divinam nobis ipsis accersamus. Demusigituroperam, ut conversi cam ‘vero corde ad eum accedamus, non desperantes de salnte (quod malitize et pravitatis proprium est) per recordationem prevenientium peccarorum, que hominem ad desperationem, ad socordiam, ad ne- gligentiam et ad segnitiom adigunt, ne conversus ad Dominum accedal, et salutisparticeps flat, cum tamen summa benignitas generi humano a Deo proposita sit. XXV. Quod si vero velut difficile et impossibile nobis videatur, nosa magnapeceatorum mole velut preoccupatos converti, quod, ut prediximus, indi~ cium malitie, et impedimentum salutis nostre est, recordemur et perpendamus, quomado Dominusin mundo dum eset, cwcis visum restituerit, 21 paralyticos curaverit, omnem morbum sanaverit, mortuos jam fere corrupts, et in oblivione consti- tutos, resuscilaverit, surdos audire fecerit,legionem diabolorum ex homine ejecerit, ot tanta insania Jaborantem mentis integritati restitueril ? Quanto magis igitur animamad eum conversam, et miseri« cordiam ab eorequirentem, etejusope indigentem, convertet, et in letam affectionum vacuitatem, et statum omnis virtutis ac mentis renovationem re- stituet ; atque sanitate et aspectu mentis et tran- quillitate cogitationum redditis, a eweilate, surdi- tate, morte infidelitatis, et ignorantiaatque temeri- tate ad sapientiam virtutis, el puritatem cordiseam traducet ? Qui enim condidit corpus, idem ipse condidit quoque animam. Et quemadmodum in terris dum versaretnr, accedentibus ad se etab eo petentibus auxilium et sanitatem ; liberaliter et benigne prestitit et exhibuit, velut bonus etsolus medicus ; eodem modo in spiritualibus, XXVI. Si enim erga corpora, que dissolvuntur et morte pereunt, tantacommotus est misericordia, et unicuique quod querebat promple et henevole preestitit; quanto magisanimeimmortali, indisso- lubili et incorruptibili, oppress morbo ignoranti«, malitie, infidelitatis, temeritatis et reliquarwm peceati affectionum, accedenti ad Dominum, et ab eo auxilium requirenti, ac in misericordia ejus jntuenti, neo non gratiam Spiritus ab eo recipere desideranti ab redemptionem ¢t salutem suam, et ab omni malitia et affectuliberationem, concedet B pethedvagas, tig vd dear ody ious ras ysioas ade Gadirrss, ths tos Und 120 Osu) xacehelpOnauy. Ka’, Taira ds dik wleiivuv eebidBopsr, eye mnroi, &xd Mpuperav tvaviv avnaravtes, 16 det ude imveroiesy tHywo, zai omovdees mor ploy xonareviumor x2i ixdeyiuevor spas novi ui moshivpeas xanis teeing kvmyapody- v Ke fxd wians ras, ai txsaroiyosras yer mod dis yapas npocdexoe geo, foe uh dxaution xacappioners Spy hu par i apiots, xai re mpoondupara veipera wlso- vdon ds ids, nob Sek rolra viv dpyty rod Bead Enovddsnpes oly inte axpegivees fy Kudu xepFig mpozBety eats, wh Unshitorres thy swrapian, Sep Kai died rhe xaxing nei revoupying cuyydoee, Omowviiet racdaBouady Guapriav, sig drédmesydy gipovedy viv dvPparoy, xai als yasvacer xai Sheywpie, xai pabuuiay’ tux pi imacpifas xai npooshian 7H Kuoiy, swrngtas win, mobMis xpnaréraros tod Kupiou émexeyuéyas 2h lolpamiveys yeu. tmeviynuuss — deurots KE’ Bid: Gomép Bioxsbox fuiv xarepaive uot adnarey bx meDou auaprnedror imesepe 5 mpoeinyyeévous, Sxeo, cs mpostpaxcxusy, ruyyiivee vis xaxlas, nal vii aurapias Spin tpmi- Bo” wrnuovedonusr xai ienideuer, wig 6 Kipios imdnphoas +h kyabirnre altos cuplods dunBiobar doings, mupadurenods iepiinevas, miauv voroy ld eure, veepods z0ie the Ptapbopin wal aoeaudy Hd ruyyiveveas dudarnee, xngads dunioue menolnxe, Sobers Jepore daupivay kerd bd; AaDpanoy eiBare, ai vis ougpomivny weréormae roy sis tuzalrny jenviay xayopnxera, Uisy oby waloy bugiy imearpépoveas pos witby, xal rag! aired 1 Dog émibaroieay, xan Stouivny sig aivad BonSeiac, odx emorodver, nai tig elopomivey dnabslag, nal xardaeaany méang Gpevis, wai vobg Avanauviouds Byes, wat Gobet tig ipirare, wai dodBdabes duxniag, wae da- pespiy tipiimy "dnd cae Tyg Tig kmrating nat depwsing, rai kpofias, eig awpor- wcpov dperis xat xaBapornra xepdiag iveveyxcn | yap xsizas v4 aap2, nai viv fuziy at Kai canes éxenwhoas & v8 79, s01s xpoacoyoud- vorg at Gar Boidetey nai fxcw, Ayféoug tH yonsrérar aired mapetysro, wads iyontor, aig Xyxbbg nai psiog lurpic abr eal Eni eran cams, xat xopdaung 1s nenoinxe. ia Thy map" au! tay Ryuparixs Ke. redler oop Bi pap ini re Dvbpnva zai rolnjoxovra a, obtes elamdayyuirin, xat dxdory 6 tnvSicer mewoinne xpoOdpws, ai ypnsrids, coop Bday TH Wavdrs joys ruyxmoiag by veep Kyvolas, TH Kuxlas, ameatiag an Kui kpoBlas, xi toy howdy vAs auaprtas wa- Oa + mpnzeoyauin dt rf Kupip, nai vay map! ain rod Boxduay emtwrrioy, xal els tb adrad Beog imcazonotion, zai tiv xaper cou Uyebparag map” aie 109 Difaoda éntOvpoian cis Kicomsw xai ewrnpion wdtig, nai ndous xanias xai navres RiGoug cmadh- zai adeadiry vi ayipry quam celerrime et promptissime velut medicam li- . baphv, ob Gapiorra: régioy xed iroypiripas viv 493, Godiramaw rig wasting, xarle why aitdv déyov * Mss p&ddov 6 odpdvios Marhp mousare hy ExBixngey thy Bouvray meds airéy dudpas Te nal vuxt6 ¢5 nak éndzes Myav, Kai Mya out, movhase thy Exdixnaiy adréy dv rdys”> xa néduv by éxioy manent’ Aizeize nat dobfocrar Sulv > was 7%p 6 airay lawbdrer, eat 6 Enray ebpiont, xai tH xpovorte kvatyhae rae + xai Outed éxepépee, Wéap wadhov 6 Harp Sudy 6 oipdveas doce Medea dytoy rots airodew adrévl "Apty diye Spir, st eat Sta td elvae gidoy adrou ph dace airs, Bid ye thy Avatdsray adtod Pacer avr dvagtas, Baov yppter KU! "Avaediig ob xai 20 udelneaas, nal dmepreoxizag activ judg civ rap! oz09 THe xéptros dorOnpes, Jee rolraw mivraw nporrpéparo. dik yp Taig duaprahods FOr, tum imcorpé}oat xpis adror, xai idenrar favras alr’ povor fuss thy xaxiy xpaipear anoerhowpes ixvrous, dao 76 by uty dvva- roy, eat piohoupes ch padhe Emirndespara, xat THs tod xéowou dmirac, xat tobe movypods nat paratous Jopopors deoarpapiuer, xai névrore mpbs erizéy 60% Foaus mpoaxaddnBpsy * xa ailtic Eroipog wocety pty Tv nap’ ecirod Boa Bacay, Els rodre pda dover Seon oediv ey, xa, xa lapses ta dokare mifin, xol ) cpesty avis ois Eneedovudiors eiroy at mpdg abrév imuarpipouar, mimns xosporic dydieng doy dovauce ix Orhiparas xal mpospiacas soagopoic, xe Thy Suivous doco pig Dxause, xai xpos erin oH Emitn= a roewirn Yeni tis nap! adrod Bondelus akira, % mdvre mapisoi fyouuive, nak éxt pndevi rod xbopov tora "HON ais viv alrod dvdnavowy THE Xpm arirnres dvaniivar xat edppariiivae éxdeyopiva * wai obtas dea THe tomitus miotes inerugovan ric Emovpaviou Suprde, xai rhv imbvylar aris miapopopig Bue ris xdptras dvamaiouga, xat or mov auppinng xai dxodovOng rH Kveiere 1H dzyle Sraxorhaaan, xai brapioa els tb kyadby npoxi- raven, nal iz tiv ddév vig Gemtoading upévoven, wai tig té vias dxapnros xai ow Fdanros sis to antag wipes Duausivace, xei thy gio by pada Thee xai Emenodiat doxpeuapévois * ravogevn HOMILLE. — HOM. V> 494 A berationem, secundum idem dictum: Quanto magis Patereelestis faciet vindictam clamantiumad sedie ae nocte ? Et subdit, dicens : Certe dico vobis, cito faciel vindictam ittorum . Bt rorsum alibi adhor tatur ; Petite et dabitur vodis. Omnis enim qui petit, accipit,elquiqueerit, innenit,el pulsantiaperielur®. Etpaulum progressussubjicit: Quanto magis Pater vester e@lestis dabit Spiritum sanctum poscentibus eum! ? Amen dico vobis, etsi non dabitilti, eo quod amicussit, propter impudentiam tamenejus surget, ef dabit quantum opus abet, XXVII. Absque pudore igitur, indesinenter et B indefesse ut petamus ab eo donum gratie, hisce omnibus exhortatus est. Propter peceatores enim venit, ut converterent se ad illum, et curaret cre- dentes ipsi. Modo nos ipsi a malis prezocoupationi- bus abstineamus, quantum in viribus nostris est, elodio prosequamur opera mala, et munditechnam aique improbos ac vanos sermones abhorreamus, et per omnia ei, quantum fieri potest, agglutine- mur. Ipse quidem paratus est exhibere nobis suum auxilium, Propterea enim misericors est, vivificans et sanans affectiones incurabiles, et redemptionem faciens iis qui invocant eum, et qui ad eum con- versi, ab omni dilectione mundi, quantum fieri po- test, sponte et voluntarie recedunt, quique mentem aterrenis abstractam ad eum voto et desiderio C suspendunt, Bjusmodi anima ejus auxilio digna habelur, qua omuia pro superfluis existimat, et in nullare mundaua acquiescit ; sed exspectal in re- quie benignitatis requiescere et gaudere : et sic per hujnsmodi fidem caleste donum consecuta, omne suum desiderium in plena fide per gratiam collocat, et denique congrue et convenienter Spiri- tui saneto ministeat, quotidie bonitate 2 proticit, inque via justitie perseverans in perpetuum, ad malitie gevera non flectitur, nec ad vitia ullo modo declinat, atque gratiam in nulla re tristitia afficit, et eterna salute eum omnibus sanctis digna cen- selur, velut iis socia et comes imitatione eorum in mundo conversata. Amen. dumoaa Tis aluviev catupiag sv neat cots dylorg xarabioUras dre JH xovravig nat ghvBpones xark wlancey aleav by xioup Suarpagston. ‘Airs OMTAIA E'. Todds werderaacs perak toy Xpuotiavoy nai toy QvOpanoy cod xéamou Teste. OF giv yap mveipa cov xiouey Egovres, TH apSia cai op 7 tv tots yatvers deo yo Sédevtae of ds ray dydany TOV inoue, viov Warpés imtroGaucr, abtéy pévoy rps SpSuhuay ev mod éncOuple Exovres. a. 0 Sayuri, ruyynt, Staywya, “ANe ti tév Xeatiavdy xéopos trepéc dees, nal xml wis, nai Rigas, nai meats ééoa wat ty Gulpinuy 70 xdsyou tourev xai vole, xal Adyos, nat mpaes dow txeivor vat Do th dove odor, xa ixipe. 8? Lye. aa, 7, #.” Maith. vn, 7, 8. & Luc. x1, D HOMILIA v. Magno differentiainter Christignos et homines hujus swculi. Hienim spiritu mundipreditianimotenus nccorde terrestribus vinculis vineti sunt: ili vero dilectione catestis Patris detenti,eum solum oboct- dos in omni desiderio havent. T. Alius est Christianoram mundus, aliud vite institutuma, alia mens, aliussermo atquealia opera, et aliud est vite institutum hominum hujus mundi, alia mens, aliussermo, atque alia opera: aliud sunt ill, et aliud sunthi ; et magna differentia est intor 9." ibid. 10. 495 8. MACARI AGYPTI 496 hos et illos, Habitatores enim terre, et Glii hujus A rol} Seiorasis paral courey xdusivev. OF pip seeculi similes sunt frumento in cribrum hujusterree conjecto, quippe qui commoventur fluxis hujus mundi cogitationibus, et jactationibus perpetuis terrenarnm rerum, desideriorum ac variarum c0- gitationum crassarum : jactante animas Satana, et cribrante cribro, hoe est, rebus terrenis, omne ge- nushumanum, peceato obooxium a temporelapsus Ade, qui transgressus mandatum, in principis malitie potestatem venit. Qua ille accepta, perpe- tuis fraudum et perlurbationum cogitationibus eribrat, et eollidit cribro terre omnes filios hujus swouli. TI, Quemadmodum enim in cribro tritienm a eribrante alliditur, et in eo agitatum continue eon- vertitur : sie prineeps malitie terrenis rebus detinet homines, iisqueeosagitat, conturbatac commovet; et ut allidantur cogitationibus vanis, cupiditatibus turpibus ac vinculis terrenis et mundanis, efficit, absque ulla intermissione captivans, perturbans, ef inescans omne genus Adm peceato obnoxium : quemadmodum Dominus apostolis futaram princi. pis nequitiee adversuseos insurrectionem preedixit: ExpetivitSatanas vos ad cribrandum sicut triticum: sed ego rogavi Patrem meum, ne deficiat Aides ve- stra ®, Yerbum enim illud quod a Creatore Caino dictum est, et sententia illa palam prolala, videli- cet, Gemens ae tremens super terram agitaberis *, typus et imago occulla omnium peccatorum est. Sie enim genus Ad, cum neglecto Dei prvcepto, peccato obnoxium factum esset, illam imaginem latenter in se possidere ccepit, agitatum postea continuis cogitationibus metus et timoris, atque omnis perlurbationis, variis cupiditatibus ot yolu- platibus, prineipe hujus mundi, ommem animam ex Deo non renatam, hue illuc impellente, et velut triticum in eribro agitatum assidue homiaum co; tationes conturbante, atque seduetionibus hujus soundi, et voluptatibus, et timoribus ac perlurba~ tionibus omnes agitante atque inescante. ILL, Itaque Dominus, ostendens eos quiillecebras et voluntatem principis nequam sequuntur, imagi- nem Cainimalitie gestare, et reprehendens eosdem dixit : Vos, ait, desideria patris vestri vuitis 93 facere. Iie homieida erat ab initio, etinveritate non sfetit . [aque aniversum genus Ad@ peceato ob- noxium, condemnationem illam latentem in se habet, videlicet gementes ae trementes eritis, alque agitabiminiineribro terrae a Satanaoribrante.Sicut enim ab uno Adam genushominum superterra mul- tiplicatum est ; ita una pravitas affectionum univer- sum genus hominum invasit, illosque oumes priu- ceps malitia coatinuis, crassis, vanis ac tumultuo- sis cogitationibus potest cribrare. Nam sicut uous ‘yentus omnes plantas ae semina polest agitare et Ss Luc. xxu, 34, 32. 4 Gen. tv, 12. the pis odbitopec, xai vie xéxm Toi alos tolcou, loixasr siz BeOaping Hy cole vis owiatopsver by kerdcous Ropeouats roi tiv, xt addy amabery cov pater Imduprsy, Shay, eg Yughs Duderitorres xa ceveitoveas Rarava Bue rou gwiew, rourdare ru paiva mpayaieray, xiv vb ‘fis sabes, wicpos zoom nozypdr, yah nohumhéxay byvouiv dpaotadiy yung ray dvlpanon, ad tig roo ‘Adin jv ivtoliiy ~ xai ond rie bimrsioens mapabierros apxorta tis rompias pepovéres, IaSavtos aired vi HEovaiow, xai horny deradorors eysuote dmdens zal Wivoy couiovres nat xpomeaoortes tH soi tis 7s mivras 1005 vinds £0 alsinas roSzou. B ‘Gentp y8p by rp soy 6 aizos Smé rou cued foros mposzonse, vai by alth dordzms oadevd~ e005 arpigeran” obra dik viv qui payers réviag obs dvOpdmous xaréyse 6 cis movnplas dozer, xii OU alsin cadsier, xe Devel, ai moos ximray rat Tedopiopots waraloes, zat airzpats Emupines nai Beruats ynivors xai xocpenoig, de roc alzum@doribar xa, doin, xai Ashebbo mv xo duxpranér ys x00 "ARR, og 6 Kipios ois deem ailow civ vod rompnd xas! airiin imenioraas waco ieee Moves foeade money” ” 6 Luravds condone Gg roy atrey~ GAR bye WBciOny rod Marpas pov, iva wa xhiny a niates beay. ‘O yuo th Kelty dmb rod Angcoupyod Aubtle Neyo, nuit dbpaaee cig rb mpnprstg, £5, Bed vow, eek tpetay, Rab aeedparos Exy eri rH6 pag, Pinos nak chad maven Thy dpaoenidcin toy yavee xuric 25 xpumviv. Obra pip baxeséy vig brodts 10 yhos ASL, nai duaprwdey xoraarion, bsivay viv alive xeric xpunroy xéeravas, eechevipcvoy de roi hoprspote Bathing te nak péBov, nah méang tae pugs, Pmluniars uxt HOovuis narradanais wai wot xfiaag t0% Soyovrag tod xéaysu roirey maauy bu- ype Dudeviba Sei, wai sg aire ry ei eyerrnpévny bx ‘ swig atpapopmoy dordros rods ray daOpdrar loyiouois xoexidag wudwvle forros, by dmarais xoapixals capris, nat pibors, nai rapageds micas oarebavros, ai daledtoven: UT’, Kai pip Kigtog robs vais aretraes nai vols Oe divest r0¥ wampod Eoxdovbovrus Seunvinw, thy sixéva sod Kets vig rovnglas gdpovew, Ehdyyuv abrods Hey” Yusts, past, cas ixeupiag tod Marpas Spay Oéhere wacety* 'Exetvoc avSpur moxtévos ty dmapyig, xxi év ry ehnGeia ody deraney, “Qete wiv auaptudiy yévos tod "MPa waradings a iver Ravie Ti ZpuRciy xéxvGraL, TO, Erivavres xai spivovres iceode ceesy 785, 9rd 105 arveiZov va, “Dante pip HE wig r05 “ADiu dv To Epomiin odew wie ces zee 1 duapradiy yhag Tov dufipsie rp cig piney bei THs xla viv xaBiy sis muy iguarétune, xa) advras 6 nucins ipyon iy daveivars, uni Oheeols, wali waraiors, xxi repayides "Joan. vin, 44. 497 riven tk qurz ei tk anipyara énagust vdavety vai stints ~ % chomep & axicas cig wuxrdg ami mie ty oixovpévay panlodeat, obras 8 Tis Kom pins taper, cxiros tt loyendy raring xar Bauérou Undpgor, aak dreds wee xpumrés xa dypiog Tuy yaa, ig yi ybvos viv dolpsrmen wauBwibst, uae meprodpre dardtog Nopispot Iruiuplars xispov dean tas xapdiag tav devBoci- dibng fprinminer naam uyhy, tiv wh dowber yeyenn- péw, eat 1H gooviwart xat rH vp by Dey alan tavpa ty odpavols Smdpyet dy th ant roy, xal suiroug deyvasiag, rupsioeas x A. "Ey coiry ip deapigovaw ot abst. Xow crtaval mouths 700 yous Toy doOzdmew, xat mode Buiaenas psrakd hugoripoy ruyydvet, be Tpeedé- youey, i thy vow zak thy Sudvorm mdvrore by tH otpavio poovspare aeyabic brorpitecar die thy peroucion wei pers oxiv 705 Uveiuaros rod ayinv, 26 coals alrois fx Ged yeyerrabat, xal Téxve O10d & Hnbeig xat Gudpsr yoxotar xxrobdada, xal alg oxdow wai Homérora, xui dcapubiey eat xordnduee a rods due melDiv deyiuoy vot ximwv, emi xpovay narnvrneévan, pmedte nok Rupcetsa- weivos By Bordrou, xni paraiors doyropots > by ype, wai ch above aeurkousvovs roirg doi psious xar xpstrroves vod xoapou, Bek 1 rév voly airy xal cd gpovmua tis pugis & zh rod Xousred slotve, xt & tp rad Mvedparoe lepine ruzgdnw* Gore xai & Kopeog mepk va rowiroy dubspydueveg Baye wereSeCnxiver bx cod Goxdzou tis <4 Gwny. Toryapoiv abe iv aynuaat zai Eurépos ) Doiwais rav Xprareanin tmdpys, as of modo dy roirw otovrar evar vip Suagepie zai Buixpion yarakd nab advan or oh pact xat roms nat Bod 36 vp xak th Sunate Spoor xO xésue tuzzdvoves, toy onspby wai dene raarasien cov loprowi, xer dmariay, nai obyyv- uy, wah Tapaiciny, xa GS pw. wot byovres. Kai rh ply ayiiuaet, vai rp doxtis 00 xisuov Srapépouar, xai teaw Hwrépoes xarop Griperae - 1, & cots yatears Seopois Perce, iovinavor ix vod O105 xa eiph~ vay viv cod Mvejuaras odednov by Th xapdly yeh xexrnuévor* érci Sirnzay wuph Osod, xab ain énlarcuray robray xarubuoMivat. BL By pip v9 10d yobs doaxantae, 4ai eg vie Dopezuciv sipive, xk 7h tod Kupiou dydme xat olpaviy ipo, 4 xa0m Xprsrucsiiy rérron dvlpiimow cad xiapov drapion. Aco xah Sot ios ag mevteg ot xriowg tay Devas 205 Kupiov yéyive, coieay voy mveuwer nin deyaOinw xerakiiau ais Dubs; meereiovras fis adtiv. Xpeotuuay yep BoEx, ai co vidos, nai & wladros 6 aipdvuas Gants tort, nad part rove, xai iydrav, xxi Poxuareiv, ab deptivor olay xopitixevos* ro Jt Ghar, ydorre Ox0d. Eb yap i xd énvdeiov Burddéug Béx émbvunrh mupk ni 4 * Philipp. m, 20." Joan, v, HOMILIZ. — HOM. Vv. peauete cwulber émapnet. “amp pip ee dvquoc A-commovere; aut veluti une tenebre noelis per 498 universam terram multiplicantur : ia princeps malitue, qui est yelut tenebrae rationales malitie et mortis, ac velut ventus ocoultus et agrestis, omne genus humanum, quod est super terram, conturbat ac circumagit continuis cogitationibus : et voluptatibus mundi inescat corda hominum ac tenebrarum ignorantia, eweitate et oblivione replet omnemanimam desupernon renatam, alquemente et animo in seeulum alind non translatam : ut dictum est: Nostra eonversatio in ewlis est *. peraBcGnxviaw xo8os dpura’ ‘Hydy dt ta Koki IV, In hoe enim differant veri Christiani ab omnf genere hominum ; et magna differentiainter utros- que, nt prendixi, versatur in eo, quod animus et intellects Christianorum semper cirea cclestes cogitationes versetur, et ecelestia bona intueatur propter participationem Spiritus sancti ; quod de- super ex Deo nati, et ut fiant filii Dei in veritate et potentia, digai existimati sint, atque ad statum et stabililatem, et tranquillitatem ac requiem per ma- gnos labores ac sudores multa post tempora deve- nerint, nullo amplius cribo agitati, neque flu- ctuantes in caducis ac vanis cogitationibus. In quo majores ac meliores sunt mundo, eo quod intel- lectus eoram, et eogitatio anima in Christi pace, alquein dilectione Spiritus versetur, sicut Dominus dehisce sermonem habens, dixit: Hos transiisse . ex morte in vilam *. Non igitur in figuris aut for- c D mis exlerioribus diversitas Christianorum cousistit. quemadmodum in hoo existimant multi consistere diversitatem ac differentiam inter eos, in superficie ac figuris. Quippe quod tales mente atque cogita- tione simailes sunt mundo, ac commotione et insta- ilitate cogitationum, ineredulitate, confusione, et perturbatione ae metu, nt ceeteri omnes homines, laborent. Et hi quidem superficie tenus ac opinione et extern quodam recte facto, a mundo differunt : sed corde aique animo terrenis laqueis impediti sunt, requiem divinam et coolestem paeem Spiritus in corde non possidentes, eo quod non petierint a Deo, nec jis se erediderint dignos reputatum iri V. Per mentis enim renovationem, et cogitatio- now tranquillitatem, et dilectionem Domini, et amorem ccelestem, omnis nova ereatura Christia~ norum ab hominibus hujus mundi discrepat, Pro- pterea enim adventus Domini contigit, ut hisce spiritualibus bonisdignaretur vere in se credentes. Gloria enim Christianoram et pulchritudo, et di- vitiee coelestes ineftabiles sunt, et magao labore ac sudore, lentationibus etcertaminibus multis aequi- site. Quod totum gratie divine ascribendum. Si enim lerreni regis aspectus ab omnibus hominibus ‘ 499 S. MACARIL AGYPTII 300 desideratur, et omnis, qui in urbe regisdiversatur, A doOosimore ruyydver, xal mag reg énedupeiy dv wihee desideratad minimum pulehritudinem ejus videre, aut elegantiam 94 vestimentorum, aut purpure splendorem, variaram margaritarum nitorem, dia~ dematis decorem, atque prestantiam eorum, que ad majestatem ejus pertinent ; nisi quod spirituales isthee contemnant, quia aliam gloriam ccelestem incorpoream experti, alia ineffabili pulchritudine sauciati, aliarumque diviliarum participes sunt facti, et secundum internum hominem, slinm spi ritum conseeuti sunt. Quoniam igitur hujus mundi homines, qui spiritum mundi possident, magno desiderio tenentur terreni regis contemplandi, sallem cum omni ornatu et gloria ejus : quanto enim in fis que videntur, conditio ejus major est quam omnium hominum, tanto gloriosius optabilius ab omnibus habetur vel tantnm vidisse, et unusquisque apud se dicit: Utinam quis mihi illam gloriam, decorem ae splendarem concedat preedicans eum beatim, similem alioqui sui, terre- num, iisdemqueaffeetionibusobnoxiamatquemor- talem, propter momentaneum vero ornatum eb gloriam desiderabilem. VI. Si igitur, inquam, carnales homines deside- rant tantopere gloriam lerreni regis, quanto magis in quos instillavit guita Spiritus vite, qui est divinitatis ; et quorum cor vilneravit amore divino erga eelestem regem Christm, devincti sunt pul- chriludine illa et gloria ineffabili, et decore ineor= ruptibili et incomprehensibilibus divitiis veri et eterni regis Christi, cujus voto et desiderio capti tenentar, toti omnino ad eum conversi, atque desi- derant consequi inenarrabilia illa bona, que per Spiritum intuentur; quorum gratia omnia, que sunt super terram pulchra, et ornatum, et gloria, ot honorem, ct divitias regum ae principum nibili duount: divina enim pulchritudine sauciali sunt, et vita immortalitatis ceelestis in illorum aniinis instillavit. Quocirea illam dilectionem camlestisragis exoptaat, illumque solum ob oculos in omnibus desideriis habentes, seipsos omni mundane dile- ctione per eum exsolvunt, et recedunt ab omni Yinculo terreno, ut possintillud desiderium solum semper in cordibus suis possidere neque aliud eum illo commiscere. Pauei vero sunt admodum c Buctiéws, sxcSuust xdy povov Gedoaatar 7a xibhog airos, % niv coatirara tiv EeBuudemy, & rig mop vipa tiv déker, ray momOow pepyanerdiv 2d weldas, rad deadinaros viv cinpéxeen, civ Ov ah® Muwpdroy viv ryedrera’ derog hyd vt ruvparcnol Bovdooiay air, dix ro Dag doen trovpuvion wad kowpsirou paa0at, xai dy widiee ifiry rerpasbat, xai Dav wlobrov xexot vowmuivet, ai rh Faw dvOpsinw ieecOat, xak dm 3 xbquou rol ray dvBpwnor, of tb mvetpa tod xéauou toutes, ol} teebupicg aloi roo ray Entyeroy Baaidéa Osd- aucbat, piroy cvy adey 2H eimpeneiz xxi Siby al sod" Saov yp & rol; parvopivars woldg uettor h dou muriparos peri 5 tanto B yspig aleod Fore nape ndvras robs delporous, brag Edokor, obtus émupnrdy Sd mevrws, xis 1H eave pavor> nai Feagtos bv dur dye * Bide tug @dwxé pos ixetuny chy d6Eay, ead tiv timpémetay, nal Tay Spacérnre, uaxapltov ixeivey Toy Spots adrod yhivey, xei duoromel® ab Oonriy Gyre, Bek Bs viv mpbexarpou elnpéreur, xat Sake, trabypenriy, Bi oly aieag ai oapzimat HOpumae éxiu- poder sie datas rod nto Buothiws, xoay pidov ols éxtorakes a fawic 0d Mveiuaros ti Sos Tis Orornras, zai érpwos viv xapdiay airay igor xpos tiv inovpiuav asehia Xprocbv, tle éxelve 16 xdlog Sédevrén nat chy dvexdDntov Bakar xal Apbaproy edmpémcea, nxt cov dvevénrov movtoy to) @adiv0d xai alwviou Baathéng Xprarod, ob 1H tmebuuig. vai 6 nile aiguaduritorem, Ror 2 Blow xpag alrov cupydvevees, ei éxupodee ry» wete beets Gu dencpidovrar due rod Toeiparos Dadar» depabian, of Essnev mivza rhe Git 7g xd- J eal competing, xed Séfac, nod reuds, xat wo’ roy Bacdéuv xat apyiveow eoudevoder > Osi yap wobiee izpiSnony, xab Sah Abevasing edpavlov by tals qugats adrév bdorate. tb nai ely éxetuny nv dyirmy 105 Exovpanou Paring éxratoia, zai airy péiver mpd Spladadiv dv moldy éxbupicg fxgovces BU cciras mons tepinns xbqu0u Wovary jester fasrots, xei ivaxuposar avrg yatvav Deopod, ba SvanBiiae éxsivor povor vév méBev fv cats taurdy xapSlais ieee mivvors [ (1), xak pndiv érepes ody qui bono initio bonum finem procurent, et ad D éxeivp puywiew > éhiyor de ckar mow of 7H byatG finem perveniant absque lapxu, dilectionem soli Deo habentes, et seipsos ab omnibus solventes. Multi enim compunguntur, ei multi gratize ccrle- stis participes fiunt, et omlesti amore vulnerati sunt, sed per quotidianas pugnas et certa~ mina, et labores, et ientationes varias maligai non sustinentes, variis at diversis muadanis cupidita- tibus agitati, quia voluntatem quisque habet dili- gendi aliquid ex hoc mundo, et non solvendi se omnino ab ejus dilectione, manserunt et subinersi sunt in mundi abysso, ob propria voluntatis ve- kang vOas ixyabov mopiaduevor, zai duebeprzduevat, fws toug dmewrot, chy pie deyeimny mpie pivoy rey @xby ezorres, nak wivtow davrads leluxéres. Toke vip xareviosoure, aRdoi xsipurag olpavioy psroyor yivorrat, nai ipwre ooperi Tt tpioxovea, dike dex robs iy péow ayavas eal BOD ous zai révovg xa meveacpods Teapipous tod rovapod oh omoudvoures, y araBlaus xat due pipers Emuplars xocpixads tpemiueror, Suk a Oi Anpa Eyer Beaeroy 09 deyeentant te rad xboyo roirov, Xai pe Mduxdvar mdvrofer ry deydeny ao (J) Uncis inclusa supplentur ex cod. ms. Greo.n. 16 Bibliotheos Berolinensis. 504 HOMILLE. 100, axiperray xal (6véizbacm bv tH too xéqpou A Puta, dea rod iiov Gadiunros dvardpiav, xa 46 voor, Dediaa, 4 BU kyamay tuk pitvor, Oi yep 8G Grabclns eeEDAAety dog ous by dyals duper Bovdipavar didov Epuce vat aWaqy deydlreny ody taele vp 7% froupevin rapadifacdar ixavsing xai uitae ale apsihovow, iva wh dumodeabac xin, x21 mpagaw ie ta Srigw, xa cure vis Suis. ah doaxdeinynre yy mvsuacrt= flag Exide “ease pho syn eal Dadora mp daiva rape Op Tuy micsans nai Daxidog nak évoy nai keyiven usyddaw xprin zat nOVdic Poxtuasias. OF yap tt prepay tuy- xtune, @ Adniber dyad Yabeiv § BOpwnog Buadeing Odpaviiy Emebupdiv * cupbardeioae Xprarg als robs depslvrous alias Bache, xxi r055 yainas xa minors xa xecpaauods rod SMyou xpineu vas Cuts TaITas B xoradiznabae xootouens ig Gevdror ob xacadign ; x03 Kupiou Botiveog EL tes O84 Smiew wou FdGety, Grupvards0w éauray, xai dpdrw tay atau poy airod xx8 hupay yaipwr, vai keadove Selvo pot. Kal mady “Bay pi reg meotoy ratéox, ayréoa, yuvaiza, réxva, adehposs, Rbehgas, avrod put, ot Bsarat wou elvat pabaras: ot mhetorae dy xy Gulipaimon Baadsias wks éxrruzety BoDovreu, nai vhy oor ten dt ai viv aidnor Swhv xinpooutsa Ofoves, tev de & cay TiBlaus wisiv Ushiwure, nui carats BoxadovSsty ode arecvabvoras, wiltioy 3s 2p onsipovte the pdvae (18), xed wih dmupvorisevor taurods Bodlorrar iy aliveoy Wepovoniaae Gordy, dnep tariy BF ivator. "0 yip déy0s rod Kupiou ahabig ruyysiver, OFrou yep Gxroror Subipzorrac, of xavk viv ttoliy rod Kupinu aprnsdpcsor dio i Gov tavrads, xat xdows tig 105 xoopow imbupiag xal deapeds wak poten peopods xal Adovdg xat dayadns BBelvEdiusver, vel eivév wévor repi dp Sahgiov Exovres, nal thes brolicg rowty Gare IBig Gediuart jpirae Exazres, the Banchsing tb EE dbabeing ph fickaoar Mw6cly xai dpviaaatar éauris, zai dejar ct atv tetivg oF keyeiry, to tdeabai Tra rt ypadvres, alivos robrou admais % txuyiars, xal to wi hav thy Sydmns, baev bv mponipéase nat Oskipare duvaciv, pos Kiptan ayer, "EE buds db Umadety 05 dura. Auaxpivuw bo vk Bicxg) older, Sr droney gore, & Gian wovioat, aid! ins dyad nat ole dpveizze, frvarae adrp. Mpérepor zip tow by tH vxapdix rBheuag yluerat, xa 6 dyin, nak rd arduisy, ad A poms, xed td Giyor ris ceydnns rod Ox0d, zak tas kpinns rod xbopou, xxi rire mpoipyerat, at Stoxpine txasros, eb viyy sis puiyay nai Deamhae areguay pbs thy kdekgty, Myer iy Gave Elnw 5 Dadiow ; WM ph lwdico ; prmgoveiav pov Reb rod ouwvenciy ixuotas xab §® Matth, xvi, 24. Lue. xiv, 26. — HOM. ¥. 802 cordiam, et imbecilitatem, et timiditatem, aut ob terrestrem quamdam dileetionem. Qui enim in veritate ad finem pervenire volunt ia bona conver satione, alium amorem aut aliam dilectionem cum illa cvelesti dilectione adwittere libenter et ad- miscere uon debent, ne impediantur a spiritua- ibus, et convertantur retrorsum, et demum a vita sua excidant. Sicut enim magna, et ineffabilia, et inenarrabilia promissa apud Deum inveniunturs ita fide, et spe et laboribus at pugnis magnis opus est et malta probatione. Non enim parvum aliquid sunt bona que sperat homo accipere, quando regnum ccelorum affectat: regaare cum Christo in infivita smeula cupis, et pugnas et labores et tentationes brevis temporis hujus vitee sustinere viriliter hsque ad mortem non suscipis ? Dicente Domino : Siquis ult venire post me, abneget semet- ipsum, et tollat erucem suam quotidie gaudens, et sequatur me*® ; et rursum : Si quis non oderit pa- trem, matrem, ucorem, filias, fratres, sorores, ad~ hue autem et animam suam, non potest meus esse diseipulus*?, Plerique hominesregnum adipisci vo- lunt, et wternam vitam aceipere cupiunt; vivere aulem in propriis suis voluntatibus, et illis ob- lemperare non recusant, magis autem similes facti hnie qui vana seminat, neque abnegantes semet- ipsos volunt eternam vitam accipere; quod impos- sibile est. Sermo enim Domini verus invenitur, Nam illi lapsu perveniunl, qui secundum Domini man- datum abnegaat Loti seipsos, et omnia mundi cu- piditates, viacula, superbias, yoluptates et impe- dimenta abjiciamt, et illum solum que oculis habent, et illius mandata servare cupiual, ita ut qnisqve propria yoluntate averlatur, regnum nolle in verilate obtinere et seipsum abnegare, et diligere aliquid cum illa dilectione, gaudendo in aliquibus seculi hujus voluptatibus et cupidita- tibus, et nou habendo in Dominum totam dile- ctiouem, quantum intentioni, et voluntati possibile est. Ex uno exemplo mihi intellige omnia. Judi- cando judicat quisque et noscit indecorum esse quod facere vult; sed quando diligit et non recu- sal, hoe vincitur, Primum enim in corde intus 6D bellum fit, et pugna, et libratio, ponderatioque dilectionem Dei inter ei dilectionem mundi; tune accedit quisque et judioat, si forte agatur de rixa et iracundia contra fratrem : dicam, aut non dicam? loquar, aut non loquar? memor quidem Dei, sed propriam gloriam procurans, et non seipsum abnegans, verum si paulo prevalucrit VARLE LECTIONES, (16) Locus certe mutilus ; post wdrara aujlum in codice interpunctionis signum. 503 S. MACARIL. RGYPTI 508 dilectio et pondus mundi in cordis libra, statim A rod, 1% why Wav Pékev meprrorodpevos, xab uh progreditur pravus sermo usqne ad labia. Deinde tanquam sagittas divigens mens intus proximum telis impetit per lingnam, jaciens tela sermonum contumeliosorum in voluntate spontanea. suam- met gloriam procurans. Deinde multis ita telis proximum impetens per coniumeliosos sermones, usquedam et in deenvsn resent pacoatum ad lmsiones aliquando et vulnera, in corpore mn- tuas belli partes exercet, quandoque usque ad mortem ; sic necis auctor efficitar hominis pravi cupiditas, vide, unde exorta sit, et qnalem ha- bueritfinem dilectio mundane glorite pondere pree- valens in eordis libra et propria voluntate. Quoniam. enim aliquis seipsum non abnegavit, et aliquid ¢ mundo dilex arbitrare in quocunque peceato et consuetndine mala, eum blanditur malitia et volontntem mentis ine iat ad mundanas cupiditates et iecebras et voluptates carnis. Ila omne malitiee opus exereelur, ita impndicitie et furtum, ita avarita et pigritia, ita auri cupiditas et vana gloria, ita invidia et am- bitio, et quodeunque est malitie opus. Aliquando opera que bona videntur ad gloriam el laudem hominum perficiuntur, que apud Deum similia sunt injustitie, furto et aliis pecentis. Deus enim dicit: Dispersit ossa eorwm qui hamintbus placent™,; ita nt per ea qnee bona videntur malignus minister diligens apparere velit, varius enim est et mendax in cupiditatibos mundi. Nam per dilectionem quamdam terrestrem et carnalem, in qua vineitur homo propria voluniale, allicitur malitia, ut fiat illi vinculum insolubile et sarcina gravis, immer- gens ot suffoeans eum in seoulo nequitie, neque sinens assurgere, et ad Deum redire ; quoniam, quidquid ¢ mundo aliquis dilexerit, illius mentem opprimit et obtinet, neque assnrcere sinit. In hae enim libratione et ponderatione que per libram mulitiee fit, penditur et probatur omne hominum genus, Christianorumnempein urbibusdegentium, aut in montibus, aut in monasteriie, aut in agris, aut in desertis locis, quia voluntate propria sedu- etus homo diligit aliquid et quoris modo vineta est ejus dilectio, et non est tota in Deum ; hie enim, verbi gratia, dilenit opes, alius anrum et argen- tum, alius disertam mondi sapientiam ob gloriam hominum, alius dilexit potentiam, alius laudem et honores hominum, alius iram et violentiam. Nam permittendo se prompte passioni hanc diligit, alins inutiles eventus, alius invidiam, alius omni die su- perbit et letatur, alius inanibus rationil ludi- tur, alius tanquam legis magister haberi diligit, ob hominum gloriam, alius socordiaet inenria gandet, alius vestibus et pannis detinetur, alius eucis ter- resiribus se dat, alius somnum et sermonis lepo- © Psal. uu, 6. ila omnia flagitia eveniunt. Itaesse B tuyed 8 idiev Sdguarac D fxurby kavodusves, "AWN Hy Ailyav waraBapion pein 105 xéapou xxi 4 fori iv 7H vig xapdiag Suyicn, 05035 poipysrae 5 mavnpis Ioyos wéxot Tay yedior, Eira sents Bn ivreivuy 6 vig Booey ‘rofedee viv whnaioy dee yharmne, ixmoy Bn di- you icxgindy iv Gehiuare ixovei, thy davrod oo Fav mepinainpcveg, Elza soEsiwy bi mod) civ wn toy 81x Déyov dexperin, tag ob nai by tole pelea BrayuOs 7 dydornua eke cupmdnyddug evdore Kat palpate, Sie ra adparos Ddua eh pel wo Dewoiven dmepriterar, dines xai tus givor, Dard tov dnaseierat ro roo movypou émePiynua. “Ide, ober apbaro, zal noley Foye vo rDos depen B6Ens xosurnis Buovicion (1) 1H forg 160 tHe xxpPiag Auk gio 75 pd kpricaadat deurby, ual dqaméy ct v00 xoquou, dxetva la ve Eromh pore qtpusran. OSews weet poe xai cig Excerrov fudproya xxi Imicddeuue palo ris xaxlug x0- Daxevasiens, war mporperopions 7 Ginza rob yds wok ixWupions xoopixais xak amciry xai ory aup= npazya xexies dnepriverar (2}y obrw porsia xa xhorh, obrm macueEix xal pile otro gilaryuple ami xnoSabia, ote Ciog xat padapyia nat nd ériody dors ric xaxlag exiti- Beupa. xohd doxodvra imernPedpara duc dbkex nad txucov dobpdimay inerdetzar, Emsp tort up Ori tux adeeiag ak Wamss nat cov Taw tpaptapdron, ‘O @tdg 7ep gnaw’ ‘Eoxéprtaey bord kvOownagéoxuy: care Sue vay doxodvrwy x5» 6 movapis dmngsrsiasa Govdera. Modyrotxehos yep tort nat dmarndis ty dxupruss xoopov. kek ylip Geyinny toe quivny (3) xai capximiv, cig ty oe outta dvBpumas chbpare iBly, Teeikerar Und ig meting, bring yiveran ale Dmg vat Seopis xxi goption api, alawe rijg mompias, x65, OSra aay "Buiore xaraSubitov nal mtyoy by 7 cuyyopedy devaxhbar, xa Gein Gnedbeiv, Eneads Srep cig drpinnce rod xégzov, narafiaped tov ody adrod xai vara xparit (4), nal ode &@ toaxipar. Elz toire php v5 eri puey xai viv forty nak 76 THs nacias Siqor xptuerat, nat Soxusdterae viv ve phos ta de Gporwy, fro: Xpiariavoy rav by aéhecty obuosvty, & & pee, 4 ty wove, # iv dypok, Hb bp pats cémocs, See Odsiuar Htip Peatipevas 6 By Spanos dyur ch nui émoudinore Sé8erae adrad kydma, xak oon aru ln pes thy Beov* Sydense ip e, al rigor eripaca, Bos xovady xai dey pov, Blog supine Aeziar xizuav Fe déker bow Fpeime, Doz tydmnow kpgiv Bog Sofmr nad rinks dvlpamuv, Gos éppiy xed wivo > Se ydp xb ratios tavtéy ixdBbver 7H wider byang aid * Mog deuigovg avvtuyiag, Bos CWov, Ades wa us Huépay pevempiterar val B8zrat, Ddos dpyots Joyienoig anardirar, Ddog dg vopeddiqzdog elvar VARIA LECTIONES. (#) Bie cod. (2) Cod. dapriterar, (8) Sie cod. (4) Cod. xerwrpartt, 505 HOMILIAZ. — HOM. Y. 506 dqarg Six défes dobpeimen, Doe yauuiee xai A rom aut obscenitatem diligit, et statim ac aliquis dqucdeig, dere, Dog pariow xai paxcor déderar, dos pipipwas paivars tauréy didwan, dos mov xai srpamshiav aisypoleyica ayung > xai pumps yep tts nai weydhy Seopovpeos v0) xiouov, tei xaréxerae nat tx dara dvaxipar Mess 6 pio 1 dos of modeust yonalus, ixsivo dyard, wintive xparei uitiv, xai Bagiver, xat yherar ad tH iprodioy nat Dua, tod wh tev vous ad Gtévae xpig tov @eiv, xa ait pimp Derpeiowra ypnauevaa vf Beardsia, nai Swic aiavioy tuxeis Yuzd zip 2 wnOias xpos Kipiov viv dguiiv igovon ha é& Gov Thy dyeinay aivhs mpis airév Dee (8), xai npig arb» povov ix mpraupicsws, dou Aivapis, eopstra, xine niv Bowdeuy rag yépiros mpoceraral, xat ixuniy Gputirar, xai taig Gehipaot tod vb¢ alrig odx ccxovou0ei, Bre Boling roprietar yeh Gusiv Suk 23 suviy nai dehedlov xaxov, aDdk rH Tov Kupiow Noy Chords éauriy sxSiuct, at nartds paceuéres expos Wiss éauriv, doo & GOiparos Buvaréy, xai rp Kupita Go dxvriy didwat, xai obrw duekedbety sxepag Gumbacrar rods dytivas xual mévous xai ONL Ys. “Omen kp ceyandrat, dxcter fonficirar, xixsi- Oe Bepticar* dev st 700 xoguou dyand, adzb ixsive yore cite goption zai Seayusi xabéleorres nero, at wi cuygepoivees Bow pis Ociv daeNeiy. Bio 8: voy Koptov xa ris torohas aro dpard, éxsZOev fondstrar xéxstter xovpiSerae, nai sUxola altp évra yiverme th tod Kuploy napayyOuara 2 Tav depinny alrov pes aitiv dmoadtew sloxhi- pos, xed Aapet eis x ayatiy, wadhov de xai xoun pikee eat Aagpines mivre mosuay xi waaay hie Yo, nae di vis Being Surduews thr xoopay Stam xine, nak th Oovduats Tis xaxias, cas & a may evadous viv Pugin, xat Bpexou imOvprii» arrodanay by 7H Tod xéayou 8099 xaradequoioas, ani obras Huihioat (6) e& adray Suk rac ties wi ates kar omovdye mode, nat ded tas dymbex Bon- Gtias, via tyimnas, TH¢ aiuwiov Pardsias afioo- rat, dy ip Gdijpare dyamious H ubeiag, oi 4nd co Kupiou Bondnitis, ris aiwviov Cais 06x txrincen. “a de and mpayuicwr ganpin aodei- Eur, mis Sdhtuare ip moder dxodvvrat, xab by Oadiewg PubGovra, xai iv aigpadwalg apna Sovrat, Grabov pol roe olxev gunixpactar mupl, nai 5 tv otiea tury Bovdipevos, aisinders r00 dumpnouos, yuuvds Epuys, xerahindy mira, xe fautos tay Yury powor mepirojsuadac Baukydeis Began. “AMos dt Boviowesns ru5eiv cova roo oleoy extin Dia twa ieder Spas, nar cas Aube, xarexuplwas 73 mip 10 olxov, xai ovrddabey airdy fyde nae xarixavonr, Opis, Gr idle Sehiaart ov teyinny, reve pig xmipor map’ devtéy kyemizas, & 1 mrupt drdhero Gpoing miher ty tH Gaddaoy ’ parvo aut inaguo mundi vinculo detinetur, hoc possidetur nec sinitur assurgere. Passionem enim, coutra quau Lomo non pugaat viriliter, Ham di- ligit ; et illa hune dominalur etopprimit, fit eiim- pedimentum et catena, ne mentem suam ad Deum dirigat, nee illi complaceat, neque illi soli serviens regnui obtineat et ad vitam eternam perveniat. Anima enim que vere ad Dowiaum dirigitur, tota omaino suam dilectionem in illum contrahit, et illi soli ex intentione, quantum potest, vincitue ; et inde gratis auxilium acquirit,et seipsam abue- gal, et voluntati mentis sue nou obtemperat, quia in nobis per fraudem ambulat percoucomilans et seduceas malum ; sed verbo Domini perfecteseip- sam porinitit, oLab omni visibilivincuto se liberat, quantum ex voluntate possibile est,etDomino totam. omnino semelipsam dat, etila periransice feliciter poterit pugnas, labores et erummas. Ubienim dili gitur, inde ausilium yenitet inde pondus venit si quid e mundo diligit homo, hoe ipsum fitilli sar- cima ei vineula deorsum demitientia, nee sursuin permittentia ad Deum se attollere ; sin antem Do- minum et ejus mandata diligit, inde auxilium re- cipit, inde sustinetur, et expedita illi omnia fiunt Domini prwxeepta ad servandam omaino suam in Dominum dilectionem, etinclinant ad boaum, am- plius autem et levius et facilius efficiunt omne bel- lun et omnem @rumnam, et per virtutem divinam mundum profligaret, et malitie vires, qua in illo animam illaqueant, et cupiditatum|retibus multipli- jam in mundi abysso illum devinciuat, et ita liberatus ab eis per suam fidem et magaam forti- tudiuem, et per comleste auxilium, ubi dilexit, wlerni regai dignus judieatur, quod propria voluntate dilexit in veritate,et a Domino au- xilium aceipiens, wterna vila non privatur. Ut autem rebus evidentibus ostendare possimus, quomodo propria voluntate multi pereant, et in mare submergantur, et in servitutem trahantur, sappone mihi quamdam domum igne incendi, qui voluerit se salvare, ubi incendium sensit, nudus effugit, omnia relinquensetsue vite solum voleas curam babere, salvatus est. Alius vero volens ser- yare aliqua domus supellectilia aut alia quedam ingressus ast ad tollendumea,et eum apprehendit invasit igais totum domum, et illum intus detinuit et combussil. Vides ne, quomoda propria volun- tate per dilectionem, qui aliqua ad tempus apud se dilexit, in igne perierit ? similiter iterum per mare in rupem fluctuum stationem incidentes quidam naufragaverunt ; et qui nudus et vestibus exulus in aquasse conjecit se solum salvare volens, et ita fluctibus agitatus, et super eos nalans, eo quod expeditusadmodum sit, letatus est trausiisse VARLE LECTIONES. (5) Cod. dua. (6) Cod. endzone, 607 8, MACARIT amarum equor, sieque vile sussalutem preestilit, A Aliusaatem, volens aliquid vestimentorum suorum salvare, putavit se posse enatare et transire eum eis, que tulil secum, et illa que sumpsit illum oppressorunt et immerserunt in maris abyssum, et interiit ob exiguum luerum, neque vile sum salu- tem prastitit. Videsne quomodo propria voluntate sua disperieril ? Lterum suppone wihi rumorem hostium venire ; et hie, statim ac audit, elfugit continuo, absque vestibus et nudus evadens ; alius autem credere nolens, appropinquare hostes, aut yolens aliquid servare e rebus suis, et anferre secum, moratus est fugam. Et intrantes hostes apprehenderunt illum, et eaptivam abdoxerunt 10 alienigenarum patriam, et illic servire coegerunt. Videsne quomode propria sua voluntate, ob socor- diam, debilitatem et dilectionem aliquamrerum in captivitatem reductus sit? similiter qui non man- dalis Dowini obedientes, nec seipsos abnegantes non solum Dominum diligunt ; sed vineulis terre- stribus libenter detinentur, quando veuerit igais wternus, sicut lavenieatur caplivi virtutem, vin- eti autem magis in mundi dilecuone immergentar; etsub amarum mare nequitie precipitantur, et in servitate alienigonarum, id est spitilumn nequiliee captivi fucti pereunt. Si vero velis dilectionis per- fectz rectitudinem ad Dominum e sanetis et a Deo inspiratis Seripturis ediscere ; vide Job, quomodo omnia exuerit, utita dicam, que possidebat ; fi- Jios, divitias, animalia, famulos et reliqua que habebat ; quomouo sic nudatus eflugerit et salva- verit seipsum, et ipsam tunicam dimillens et injiciens Satan, nihil in sermone blasphemans neque corde neque labiis coram Domino, sed e contra benedixit Dominus. dicens: Dominus dedit, Dominus abstutit ; ut Domino placuit, ita factum est, sit nomen Domini benedictum *, Etsi pulabatur multa possidere, a Domino probatus, patuit nihil possedens nisi solum Deum. Simili. ter Abraham jussus a Domino egredi e terra, et e familia, et e domo patris sui, continuo, utita dicam, omnia exuit, patriam, terram, consangui- neos, parentes, et obedivit verbo Domini ; deinde inlerea multis probationibus et tentatiouibus illi contiageatibus, sive quando ejus uxor ablata est, sive quando in terra aliena degens injustitiam passus est, per omnia ostensus est Deutn solum super omnia diligere ; denique cum per promis- sionem et post multos annos unieum filium quem multum desideraverat possedit, jussushune in sacrificium viriliter per seimmolare, exuens seip- sum et vere abnegans, ostendit quomodo preter Deum nihilaliud amaverit per unigenit oblationem. Si enim hune generose exuit, quanto magis, si é * Job. 1, 24. AGYPTO 508 tig ardaw reves Dida; mepmecivess iumvdynzav NOEs by role ‘dace, sauréy povor Bovhoucrac adieat, xai ores xundzov imunahupbir, dk re Prov airdy chai, aduviOn Subbed viv mutpio Gihaasay, xi obras viv poyiv eixoa reptenovianro, “ANos d, Bovldzenns coeur tiv Syndr a 2 xolypbiou xa Sues» civ Exsivors, ole Fee ody iavr, xai alti inctva dep Debs, narsbdpaaay ou, wai nave @ SubH vic Oadicons, xai anata 8 Giyov xipdeq wi viv Gaurod Yu gir nepmoencdueree. “Onde, se Wig Gebipare Bavariin ; mw Sréfou por axohy de ghar toyertat, Kak 65 yetv dua xp (1) dxatoat tpve yer SBins, wh byubaMéueag adtag quysds eee Gov. "ADas dt dvartavar, sce Fpyovrat oi ExSpai, 4 Oilwy rive vay Wine mpazadcur, xxi Boudo Gpae ps0’ éavrod, Wpdiduve guys». Kai indi@éures rebauro wait 55 pity spyinds. dxoduadipsvas nd cay nat Euibiey eran romrdusves, 2 oat bec auroo 06 ai morigin xaréaboy witiv, xxi dye ig viv tas @idopilay marpida, xaxet doviedew Jépeasas, “Ophs, bre ty ip YOripace alzo9 Suc yeiuwars wae bvcerd pier xe Gqiieny rok rpeey= Bacos cig rav aiguadwrten demavég a ; dusiong nai oi pa vais brtohais tod Kupiou Buxoloublodurec xat Govrads lagvoiperoe ami povos vév Koptov dyamdve Die Seouots yalvers Hoieins Seopodpevor, Mavtog Tov mupés Tod aloviou, as expeandusvor aizuadwre dpsroy, ouvdedapivar dt paiaov & rh deyareg coi xémyou xarabvSlerijinoveat, ai nd ras TiKpits Valdaans Tig Rounpiag varaulitevrar, ai ind Tis aizuaiooiag vay Dogiiex, coir faze Toy mvevsdtwr tis ormpias adyucdareEgusvor divdhe duvear (8). Bide Boddy depivns (8) éenpreopivas «36i- rite mpis Kipuav ix 7a» dyin Geomsvsrev Toa gov worauadeiy, 182 "Tes, dened mixra, Sanep sinely, drzp Ey xexrmucvos, xnipare, Soa, naidas nai rk awk Smdoyovee, soa, pire b Doyo Placpnwhaas pire v7 xoplia, pire roi yeDizor pbeyEdueves Ewirtoy roy Kupiou, rolmerrtay sthiyngs toy Répox, sindy* ‘0 Ko gio, dunes, 6 Koptos Rpcinero* be 16 Kuply okey, obras xal Eyévero * cin to évona Kupiou sShoyn paver. Kis funuitero 7p uexrnalar roDrix, Doxeuadis bd r0H Kupiou, épavepsilia pendix xsarayévos waves tov zor. "Opaias 6 ABoaiia xehev- absie Und toi Kupiou a8sOeiv tx vis pic nak ix vie cruyyesting Xai bx c05 oixov td racpic aired, Fikes, Gorep tintty, insBicuro mivra, maraide, viv, evry vig, yoveig nat CEnxododines e@ Mayy tod Kuplou + ire wera rodddy Coxpasedy xal msupacuiy eclrdi yoouiver, raise piv ris yuvainds alrov laySavope= VARIZ LECTIONES, (7) Cod. re. (8) God, Aradtavrac, (9) Code ceyetmny, B09 anc, r0ur0 Se bri Lions (10) dusiyow, nad Wieaduevos, xai bid néveay drodeeyStis, Sct Oxdv poror ayumi Unig mira’ Sorpos tnei de inayythiag xai JC ixay olay povozeri vib xarie nod hiy émedupize ixciaaso, adzaleis toirer sis Gucia npolizas be invrov ionpigeiy, amodvadusves iuvrov xal dndag dprnodpeves* anéderke yap, bre apex (11) @s0d Hdho Thole tydanse dtd che cou uovozevads mpaaxopidg, El 7p busivey mpobipos bmedioura, moay waldov, tirie loci eciros imipgaver dxddeiabn tion Hx nats Sg! by dua ies xed mpabiipog by inoinces | 'Opas deyénas kanpteapéons é& Gehiuaros xpos Kopioy eo00rara ; obrws nai oi tovray avpdn= povopor javiabur Boviaysvor xapix (12) O200 obdey bpsiven dyanica, ba, Grav doxepacbdas, xi aipot xak Boxepor eipsbacs, téheiay cia deydmay e- Tay wpbs Kiptov dasakovres. Of rorodraL fg élous ueGeiv cov dyava duviaavee, of be Geihueros Oty pivor deyamiaarres ete Geydnng xoaqpov ieurod; Msduxir4s. ‘OMyor de oper Spx siptoxovrae of romvrny aydmay dvehabovres, xed dans tas tod xoguoy adovds xai Emdvuias Bmoczpepépesvot, nai parpebluns he érmvastdiccis xxi mupasyads tod revmpev GRoptevtes” wh 7X9, wollal mareuaig mapspysuevt mapagupayrar Smo cau Oddeun, ode elsix of Suarepavres rods Bo Depods rorayods ray tod xdayou émeivjicy mavre Contr, nai norxday meipaopiin var mevpiitor +2 ‘romping 5 nat Enuidh nollie mata hy th Vakdooy xe Rumroueve ind reiv xupdrww BubiGera, ode clot Stumepive, wai émivy cov xupdrwy duodeiore, xo sis Mpiva spavns xaravriaarra; Sek tovre wistews ROdAiG Rai paxpeSupiag nab depavos xxi tropeviis xat mivov xai xhme xai Séfns és vo feyadiv xed BEirnres nai deruedslas xat duaxpiseus xoh ewvdarns méveace xpsia~ ol yep malezor ty iaiporoy dvev xapdror zal ieycven xa Dpdiceav éxe- tuzzels Buavdsing Boidovra (13) * Snap ADivaréy bore, *Gamep ob bv eden Antpyovent toes Gvdpes Rebs tom mloicwy ipyicasiae eis Ofpos iH cis Erepov t- yor, tras mopicwrrat, & xpabouer txte tig tiv Suecpopiy auvsv * elei dé roves by adtois Sxrapot nai dpyot, wh nduvorres Ob odzws, wise Sopobortes ippatouevoe+ airor padiv xomuicwvres, pte nae pavres ei tév elkey 05 mlouglov, Povhorvat tov picder #8 too DaGeiv sets dvdpciing nat BEkeae xal bhp alta xayotew lagi, ag Gdn rb elroy tpyov xemcinairts* tiv elroy spinor indy dvayamexouey Tig Tpmpig, nis @ deta dixuing singéaraae to Ona, wig pélos nai cuvipidos Bead yéyove, xai neores de ai maripes mig plloe Kah whnpordper Oxod zepovacr, micas Mijns Omura, moon dua tty Ordr Enabor, ia tvdpeydinzay nat wyuvizerse, panaplouer airods, nar tow Tom axivaig @upeoy xat Euapdriy ruzew Bovlopeia, xe imbupotzer mpotdpag Ia6sty edsrore, mains HOMILLA. — HOM. V. 540 Areliqua omnia que possidebat jussus fuisset relinquere, aut privationem in uno experiri, libemter ae generose fecisset. Videsne dile- ctionis perfect ex voluntate ad Dominum rectitudinem ? Sie et qui talum participes fieri volunt preter Deum nihil debeat uiligere, ui, quando probabuntur, utiles et apti in- ~veniantur, perfectam dilectionem suain ad Domi~ num couservantes. Tales usque ad finem pugnam pertransire poterunt, qui e voluntate Deum solum omainodilexerunt, et ab omni mundi dilectione se liberaverunt. Pauci autem admodom inveniuutur quitalem dilectionem suscipiunt, et omnés mundi Yoluptates et cupiditates aversantur, et virililer impugnationes et tentationes waligni sustinent. p Noune enim, quoniain multi duvios transeuntes aquis abripiuntur, sunt qui transeunt turbidos flavios mundanarum cupiditatum tam diversaram variarunque teatutionum spicituum nequitie ? et, quoniam multanavigiain mari abscondita ffuetibus immerguniur, noune sunt qui mare pertranseunt, qui in fluctibus proceduat, et in portum pacis de- -veaiunt? Quocitca multa fide et fortitudine, pugua, patientia, laboribus, fame etsiti ad bonum, alacri- tale, perseverantia, judicio et reilexioue admodum opus est. Plerique enim homines sine laboribus et pugnis et sudoribusregnum obtinere volunt, quod inapossibile est. Ut igiturin mundo exeunt quidam Viriad aliquem divitem, utlaborentad messem aut ad aliud opus, quo procurabunt que sibi necessa~ ria sunt ad suum viclum habendum ; sunt ex illis quidam pigri et vecordes, et ita non iaborantes, neque conveniens opusexercentes ; istinonfatigali neque laborantes in divitis domus gratia, volunt mercedem equalem accipere illis qui viriliter, ala- eriter et omnibus viribus laboraverunt, tanquam illorum opus jam fecissent. Pari modo, quando legimmus in Scripturis, quomodo iste justus placuit ideo, quomodo amicus et contubernalis Dei factus est, et ommes patres quomodo amici el parlicipes Dei facli sunt, quantas wrumnas perpessi sunt, qaanta propter Deum sustinuerunt, quanta fortitu- dine luctati sunt et pugnaverunt, illos gratulamur, et equales illis mercedes et nonores obtinere volu= mus, et cupimus ardenter accipere inclyta ista dona, omittentesillorum labores, pugaas,erumnas D et cruciatus ; eLillorum honores, et dignitales, quee a Deo possederunt, ardenter obtinere volumus, Jabores autem et pugnas eorum non suscipimus. Dico vero tibi hoc omne hominem cupere et velle etiam meretrices, publicanos et homines injustos, facile scilicet sine laboribus et pugnis obtinere Tegaum ; sed propter hoc in medio manent tenta~ tiones, et probationes multe, et arumne, et pugne, et sudores, ut clare noscantur quinam in verilate, VARIA LECTIONES, (40) Sic, cod. (41) Gods mépes. (12) Code ndpef. (18) Cod. Podiwrrar, Bu 8. MACARIL AGYPTIL a2 usque ad mortem progrecientes, cum omni inten- A rk Edeke Huelva yapiauara, SntpSabvorres aitdy tione et virtute Dominum solum dilexeriat, et nihil aliud desiderandum eum illius amore habuerint. Iueo juste in regnum eceloram ingrediuntur qui seipsosabnegaveruntsecundum Domini verbum, et per propriam voluatatew Dominum solum dilexe- runt; ideo summis celestibus donis ob summam suam dilectionem remunerabuntur. Nain in #rume nis, crucialibus, patientia, et tide latent promissio- nes, gloria, bonorum eqlestium possessio,tanquam. in semine quod in terram jactum est fruetus latet, aut in arbore spinis circumdato et inter corrupium et ignobile stereus crescente. Kt tune vestmenti diguitatem, et gloriam, et multiplicem fructam ostendentur habere, ut dieit Apostolus : Per multas “‘wibulationes oportet nosintrare in reynwn celorum g 4 setDowinus sin patientia vestra possideditisani- masvestras® ; et rursus: Inmundo pressuram habe- tis. Labore enim, vt patientia, et abstinentia etom- nicircumspectioneopusest, etalacritate,etperseve- rantia in oratione ad Dominum, ut possit homo pertransire (errestrium cupiditates, laqueos et ille- eebras voluptatum, et mundi tempestates, et malo, rum spiriluum impugnationes devitare, et beue no- scere quali vigilantia et impetu fidei et dilectiouis saneti ccelestem thesaurum, id est, spirilus virtutem in suis animabus et calo possideant; quod est quasi arrhee regni ecelestis. Nam beatus apostolus Paulas de hoe ecelesti thesauro, id est, gratia Spi- rilus enarrans, et mullitudinem tribulationum ex- ponens, sitnulque ostendens, quid debeat quisque exinde quezere. El, quid possidere oporteal, dicit : Seimus enim quod, siterrenum nostrum domi- cilium hujus tabernaculi destructum fuerit, adifi- cationem ex Deo habemus, domicilium non manu- factum, eternum in ceelis *, rods rovous, nat icyovas, xai vas Oper, xed ve raGiuara, xa tes piv rims alrOv, xa ve Bed pare, ofa dno Osod xizrnueal, mpohopm Iabeiy jBoysr, 7035 Be xowizoue uxt mivorg nak dyavas adréy ob xaradexaueia. Adyo dé oot, dre todr0 nas rts GOpunos incOypst ai Geet, xxi ropvar xal rehivae vai doer BeSpanor, eixddas duv xénwy zal dptivey tuxety Baadeing * iid ded tore dy dae mepanusi, vat doxyariae roddut, nub Sapes, eat ayoues, nak paris modxeerrar, toa pavean voy Tat, Mn bsias Buvdrou EhGévees eE Ang mpoxpiotws xai Iuvduiwy tiv Kip usvov iengav, xa odes éregoy aby Th pds aitov deyeemy mepexibnsey Eazov. Aud wat denalon, eg civ Bea dsleer tay olpaviy clodpzoveat, eprraduevor iavtcds xard téy tov Kupiov Royo, xai api viv idiay mvoby roy Kiptoy paver iyanaxeres * ded xxi diapers Besoag od- paviows Thy depay deyiimny ween dawsepDdroveae, Bis yap tas Oépas, nai re RuBipara, nai trope viv, cai alorer byrexpyapive cisiv ai imayyéliat, nai 4 06k a, xai rey tmovpavioy dyay dnoxerd graces, siamep by xai Bwowors ose 1a Oynta copare yay Oth rad Evotnodytos, adrau Nveiuaros bv hats, Medohs yp 6 paxd- pies Snédaibs tiv tomer Duk vs to npomimoy alrad fxunaypions 709 Mveipares deine, she hy aidete dom Gpiomeny éraviaus APOvaro, was ty ch dvenriaee iy Seaniov Dokasbicera th cdpara thy &yinw, aunep Boker dvd x09 viv EdoSey exe 20h dow avdlpsi Yor eat deter var meariiy xarediovre iw. “Hysts wr xarabwabijvae viv 2 odpeed 7%, past, névtes dvaxexalvupery mpore wuréarird ice dvioamy, thy B6bev rod Ky- piov naronrpitapeda, cig ray abray eixdve Betapoppaiperae aed Bains eis Fo8av, ‘Opoing mihy* Teraapdxovra guépas nat res9updq eovra vierag dproy obx Egape, as yiypanrat, nai ida odx émisy. ’Adivacos de riy 105 siiaarag pian diy deco roovdrer Biaae, oi wih tpapic érépm roruparins pstehipSoves > Hanep spoptic and rod wn tay yiwy Yugat lapdérws be £00 Mvedparas wera denaneore ae ee ome IN’, Kask 340 oly TUmove 6 pantows Mode Smideiber, avmsp & ch dyuardan over sofas qaris ual spuphy voeedy cod Mveiparos af WnSev0d Kpioriaval, We xal xpuncing kd cov viv xaraioive Fat. AG xat rire Eni 109 eiparog aids parser Bagot. “Hy zip and 705 viv syovaw by twig pu pais of tyr Bhar, de mposipnzar, dxctvn xakiyer wot dugidon, xa ch yuush sdpera zai cig ope vols donéost, nak xb doe’y aouast xed Jugs ty of Pasidets ele aitias cov 7 Kuply dvunaurdpsbe. To ig ABlyp wclnas 8 Oxbs, 0% tapareels céouyes ts toi Tiyevparog roi dyéou medpuyag mpoevspenions «3rd, Dive alte ty 2h lveardact, xal apuicuaw file 26 Modu ovderee- ds nedpvyas amd tod viv al puyad rv Geis xacabsoirree Eye sie v4 obpdvney gpivaua TP 1G donnecysvae* Xourrumay yoo wému0g Erepas dare zat Dn cpémeda, xat Ma Hipaca, xxi Dn dndduuse:, vat Dn xawnvia, uot Do epimucs Aci xah xpeitros ndveuv dalpdimon tupydvoure, ToSrav 6 viv Suan viv Eder bv tas buxats What Be 109 ayiov Mveiyacos* due f dvasrion xarnZuaTiawrrat deyabien, a eH TOU viv ai puyae xereoxsiaow wots, aauriarey ds pO ddire ve edriv xovpiawet rh coparae tov alovion betiver Toi [vebuaros Bain inting koexpadiaorrar, He ed iy maipan 23 irs wei novfou, xed anouddoas tv miante doerais, 2b ‘Ops sobvy teaazag Ausr depovicacOat, miarileat nai Sargaae upd Kupiav, i éxebras Exod. xzxiv, 28, BI7 EiOpwrer, xai tv ixelvg th Gpeivure rou Muster tos thy Yugiy xowwvien, ba aadaptosivres tiv Hinoy tiie xoxias txapev aio Th kvaatdase 6 dpe gedase yupik tk apace tyay dootdpsva, xa daxnuorivny bdvex xai Saorouiact, wal chs aid- vas dv th Bardetx ivamaias. rox odpcosiv. MER yin Npraeig bx rev olpavaw naréozestiet, wat mivra ve githe x00 ’Addm dvaariaet, rods Gx” adie wos xotunbivras, xark ras plas Cpapds. Kai ats 850 pépn orien mivras, eat todc Ezovras to Teov anystor, tovréart Tiv appmyida rod Tvebparac, col= revs bs WBious xpompuvions x deudw onion Th ind yap, gus. mpébara cas Euas guvig dxodouge. nowar ora rv iuay. Kai rare doby Sele nie acemree tobrav repiBhndhaovrae Trsduaros icoveae mhigeis, Hs tend cod voy eigoy by suds puyads. Kui oStw Segaabivcss & 1 Osi guci, walels operas dp may iéves Kupiou eis aépa, xark eb yeypmuudioy, mdvrore abv th Kugln toouede, abv aire Baadsdoree tig robs darepdvz0us aidivies 7x adeivery, "Api, OMIAIA ¢’, Oi Poursusvor O6H stapsoraaat, tae ehyks by ciphiy uot auyla, wai hucpirnrs eal sogiz mouiedn: sgeldovaty, fa wi xpav- pais eexpupévor ets mdvras sxavdanicar tat, Lusdzec de 4 opedia Curiases Bo, si of Gpévor nai of atépavot xrtzpard siaty, nai migl tay dodena Opévev rod “leoaad xat Piudaxw 7k bd, ah yore o- B diy leyulaw Epes, rai BoE ns dis dmdataaey tod A’, O% npacspyéumo: tH Kupiy, dpeovor ree edges be Govgia xat aipiva nat racascdece OE oitiodat, ai odyt dmpetat xpuuyais ead ouyx poubas, Ode wovy xapting xai doyispats ¥ gous spoxiger 7H Kupi. Kat sanep Gy st vie Hyuw ria ai xovrnpedturet, xal yetpovgyiret, obra Judpsiog xa Smouovarexus pipet Tév mpor= gtpiunay rover, dvey Gopiton xai capagis xoari faytod* clot dt Bho vo adrov mévoy Eysrves, xai iv tp xarrapudtiobae 4 yeinoupystoflae xpauais dexpentor vigpquriat’ xar alzig dort Too Botivros zat tod pi Baciwros, tod rod pi tapavaouévev, Bist reves odcws Exove Yor nai mover, xat ebxxracrdérms pepoysuor dh pails, xparoa Elat dt Doe viv adrav Ohiper Exovres, xa dour tas gepdpevat, werk Boptéav xat rapaxic tas mpac- euyig moiadyteg alg vo xa rads doobortas oxe- Faditeata. Bint de Dor yh Eyovess rove, cic de ixiduto,, § iBeareian gephaemr, xpavyais anois nigpnveat, oo; dee coirwy duvduavee edapearhe out 78 Ges, bves D ded BL OF xph GE vév 109 Geos dovdov by rorzdry dxarzaracig. eliat, ON by ondon fpeporate xai copig, xabag ney 6 mpopiens + "Ent thva bee % Joan. x, 27. Ibid. 44. HOMILIA, — HOM, Vi. sig ding Grd rob voy péroyon yeudaGer cov fom A ul illius glori@ ab hoe tempore particeps fiat inte BIg rior homo, et in sanetitate illa de Spiritu partici petanima, ut, expurgatis sordibus malitiee, habea- mus quoque in resurreetione quod nuda corpora nostra resurgentia operiat, deformitatem tegat, vivificel, et in wlernum in regno eclorum refoeil- let. Descensurus enim est de colis Christus et omnes generationes Adwsuscitaturus,qum ab ini- lio swouli obdormiverunt, ut sacra Scriptara te- statur. Kt in duas partes statuet omnes : et qui- peculiare signum, id est, signum Spiritus habue- tint, hoc velut suos compellabit, et a dextris stax tuet, Mewenim, inquit, oves mean vocemaudiuat et: Eyo cognosco meas, et cognoscor a meis , Bt tum eorum corpora gloria divina eireumdabuntur ex bonis operibus, et illi ipsi gloria Spiritus re- plebuntar, quam in vita hac im anima habebant. Et ita lamine divino illustrati, et in eelum abre- pti in oceur'sum Domini, in aera, ut scriptam est, in wternum cum Domino erimus *, una cum eo regnantes in infinita seculorum secula. Amen. HOMILIA VL. Qui Deo placere cupiunt,preces suas inprace, tran- illitate, mansnetudine ac sapientia facere de- ent, ne clamori bususi, omnibus scandalum par rinat. Continet vero homilia duas queestiones, utrum throni etcorone creaturzsint, etdeduode- ci thronis Israel. I. Qui acceduntad Dominum, debent preces suas in quiele, pace et tranquillitate multa fandere, non ineptis aut confusis clamoribus uti, sed inten- tione cordis et cogitationibus sobriis attendere Do- mino. Veluti, dum quis morbo 27 oppressus, si cauterio inuratur et chirurgica manu tractetur, quam fortiter et patienter dolorem illatum tolerat, absque tumultu et perturbatione seipsum conti- nons. Nec desunt alii, qui eodem dolore affecti, dum cauteria adhibentur, aut a chirurgis ipsi tra~ ctantur, indecentibus clamoribus utuntur : et par tamenest dolor clamantis et non clamantis, tumul- tuantis et non tamoltuantis, Suntquidam qui,dum eumdem dolorem et miolestiam sustinent, tran- quillo animo ferunt, et absque pertuahatione suze mentis cogitationes sustinent, Sunt et alii eadem aillictione oppressi,qui impatienti animodumillam ferunt, cum tumultu et perturbatione preces fun- dunt, utquiaudiuat, seandalum in contrabant. Sunt et alii, qui quamvis nullum dolorem sentiant, ad ostentationem lamen, aut ex peculiari more, im- portuisn clamoribus utuntur, ac si his possint pla- core Deo. II. Non autem decet servum Dei in hoe tam in- composito statu vivere, sed in onmi tranquillilate ae sapientia, ut inquit propheta : Ad quem respi-~ v1 Thess. 1v, 46, 17. 519 8. MACARIL ciam, nisiad mansuetum,et quietum,et Irementem A sermones meos 2 EL temporibus Moysis et Elie reperimus, quod, oum in apparitionibus, que illis obtigerunt, multa ministeria tubarum et virtatum: prieeessissentDomini majestatem, in illis omnibus agnitus fuerit el apparuerit adventus Domini in pace, et tranquillitate, et quiete. Hece enim, inquit, von aure tenuis, et inca Dominus 7. Liquet ergo, quod requies Domini sita sit in pace et tranquilli- tate. Fundamentum enim, quod jecerit homo, et initium quod ceperit, ineo usque ad finem perma- net, Sialia nimis et querula voce preces fundeva cceporit, ad finem usque eamdem consuetudinem obtinet. Quia autem Dominus humanitate plenus est, contingit, ut hnic etiam auxilium prasstet. Ui igitur propter impulsnm geatiw ad finem usqueea- dem consuetndine utuntur, quamvis videamus, quod hie precandi modus idiotarum sit, proplerea quod aliis seandalum pariant, et seipsos inter pre- candum perturbent. B If. Verum autem orationis fundamentum hoc est, attendere nimirum cogitationibus, et in multa tranquillitate et pace preces fundere, ut cwleri nulla rations seandalum aecipiant. Hie enim, si consecutus gratiam Dei et perfectionem, usque ad finem tranquille precatusfuerit, magis multos wdi- ficabit. Non enim est confusionis Deus, sedpacis™. Qui enim clamoribus utuatur, horlatoribus similes sunt, et non possunt uhique precari, neque in ec~ clesiis, neque in viois, nisi forte in soliludinibus, pro lubitn suo, Qui antem tranquille precantur, ‘omnes in omni locoedificant, Decet enim omnem laborem hominis consumi in cogitationibus, acsub- jectam materiam pravarum cogitationum preeci+ dere, el compellere seipsum ad Deum, nec obtem- perare voluntali cogilationum, sed eas undique errantes colligere, disesrnendo naturales a pravis. Anima enim que peceato obnoxia est, perinde se habet ae si sit in monte magna silva, ant in Mu- mine arundines, aut dense spine ac nemora.Qui- cunque igitur i!lum locum transgressuri sunt, eos extendere manus, et cum violentia ae labore sub- jectam materiam amoliri oportet, [taquoque mate- ria cogitationum adversari potestatis anime ad- heret. Magna igitur animi diligeatia ac attention opus est, ut quis secernat externas cogitationesab p adversaria potestate ortas. 28 IV. Estenim quis suasoliusvirtate confisus, existimans suopte marte eirenmjectos se excidere posse montes, Est quoque alius, qui, cum in tran- quillitate et discretione animum suum regal, abs- que ulla defatigatione plenius opus suum perficit, quam ille. Sie in precibus quoque sunt quidam, qui, cum clamoribus ineptis utantur, veluti robore corporis confisi, aud norunt furta cogitationum : 7" Isa.uxvy,2. 11 Reg. xx, 12, AGYPTIL 320 Bho, GN H Emi roy mpaay zal Hadzeov ead tpiusvté wou t09¢ Léyous; Kad trl rod Muging vai roi “Wiz sipizzoper, fee by eh yepnyin aseoig & Suacorias prpopéing oh eyo ai fumpoaten tig Asomorints Bias, ty besbows waae Ceexpitn xai epaveoa0n % rod Kuplov ragovala, &y elotun, xai fovyia, xat dunaizee. "130% 7p, gaol, park apas henriis, nai dy «StH 6 Ropto 6. Atberveae tolv, bre Grol 'y elpsiuy eat eucuarde: dete by Kupiov dainaunig bere Gsrddins 7x0 by rina Afigumos, seat doysrat, Wh, nai repezh deface sv mgoatuzin ro gype tous Thy adrhy aveideuer xparel. ‘Es BY G Kopios yekdvlponis tare, ouabain, dct xab reir 6idwee BovGeray, Otro aby dik viv oo tpomby tH: ydowros, fag cays TH acirp ovrabsle dexoxéypnvzat, DV aptiyuss B21 7 pipog catiea iow tay Bart, Dek cb xxi Doug oxendddiitew, xue alm rapaypiions rouiodan thy mpozeugin. eirh wipe rou; donee T’. "0 d& Dunbwts Orudhiog TH mooaugts otras bart, 16 mposizsw cots Moytapots, nab by roddh hov- Yim wor siptry malode vhy maoceuyty, as ite roig Euler oxmdadigerdar. Otros yp tn imdé- tiv ydper x09 G20, usb reletmary Zxoe Hous 5 whécx roi males alued oct 220 clpne yas. OF 7e— cats xpasyuis nexpnpivor, xdevarais foluast, wh Ovduooe merayod eTEaadar, ph Bodnatees, pire W nonaes, h ub cage by koe GAnue aiziv. OF 8 by hevyin moor euziuenoe, whtas obxodosuore by Rare v6 Xp yg dio Oproney becedaiy dy roi loyeapats, wit hy mipucceaivny Sho» row mo- anger hepropiv anoxiersey, pos vey Osiy, xol ph moesty x Ochjuar: pati», i xarrazaser peySoudvous « dyer, Peongivorrm sodg guaeods kms THY wovne par, Mditeran yap 4 ugh odca smo arep lav # ty beer Sha paydln, # iy maraud mae Yausines, % Bien tok knowin, xal Dow. OF ob Foudéueve B€ dxeivou col sémou mapedéety, dpsie Youses dereivews v5 yeipas, ok utr Slag nak nee 08 woe vay Depicwie vas bwring uvauems Din maplecerat rf ugg. Uodhts oly omovdte xat xpos oxgiig vodg pela, thu res uanpivn robs W@Rorpinus Depreuais rag bavriag Buvdpens. fougig. neviar 05 yap lores dnaraccacias § Osd ios, warvie ava roo zai inviyso. éautdy tay Jo- I our pt, peirou demwQeiaBaxe iy mepexeiivgy Toy. A! "Bare yao s15 Sappow vf dures Buvudaes, v dey Sucarois texorew ce mepucipere don.“ dos kexd narnordowws vai Iumpiaws Soeedy wh vol ccitod, xai Grupos mMov estoy xb tpyor aired darian. Odrw xxi dv ais mparwzats iat ruse upauyaig negeapivde ange os oh a coparing tai memeeOirec, ah clddres rae whos ray Dopteptin, Dk vopitorres wh idlq Ouvdus. th 71 Cor, xiv, 13. Ba rOluov xarépbwna mouttodes, Bist Bs Dot, ot cots A xpostyovrss, ab Shor why dptive rownl- dota g auvdecang ccbviiv xi poe Souler, Otro duc Sraxpictag Osvavra naropdrat, xt anoatlaarQa roig Emmmarauivous lopiapods, xab werk 7 Gddue rod Kupiou mepeseadu, Ropioxousy de bv ro ‘Aron avéla, bre ray ofzaSouodvre cov @dov psioua 2é; Guci pip* “O Naha» qhioonrs, Eavtiy olnade- pet: 6 de xpopnresuy, dexdnciay olxodouet’ 68% mpogatsdoy, weilor @ “Banaras obv émihéferen v4 Dlous cixodophrn, xe xar- akioivras Tie Basisins vv odpavay ahov piaone. EWE pmenats, Emeedy reves iyouaey, dre ot Opdvor eat ai arépavor xrizuars sis, nab 5 Uy) mvevpare, nis dpethopey kxodone, "Axéxpeats. ‘0 Onives tis 646 dere $05 6 vols fey a Osorng tel, “Opoing dt nat 6 Laravd: Suvdpers, wai ot doyovzes 705 oxbrovs, dad ths ma petidarns, vag bvrolts fveuiteaay siz viv xapBioo xai els tov voly, zai als 7 ada rad 'ASR, das clk Opivov thay. Aoewes aly du rodre Hoe & Kigins, nal Baber ix ris MapSivoy 28 eux. Ki pep HOE as used tf Osorate xardMledy, wis Fddvero Inner xtle 5 "Ad dea ved Spydicy 10d cdyaros Hiller sais ieOpsmorg, Averav obv tk mvedpara THs woveplac, & innabéiovte cig 73 vaya, xabsder dnd vox Dod yor, rOv vonpdcay wai Thy Doyerndy, ols vera sedorre, Kot ixaSdpers chy sunsidnom 6 Kupeos, ai dev Bpover ouods, nat rd swum, nui Aho 6 Opovos tod vod, vai to medue. wai ai inae tiv voor xai rols Moye fe Bpsructs, Th ody doriy é sim ceade emi Sadsxa Opdvovs, Badexa gudds tod Tapawh; » « Kata xpivavres ths *Améxotaeg. Todte eipionousy bre Eni ris 7H6 tye 5 & Reptos dvehiybn tig wots adpaveic pi yap 70 Hveipa 7 rapdvdxrox els rods dom Bex imacrilous, ei viv ayias Divauer, reg De Goin xuremeivcs, xai tvexdOvoey 00 yous thy voapsrow adviiv. "Eni Os ot mapsaraxi- tinov, 5: Yaewiv pbaro Oérpog zpiven air tis tods ms rat piaixous dat uspeorupéror, 25, Aeyou wept D toi" Inz0u, rt "Avd pu duvardy dy Noyes Rai on. peiots Opets Exravpdaare, xprudaavres ext Evhou, Kai (de, ixet moret Oauusicea, duaipiare tous Nibous Tey poapstan, war tysipee tods verpods, Tee "Ey tats togdraes tptparcéeyed Uvedparés pov Eni raoar odoxa, xxl mpoparsicoucty viot day xal ai Ouye tipes Spay. Els psrdvouc oly BMav xarayadivres heeriy 0605. Li. Opas nibs igtiin dpyeh xplatos; niqyos xamis. "OE: 7p 28dhin zirats avaia exO- sabi xioy vobrp, xa xpivat Kaira AOMévro» aciréy xaBlbeoar xa noeely xplors Ext "Enel yi igdion tober at 1 Cor. my, 4. Matth. xix, 28. 7 Act. Il, 23. HOMILIA. — HOM. VI. 522 sed existimant se propria virtute absolutum opus perfecturos. Sunt quoque alii, qui cogilationibus attendunt, et prelium omne intus committunt, Hique propter intellectum ae discretionem possunt recte agere, et amoliri insurgentes cogitationes, et secundum voluntatem Domini ambulare. Reperi- musantem apud Apostolum, quod eum, qui alium wdificat, majorem dieat; inguit enim: Qui togui~ tur linga, seipsum edificat : at qui prophetat, con- gregationem edificat: qui autem prop helat,major est quam qui loquitur tinguis ™*. Unusquisque igitur eligat potius alios vedificare, et digaus censebitur regno ecelorum. V. Fntervogatio. Quoniam quidam dieunt, quod throni et corona: creature sint, etnon spiritus, quo= modo hoe intelligenda. Responsio. Thronus divinitatis est mens nostra, et ex adverso, thronus nostre mentis est divinitas el spirilus. Simililer quoque Satanas, et potestates, el principes tenebrarui post transgressionem man- dati, insederunt cor et mentem, et corpus Ade. tanquam thronum proprium. Propterea ergo venit Dominus, et assumpsit ex Virgine corpus. Sienim in sola divinitate descendere placuisset,quis potuis- set sufferre ? Verum per organum corporis loque- baturcum hominibus. Quapropter spirilus malitise, qui insedebant corpus, extrusil e thronis intelle- ctuset cogitationum, quos inhabitaban! ; elexpur- gavit conscientiam Dominus, et sibi thronum pa- rayit mentem, et cogitationes, et corpus. Vi.tnterrogatio. Quidigitur est, quoddiait : «Se- debitis super duodecim thronis,judieantes duodecim dribus Israel 7 9 » Responsio. Hoe invenimus impletum esse in ter- ris, quando Dominus assumptus est in ceelos. Misit enim Spiritum consolatoremin duodecimapostolos, et yirtutem sanctam ; que adveniens tentoria po- suit, et sedil in thronis mentium ipsorum, Quia autem, quiastiterunt, dieebant musto repletos esse, inde ewpit Petrus judicare eos, dicens de Jesu : Viren potentem ct verbis et praitigiis, vos crucifizi- slis, suspendentes de ligno 7. Et ecce illic mirabilia facit, disrumpit lapides monumentorum et suscitat morluos. Scriptum enim est: In novissimis diebus effundam de Spirits meo super omnem earnem, et prophetabunt Alii vestri et fitie vestr# ™ Quocirea multi a Petro insirueti, ad pwniteutiam redierunt, ul fieret mundus novus, isque electus a Deo. Gnd rob Hirpoy woddot, ate yevéotee xdowov xxwby I. Vides ergo quomodo apparuit initium judi- cii? QQ Ilicenim apparait mundus novus. Hie enim illis data est potestas sedendi in hoc mundo ebjudicandi. Et licetfuturum sil, ul sedeant et fa- 7 Joel, 11, 28; Act. u, 47. 523. S, MACARM AGYPTIT 824 ciaat judiciamin adventu Domini, in resurrection A ws ropéueiag 200 Kupiou & tf demarénte thy ves mortnorum, tamen hiequoque id ft, Spiritusancto xiv, ai de yéyveras, x00 ieyioy Tveiyaros, abn sedente in thronis mentium ipsorum. Verum nee ca¥évrog ty cots Opévors vay vonudron ade whee Giademata, que Christian’ in futuro sweulo accep xxi va Sedipaca, drsp Yap Oinovers of Xprors turi sunt, snot creatures; et qui hoc dieunt, absur- é& dxtivy 7H idm, ode etal acicuara, Kal ot dumasserunt: veram heespiritum transformatur —youres, xaxdis Myovaw. ‘ADA zaore ve medun ostendunt. Quid enim dicit apostolus Paulus deJe- stopopgodusvey imadscavist. Tl dyer 6 linbarodos rusalem caolesti ? lam matrem esse nostrum om Mavhog epi ts “lepauadbie vag amavpmvion; ére nium, quacum una conjitemur 7. Vestem autem, Adri are witne mdvrmy bya, F gus9p020 quam gestant Christiani, quod attinet, Spiritus yedpev. Mepi Fe cou EPiparos, 6 gopovar of Koro Videlicet amicit allos in nomine Pattis et Filii, ot roel, Sedevicr alta tH IIvedpa dupidter abrods ais Spiritus sancti, in seecula. Amen. rd Suaya x05 Marpis xsi tov Yio nat rod dyé Msiuares, sig robs addons. "Away. HOMILIA Vil. OMIATA 7. De clementia Christierga hominem. Continetetiam Wepi vas yenarézurag tod Xprorad nods homilia interrogationeset responsiones. quasdam. téy dvboanoy, Luvizer xai o opchia Survie gets nai knaxpiaees reds. 1.Quemadmodumsiquisingressusdomosregias, 4’, “Qensp icv veg elon ais otnovs Bardhunovs, contempletur illic depietas historias et omnem or- tas dust ioropixs xat rh xd, Daye natum, alia in parte thesauros recouditos, et alia 6 trvonsyasvovs, xb Bidayod GOA, ai dove in parte alia; et accumbat cum rege, eique appo- h0} perk rod Bamtdéas, nai maparehig wing Bbi nanturesculentactpoculentasuavissima, et fruatur czata xot migera GPUrara, xxi downed ravtoios cum delectations omnimodo hac contemplationeet sis ras Gewpiag nat va xdidn* perk radta di arom splendore ; postmodumautem abstrahatur inde,et snaaiy éxeiSe, vai wostp cig dvawdeus ténovs in loca graveolentia abreptus inveniatur: aut dmay%eis* % aomp ivy tte Gpatorépa nip, xat quemadmoduinsi puellaquedam,ceterisomnibus —ceperipa, nai mlovaworion bmtp micas, din St Jonge formosior, sapientior, ac locupletior, accipiat gvdga menypiv, ramswir, uat duende, adsduudvoy vVirum pauperem, huinilem et deformem, pannis jaxidy, zat amadvon alroy tk punapk eddyare, dilaceratisobsilum ; eLexutumsordidavesteindnat yai adden Bacthoniy iobira, xai imds airs duida vesie regia, ac imposita corona fiatei conjux- x, xai yévnrar aizh xomaneni* louby doxerar 6 tandem pauper ille incipit attonitus reddi ac di- C reayos ixeivos rrotadat nab Myew* ‘yet rd Tada cere: Mihine misero panperi, vili et abjeclo ho- riay, xxi nrwyd, nai usrplp, xal tanso rou mini dataest hee consors ? ita quoque Dens ti- xomavexi §250y | ote nai 9 Beds 7H ralaemsipa xo sero atque abjecto homini fecit. Gustum el preebuit tartwp dOpimy imolaaey. “Rysuae alrhy dav alterius seculi, aliusque cibi suavissimi: ostendit aizives, Ang spopts bdurdzag+ Bakes alts Békas, illi gloriam et deliciasrogias, ineffabiles, ccelestes, xxt in Bacthuxk ddpura, énoupddvea’ nat Yourdy Et tandem ille, dum confert ille spiritualia cum cuyptvan ixttre th mvevgarex rol; t03 alivos iis, que sunthujus sweuli, omaia hee rejicit ;sive avrou, mivru dmotdddat, cite Pxodia Brena, cére regem aspiciat, sive potentes, sive sapientes, Guxtacas, eize copes, Gnoavoty rév odeduoy cman thesaurum ccrlestemintuetur. Siquidemenim Deus @érav, "Ened yap 5 Otdc ayden devin, ieEaro charitas est, accipit corlestem ac divinum ignem 73. odpavo ai Oetav mip cod Xpearad, xad dvendn, Christi, ct hoe fruitur, ac letitia alficitur, ef illic nai izdon, wah dual Eorer dmodeBeud> devinctus heeret. U. Interrogatio. Drum Satanas sit cum Deo, tam —-W. "Epiryrts. Ri civertey 6 Yaravas 13 in aere, quam in hominibus. 1p Otte Hite 1926 Hep cere Ey t0Ts avOpdnees; Responsio. Si sol hic, qui est creatura, illustrans —"Axsxpiats, Eid fios abzog xrtapa dv, xeraddue Joca coeno plena, neoquidquam lreditur ; quanto rey sic roxoug Bopbopsduc, 0} Bhémrerar, moa magis divinitas, si fuerit cum Satana, nec ingui- aay i Ocioy, owvdy 1 Lara}, otee fumovrae, natur, nec polluitur? Permisit autem Deus malum, —ofrs zealveras; énézgepe Ob sivar 2b xandy els yyy ad exercitiumhominum. Veram malum illud obie- atay rv dvfpsimov* ae xa nebratam et oemeatum est, nec potest videre puri- Phra, nai ob Sivarar Ueiv r6 xaQapin wad tatem et simplicitatem Dei. Si vero quis dial, dentév rod O19. El de Yep ves, ear Proprium locum habere Satanam, proprium quo- —tév Xaraudy, xai iSeov tiv Osby, oust adriy nob me que Deum, circumseriptum eum facit, usque ad pizpantov cig ixsivov viv ronov &vBa uaroixel 6 Mo- eum locum, ubi habitat Nequam. Quomodo ergo vxpos, Mig dt Myon tb dqudin ameplypunrey Foxe, dicimus, bonum incireumscriptum esse, et in- xal duardduntey, nat tk mdvra by alra eva, xa roo Eyevs 4 Gal. iv, 26. 525 BP puntverbea 3 dein Gd 00 xH0d 5 traida 6 oipards nah 6 Gheoc nal rh don by a th Ozh, nui de udeod evvdorges, wh xal alr xd. iyiveca ; Tie Snpuouppipaca eke iy Wey cde nt antar, xal 6 dapcoupyds © cuvén roig xriopasr, Oxbs ioe PL 'Epornetg ‘Rasida # apaptia wera poo podrarcis dyyehov paras, zai xapousia ris gaperds dort, wig ky vowoy 6 dvOpumoe tks pedodeias rod Fiz6dhoy ; xal wos déGerae nai dtaxpevst reg ras xdperes ; "Amdeptacs, Tk ris xdperos yap Exet, elon ign, kyinns iy, Dade tye. Abe § Oiben danqnttn to» EvOpwnoy Dies énibareiy » rk de tis uuptias ody kori rerapeypiva, nad ode iyet teydinny nak zapier mpbs toy Orb. “Qonip pip toro 4H mexpls Suola ras OpiBaxas, cB yey by phund, 16 Ob By mvpiy eg Jb ep yedperé Barer Spota Wn Gstas, x: 4s Tg Bindeits. OTéy dere a 1g 8 widog, nai Deog aly guise, zai Dmg 10 gic, to dewoxsiyevoy dy rp xdzhy. “Bore Myvos darwy ale alxov + Bn tari? A ediyh 8 mavrayed Adgrovea, wat @d0 tari v4 yo 1 & ain ch Wyrm, Aaumporepev xai padp: pov Otrag bork vom tds ydpitec, dre pangiler airol ag épdetes rods Bhénee 6 du Gpumos, nak yaiger tig aris ring Apdaees, xak Ears Bias, sxe elatpye- rat als aizov @ Buauts tov Geod, xah xaréyer alrow Th pila xni viv xapdiov, xai aizpadoriger tiv v09¥ cls yawn @yd. “Ore tiv Tléxpov dxpdirnoar, nai Hedor sis pudcaciy, be 8 Hy bynexieiontves, Te feypedos, ea Eipnke ve dempie cited, aah UEi6adse airiy, Kai 2 Somua elvat, A Epaornats: Kat nag memtovay of Eves. poourvor Ins zapitoc Oe05; the Gantp bv deardei dv, tvsuiter wéxpraes, Adzot of loyesyol of xabapel & Tp Wig plot duciatvouer xai mirrouan, “Apyerae 79 dnatocabat, xaraxplvem, nai Mey * EU auapraras a, dye 8 taurdy Steatov> ode oldas ri Pie 6 Hailes; "EAO0n wor sxboy 73 sapxi, dyysha¢ Larky, iva pe wohapify, iva ph dmepatpapae, “Kyat pip a xaGapic piaes x Gmepaipertar, E. 'Eporn ots Ei dvvarai res ded rod garde idety chy éaveod Yuya, meds ceves thy dméxdluyiy kvarpodey, Reyousr, dex pudaing eal alabiaens elvar thy Bpacty; "Anéxptocs. "Eore otstnas, xai tory Spaces, xml fort gurtonis. Kai obcag 6 Exuv cov partopiy, peo desi 305 dyorres civ aieinee, 'Eporizta Tip & voi airs, dag dre peptide Tod psloove Eats map ry viv aloGnaty Exovem, émacdh elder bv Eur rox mdnpopoplay épdesuy. Thy ida doriv deo dupes, bre mpdyawre waza neh yurripee Ox0d dxouadimeerae ef buh 7 Act, xn, 3, 8.81 Cor, xu, 7 HOMILIA. Mi yap, A comprehensibile, et omnia in eo esse, nec infici — HOM. VIL. 826 honum a malo? Nunquid enim, siquidem celum, et sol, ct montes in Deo ipso sint ac per eum consistant, etipsa sunt Deus? Opificia quelibet suo ordine constructa sunt, et opifex, qui illis adest, Deus est, BO Il. Interrogatio. Gum peceatun in angelum lucis transformetur, el simile sil gratia, quo pacto eognoscet homo insidias diaboli ? et qua pacto sus- cipiet et discernet semitas gratior Responsio. Ea que sunt gratie, plena sunt leetitie, pacis, dilectionis et veritatis. Hrecee veritas impellit hominem ad inquirendam veritatem. Sed pecoali species sunt turbulente, nee letitiam aut Gilectionem erga Deum habent. Quemadmodum enimintybus similis est lactucw: hee quidem dul- cis, illa vero amara : in ipsa stiam gratia quadam similia sunt veritatis, et quidem ipsa est substantia veritatis. Veluti est splendor solis et circulus ipse, et aliter splendor apparet, aliter lamen in cireulo repositum. Sit lucerna in domo, alius est splendor ubique refulgens, et aliud est lumen in ipsa lucerna splendidius et elegantius. Sic sunt quedam, que a gratia manact : quando ea procul a se, tanquam visiones quasdam, intuetur homo, corum visionibus deleetatar et fit alius, quando in eum ingressa potentia Dei, detinet membra et cor ejus, ac captivam illius mentem reddit in amorem Dei. Quando Petram comprehensum in carcerem Cdetruserunt, cumque carcer esset clausus, venit angelus, ef effractis vinculis ejus eduxit eum, ipse vero tanquam in exeessu mentis constitutus, visio- nem putabat esse 7? IV. Interrogatio. Atquomodocadunt, qui a gratia Dei diviguntur ? B Responsio. Ips cogitationes pure in propria natura labuntur ae cadunt. Ineipit enim homo extolli, judicare, ac dicere: Tu peceator es, se- ipsum vero justumastimare. Nescis, quidloquatur Paulus ? Datus est mihi acudous carni, angelus Sa- jana, ut me colaphis cadat, ne supra modum effe- rar. Habet enim pura quoque natura in se qnamdam superbiam. Y, Interrogatio, Utrum quis per Lumen conspicere sum ipsiusanimam potest, quandoquidem quidam revelationem tollunt, dicentes, per cognitionem et sensuna fieri visionem ? D Responsio. Est sensus, et est visio, et est illumi- natio: atque qui illuminatus est, major est, quam qui habet sensum : illuminata est enim mens ejus, quippe qui majorem partem acceperil, quam qui sensum habet. Siquidem videt in se certitudinem quamdam visionum. Verumtamen aliud est reve- latio, quando res magne et arcane divinitatis re- velantur anime. Ber ‘VI. Intervoyatio, Utrur videt quis per revelatios A nem et lumen divinum animam ? BIL Responsio. Quemadmodum oeuli nostri aspi- ciunt solem ; sic et illuminati vident imaginem anime, sed hane pauei vident Christiani. VIL Jnterrogatio. Utrum habet anima formam ? Responsio. Habet formam et imaginem similem angelo. Sicut enim angeli habent imaginem ac for- mam, et sicut exterior homo habetimaginem : sic etinterior habet similem angelo et interiori homiai imaginem. Vill. Interrogatio. Utrum alind est mens, aliud anima? Responsio. Quemadmodum corporis membra, p maulta eum sint, unus homo dicuntur ; ita et mem- bra anime sunt multa, mens, conscientia, voluntas, cogitationes accusantes et defendentes: veramhac omnia in unaio rationew devineta sunt, et membra nibilominus sunt anime. Uniea autem est anima, interior homo. Yeluti autem exteviores oculi pro- spiciunt eminus spinas, et preecipitia ac foveas: sic et mens, cum sit alacrior, prwvidet adversaria anime potestatis machinas et insidias, et premu- nitanimam, veluti anime oeculusexsistens.Gloriam ergo referamus Patti, et Filio, et Spiritui sancto, in seecula seculoram. Amen. HOMILIA VOL. De his que conting unt Christianis inter orandum, et de gradibus perfectionis, utrum videlicet ad ¢ perfectum gradum perventrepossint Christian ? 1, Siingreditur quispiam ad flectendum genu, quamprimum cor ejus repletur divina virtule, et exsultatanimacum Domino, u!sponsacum sponso, secundum quod dixitIsaias propheta, dieens : Quo- modo gaudebit sponsus super sponsamn, sie gaudebit Dominus super te 8, Contingit autem, utqui totum diem negotiis districtus erat, una hora. se preca- tion dedat, et interior homo ad orationem et infi- nitam profunditatem sweuli illius in multa suavi- tate abripiatur, adeo ut tota ejus mens suspensa, et illue abrepta peregrinetur ; atque ut illo tempore oblivione sepeliantur cogilationes terrenaram curarum: propterea quod replela sinteogilationes, ot captivate ad divinas, ad ccelestes, ad infinitas et incomprehensibiles res, ad mirabilia queedam, quahumanoore explieari nequennt, uteadem hora optet et dicat, Utinam simul egrediatur anima cum precatione ! Il, Interrogatio. Utrum semper penetrat quis in haujusmodi res? 32 Responsio, Gratia quidemindesinenter adest et radicatae! commista a tenera setate, ol tanquam naturale et concretum quiddam est, quod adheret 4 Tsa, uxu, 5. S$. MACARIE AGYPTIT 828 ge Bpdeners, BE Bhémee tes Oe arow ads. bau ual portds Oeizod tay tuyiys ‘Améuplacs, “anep of SpSaduoi oro Bhixouet roy ihe, odrm xai of gwreotivres Blixover tay dxiva tis fuxte vol. dk vabeny dizer Spooe Kproveae "Epwraces, EL ixee poppay & yugts *Amouptacs. "Exes cixéva nat poppiy spaudtou- ax wh lyydy. “Danea ykp of Gye tyouew tixéva uae poppy, xai dontp 6 Hw dOpuxos Exe theova, otro xai 6 Eau elxéva Eyer spain rg leyyehy nai 1h Ho taipsime woppir, BH’, 'Epdrnaes, Ei do toriv & vous, eal Dro t poy "Améxpuaes. “Donep th péln cod anparog noldi Gira sl; dvQpons Méyerar, obtw at péln buys tige noe, vods, suuetFyors, GOnua, Meprapol xar~ nyopointes xai deoloyoiuem, he vaira mera Yopropdr stot derodsdepéve, xxi pdby éori “Gamsp dt of uber dpbcd= pot mpobhimovar paxpéle vag dndvlas, xah rads xpnuvods, xak Tods BiBpous + obra nai 6 vous po Shines, yptyopes dv, tig durexeuréing duvipenc tag riguas, nai ths emeanevig, xai mpaaapaditenr rae viv pugiv, as bplddwas dv is bugis. Maka ody loonie payer Marpt, xat Tid, xi deyly Hswert, tic tog aidivas Tov aidvor, Apiy, OMIAIA HT. Uept ray upbarvévewy rote Xerercuveis perely rau ebyke masetoBat, xai mepi 109 cov tHe tehecormros, duhady el cts 78 étpor 10 téletoy épytadar duvartar ot Xprortave A’. Elooyeral tig xivat yo, xal > xapdia aisod minpodrat sis Osis dvegyelag, ual elpoatverae % dugh perk rod Kupion, d¢ wpplou, xara tov dayor “Heaioy x09 mpozirov Myaveas - Ov tpéray eUppatverae vupios Emi vdapy, aStas eg pardacerar Kipcos Emi aoe: eat ouubade, iri daxodaiysung rive Quépar, oFros by wrddpq MIwow lautiv ais eigiv, nai aondterat sis mpocrughy 6 few aSponos, sig dreipoy filos kusivov cod alé- dy bdoenre wodhi, Gove EaviSedar chy vody dhov fipmasaévey but + Gere zac" tis & pug, 6 iow db pons: Guru peréopov, xa dxzivey viv xeipby Midna tyyetedue cols lapimpets : , 8a oh paarabivae Voprryads, nui aigualureabivae sig ta Geta wai Enavpivia, sks Gnipwre nai iecardanta mpw yuan, Bavpiior rive, evOpwrény orépare qpaadivar abivere, Save bein th dpa edge aha xed Maer, Os side ovvaraibe yuyh iv exp. W. ‘Epwrnaes, Bi mdvroce eladpyerat cts els ixetve tk mpdypara; "Améxpeaes. "H wiv gaps Adudsinrng advert zal Hpiburat, noi Bipwea ix vias thaning nai os quotxdy xa axtiv Syévero, aed 18 aves tH dvSparey 829 AOMILIA — HOM, VIL 330 Gs pla obeia + mourpérws 83, ts Ogle: mpdg cd A homini velut una substentia : variis vero modis ad suppigor, oixoveysi cov dulpwnox, mov ev méov Gxnuierae vai Emteran ch up + more Bb dig wade airepon nee rpmbrepo, xa to ptig nerd xatm paig tous mhiov Hans Ydurer, nord ot Smoordasrat, xal oruprdter, ak eth % laymic mirrors xaioplrn xal Mdumoven, Grav gaudovty widov iv pity Banrerue vig dydang c09 @:05~ aiitis St xa’ ciKovontey %diduat, xairor ouvdv 7h pig MuBdieepiv bore, rat nate I’, WDajy inepevg teat 28 onytion rod eravpod Did pois, xai mporendyn 1H tow toQpdny, Dore rider by th xing, as b inovdan yoyo 6 dvOpo- os, xa sdpiiy ais Guomoriipiy éeras by ixndne aig, xa mposnvixinam 7G rowley Aproe xpelg ds Be Daxiey uunuévor, wae baov Gabeer, bxsivo wiéoo woken xai iurxivera, Doe xélw doxep wdupa Tt arti, olov oie fecw ini tis yg als voy ice ond cvlowmivay ysipiv Puvarév xaracxavaabivar, "Ov yo tpémev els 7 dpos dveh- Sav 6 Kipwg peri “Todovou xed Mérpov, aries You aired =k indra ua naorpcbus menainesy * odras Hy cb Hdupe traive, xai Wadwast, nar Bay Estro 6 exdedupevog dvGpumos + ey dw dB? uatps) airs tb pig by th xapdin paivoy, tuniye td ivBoree pov xxi BaBdrepes, zi dmdxeugay gids, Gave Dov tiv dOpwmov xavarobivra sis ixeiuny vy yhuxd- ore wai Bowpias, umnéce igs gavriv, GY lve 4s pupiy xml BépSiper 7h xéamy rolre, Sue may Gmephdiiousay dydany nal yrucitare, dik th dei xpuga pugriptas dete toy dvlpmmay ner xarpiy Dsvbepaberta pBdiaat sie ra rAleta wirpu, wai eda xaepiy xed DeiSepav kx rig duapring * i pec rai Tihs touring Sunipans - gaiveras dt wns pepiatis, wal tary tis iva Balipey vov xardrepor Tis Te ainve Tod700, elven why Snéotenes 4 xdots, xat Te v6 xdunpa “arnt. '. Ns, tym elnayer, xph Padexe Sabende mapeh- Oetv rua, nak gbdaas sig thy rOeérura. 'Ey xcipsp tte fybare xarahabeiy Exeive ta yérpov, wai civil Oey ele nv tehaétnsa* radu dium ypc, xat xeripysria map’ ive BaQuér, xa dorixst cig rods Th xapert, meine Bdere, Bis JE ree mMoiows auxtds vai fmipas, sis th seu gézpa Sornner, dy DasGepas nak xabapic, médvrore aigudiwras wal psrinpos. Kal vv & édiiztn dxtva ra Juuptoeo, xai dy foc Duber 6 duopuros, ck cuviy ies méveore, ode iPvero tiv olxavonlay tai Yéyau # Pipes Grodaatar, ovre yueizera dxoder fuse pipngy ais x6 razor, epi iauz0d, ofce nepl tie aipws, si ph povor xabicda é& mie yoria perio poy, xab psusOvapdver, “Qere ch sélaiov péspoo aie Wit, tom BuvnGy cgsliou ais why pépeeven jy Bidpiiv, oi aly viv Staxovies tod lozou, why £ peadroryoy 205 ypayeed dual vevienrae 5 Ocivaros. tat, Kab HY, Ta de xpiynara obras ierin, ‘Os yapidns ® Matth, xvn, 2; Mare. 1x, 3. libitum voluntatis, quantum prodest, disponit ho- minem : aliquando enim intentusaceenditur et ax= detignis ;aliquando veroremissiusetlentius: ipsum quoquelomenquibusdam temporibus yehementius accenditur et lucel: aliquando vero remittitur et tristius est. Sic ipsa quoque lucerna, svilicet gratia, ubiqueaccensa ct lucens,qnandosplendidiorfuerit, intensius accenditur ab ebrietate dilectionis Dei. Rursumautem dispensatione quadam exhibet la- men, quod inest obtusius. IIL, Porroper lumen apparuit quibusdam signum crucis, et affixumest ininteriorihomine :aliasitem ner precandum homo, velut in exeessu constitu- us, inventus est ante altare stans in ecclesia, at B oblati suntei tres panes, velut oleo fermentati, etquanto magis ederet, tanto magis augebantur et crecebant : aliis item apparuit velut vestimentam splendidum, guale non est in terra hoe seeculo ul- lum, nee manibus hominum confici potest. Quem- admodum enim montem ascendens Dominus eum Joanne et Peiro transformavit vostimentasua, illa~ quesplendidafulguvisinstar reddit: ejusmodi erat vestimentum illud, utadmiraretur et obstupesceret exntus illud homo. Interdum verum lumen ipsum in corde fulgens, aperuit jaterius et profundins ac latens lumen, adeo ut totus homo illa suavitate et coutemplatione demersus, non amplis sit sui eom~ pos, sed sit lanquam siullus et barbarus huic mundo, propternimiam dilectionem aesuavitatem, et arcana mysteria, adeo ut homo tune libertate donatus perveniat ad perfectum gradum purus ac liber @ peccato. Veram postea subduxit se gratia et accessit velamen arlversarie potestatis; apparet tamen aliqua ex parle, et consistit in uno gradu inferiori perfectionis. IY, Velut, utdioamus, oportetaliquem duodecim gradus transcendere, et demum ad perfectionem pertingere. Aliquando quis consecutus est hune gradum, et pervenit ad perfectionem. Iterum re- missiorfactagratia, desceadit unum gradum,et in reliquis undecim consistit. Dives autem aliquis in gratia semper noctes atque dies in perfecto gradu consistit, liber ae purus, semper eaptivus ac sus- pensns. Et quidem, si mirabilia illa, que homini monstrata sunt, et quorum experientiam capil, ei semper adesseat, nec ministerium verbi ant onus aliquod suscipere posset, neque audire aut euram gerere, si quando opus esset, sui ipsius, neque crastini diei, sed solum sedere in uno angulo sus- pensus et inebriatus. Quapropter gradus perfectus non est coneessns, ut possit vacare cura fratrum et ministerioverbi. Verumtamen interstitium maceri@ diratum est, et mors devicta. V. Res autem sic se habet. Qnemadmodum sad tenebrosa quedam vis ineumbit, et leviter velut crassus quidam aer inopaeat locum, lucerna licet semper ardente et lucente : sie adheeret ili lumini velamen. Unde confitetur ille, se nequaquam esse perfectum,neque omnno immunem a peccato : ita ut dieat,33 dirutum et perfossum esse inter- jectum parietem macerie, atque iterum, in aliqua parte, non esse plane dirutum, neque in perpe- tuum. Aliguando enim yehementius accendit, ad- monet ét refocillat gratia : aliquando vero remis- sior facta sublristior apparet, prout ipsa gratia dispensat ad emolumentum hominis. Quis vero unquam ad perfectum gradum progressus gustavit et periculum fecit illius seculi ? Nondum enim ullum vidi perfectum hominem Christianum aut liberum. Sed quamyis acquieseat quis in gratia, atque ad mysteria, revelationes ae immensam sua vitatem grative perveniat, nihilominus tamen pec- catum adhue in eo haret. Qui tales vero sunt, propler immensam gratiam et lumen illis ad- herens, se perfectos et liberos repulant, ex imperitia decepti, postquam possident vim gra- tie. Yerum necdum vidi ullum liberam. Siquidem et ogo ex parle aliqua aliquando ad gradum illum perveni, et coguovi, nullum esse hominem per- fectum, VI. Interrogatio. Dic nobis in quibus tx consistis gradibus ? Responsio. Post signum crucis gratia nune sic operatur, et quiela reddit omnia membra et cor, ut anima pre summa leetitia, tanquam puellus frau disignarus videatur, nee amplins howo condemnet Grecum aulJudeum, ant peecatorem, aut mundo deditum : verum interior homo oculo puro omnes aspicit, ctletatir homo de tote mundo, omnino- que cupit venerari et diligere Greecos et Judieos. Alia quadam hora veluti filius regis oonfidit Filio Dei tanquam patri, et aperinntur ei fores, et in- greditar intro in multas mansiones, £t quanto magis ingreditur, rursum aperiuntur ei justa pro- portionom a centum mansionibus ad alias centum mansions, et diteseit; et quanto magisditescit, de- nuo alia recentiora mirabilia ei monstranlur. Btert duntur ei tanquam filio et heeredi res, que ab humana natura explicari nequeunt, necore aut lingua enodari. Gloria Deo, Amen. HOMILIA Promissiones ac prophetias divinas per varias pro- bationes et tentationes impleri:et soli Deo adhe- rendo liberart nos ab infestationibus larmonis. 1. Spiritualis gratie Dei virtus, queeetanima ver- satur, cum summa longanimitate, sapientia, et dispensatione mentis mystica operatur, magna etiam cum paticutia eum temporis opportunitalibus homine dimicante, Tune aulem opus graiie per- fectum ino apparel, quando liberam ejus volun- tatem post magnam tentationem Spiritui sancto S. MACARI 2GYPTIL 832, Divupng iminserae nod onemsiger Aeppas Aas p magds, Kalroe mévtore vig Mepmddes xaopé- wei yatsosons * port xdiuyus, “Obs duoloyst odros, Se olx Eare rHlews, oid Deilepas to Glo kx vHs auaoriag. “Qors cincty, Get Sudélura zai répavarae ov TOS peered, nae wédw Ey rwvi ob dia) rae th Bhov, odre muveore. “Kore yk xaipds ore hoy Eénret, noi mapaxadsi, xok coamoiee* fore An ws obrog Entestrar inti tH pron troaréDerat ak srupuitel, as adr xovoytt mpeg TS auppipay 1H aoPpdime. Lie OF 6 DOar cig rd wérgov éébaie yp wiras tx tie AlySmrov, Obtw nai viv 6 dik Bivdg Luepwrig Xpiatig dedpyerue cig ca upipie vis Yuzis, xa BSD Be vig oxacene Aizimrev, 108 Bapurdzoy Exyod, xai tig mexpas davdeins, "Bie rere obv ply, Gace HAM tx 10d xéayov, xab Rruysion Gnd nese ray punouivor, nab ph igew pipeave prion, De vnrds wal tudons Gornxivat cig tiv Gioay, nak dmexdéxsrGae more 6 Kipins dvolkee vis oupnexdeeouives xapdiac, xab dmuzest nuts av deopely 70d deyio Mvedparas, 4 evaarzpoe UL, Elmw obs aptévme xpvaiv, deyupor, avyyke 349 HOMILIA:, vee, RudBeat th Ondpzovra, nai dtadodve ara Hots, emi Onomupibew ark, xat Sarelv sig rods od- pavotg’ “Onoy yap é Oncuvpes aor, Exel erae xat a xapdla cov. “Moe phe 6 Kugeas, dre évrer~ Orv 6 Baravke xareayler vi lopopin, 70) xerapée peer aivods ais vay gporriBa vax Showy rai yaénay Rpmyudrov, Auk rodTo 6 Geds mprrootueves sig fo Yas cou, sive drordbachar xis, bu nai dna tminrdons rv odpdusy matter, xal gas Thy nap- Siow cov xpos ray Oxir. "Ely ‘pap xah Gedtons &re- arpupivar mpog tT wtlewura, oldty eipiexeig ctv puwvopéiov xsxrmuivos, @fhats, 0d Geax, éxav aire iyowipieas rah knéBov, duepedter méyhar réy yoiv cov mpds tov olpdvioy * “Omou kp 6 On~ onvpos cou, ixet Exrar nai 4 xapdia cov, HW. Kai pip & 76 vopp dxddivoer 6 Orig 2h Mosiatl, iva ravioy épur yadzods, nati todr0» Speing, xsi mposmiéy els x5 dxgorarcy vot Eloy xat baat sav dpeon behtaaoura, mpaaizortes 26 Spe tA ane, ideeos intyzues, Tote cbenopuning fylstro, toa oi xarexouevor tls Taq yatvas peplpvas, xa ets rhs sidwdahacpeing, zai cig reg words rod Yeraud, ust sis ious doiGrear, Suk zoirov 109 zp meg domcxipmaey int ve dv, nai dvoopibavres amo av ira mpocdywaw trite ‘pale, xat mabey Gx? Eusivoy rpoxiarw alg ca bpariraroy nai ozo nach prepiv cpoxinrovtss cig 7b dbiéregov uxt Keyiscepos yévas tmeyussoxwaty, Gre daly Spureag mapa rious chy utist, Olrw zai oe exéievee nro Xov yodobat, we néivea madionca Boive wrwyois, oa Doendy nico Gedions xdro féhor Ei vis 7as, pa dumnbes, "Epervioas yap ev 1H xagdiz aa dexou ere sav hoptaay sou duadéyechae, Hap’ 6 Emi cas yts oldty Exousy, dyapsy mpéc rey odpavéy, é acinedx. “Apysran 6 vais aou devavabew mpg 7b 4 at bmuneeiy rh lowireon, xal mppainrecy ty v0 Te dé tarts & vexpic dyes, 6 mpoonerny, vo5 tig 1 Guporarov roy Gilou, taco roig mendn~ ‘yutvous ; 4 vanpos dts rods Gavras bvixa, Gore wie fas ize 09 adparos rod Kupiov, To aun yap 2 fader ix rae Maples, dviveyeey wire emi x aravpos, nar bepiwuct, ai npacinagsy int Esdau, wai tiv by wh xapdle dow Sarre xa Fe vergiv coua iviznae aak drtarene, “Oe basen ov wepexs ov Exbpey trav Gncavedy, émou impaz ea 09 pEpraroy, wag 6 vexpds dpts tov Govre deméxrewes 5 py GAY by tpénov inoiqae Mataic xavves ippov, dpoiapa roi Cantos dptas motiaas * Frm xai 6 Kiptog xate vty Koper Ex tle Magtas inolace, xai vo0r0 ivdd- eure GN ox fvajxe 4 copx 1 olpaved~ eal ci Glheet Dos Svfipwnes Sstgos rod nahvpby, Puameme chy bums corre, xat wide cuvanédiuran xed mviyerat. Adt- my oly Gide iuneigov xodupSurov, eat reyuirov yotiz, tux thasdbin cig rd Pubes tod xddmou rou Sdarog txet zaradioy xi dvevéyey roy var cigpivoy xai dorm doauécor tay Onpioy * xai aid C si quandoperitum art 8 ch O8up rao Ty Eumeipoy nat eiBira nie, Bonet todrm, xal dvapépse adroy emt tk dydrepn ion. Obtus & pugh eke ABumaoy cxtcoue, nal cig 7 Baddoc Gantroy varanoveisieiaa ménvurar, ab vexpd toriy dnd cod Oxcy doapicey Supiow dewav. Kat ris Sivara eis ch raeeia bution eat whe Bein rod ddov zat r05 Oavérou, zaredOeiv, si wh aeiragé reypiras 6 ipyaotues 8 asa ; Aotég ingerae tig th Oo pipp, cis td BéG0e x09 Adon, xat meer als toy Buty xBlnov rie xapdlas, Bnav xarize poyh ond rod Gavdrou ov rois doyeopal ext dvayeper ix tod axoretved Bufod vay vevexpe~ pévev ‘Add. Kai adrog de 6 Gdvaros, Sik ras povacriag tig Bos dain yiverae «rod rou dvGpsimov, darep rd G8up I’, TE yoo Suayepis tote rH O xiv Bdvaroy, xai mdi els cv Gabby xéhroy Tis xxptias, xdxeibay domDéouaban ‘adda 5 ts pio TH garvoutiny alii ela obxiat xai cixodoua wi" Kai cio amov Supia, Morres, Bodnovzes, xa Da toBdha Onpla. Bi roi» 6 Aung xrlopa dy, aloipyerat ram rurgitev, Bik tev Buplter, Fro Supav, nab sig Ta milan ray Neivrev, wai cig rag émig 17 donee ti, nal Hioyerar, ai olde Phinveraes xéow padhov 6 Oss xat Aecriras mivtny siofoyerat ele ros podsous, xal els rods ofxous, Smo xaremei- war 6 Gtivaros, xsi tig tes fugis, xlcnciber fut fxn 4 Gvoundrns x lent potestates Satane in mente tua, etcogitationi- bus tais, nonne infernus, et sepulerum, et monu- mentum, etmortans Deoes ? Iicenim Satanas ar- gentum reprobum impressit: in anima haec semi- navit semina amara,et fermentavit fermento veteri; seaturit illic fons Juti. Descendit ergo Dominus in animas eum inquirentes, in profunditatem inferni cordis, illicque mandat morli, dicens:Zmitte ani- masinclusas me queerentes, quas videtines. Perrum- pit igitur graves lapides impositos anima, aperit monumenta, resnscitat vere mortuum et educit & carcere tenebroso animam inclusam. bx as sxores pulang thy XIL, Quemadmodum si homo sit vinetus catenis munibus pedibusque, et veniat aliquis qui viacula ipsius solvat, et dimitiat cum, ut liber ambulet ic propatulo : sie animam catenis mortis vinelam solvit Dominus a vinculis, et dimittit illam ac li- berat mentem, ut absque molestia et cum quiete ambulet in aerem divinum. Perinde ac si quis homo in pleno ae medio flumine demersus aqua, jaceat mortnus, suffocatusin medio horrendorum el crudelium animalium : et siquis alius natandi ignarns velit hone ia aquam ¢ollapsum servare, ipse simul pareat et suffoeetur ; certe opus hic pe- rito natandi artifice est, ut ingresus in profandum aque sinum, illic aquas subeat: etreferat eum qui demersus in medio belluarum erat : ei ipsa aqua, natandiartificemnacta fae- vil, ipsum adjavat, et tollit in superficiem aque, ¥odem modo anima in abyssum tenebrarum et profunditatem mortis demersa, suffocata, et mor- tua est a Deoin medioferocium animaliam, Etquis potest in penetralia illa et profunda inferni et mor- tis descendere, nisi ipsie opifex, qui condidit cor- pas ? Ipsepenetrat duas partes, profundum scilicet inferai, et profundum sinum eordis, ubi detinetur anima a morte cum omnibus suis cogitationibus, atque educit ex tenebrosa profunditate mortuum Adam, Ipsa quoquemorsexercitationis gratia adju- ‘mento est ipsi homini, veluti aqua natanti. xolupfves, sicedéety sig D XIN. Quid enim est difficile Deo penetrare mor- tem el profundum sinum cordis, ac inde revocare mortuum Adam? In hoc enim presenti seoulo sunt habitationes et mansiones, ubi homines habi- fent : et sumt quoque ubibelluz, leones, dracones, et alie venenom emittentes fer habitent. Si igi- tur sol, qui est creatura, quoeunque penetrat, fe- nestras, aul jannas, tam speluneas leonum, quam cavernas reptilium, et egressus nequidquam ledi- tur, quanto magis Deum et Dominus omnium, in- gressus nidos et domicilia ubi mors habitat, atque etiam animas, etilline eripiens Adam, nulla injur ailicitur | Ae pluvia e coelo descendens ad intimas 355 errs partes usque pertingit, ubiexsieeatas radices 4 Brorsus humectatetrenovat, ac producit germen novum. XIV. Alius est, qui eertamine etbellocum Satana inilo, aflliclionem patitur ; hie contriiam habet animam : in sollicitudine eaim, Iuetn ac lacrymis constitutus est :duplicem ejusmodi homo personam sustinet, Sie igitur in his negotiis firmus permanet, in bello Dominus ei adest et conservat eum, quia queerit assidue et pulsatjanuam.quando ei aperiat. Iterum vero, si appareat tibi frater strenuus eo in bello, a gratia est coufirmatus : qui voro funda- mentum non habet, non tantopere Deum timet, nec contritum est cor ejus, nee in metu est, nee observat cor suum, et membra, ne inordinate am- bulent: ejusmodi adhuc dissolutam habet animam suam ; nondum enim prelium ingressus est.Alius igitur est, qui in bello et afflictione est, et alius qui rei militaris ignarus adhucest.Elenim semina quoque in terram missa afilictionem sustinent, in gelu, hieme, et frigore aeris : ac deineeps debito t-mpore reriviscit germen, XY, Contingit autem interdum, ut Satanas in corde teem disputet, scilicet : Zcce quanta mala commisisti, ecce quanta insania anima tua repleta est, et quam onustus ¢s peccatis, ut amplius salvari non possis, Hee autem ideo facit, ut te in despe- rationem deducat, et quia non est accepta et gra- ta tua poenitentia. Postquam enim per transgres- sionem malitia introivit,postea singulis horis dis» putat cum anima, uthomo eum bomine. Responde tu quoquo sic : Habeo testimonia Domini, seripto consignata: Nolo mortem peccalorum, sed panilen- tiam, ut convertatur ipse a via perversa, et vivat. Propterea enim descendit Dorwinus, ut pecoatores salvaret, mortuos suscitaret, et a morte vulneratos, vivificaret, eteos qui in tenebriserant,illuminaret, Vere enim Dominus adveniens, vocavit nos in adoptionem filiorum, ad sanctam et pacis studio- sam civitatem, ad vitam nunquam prrituram, ad gloriam incorruptibilem , modo nos principio bo- nut finem superstruamus, perseverantes in pati- pertate, peregrinatione, afllictione et postulatione erga Deum, absque ullo pudore pulsanies januam. Quemadmodum enim corpus propinquum est auime, ila propior est Dominus ad veniendum et aperiendum occlusasfores cardis,etad largiendim nobis divitias ewlestes. Bonus siquidem est et ho- minum amans ; et falsitate ejus promissiones ca- rent, modo nos perseveremus ad finem usque in studiooum queerendi. Gloria miserationibus Patris, et Spiritus sancti in secula. Amen. S. MACARIL 21GYPTIL Beye vo 336 A usvos thy "AGA odx aDunstrae Ond tod Gavdrov 5 Kal 6 Serbs if olpaved xarepyousvas, pldver kar yaciar cig 7h nersrepa pipy Tig yg, xiceclOey vag Enpeotciaas pibas dvvyoewe zal dvecainac, xa imotgaes desi yiwnpa xaisdy, Id, “ANos tory 6 Eguy deyve, xa Ship, xa rédsuov xpos vav Zacuvdy~ olvos ouvretpyupivay Eyse tiv quis aizod> by papiann yap ts révice xat Sdxpuaw, Eis 80 npiowna clorixer é rmodros, Bl rou & rotovrois pdyzaaey elorixer obtag, aig rey méeyos fora 6 Kiptds zai pubdoaee aleéy * xa zpose iy Dipay, wire ait dvoiyet, Mado de et quincat oot Rehpis icyabos we, Und zis ydprrés arnpiyudios. "O de wi Ex Goudie, olx niroy geGey @s0d, ob aurtéspersat wrod % xapdia, oot Early bv pébp, odrs Aapaditerar ceive) chy xapdiay xml re piu, 10 pai Urdxcas Repinereiy. Obroc dxziy drodeuaéra Eyse tiv Yuxis wired * ome yap hoa dWer eis yaw, “AMos ody iovw 6 ty kyiue zai Ohifer, var Dog 6 pi sidasg ri tort wélsuos, Kai pip rx axippara drav QhaOy cig ray piv, Ohdeu Gropsre eis rods Rayous, tig roy yemava, aig thy fugpérare ray Séowy * xa by 16 Dhorre nae reat. Tel, BupSaiver dt re 6 Sareode Staldyerat soi by rh uapdiz Ade wise xaxd Enoingas, iPod mé- coy waremy memhiowrat cout puxa, xab BeGzpquives ef kre kpapriay, Set odxére CSivern cobivai, Tad iviyrn ot cig dmdlanaudy, nat Bre odx Eaves eiepbcdexresh perc voud gov, 'Emeeds 7g mapeis@dis dua ris naputdecus i venian, dorny nal! Gxdorey pay dtaddyerae tf oxy Os Bpumog psck dvSpsimav, "Aroxpiinst wiv nai ob, bre Lym ths waptuping rod Kuplov iyypdpus, x2i br60d Poohopae téy Sdvaroy 100 auapradoy, os thy perdvora, xai ra dmoctpapivae adriy ixé tis ddou Tis mova ininret 7p oxovdaic fb iwatononstcae 73 7 Se rout, ive Wis, nme Civ adroy, Med rodre pio xart Ney airas, ine to's Quaorwdods aden, rads vexo0ds oeysipn, r0ds rebavernuiveug Knonachay, Tabs by xh oxbrst gu tien. “Aiabag 7p HBdy els vioberia pas bud Jaoes, eis miley Gyiev, clomnuaytom, as Cty vty wendinore knouimisuawy, tis BeBe Apbaceoy. Mivoo apais of 2078 por Giper rhos dyabiv~ ipusin vier ef nragela, = Eevarsia, tH xoxougia, +h aicios 7h mpac vay Orby, werk doadsing xpovovres thy Oipar, “Danse yea eyyig tore x0 copa Ths ug, odes Eyyirepos 6 Kipeas rod EMsty wat duniza cag vodereutras Gipas vis xapflng, nul Saetrardae Huts voy mateo viv oladvoy. ‘Aye 655 72p tame wai pdOpanrs, vod lobeuBers claw raeyyidine, avo Adee ents 08 aire By Srousinpes tag salou; imeburoderes. adeév, Te p05, Hath Yow, tei dylov Moeiparas, tls r0¥s aide as, "Aus 387 HOMILIA, OMIATA 1B’, Wapi vic grdetns 10d Adau xpd 20d mapa. nua auroy rv dvrahgy rod Brod eal we- te to miréy dwoléoae eat thy idiav é nat thy Exoupdvior, Luvéxer nai y sporie Snricers rivas wdvy Spedipous. AY (0 Adi viv rrohiy macabis, xark B40 Sporovs dmideca - dua ply, ore @xilece 78 xrhua to nabiagiy He gdacs cir tixiva nar iuotwer @eod + Espey 82, bce kmddesey aivty viv sixiva, bof dnixerro aire xa! dxay- qebtee 4 Ixoupdvtog naa xdapovoniz, “ansp ther F sbyeape, viv cleave v0 Baciiing Ezov, wai rodro apepopayh, 6 ypusis ve amsdsco, xai % eixire ob ponaiusiss, rocedrar Fras nat G’Addw~ péyas eo mhoicag xat peda wngovapia zUrpértare «irs, “Dansp tiv $ yuplor uéya, xak zodz0 Eco mposbdoug OIG, desi dumedos wi@ioure, ixsl pat ehpo- podem, bxtt dyéher, beet youaig eai doyupos + otra Sy ripen 2b yopiov mod hs mapmcos, alrd 6 oxeios rou "ASAE, 'ADY Ened) xaxk toys emon~ pare nai lepeapads, dmihere ad 209 © , To dpaton, th xar” BY. 03 Néyozes dt sre dexedero ro lov nai Agente afin, nat arcéBaey + Eardbie, vf Ob dla pire Ch. "Ted yap Glos 6 xéquog mepurerei bu ry YB, xa momypareierae ~ Wi dyhaduds roo @co% Bdémer adtoy chy voin, eai thy dbuuners, xai bg repibhénet, xal rapaBdéner, xai od motel iy adzots xornvion, Emudy obdiy eigearoy 1 @eb doyitor- rau. “ance déy bar xavdoysia, xai noprite, ah tot rou drakion yivavcar xl dowriae * houmiv of GroaeGsts mapzoydusvar od Bdebiocovrat, xub Bi 0d Edénovar ; dg vexpa hp wltols deriv + wire wal 6 Osis Eni xad¢ kmozrariznreas Bue x hig mitov, at and vag Brolis, EmMénee po, dink wepaBdine alcove, wai ob nowt deat nove den vinv, oFte iravanaierae tte cobs Yoyrapo’ Rupees. PY 'Bparmoes, Wa¢ rt¢ dovarae stvat Kas 19 mvebaare, pddiora bre aleOnGg by dav. 1h, Ort wererdon nat mpoduodes, nal els qvaaey nat overs BhGey, by rb mpdrepay ode el ger; ‘Améxpeats. “Big oS taird cts xrdrat, tai xpor ante, ooe Hore memyds t6 mvedpare, Ga)! stern epi iavrox’ Gray dé AOy ls radeny vay eves xoh cy xpoxomiv, arn fh ydpts Fdaxet adriv tlrat mroyay to thy ixdentiv O200, oh Gyeindai 1 eavroy elvat, 2D igen chy pugiy elroy drusoy xal Bouderounérny, cog pnder cidérae Eyovra, nairor eidére xai Egovre, Tovra dé ig puruhy nat raxrdv yherar Ext ch vob 6b npordrap apiy "AGoade favzéy xai oxoBos Guopabe ; xai 6 ct, Tv trea tok Biamtoy nai Thy ofipimny. Ody 6 dy Benes, 7 63, pod wae i Nyt; WxwMnE eipi eat osx dvOouros, dvecdos dvOparuy, xai iEovdivapa heady. tis faodéa, Osby ays psd’ iavtod - 4% Oi aby Gaovses rolrwy elvae ovyxinpoviuor, 4 Gen. xvi, 27. — HOM. Xi. A 888 HOMILIA XI. Destaiu Adz antequamtransgrederetur mandatum Dei: et posiquam amisit propriam ae calestem imaginem.Continet quoque homiliaquasdam quie~ stiones valde wlites. 1, Adam transgressus mandatum, duobus modis periit : uno quidem, quod perdidit possessionem Puram natnrm suze, speciosam, et secundum ima- ginem ac similitadinem Dei conditam : altero vero, quod perdidit ipsam imaginem, in qua reposita ei erat joxta promissionem, tota hereditas ccelestis, Perinde ac si sit moneta, imagine regis insignita, que si adulteretur, et aurum peril, et imago 44 nullius est prelii ; tale quippiam evenit Ade ; in- gentes siquidem divitiw, et magna hwreditas ei prepparata erat, Perindeae sisit preediumamplam, illudque muitos habeat redites, in quo sit vinea fruetuosa ; illicque sint fertiles agri, illic greges, illieqne aurom et argentum : ita vas Ade ante in- obedientiam erat tanquam predium quoddam pre- tiosum, Verum wbi pravis commentis et cogitatio nibus se involvit, periit a Deo. I. Non tamen dicimus, quod totus perierit, et exstinotus ac mortuus sit : a conspeotu Dei quidem mortuus est, sua autem natura vivit. Ecce enim universus mundus ambulat in terra, et negotia peragit : at oculus Dei videt ipsam mentem ac co- gilaliones, et quasi respicit et despicit, nec cum eis ullam socielatem init ; quia nihil quod gratum c sit Deo cogitationibus moliuntur. Perinde ac si sint diversoria ae lnpanaria, ot loca, ubi omnia ineompositis moribus ac intamperanter geruntur : postea si religiosi homines transeant, nonne exse- erantur ? et videntes non vident : (sunt enim illis quasi mortua : ) sic Deus aversosa verbo ac man= dato suo respicit quidem; attamen despicit eos, neo cum eis ullum commereium colit, nec requi- escil in cogitationibus illorum Dominus, INL. Interrogatio. Quomodo quis potest esse paw- per spiritu, mazime eum senseritapud se, se trans- latum ease acprofecisse, et cognitionem atgueintel- ligentiam consecutum esse, qua antea carebat Responsio. Quandiu hee quis possidet et proficit, nonest pauper spiritu, sed dese ipso sie opinatur : Dp quando vero pervenerit ad talem intelligentiam et profectum, ipsa gratia docet eum, qui re vera quit dom justus et eleotus Dei est, ne putet se aliquid esse, sed animo vili et abjecto se gevat, lanquam nibil seiens aut habeas, quamvis seiat et habeat, Hoe vero tanquam naturale ot infixum in mente hominum est. Nonne vides, primum patrem no- stram Abraham ‘*, cum esset elecius, terram et cinerem se ipsum nominasse? Et David unetus in regem, Deum habebat secum', et sane quid sit ? Vermissum, ef non homo, opprobrium hominum, et abjectio pledis®, IY. Qui volunt igitur esse horum coheredes, et 9 T Sam. xvi,13 Psal. xan, 7 389 bent ac humilitate animi esse ornati, ot non exi- stimare aliquid in se esse, sed cor contritum habs- re. Quamvis enim gratia in singulis Christianis di- versimode operetur, et diversa membra habeat, omnes tamen sunt ejusdem civitatis, animi et lingue, se mutno cognoscentes, Sicut in eorpore membra sunt multa, woa autem in omnibus anima ista moyens : ita Spiritus unus operatur in omni bus diversimode, ejusdem tamen sunt civitatis, ejusdem vie, Justi enim omnes angustam et aretam viam ambularunt, sustinentes persecutionem, affictionem, et contumetias, ae viventes in pellibus caprinis, in speluncis et cavernis terre #. Siniliter et apostoli ad hane usque horam dicunt; Et esueri- muset sitimus,el nudisumus,et contumeliis afficimur, etinstabiles sine sede vivimus.Quorum nonnull sunt capitis supplicio affecti, quidam vero cruei affixi, 45 alii vero variis modis afflieti. fosuper ipse Dominus prophetarnm et apostolorum, oblitus quasi divine glorie, qnomodo conversatusest?ille nobis in exemplam factus™, summa cum contu- melia coronam spineam in eapile gestavit, sputar colaphos et crucem sustinuit. Y. Si Deus in terris sic versatus est, {num erit, ut eum imiteris : et si apostoli ac prophet sic conyersati sunt, nos quoque, si modo velimus fundamento Domniniet apostolorum supereediticari, 20s imitari dehemus. Inguit enim Apostolus per Spiritum sanctum: Imitatores estote mei, sicut et 290 Christi ®. Quod si gloriam hominnm expetis, et adorati colive desideras, atque vitam volupta- tiam queris, de via declinasti. Oportet enim te simul crucifigi eum erucitixo *, simul pati cum eo qui passus est, ut ita simal glorificeris eum glo- rifieato. Neeesse enim est, sponsam pati cum sponso, ae sie sociam ac cohwredem Christi fieri. Non enim coneeditur, nisi per afflictiones, per asperam, angustam, arclamque viam ivgredi eivi- tatem sanctorum, et requiescere ac regnare cum rege in infinita secula. VL. Interrogatio. Quoniam propriam ac calestem imaginem perdidit Adam, igitur, si particeps frit ealestis imaginis, habuit Spiritum sancttem? Responsio. Quandiu Yerbum Dei erat cum illo, habebat omnia. Ipsum enim Verbum eral ei hare- ditas, erat indumentum, et gloria eum operiens, ipsum erat doctrina. Data enim ei erat potestas nominandiomnia : hocnominabat column, illud so Jem ; hoclunam, illud terram ; hoe yoluerem, illud belluam, illudarborem ; utedocebatur, ita quoque nomina indiderat. VIL. Interrogatio. Habebatne sensum, et partici- pationem Spiritus sancti? Responsio. Verbum ipsum ei adherens, erat ei M Hebr, x, 37, 38. ** Matth, xxvn, 28 29, S. MACARIL &GYPTIL cives eivitatis coslestis, et eum eis glorificari, de- A xxi qyyradieat rts wéleug tig. Inoupeviov, B e D © T Cor. wv, 185 xt, 4. 360 seth ove Bokuabyver aitois, culeny dpaDovas vy rato ppocivay fyecr, xar ph lect ty Eaurots sival vy BY tyes cvrerpyseiray vay xapdior, El yap nai Stagioa; sis ixaator xiv Xpusteaviy ivaoyet Kapis wah Peigapa tyst pn > buox 82 wees cive ‘modiug of mévtes, Subpuyae, Spiydweror, éreptyi zune; Wdiovs. “Qonep pin wodé dove iv aie pert, pin de uy & kaw } xvosee raitu obras by wveina bepyei by nazar Suapoows, pads 38 sive radtaig, ids OBau ~ mévres yap of Sixacoe Thy are viv ai “Dyppiom 68iv duidevoe, duoniyerse, xaxovyodpevor, SveediSinevor, bv alysiaes opare Caveag, bv onnhatocg, dy rats denis 6 7% e. ‘Opsling ad oi imdarohen, Bus ris Hp Spae gaci, Kat retvBper, nat Pupspey, wai yyyvn- Tibousy, at dveeFibépeda, eat kovar: "Ov of pkr Imexcpariabaaas, of Doo 8 Bxpspos WMEKOu Rpogaray te zal Enoorohwn, demip imiabousves Tie Oeini's xaEas, way Ouidsves ; rim0s huly yyy pEI05, Buk S6peov srépecrey dxdvBever emt the xepu dis dpipsow, iparicpara Som, parionata, tospaveOncny, woros de 6 Seonorns BY, BL 6 @ske obras uideuce dni eng pHs, Sptie Vets ua od prznrés wrod yevioSae ak oi doris aroha zai oi xai dusts, rudity 105 Kupiov xat tov droaré You tromodopnbivas, Spelousy unrai arin qoriabas, Aéyse yoo 6 "Amborodag & Mvsipare 5k, Mipntad uov ylveade, xabing xvi Xpiares Bi dt dyand nat rpoceuvtiobar HAlsic, wat dvinauser Cures, Eepanns ths 600d, Xoh ydp a& avareupmbive 7 staupaivtt, cup rebsiy odie, pirat alrws duadeusas ci Bou =p Nikas aYponow, radartt, iva obras cvsdobuabiis 10 doa Ayden yg shy viene vungio, xai ods yerdsa xowaviy aot auyehups vopoy Xpiavod, Odx tyywpet pho dvev natnadrws wai hg tpagsing nal orevitg nok TeHupéne bdo sizely toa alg Thy woes row dyin, nai oan echo, xo ouubuadaion piiraus aldvas. gi. Eparnacs, ‘Bxede dre eat cay idiay tixova xai thy inoupdvtov dnahegey 6'Adap, odnody ed ixorvdynce th tinévi +f émovpario, sige Uvsipa dyeay 5 ou nuliy 1G @ Baadet tis rods aimee "Arduptacs, “Bus dre Nézog t05 Ons auviiy eird, xai a Booka, ele mévea + aclrds pip 6 Aéyos By air Dnponuia, alts Edyux nar dia ox xovge wltiy, witos BBaoxadiz, “Yrerilero yao att waiioas ire obpavis, vovz0 Hoy rolte achivay, touro yiiu, volte mravdy, codTo Ga plos, tora dédpoy, xalns sdiddexero, odtws zad Daye Z. Gp arecrs, Atadugry cizs nai xarvoviav +09 Mveouara "Amézpeoug, Auebs 6 Adyor oui, Révea ty 3 Rom. vu, 47. 861 aieh, etre queens, Kai “locos si Myst mepi rod Abyov; "Ev det By 6 Aoyoge Spgs are 6 Adyag mévra Hy. Ki de xxi Boler aviv airh Gia, ob xadahSiyuste ini roite, ai yap Miya dre yuuvor Facy, xai o leroy WIidovg, xai park 1d napubioae viv é 6 sidev aires yopvods, wal poxivincny okt, 7 BH’. ‘Eparnets, Odxovy mpo tovrev Hoay dvr wepbodaion dvdedupévor Bofax cou; "Aréxpeacs. ‘Os Em ray mpopnrav dipye 7 Wveiue xed Bidnoxes udrods, xai tones adrow Fad noe Bader airois xapspaivaro* ofc xai ais vi, "Adie Gre Ge re Mbeiux ody aish Ie, wai Wir Onone voi Oweribero, Odtms simé xut déys. Tevre yap ty 6 Abas celth, eat Hog Ore dvips oH farolp, pies fy @s0d. Kai ti Cayzaarov, sh & rovears cy, maupéby viv byrediy; oxére xed ai rem Pinpopévor Uveluerog ayia, Eyouse rove puaves ounpavioa Oires nai adths odw 7G Oe iv napadeian, ity Goipare magia, xai Smixovas pip movnpi hiv xul psth why napdfaew fox: yar, izoun @- Eparnacs. Onolav; "Arézpeaes, ‘ane draw avXingdy Yaris els Seixavigtor, ai doxerar xpiverdac, Meyu odra § Gpymy, "Ore imoiets ta xaxk, obx goers, StL avhingOavac fxseg nat axoPavely ; Excdvas oF simsty dre Ode $Beuy * olde yep, nat remmooducvas, Kai 6 wanton, ode alSev old ive prapcvetwy Eoushay on olen Sct xeaig rout ei vey Toagiv, of Ballpo Ste Gumpraver; obzag xa Doyiaos, oie aiduoe dre Ouis tpt tasivn einety, OO% ras yupo- panic, be ot des tod queue doco; 03 ASvmrae iv 7 GP erper bre eds el. dyer pp airot: Boovras, xai dar, pas ix 705 aipavo’ vidare Gre tart @cbs Seomeoy ixpater of Dalumsg- 20 ol Vids @sad, ti wpa xatpod FlGey Busavirar dure; Kei te by roig paproplote Néyoure, Kabses ue, xaiers ys. O3x decay oly wh Eidov vig pulosemg vod edo’ xai viv pase Box, ty xziow ; Th xaxod, % napdbaars rod ‘Ada I "Exaaras yoo dpyerae txspargs, Og fy rhve by B'NOGp, nai rl Empager 5 Adros yup 6 °ATKE Thy pow Weare xadod te anh xaxod. Aoewby lexosousy ix roy Toapav, dr & cysh unt bv xabigpionce by * xai napablig viv Grcodty elie tod mapadsiney, xai Spzlabn adtp 6 Btéc. Aowiy nai th xed al- tod pavBever, vai th ok pabow xepaliSerat favriv, box umxée dumprizas iuniog els zpipa Gaxicoy. Cevsoxouer Bi, drt miion & xcins 20% 0203 Oe alrov oixovopsivas, Ades yap Exoinsey odpuvey, viv, Sou, éprevie, Gupta, & Bdrouer, tiv de dor Oudr keproodusv. Tis ye duOpimav oie, ti uh Bovey § Otdc 5 by nda, eal rots ExGodors G2 raiv Joan. 1,4. Gon. im, 28. * Matth, u, 4t, HOMILIZ. — HOM. XU. cirz wnpavopia, etre ddacxadix. A omnia, et cognitio, et sensus, et heredilas, et disei- rape 362 plina. Quidaam enim Joannes inquit de Verbo: In principio erat Verbum %, Vides, quod Yerbum ‘omnia erat. Quod si extrinsecus ei adhwrebat glo- ria, me offendamur propterea, quia dieit - Quod nudi fuerint *, nee se mutuo videbant, at post transgressionem mandati, (unc se nudos perspe- xerunt, ac pudore suifasi sunt. VILL. Iaterrogatio. Ergo wntea erant loco indu- menti induti gloria Dei? Responsio. Quemadmodum in prophetis opera~ batur Spiritus, et docebat eos, et intra eos erat, et extra eos apparebat, sie quoque in Adam, quando volebat Spiritus, cum eo erat, et docebut ac pree~ cipiebat: Sic nomina, sie appella, Verbum ei erat B omnia, et intra mandatum subsisiebat, gratus erat Deo, Et sane quid mirum, quod hos in statu de~ gons, transgressus 4G sit mandatum, eum et ii, qui repleti sunt Spirit sancto, naturalibus cogi- tationibus oecupati sint, habeantque voluntatem, quee illis consentiat : ita quoque ipse Adam, cum esset cum Deo in patadiso, ipse sua sponte (rans~ Gressus est, et obtemperavit parti deteriori: at post trangressionem habuit cognitionem. IX. Interrogatio. Qualem % Responsio. Perinde ac si quando latro depre- hensus ad supplicium rapitur, et accusari incipit, judex ei dicit: Cum commitieres mala, numquid sciebas,quod comprehensus capitis pana .officipossis? Mle non audetdicere : Non seigbam. Seiebat enim, et supplicio dum afficitur, omnia in memoriam re- yocans confitetur. Item qui stopram committit, honne seit se male agere ? et qui furlum, nonne seit se peceare? Sic etiam absque Scripturis ho- mines naturaliratione sola, nonnecognoseunt Deum esse? Non possunt itaque in illa die dicere : Non seivimus Deum fuisse. Enarrat enim illis emssa de eorlo tonitrna, et fulmina nescitis esse Deum, qui regit creaturam ? Quid igitur clamabantdeemones : Tu es Filius Dei: quare venistiad cruciandum nos ante tempus™ ? lnsuperin tormentisquoquedicunt: Uris me, uris me *. Non noverant igitur ignum notitie boni et mali, transgressio Ade cognitionem dedit. %. Quilibet enim incipit interrogare : Ir quo sta- D tw erat Adam, quidque agebat ? Ipse enim Adam notitiam acceperat boni et mali. Alterum audimus ex Seriptnris, quod in honore et in puritate erat ; al cum transgressas esset mandatum, ejectus est paradiso, et succensuit ei Deus, Tandem quid in se bonum ac precclarum eset, discit, ac calami~ tatem suam edoctus cavet sibi, ne ulterius pee- cando incidat in judicium mortis, Cognoscimus igitur omnom oreaturain Dei per eum regi. Ipse enim fecit eaelum et terram, animalia, reptilia, belluas, quas videmus, numernm vero ignoramus. Quis enim hominum novil, excepto solo Deo, qui + Matth. vu, 29. . feotis ?Nonae ipse scit, que sunt sub terra et su- per coelos ? AI, Relictis igitur his, potius queramus, velut boni negotiatores, hereditalem ccelestem possi- dere, et ea, quae conducunt auime nostra. Disca- mus possidere bona, que sunt nobiscum perman- sura, Quod si enim homo ceperitindagare sensum Dei, ac dicere : nveniquiddamac comprehendi, de~ prehendetur mens humana transcendere seasum Dei. Yerum in hoc longe aberrat, et quanto plus volueris per cognitionem scrutari ae penetrare, tanto profundins descendis, necquidquam percipis. Ipse enim considerationes, que tibi occurrunt, quid singulis diebus in te peragatur, et quomodo, arcana sunt et incomprehensibiles, nis tum sint oum gratiarum, actione suscipiemdw, at- quo eredendum sit. Animam enim tuam, ex quo natus es ad hune vsque diem, potuistine cogno- scere ? recense ergo mihi a mane ad vesperam us- que seaturientes in te cogitationes. Die mihi cogi- tationes trium dierum; at non poles. Si igitur cogitationes anime: tus: comprehendere non potui- sti, cogitationes Dei atque mentem Dei quomodo potes scrutari? 47 Xil. Verum tu quantum invenis, ede panem, ac universam terram dimitte; etabi ad ripam flu- minis, ac bibe quantum indiges; mox redi, nee inquire, unde permanet, aut quomodo fluat. Nava operam, ul sanetur pes tuus, aut morbusoculi tui, ut aspicias lumen solis, nec curiose indages, quantum luminis contineatsol, aut in quoto exsur- gat siguo. Quod cadit in commodum tuum aecipe, Et quid ascendis monte, et investigas, quot illic pascantur onagri aut bestim ? et puellus quando accedit ad ubera matris, lactatur et enutritur, At nesoit scratari radicem aut scatutiginem, und sic affluit. Sugit enim lac etregionem omnem mamilla- ram exhaurit: et denuo alia hora repletur ma- milla, hoe neque puellus novit, neque mater ejus, quamvis revera ab omnibus membris proveniat lac. Si queeris ergo Dominum in profundo, illie in- venis eum signa facientem. Si queris eum in fo- vea, illic iavenis eum in medio duorum leonum +9, conservantem jusium Daniclem. Si queris eum in igni, illic invents eum auzilium ferentem mini- strissuis®. Siqueriseum in monte, illicreperisenma cum Eliaet Mose. * Ubiqueigitarest, tam sub terra, quam super celis, etiam apud nos, ubique ost. Sie quoque anima prope te est, intra te est, ot extra te est. Ubi enim volueris, in remolis regioni- bus, illie est mens tua, sive in oscidente, sive in orienta, sive in ecelis illic invenitur. XIIL Studeamus igitur in primis canterium et sigillum Domini in nobis habere, quia in die judi - li, facta segregations illa a Deo, et congregatis Dan. vi, 47. * Dan. m, 28, * Math. xvu, 3. 8, MACARI 2GYPTIE est in omnibus, etiam in fetibns animalium imper- A Sdav; Osi « quod tan- B 36k antorarae va bra Omoxdza 6 ‘Pi, nak bret vaiv obpuvioy. IA, Mapadenosres aby raira, paler Sortzaper, ty xahoi Exmopat, Wupovenies urfiraaban soups mov xal th cuugéporte tats buy. wriearbae xrjuara deep cvumapauione ‘put yep dete douros dy kpewgs cv lopopsv rod 0109, ead Mey, Spo c4 nai nar éhabar, sor Ghaerar 6 cevfownwas vols SnepSatvon viv doyerudy toU Bead, “Ey robrw dt wold mhook * nui baov Oberg Sik puboews spsvvsioat wai clacdbtly, ywpric aks Prides, unt olde xacuudBivers + aires 7p ves imuradyaus the yuyvoudvas ot, th xa" autpay & ack, nai miss, Eppard ta: exardin damrk, 4 poser GE aada pera ebyaoreciag xa mtareie. Thy pio sav pugty & 0d éyewilns xa tas dpre, aduvidas quplou 3 eral Emdyzehiv woe dws pat nat ax ib rads Bovavras & aot heye- qpods. Kime poe tie svOupieee sped aurpdy + dO)’ od Paras, Ei aby ws dopopois vis Woxts aoy xarahubtiy adn aduviOns, toig Yeyiauods 109 Ocod xa v2 voi mas Bivasae ebptiv 5 1B‘, "ANA ad Goov siptaxens dorav peeve, nad dpec Bhav viv piv nal dnedBe cig th yethog 705 orauos, nai als écov yoelay Exes, xai wdpehbe, xai wh Cari- eps wébev Epyera,t wig pie noiducor Gypanev- Siac rou nbd, G cbv river 05 SpOapod cov, tra tdng Cio pig tod Ato. Mi Cartons de miaer dyer pis 6 ues lucie FOov. “O mpoegupst oot sig xo tow, d6s, Kad vi Amdagy ke don, nat bnrets wé- cot éxtt vipovrat dveypoe % Onpta ; unt th mardion dre mpoaipyerae 2B wats eis wncpic, lewtedree cb yee wai rpdperat. Ode olfsy de tpnngy viv pikes # viv ruyiy Riley obras imppin - Onlite yap vd 7a, xai tov dpiv Boy dwoxsvol~ xai-nddv Bay Spay paorodra & untis - rodro airs 8 maudioy oldey, of Ted pine wired, slxaiek pidiora ded Ber iby padsr ris warods Wpysra cb 72a, Bi tarts ole téy Kipwor cig GdGos, eect elplanets cirdy motndvre onysta. Bi Sureis udtiv & Mery, dat eipionng aitoy by pésy 80 eévewy guiderovew chy déxaioy Aavoids EL Snrsig adeiy alg mip, éxed ebpicen tiv BowBovree roils Davhors alrod, Bi Cusets aivdy by dpe, xe "Wile xat Mam Ging, Mwrayod oly tort, xak inondra sie pis, xai Snipdve tay oipaviv, elze iv tuo, navrayod ier. Otzas eal @ Put éyy%s aad tore, wei Ero Ge aod atl, xe Katy 00d lovey. *Omev peo Gé- dats, sig panpag mazpidus, beet teu 6 voix aou, ttre Emi uguis, ice ini dvarodds, size els rods anaes aiton perk rot oiipavods éxet expioxerat. IF’. Znriawope ody xponyoupins cov xavttipa 05 Kuplou xei vay cpoayida év dxurats Eyses > re by 1G xutp tHe Kolo, yooudyas tig amoropias tod 365 HOMILIA, G209, xi owmyaniven Dav tv gudav THs ZAC ov tod "Addu, Gray nddéoy 6 wompiv shy iDlay mojnvny, dao Byouer viv xavetpa, Exuyesdsxovo. rey ideoy moupéve, xal & mousy tovg Exovtas viv ile oppayide yropite, nar imemuvdyee ad mdvrow can iboav. Tag puwis yap ecirod dxodouser of tbat, xxi Sndzousw éricw aires. Rig 860 7p pépn foram Tat 6 xiguoc. nai yiyreret pla Roig sxoreer, Kat pla mhipns paris, Kepaden tig mip aise fh mpis thy odpdroy ako doayoeina’ aire ol wy wesiuede bv vaig Luyeis, aled Beto Ddpmee xai pevepoirat, at ra sipare dia dékav. IS, “Qari iy 1G xarpG tod EevOoiod pmvds at fitar xzzwopiver #9 7h 7}, rods ious xapro%, xak 1a ita av0n xa xidddy &xShacrdvovar, Kai nage 4 opapodce, nab pecvspatvrae ott xadal pitat, xat at rhs dentiting Exovade pavepad ylvorrar obraxg dvb xsivy TH hulog Exareas See rod lov cimaros, dase Empaker, iupaviter, xal yavepodrae ca ve xa xa rh vcuk. "Exel yin toes wie i epiats 2h 4 tercanbe Boats. “Bare yap Dn xpoph napic cabray tay pacve- pirny * nat yep Mesdars & teocapdxovra byierwvan. ‘AvEAGEy dv¥punas, xar- HASs Oct Eyer. Kai 18s Brémopss bv pty, ore by adi- ius ueacs, tiv ph Onooraptx Os 72 capa Bpduart, gUeipsra. Kak adtds év reaoapixavca iyudeats ve arelaus, rhtin Bho dPuvaudirencs naridder, ‘Espe- p80 7p Gnd to} Brod, eal fuovopeiro wired ro saya Wy xpoyy twoupavie. "0 pip Aéyos tad Oxo Tpoph alr@ éyiyvero, xai size dak eis ro pos comoy * 10 yeveuevor, tomo¢ By * Easivm yap # 85Ea voy dena MBev sigrd dp0s, hyaioas iowler eis hc xupdlas Ov Kpeortaviv ddyret. ‘Avardusve yep tk aspare & cH dvaordece Disp dBdpart Geta axendSovrar, xa Borate éroveaulp spépovra, IE 'Epernets. Ti tors, yuva dxataxadonca xepadh mpoceuyopéun; "Ardxptats. Exeda i Dov deispévac siyor tig cplyas deci oxendaya- tos * dud voix0 Kiptos xal ob anberohor HiGeu sis thy aris xh trogpioncay airy. Taw & yurt als Tino oe "Exxnalas- xet dentp cls 73 digs be nauph viv dmoorée aire patvdpevey by Encino wh xeuph tedvee btw xak repeBalee fig 78 mae nrapives vas spizas dtl axemdracros % Exancia is dian xat Bdinast Geixots xxi Idokaapévors. Kat duvir Oe vig 'Exwlnoiag "lopaid, pia tv h ow ayorph, xk koxtmere Gnd 100 Dveiuaros, nat Sau dirt Boba mspibcBhazévor x6 Mysdpa, ei xxi alcor ox davougnaay. "Exzhagia abv Myerae nat tnt wad Déiv, mak dt pedis ugg * aed yp pugh cundyee Aoug rods Leyerunds, nar Fare Exddnsia th O tina aie “Hopooda vip es xovmriay % guzh 6 Enavpavin vuupig, nai xipvirat tH trovpaviy, toiro de xa ie 8 apo he mt nolhiy vostro, xal ink dvds, Kad ag Myst mip tac Tepovoadne, BSpéy oe Epay. zal yupviy, ea ivedvad ge, xai th Eas Oe ini 100 bd mpesdney dine, "1 Cor. xv, 8. ** Ezech, xvi, 6. — HOM. Xi. 368 A omnibus tribubus terre universe Adm, quando yocabit pastor suum gregem, quicunqne caute- rium habuerint, cognoseent pastorem suum, et pastor sigilloinsignitosagnoscet, etcongregabit ex omnibus gentibus. Vocem enim ejas audiuat, qui sunt sui, et sequuntur eum. In duas enim partes mundus dividitur, et est uous grex tenebrosus, quidiscedetin ignem inexstinguibilem et mternum; alter vero plenus Jumine, qui ad harreditatem eclestem dedueetur. Mud igitur, quod nuae pos domus in animis, illud ipsum splendebit et ma- nifestabitur, et corpora induent gloriam, XIV. Perinde ac tempore mensis Aprilis ra- dices terra cooperte, suos fructus, suosque flores ac lautitias prodacunt, fruetumque ferunt, ac ma- B nifestantur fecunde radices, uli et que spiaas forunt, patefiunt: sic in illa die, quilibet suo cor- pore, quid ogerit, patofaciet, et manifestabuntar mala et bona. Illic enim erit universale judicium, et retributio. Est enim alius cibus preeter eum‘ qui videtur. Moses enim eum ascenderet montem, quadraginta dies jejunavit. Ascendit homo, de- scendil habens Deum. Et eece, videmus in nobis, quod perpaucorum dierum spatio, nisi corpora suffuleiantur cibis, ipsa pereant, ipse vero qua- draginta dies eum jejunus fuisset, fortior omnibus descendit. Alebatur enim a Deo, et corpus ejus sustentabatur alio cibo coelesti. Sermo enim Dei cibus ej erat, et habebat gloriam in facie. Omne quod fiebat, typus erat alterius rei. laenim gloria, C nonintusia cordibus Christianorumfulget. Resur- gentia enim corpora in resurrection, alio vesti- mento divino operientur, ac cibo celeesti nutrien- tur. 4G XV. Interrogatio. Quidest illud, Femina non velato capite orans * 2 Responsio. Quoniam temporibus apostolorum prolixos alebantorines pro velamine,propterea Do- minus et apostoli veneruntadereaturam, uteam ad modestiam adducerent. Verum mulier typus est Ecclesia, Et quemadmodum ad aliorum conspe- ctum tempore illo mulieres gerebant passos erines pro velamine, sic Ecclesia filios snos induit et amicit vestiments divintiset gloriosis. Autiquitus D autem Beclesiee Israel una erat congregatio, qua operiebatur Spiritu : et induti erant Spirit pro gloria, quamyis ipsi non consentirent. Dicitur ergo Eeclesia tam de pluribusquam de unaanima. Hac enim anima congregat omnes cogitationes, atque Deo est Keclesia. Apta enim est anima ad socielatem cmlesiis Sponsi, et temperatur cum eqlesti.Hoe vero non in pluribus tantum, sed etiam in uno potest intelligi. De Jerusalem enim propheta inquit : Invent te desertam et nudam, et indui te, et cetera, tanquam de una persona loqueretur. 867 XVL Interrogatio. Quid est, quod Martha dixe- rat Domino de Maria ; Ego de multis sollicita sum, et hee assiitet tibi 2 Responsio. Quod debehat dicere Maria Marthe, id Dominus preoceupans, eidem dixit, quod illa, omnibus relictis, sederet ad pedes Domini, ae Deo benediceret tota die. Vides assidendi deneticium, pro dilectione datum. Ut autem clarius appareat verbum Dei, audi. Si quis diligit Jesnm, eique atlendit assidue vero, etnon remisse altendit, sed perseveral quoque in dilectione jam Deus cogitat pro dilectione illa dare aliquid ili anime, quamsis homonesciat, quid acvepturus sit, aut qualei por tionem Deus largiturus sit anime. Et sane Marie, que: diligebat enm, et assidebat pedibus ejus, non simpliciter se adjunxit; sed virtutem illi quamdam occultamex sua substantia contulit. Sermonesenim quibus alloquebatur Deus in quiele Mariam, spi- ritus erant el virtus quiedam, Hiquesermoues pene- trabant cor, et anima animam, spirits spiritum, et virtus divina mnultiplicabatur in corde ejus, Necessario enim virtus illa, quocunque diverterit, illic perseverat, velut possessio, que auferri ne- quit. Quare Dominus sibi conscius, quid Marie contulisset, ait: Maria optimam partem elegit *, Non itu longe postea, que benevole egerat Martha cirea ministerium, promoverunt eam ad donum illud gratice. Ulla eaim couseeuta est virlutem divi- namin anima. XVIL Et sane quid mirum, si qui acoedunt ad Dominum, eique corporaliter conjanguatur, rece- perunt virtatem, eum, apostolis loquentibus ver- bum Dei, ceciderit super eredentes Spiritus ? Cor nelius ex verbo Dei, quod audivit, accepil virlu- tem : quantomagis, cu Dominus loqueretur eum Maria, aut Zacchwo, aut peceatrice, qu 49 passis capillis abstergebat pedes Domini, aut cum Sa- macitana, aul latrone, egressa est virtus, et per- mistus est cum eorumanim a Spiritus sanctus * ! Nune quoque qui Deum amore prosequuntur, et, relitis omnibus, in oratione perseveraat, doceatur seereto, que non noverant. Ipsa enim verilas secundum illorum propositum apparel illis, et do- cot eos. yo sum veritas #. EL ipsi quoque apo- stoli ante passionem apud Dominum perseverantes, viderunt prodigia magna, scilicelquopacto leprosi muaddarentur et mortui resuscitarentur . Neo tamen cogaoverun! quomodo conversaretur virtus divina, aut ministraret in eorde ; et quod spiri- tualiter renascieltemperari cum anima ceelestteos oporteat, ac fieri novam ereaturam. Propter signa vero, que faciebat, diligebant Dominum, Tandem Dominus dixiteis: Quicadmiramini signa, hezrediiatem magnam do vobis, quam non habel ni. versus mundus. XVII. Tandiu vero hie verba illis peregrina fuerunt, donee surrexit a mortuis, et extulit cor- % Luc. x, 42. 8 Act. x, he 5 * Joan. xiv, 6. © Math. m, 8. 8. MACARI AGYPTIL A 368 Ig. Bparuses. Té tor 6% Mépba ene v6 Ku- ply wept tis Mapias, Sr Eya xdpve ets waddey xal atin mapanadéteraé aor; "Améxpeaes. “0 dpe elnety Mapla rH Mp6, 8 Kijptog mpslafax timer a bre mite dgiize wat wage t0b¢ niDas idOnre 109 Kupiov, 73 Orin eThbyeL Chay Thy Hpdou. “Opds pose pela onto depinns. “Iva Bt capésepav 6 hoyos 10d qors6, dxouaor. Ki rig ayang cov "Insoiy, xat mporiye: ait® dp; xai oy aadae mpozigst, Dk wok napaaéver by xh deydmp, dn xai 6 O2b5 loyibe- rae dati ths kydras iss doivad ct deeion vf Yugp, act 6 dMpwonas odx ofBe vi udder Dapbdm uae, 4 nolov pepas wee 6 Oxds Borer rH Puy. Kol 7) Mupiq yup ieyeiay auton, xi wapaende- Boousm waph xovg odes aired, ody amding wpoe- sin, Dk Diuauly rove xpupimainy be rag aizod odains EBwxzy adth. Adrol ko of Méynt, obs Haden 6 0255 werk tlodyms h Mapiz, mveipara Jouw xa SSuapig re; ~ xab obroe of Noyor cicepysuevor sis viv xapdiox, duyh as Gugin, xai miedun els wei wai Muaues Oeieh imbnpotre sic tiv xaptten a: Tis. BE lvdpans ip basta 4 Obvauss, Sxov xara Wor mapducres ylyverar, ds xrtya doapaiper Auk coro 6 Kiptag side th Raney aleg, cia, Ma plathy xalty peptda éehéZaro, Merd dt xa pov bxsiva & bxois mpoBinws wept why Buxoview % Mipta, dveyne alriy cig th ydpoya duivo, Kal aivh pip Weare Sivaper Osixty < Yuyh aris. Id! Ket sé Sauzaarav, ei of moosspyipaver 1h Kupig, xal’ mposzoDdauevoe swparents Bivaucr, oxice of dxaarélor Dadovs Miyav, wat Fr arey ink rods mtarelovtus £3 Murua 0 By. Kopvidiog &x tod Xdyou of Gxousey Aaber Saucy” iny wiley & Kiptos dre Dade Déyon 2H Moola, $ c Betubec0 4 x Laxzaiy, } rh apaprods, tres lemdvaow rig =pi- Ye. Hrénarne 203; nodag toi Kupiou * # 1H Taua- pide, 4 78 Mary, dylyoere Oivauis, nai ove picdn taic Yugais wbrav vo Mvdua ro dytoy. Kai wos ob inyantivtes voy tiv, xa xar@upndvovess mivea, eal xp sigh mporeapripodvres, deddoxovrat bs xpunrd, Bode olden + aleh yp § Rifera xark thy Rpouioem adviv gavepoiea wirais, eal ddd out adtoig, re "B ya elyt ) @2adece, Kat airai pip oi barolor pb roi sravped mapapivorees 7 D Kuptp, lenov sqpsia pspdle, drag re lempot Exadam pilovre, xai vega aysipavre, Kat olx fdeuwar nig dvarrpipsrar Gein SSvaur wat Seccoved ty uapsiz, xai ot uso mveuparends dompemdabas, xzb sxypapdada tH émovpavin Yuh, ab ylyeatas etry arias, Sue ce onacin & Emaier, ydmwy toy /Kiptov, Nouby 6 Kipios Deyev airols, TE Oaupde Vere te neta, edupovopiay weydhny dé Supt Opty, ov obe Exec seiapos dhos, _ WW. Aowriy adroit eeviZorre cig roils oyavs ad- 09, ug Grou dvdorn dx vexpiv, xa dormveyee vo Lue. x, $2; Lue. xx, 9; Luc. vu, 48 ; Joan. tv, 14 ; Luc. xx, 43. 369 HOMILLE. — cape unitp tady, Smaps viv obpmdy + siaGNOe xa ovvecadsin by tals pugais aitay 7b Uveiux co repdzdntov. Kat inh f aide gavepol fuuvin ig vas fugis rag matds* xa Epyerat 6 inovpdinos dOponas usr rod caSpinoy ao: pope “Oza Guuxaviow, xxi rpeipins mara roiodoe du Siow, zai migrw, wai kyden» @xod, wird ixsivo werk cate pov uve piper alrods sig yoda airs tis adn Being, O yep Kiptos pavepodrat tals pugale as toy, xxi BuSderner eclrads thy doaerpopiy 700. dylov Tivesparos, Aife xat xpocxtvaars 19 Marpl, xab x3 is, xa rH Gyiy Musinari, tl code adovas, "Ayty. soiten, oly claw cis sis iar x OMIAIA IT’, “Ov xapriv &racreid Osbs wap tay Xprariavay; Tdvea re pauvopeva Exresey 6 Otis, xai one roig dvfpomots sic dvdmavew nat Tovpiv, xai voxo Geeaiasivag Boxer airole. “And Ve ris 100 Xpsorod mapovaiag, Dov xupmiv Gnret 4 Oxdg, xat cin Pexasoringy, Thy xabapéryra ris xapilus, ouveldnsey Geyabiu, dbyous xpaorors, deyabing, aot miiven ra rav kyiwy xaropSapara, Méye, yap 6 Kipwos, Edy pa wepisosian dpav iy du xatocivn mitiov rOy ypazparéar xai bape auiwy, 05 divaabe cicedbeiv cis thy Base Leias Tay odpavey. “Ev th vépe zéypanrar, Ma xopvedays: dya de héyw daly, pate ine Gupnang pate dp71a0y ¢ Xph yap tiv Boviousvay yor ear O105, guddrre Enver dé cou fimou rig dunpriag, xi T08 xyp0g TOU aiwviow v09 dvr05 €9 Hue Toure dElaug tis Paaudeins xabizrnze iuds. dakm oh shomiocpyvig avrod, xai-yrvopiy «orig rod Naxpbs, ai Vind, xa ieyiov NoeSparag, ‘Atv. OMIAIA Ta’. i cog hopeapods ead tay vous tp - rides SP aide cod gurcedqzes robs dpbahuods THs xapiag eorouce, xai 6 Os55 rotavtous ty ayeornre Kai xabapo- qartmepiary wvorapion abot, xai weradir uci adcols ix tHe ydpiros aired, Kai tl kyuday Exovpavioy tuxely Povhopsvar ouety iycihupsy. Aocmdy of dwocrohor nat ai xpopita dpanotovsrar rots arise brioy dea Oupidos siaepyoudvors, Aeddoxat nat q dpthia, tég i 7% Too Larava, nad vi tiv dyyédavy xat ort aeporspa Loaddpre ros xai adparos, WY. Wdvre tay TH xigRY pandperm Soya én Dm wide plverat, alg 25 peradabety vOv xmpdriov * xa tipi zt bv Rdoy Mypogooin dxahaben tiv novo, oid dyedsirat. Kak yip 6 yewpyds oneipas in’ ride xaomav, “al xapdrous dropéper duc tiv mpoa Boriay Ex’ hetds, guoty 6 kpote tay door ped diupions cures xai xai 6 hapSdvay qusaieg, ix Ehnide roo Exerv wlvpovenons. Kai 6 Zunopo; déSwoer éxurby eis Oc- harvay ai Gcvaran Eroquoy dic vo xipdos. OFro xal by ty fasdsig 7ay odpavin, bx DeiBe 109 goreabivar Tog dpduduais 86 eapBins, Piduel tug éuvtiv, dx xopin voy Burnin mpayuciewy, xal sxoditon by Malth, y, 20 seq. HOM. XIU, XIV. 870 xai vite A pus pro nobis super calos. Et tune introiit ac commistns es! eorum animis Spiritus paracletus. Ipsa quoque veritas manifestat se ipsam animis fidelibus : ac congreditur ccelestis homo cum ho- mine tuo, et fit una societas. Quicunque igitar ministerio vario vacant, et alacriter omnia per- agunt, zelo, tide, dilectione Dei impulsi, illud ip- sui aliquanto post ducit eosin cognitionem ipsius veritatis. Dominus enim apparet animis illorum, et doeet eos conversationem Spiritus sancti. Glo- ria et adoratio Patri, et Filio, at Spiritui saneto, in seenla. Amen. HOMILIA XIU. BB Quem fructun a Christianis Deus requirat * Omnia, que videntur, creavit Deus, et dedit hominibus in recreationem et delivias, ac legem illis dedit justitiw. Ex quo vero Christus advenit, alium froctam requirit Deus, atquealiamjustitiam, puritatem nempecordis, conscientiam bouam, ser- mones utiles, cogitationes castas et bonas, atque omnia sauctorum officia. Dicit enim Dominus ; Nisi abundaverit vestra justitia, plus quam Seriba- rumet Phariseorum, non potestis ingrediin regnum calorum., In lege scriptum est: Non commitiesadul~ terium :ategodico vobis,Non concupiscas aul irasca- ris %8, Oportet enim euin qui exoptat amicum Dei esse, conservare se a ccno peceati, ot ignis eterni, qui in nobis yiget. Hoe dignos regno con- © stituit. Gloria misericordive ejus, et propensee volun- jali erga unos, Palris, et Pilii, et Spiritus sancti. Amen. HOMILIA XIV. Qui cogitationes acmentem Deo traitunt, hoesubspe tlluminandorum orulorum cordisfaciunt:ac Deus hujusmodi in summa sanetimonia ac puritate my- stertis dignos reputat, aeparticipes facit illosgra- tia sua. Quidque bona celestiaconsecuturiagere debeamus. Tandem apostoltet propheteeassimtian- tur radiis solaribus, per fenestramingressis. Do- cot quoque homilia, gua siterra Salanz, el que angelorta, et quod utrague nec contrectari nec videri possit D ; 50 1. Omnia opera, que in hoe mundo viden- tur, sub spe aliqua fiuat fruendi laboribus suis. Et nisi quis plene sibi persuadeat se fruiturum laboribus, ail commoui pereipit, Agricola enim seinina sub spe fructuum, aclabores sustinet pro- pler exspectationem. /n spe, inquil, gui arat,debet arare : et qui duit uxorem, sub spe habendorum heeredum *. Meroator quoque committit se mari et morti promptissime, lueri gratia. Ita quoque in re- gao ceelorum, sub spe illuminandoruim oculoram cordis, tadit aliquis se ipsum, procul absce- dens a rebus sweularibus, intentus precatios 671 nibus et obsecrationibus, exspectans Dominum quando veniens manifestet ei se ipsum, et emun- det eum peccato ei inherente. Il, Nec spem habet in laboribus suis, et vite: ratione, donee consequatur qua sperat, quoad ve- niens Dominus habitet in 2oia omni sensu etopera- tione Spiritus. Cumque gustaverit bonitatem Do- mini, et fructibus spiritus delectatus fuerit, ac sublatum sit velamen tenebrarum, lumenque Christi splendescat, et operetur in leelitia ineffabili tune pleneconfirmabitur, habens seeum Dominum in multa dilectione, perinde ac ibi mereator, dum lucrum facit letatur : multas tamen molestias sustinet, et metuitalatronibus et spiritibus ne- quilie, ne remissior factas perdat operam, donec consequatur regaum cclorum, supernam Jerusa- lem. UI. Obseoremus igitur nos quoque Deum, ut exutos nos yeleri homine, induat ecelesti Christo ex hoo tempore, ut in exsultatione constituti, sicque ab eo dueti in summa tranquillitate simus. Inquit enim Dominus, replere nos cum vellet gustu regai: Sine me nihil potestis facere %. EL quidem apostolorum ope multosnovit illuminar creature enim cum essent illi,conservos educa- bant : et fratrem ac filium Christi fieri, preestan- tius quid quam cateri homines, efficere ; hoc est, ipsum cor et meniem sanctificabant, itidem et cogitationes, ut ad Deum eas dirigereat; et sic Deus largitur occulte vilam et opem eordi, ac se ipsum ei committit. Cam enim seerela, hoc est, mentem et cogitationes quis Deo dedicat, nulla alia re aut cogitatione occupatus ac districtus,sed. se ipsum vi quadam cobibens, tune Dominus my- steriorum participem facit eum, in sanetimonia ac puritate mulla, et cibum colestem exhibet se ipsum, ae potum spiritualem, IV. Perinde ac quis, qui multa bona, servos ac filios possidet, alium cibum preebet servis, alium Giliis ex semine suo procreatis ; quia fii sunt bee redes patris, et cum eo comedunt, similes seilicet patri suo : sie Christus verus ille Dominus omnia creavit, et nutrit improbos ac ingratos ; filios vero quos genuit ex semine suo, quosque parti- cipes fecit gratie sum, in quibus formatus est Dominus, peculiari refectione, alimento, cibo et potu, preterceteros homines enutrit, ac preebetse ipsum illis conversantibus eum patre suo, sieut ait Dominus : Qui edit meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo, et mortem non videbit '. Qui enim possideat veram hereditatem, tanquam filii sunt ex Patre ccrlesti progeniti, et in domo patris sui degunt, ut ait Dominus : Servus non manet in domo, filius vero manet in alernum *. 1 Cor. 1x, 10, # Joan, xv, 5. MAGARIL AGYPTHL “Joan, v1, 54, bre A sdyats xat Betoeat, mpoadeysyusvog tov Kiptov, more Doin lupavise ith iavroy, nai xaGapioe. adriy ix tig bvowxovans wich duapeia:, BY. Ode emehmigee de dat cots xaudeors aricod, xa tf nolerelg, fos of riya rev amoutwon, dws oF Abiy 6 Kipuos obetey & airs, by micy alabjace pytig Mseijatos. Ket rare zprararnres 709 Kupiou, wut cots xaprotg roi moet Haros trrpuprion, xal mepiaccelg td xdlvpya tod oxérovg, 2ai xb peg ro Keratod eduby unt iva pion & yack lowdadite, tore minpopopeitae Exov pe’ éavzav roy Kipiov by nodded azopyh + Garey busi 6 Eunopes xspdioas zuipte. ’Syave de tye xai gio tay And vay Mnaray xai cov meyer THe rovaplas, jet mo yuvobtig Aroléoy thy xsiparoy, tug ob xacakewty by tH Baaddaig rev odpavay, iv oH vw Tepouawdiige, bray 70 ris B T’, Wapaxadéooper ody xat fusis tov Osby, ive dmadiog tyds vir malaeiy GvOgancy, xai évBion tov trovpdutoy Xpeaviv amd rod viv, brug by ayadiudoee yoipevat, xai ores bn? abroad édyyaiuevoe by moldy ping tabucde, Ona yip § Kipers, mapwont apds is yeboens rig Pardeiag Bovdournc, Kopis iuod ai divacde mocedy obdév, Kaizer ye be ardloy noddois 018s guribeu * xrispace pip duces, rade apododious iérpsyov - xal ATG xci vidv Xpratod pouictat, nepceoor Te mage rods Momods dvbosimous ‘mouty, covréore adtiv viv xupBlax, adciv vy vatv dgueporv, vat rods Moyroyods donaeieey pos rov Oriv. Kai otras 6 Orbs didwae zpunras Son's xai © fosGeuy els viv xapdion, xak iaurdv iumarede wixg. “Ore yep ve xpunri, tos lopicpeds, Pdwor th Oss, wa dagchodzeros, ice fapopevos adaxod, GN bavrdy Beadipcras rire 6 Kupios pusraplay WEiot rovrov by dqtérnre zat eabupérari stove, eal tpopay énoupevuey Bim Buse airov, xal ripe mveuparixiy. Fav dara rourégrt tov volv xal A). “Gamep tar % reg xecrupévog oNhiy mepiove sia, xat Sovdoug, xxi réxva, Eine cpopiv daar roig doddoes, xad Any rois Wiats tensors cals éx rod oxiguares ysyempivors © ined) a xAnpoven pavor tay waripz, nik pat’ adrad todiovew, agu- powwpsra 7H marpi aivdy - ofrm eal 6 Xpravég 6 Wnbwds Aconiras, mévra aitis Eereot, xai tpépee rads movnpeds ai Xyaplacoug + tk dt éeva, d tyéve wnaer Bx 700 anipuares wired, wai of; ueridwxes ix tis xupires airou, bv off inoppota 6 Kiptos, iicw derdmauee wok rpopiy, xak Brace, xai xéaw, maga rads doenods évOpomaus dxepépat, xai Sidwors éav- tiv adtals domotpepopivers psré tod arpés airéy, Gs pnow 6 Ripwos, “0 tpdyuy pov thy cdo, nat Flvay pou ré alga, tv duel péver, naya ty wi- 19, xat Odvaroy od wh Bewphact. O74 Exovres tiv QnBoriy Dypaopien, aguiei dx Harps ixouparion qpeperapives sisi, vai. tig én ofeor r05 mazpig ad Stdqovae, ds pure 6 Kipios, 0 Fovdos oF péver iv rg oleig, 6 de vids wévee cig rev aidve D "Joan, vin, 38. 523 HOMILLA. — HOM. XIV. 57h EB), Hixep oly xet Speic Povdéyeba ix tod Macpd¢ A BEY. Si igitur nos quoque velimus ex Patre 105 ixovpwion maine, mepesaby te maple r005 Yornois GvBpsirous Spethayer ayina, CElov, kydoms, roreias ayabi, iy wioree ai pi8y elvnt, 5 Bovlousver ruhmodtow ayaday ruysiv, xal Osby xypovoutiout. KYptos 7%p wepts THs edn povoulas wou, xat rod wornploy pov. Kui ores Blémav 8 Kipiog why kyabiv mpoaipeaw xa tiv Snoporir, mout rb Beng airod, xak xabagious vas 1H ley tH odpeviee, wai voqpara vevexpo~ Nive, xei Supbappéva, ck Tig xale elroy dove crpopis xai Sidzoxadias, avatworoay, xak dvepei- pov xcloum vip tipo» arlapa dxxpipe xni Swo- ‘Dent ta oxdpuare 0d trod, tov xpebiir tk vign, xriquare dvza ° 6 darég re xat 6 hos So0- movotiot xehevopeve, “Mamep 3¢ kare pig ded Supidos ticepyiyevoy, 6 Bt Gog Bhp tH olevpéve vas deri vag Urapiner, oGrag aay of xpopirae tod Wloy ol xov pave poaripes tod “Iapawd * of 8 drbarohoe Got Fou Bidunovres rag karivas ets dha th pépn ra xbopov. ois, oxoudiin, out, Gis Bares oly 78 tv j xaramotae vi verpineda + nai tort yi bv 3G Mot, bv F aepemarover xal Looe th Gpure. Kal raire dle Schiowar 7h yh arava } meperariioat, Egouse Ongevris rovg xparodyras isa, Kat tect i ta» ly Siow, 10 Sbup vas Oaddo~ ang, wat tnascor iv G voRp Eyewiln, xxi 7H xa dpe, tyr out riv Dexpuphy vat xpogin xed dace ravew. Otrws fare yh xat xazplc caravan, oF Bum youar ol ipmepinarodar, Xai inewamaiorsat ai Sovciuers tod axérous, xal Th madaara THe mOvn pias * wal Race YB gureud chs Gadraras, Grou eum ripmrenovat et tmuenaionrat mi mapeGodai roy deyyfiay rai var cuore yi role Spladpois toro odpares boubi~ vas, 4 Ymhapnbaver Oivazat * oSte 8 7h The Gedeures fh poren Poduplicat, % Opera vals sapueeoig dpbaduots vals 8 mievyartnals yatrerae 76 dgGedpd tig napding, eal P Laravenh tow axdrovg, xai h qustovt Tig Geornros, aqioy wnvpdrov, Kai otce i 2.05 de 6 days roy Boley dyer, ter pw mipna, ort et up tort, ak tore beat Soa Spo rote npobdrots. Aoumiy oi Oupsdovtes aire masodce audnpoig cpoxois, xai PUMovew dyrorpa, xb mip ovis tig vd wip need dxclva th Coa TO mip exer pious, va mip Ez nésu, dvdmavew, xitnay, Conv, duct mevewn vd mip adrois dare. Kat daw Gkwizeys aici vig Dhar dépe, cemoVurrat, xat ra fdipara abrdy Seay punwhz, ts ro Gap od xin vavzat, GDR sls t@ mop, xai yoorrae xadap: nai luuxdrepa. Obras xak of Kpiotumal 7 énovpde tay mip dusivo Exouar Boda. "Extive airots gore dadravoes « txeive xabapiet, xa mhivet, xed eyed See adrav wiv xxadiow * éxeiva pipet wiroig ely ai Eyaw * iuaisa adcais tore dip, xxi Goi. “Av de busitey BNGwce, > xovnpay mveiudron, Gemey inet ce San ikepxeuem xd 700 tex tne Psal, xvi, 3. ccelesti pronasci, preestantius quid quam exter! ho- mines agere debemus, studerenempe, contendere, emulari, diligere, bene conversari, in fide ac metu vivere, velu! consecuturitanta bona, et Deum heredilario jure possessuri : Dontinus enim pars Agreditatis mez et calicis mei **. Elita intuens Do- minus propositum illud bonum, ac toleraatiam, mi- sericordiam suam exsorit : ac purifieans nos verbo cwlesti, mentes mortuas ae deperditas, per bonam ipsorumapostolorum conversationem et doctrinam, vivillcat alleramereaturam. Perinde ac semina fru- menti authordei fovent nubes, que ereaturee sunt, Plavia quoque et sol vivificant ea, cum jabentur. Quemadmodom autem se habet lumen, quod per fenestram ingreditur, ac sol, qui per universam, terrain radios suos extendil, sic erant prophete luminaria peculiaris domus Israel. Apostoli vero erant soles, emiltentes radios in universam mundi partem. B Vi, Est igitur terra, in qua quadrupedia habi- tant: est quoque (erra in aere, in qua ambulant ac vivunt volucres, Que si velint consistere super terram etdeambulare, habent venatores, qui eas capiant, Est quoque terra piseium, aqua seilicet matis ; at unumquodque, in quo loco fuerit natum, sive in terra sive in aere, illic degit, nutritar ac quiescit. Sic quoque terra est patria Sataawe,in qua degunt, et circumambulant, ac in qua requiescunt C potestates tenebrarum et spiritus nequitie. Est quoque terra lucida divinitatis, in qua circumam- bulant ae requiescunt, easira et acies angelorom et sanctorum spirituum. Atquenec terra tenebrosa oculis hujus corporis conspici aut coatreetati po- test ; nec terra divinitatis lucida contreetatur aut videtur oculis carneis : spiritualibus vero patel, oculo nempe cordis, tam que est Satane ac tene- brarum, tum etiam que est lucida ae divina. VIL. Verum, ut profanus sermo perhibet, sunt quidam monies ignei, quia illic iguis permauet, suniqueillic animalia similia ovibus. Ceeterum ve- nalores ad ea capienda conficium, ferreas rotas, et projectos hamos mitinnt in ignem, quandoqui- D dem illa animalia ignem habent loco eibi, requiei, inorementi, vitee, omnium denique loco igais illis est.Ac si transferas eaalium in aerem, pereunt: eb indamenta illorum, si fuerint sordibus inquinata, aqua non eluuntur, sed igni, fiuntque puriora ao candidiora; sie quoque Chtistiani eclestemm illum ignem habeut vice alimenti, ille ipsis est requies, ille expurgat, lavat, et sanctilicat cor illorum : ille procbet eis argumentum : ille eis est aer et vila. Si vero inde egrediantur, interficiuntur a pravis spiri- tibus, velut ibi animalia igai egredientia moriuntur, velut pisces aqua egredientes, velut quadrupedia 875 animalia in mare projecta suffocantur: velut volu- A rupds amoOvhaxst, Sanco af igSdec eres ambulantes super terram capiuntur ab anen- pibus: sic quoque anima, que non permanet in terra, illa suffocatur et perit: et ais: babeat ignem iliumdivinom loco cibi, potus, indumentoram, puri- ficationis cordis, et sanctifieationis anime, compre henditur ab improbis spiritibus, ac perit. Nos autem studiose inquiramus, nun seminati simus in invisibili lla terra, ac plantati in eesti vinea. Gloria miserationibus ejus in wternum, Amen, 52 HOMILIA xv. Dovel homitia heer protize, quo pacto anima in san- etilale, castilate ae peritate erga sponsum susm Christe Jesum,Servatorem mundi, se gerere de- beat. Continet vero quasdam quiestiones summa doctrina refertas, vvielicet, uirum in resurrec- tione omnia membra resurgant, et alias infinitas de vitio, de gratia, de libertate arbitrii et dignt- tate generis humani. 1. Quemadmodum vir quidam, admodum dives, rex illustris, si delectetur fomina paupere, nihil preeterquam corpus sium possideute, ejusquearma- tor fiat, ao velil eam sibi in sponsam ac conjugem assumere : illa contra omnem benevolentiam proc stat viro, amoremque, quo eom prosequitur, con- servat : eece panper illa ac egena, que nihil pos- sidet, omniam bonoram yiri sui fit domina : si vero quid preter decorum ac officium commise- rit, nec eonvenienter ae decenter in domo viti sui versata fuorit, tune cum infamia ac contumelia ejicitur, ambabus manibus capiti impositis : quem- admodum et in lege Moysis obseure inouitur de muliere refractaria, que vio suo nihil commodi prestat,Tum demum illa dolorem ac luctum maxi, ium sustinet, cilm secum perpendit quantis divi- tiis exciderit, qua gloria sit privata, contempta ob dementiam suam. Il. Sic quoque anima, cujus connubium petierit ccelestis Sponsus Christus in mystieam ac divinam socielatem suam, atque gustaverit coslestes divilias, magna in diligeotia atque ingenue placere debe suo Sponso Christo, et ministeriam spiritum sibi concreditum decenter et convenienter implere, ut placeat Deo in omnibus, et Spiritum innullarecon- D tas txxiupaiv, 7 tristet, ac preclaram erga illum modestiam et dile- ctionem decenter conservet, atque in domo ccele- stis Regis recte conversetur, sitque concessa gratia ipsi in omnibus grata et accepta. Evee ejusmodi apima onium Domini bonoram domina eoastitui- tur, atque ipse splendor divinitalis corpus ejus ex- sistil. Si vero quid aberrarit, accilra decorum ege- ritquid in ministerio suo, nee grata ei fecerit, neo voluatali ejus pacuerit, neque cooperata cum gratia Spiritus secum habitante fuerit, tune non absque contumnelia ac dedecore, hoaore exuitur, acprivatur vita tanquam inutilis effecta, minimeque apta societati cwlestis Regis. Ac tandem propter 8. MACARIT 2GYPTII 376 no ray Udériy, damep rit cerpinada Sta Badiueva sig viv Sdlea- ay miigacat, danse th meveive nepurorniven ely tox Gnpertoy, obras nei 9 ugh @ ph neouse by oh yh evsivg, ovamvizerae zai GrBMurat, Kai ly pi ogy ce mip bxeive va fins dovi Pptirrws nad noweng xai Bduzedrar, xa xabapiauos xap8tus, xak ipraapou Yupis, xaregs- ta ind viv mavopsr mvevadcwr, xal deaplelpsrate "Hpsis dt oy oxouds Sardowue, oi temdpmps by Th depdry 7h dxsiva, wat tpureibauey & cH exon paula duniy, Adfe rots olxrippois airou. "Aus OMIAIA In. Addaoxecadrn 4 bucdia dix xoidas, mag riy Wagin bv apeornze xul dyvor nT Lead RROG porare xpas Tov vusgéoy abris Xpeorey ‘In ou toy Luripa Tay xoewau, xox draxst. char, Luvézer 8h tivag Enzbaire woddie Pidarxadias ysporoas, dadada el iv ra mevaatdces Shu th pénn Kvigrayroe; Kat d)- has muping wepi 2 eaxos, nai ris aptres nat roy wicefousion, x2l ths aErorares rod yiveus ra¥ dv Oparwy. A’, "Qerep dente <1g wining gpidoa, Buodeds Edokes, de eiBoxtey bri quant menypy undo xexrapény, ti wh gover tb Wiov aya, zai raikeng ipaarns yourat, vai Bova} taurp vingar nai Youdy stro bdetevrae 10 lodoi, xa ray ads adi hynny dmosstovaa * iBod % mougea txsiva xai by Osis, yndiev xsarapivn, ndvror Momarre cuyydeee ray rod duds adras brazyévtan, "Biv dé ce wank to Béoy xxi Upeidiurey mpzkn, xal ph dppoterrn; gure by 70 sinp cov dadds aris, vere cmon alriv dyapécOar, xixetry rasa yard Grisias zai GBpems ix6ANeran, ris dio yeipus del rns xepahiis Oeiaa, xadiinep uat bv Mocius aivirsera mist yorainds dvurordarov, eat HA xpneimsvodone 3 abric dvBol. Kat vérs ovxty Giivay nal wivbos psparo ararut, Joptoutn, & dio mavrou tEinzas, wai olac Seéne dards yéyeues, kcysuaticion Bue vty ipgosivay abras. BW Otro xat pugh ty dy praarsiourar vippny 6 inovpiuiog waging Kplovss, mods Hy daured uate xxi yeicntar troupavioy rhotrou, & nohy onovds pensions dpiauser oy 26 airis pynstiipe Xpeors, xi vav tod Mvedparog Stanoview, iy tumenlorevrat, Peivemg ae apuotoy- & mam, Rai ch voy iy ai apioncey 73 Thevpa By ander luncty, xai vty nahi mpeg alvin anopnmivas nal dydeay mposuxdvting enptly, eat iy vp ote 720 Enovpzsiou Bashing 1adas Lworpé- geri by ming elvniz cits dadeious ydoeros, “Ido! rowing pugs mdvron th c95 Kupioy hylan A, Kat acd a vdokou tis GedTa~ 105 aitod, ctinm avis Tuygden, “Av ds opaih rt, wat mag vb Stor pig b tH Seceoviz wird, nad ek dgzarie ait 03 parry, xai rh Gehhuare aizad oe Beurdovdp, odes ovvenyds ras avvodaae rod Mved~ arog gdprros yivmrat, rire wer U6pems dxpendig Béonown xudizr dequaterat, vai Zprotiera was Sots as aypelc onuim, oh iormiding oh oowvig 205 trove 817 HOMILIA. prviov Baathing. Ket lorrsy in’ dehy th uxt, Domq nai ddvon, xed waDpds niary kylons eek 906° wots mveiuaee yivsrae * dyyehor, Suvdusts, améarolot, rpopitat, udprupes xlatovary Ex’ ach, TY. “Qamep yep raph ylyverar iv odpard, Osa fyi &eaprodd asravon ag Wiren RODD xa Davbuss by tH oloavd yéverat, ini pug jug amomentotion ris wievion Cards. Kee Samco ini vig ys trav tig wloo1ng dolhivy devia, perk BOgdedy, xak Boriven, xai xonerod becouiterat coo Biov Gnd ray Wien adagar, ai xpis ovyyriev, xai plow, xal yuogiuav * odras nai int =p pugs dating dvees of doe mevodor pss Givuw rat BOpdav. Ket yap @laxod ratte wy Cpaph civic rat Meyouta, wérraxe Kitvs, mevdstse, xeBpar* Gamtp yap 6 "apa Boxer eimgeaceiy th Ae arity, tb xk pdinace és det cpéroy ebupiornas, aviley vepiing dizer imondBorra, xai ardhov mpeg mravydtovra, Odiusaer dina axes air00, U8op tx mixpas Suauyic epyoucvay > deeb Be kerpipcro 6 vous erin, ei mpanizcais dew’ Otol, réce dprot mupeBisovre, xak Boots code nav, bv aiyualoaiaas deevnig kmepspeme, xxi Bove Yates mexpais Berakipeoe + ch aided mdvrong nai Eel cay duycix pas yiverat, Toure de xs by popiirg : va Mvsiux wipi wis tomdeng duxhe, Somsp ‘Tepoveadip, Ds- Seay oc, guoly, y tH iota pupviy, xet Doved oe ix roy Gdarog 1H; dxzhapains anu, nai bédued cetudups, nab Pere weprednne Ry reais yepat gov, nai wavednie mepi roy payne» zou, xaitvaria by rots bei cov, nat iyévov woe dyopuora by nase rots vere. cepidadty, nai Placoy, xal wht Epayss, nat sis Garepoy imshidov ray edepyeotiy wou, nai bropesOng axiay Ov ipzarav cov, xai inépveumas tv aiayive, ives Euxponder oath varias A. Olrwe xed ugg rh Bc THs Yaperos Emrywae cxodoy tov Oriv, ro Uvedpx napavei, ees xubuat cbrioa dex’ tiv mporépor Han} syiow TWeiuaros nozpéets xompaleioa, xai psradabovon 5 xai Erovpecviou oupbaixe yep ai dyioug Kupioy xabstcobar cis Siac xai Brémew wiv dmérny cod xbcuoy * adrot 8 xarkciy Fou txSpumoy Yedoize perk cod Oxni, eal xard 20 Ho dvBpunov pabvorrar cots dyedants dg Beopodm B 5 th by 73 nique ponent. @'. “Aiha» oby Ezovew of xaguensi bvipytuar ond rod mvedperes cig Wkdung tod poovely ta paiva, Oi Be Xpearinvet Ddmy Exover mponipsacy, adov vod, Dou aliivés ciaw, Dns wAdews. Woedpx yoo Oxo xowavit raig Yuyals altéy, eat xaranurotae kare xeignvor, Viqparcar yap’ “Bazaros ty Spg x0 sapysizar 6 Sdvaros. OF 7p Osoaebeis névewy slot deonérae, Udder de ok yadvoe rH lore, xa dpaprudot, dws ciai Bother, xat Up adrovs xatst, xa Mibos xai Bipos dmoxeeivee * wai réhevralay daipovss wird xereceupreioover V. "Eparnges Bi tv tH dvaordse ba rk poy avieravrer; "Anéxprars, Th Ocp mdvra sduchd iat, xai od sug inaypeDaro dofountn db dotersia, xat doze anh sanep dvrerov toUre xatapatverar. “Qorep 1p tnd 105 yobs vai THs 7s Nabi» 6 Ocds, bs Bly cok piew norcexsiaas Thy 209 hperos wh foccviay th hy tuk yivn ROM inoinosy, ctor Yeh ei Pipa, xai devia, xui vedpa* xat dy Tpb- ov Badionévn papis cic Up, Gdcécosr viv xpén, xat psrabddera cis mip * pérrouye 4 goats rod audipou ox dermpélin, Whi covdarnasy * obras mat ev Th dauardact Gha th win loieravrar, xat OptE odx &réVurar, xaliog yéypemrat, xab Da ylporras porondi, Bla le pig wei mup Bdrrovet, xak us rabidideveut, 29 ody, ty tues Myourw, dowdderar nak qiverae mip, vai ober ptormzey % plats. Uérpos yep Tézpos iari, xai Madras Mastos, xai HOuaves Burnes * exaarog iv vy iDlg pooat xa ‘mogrdaet dust mew inpupdvos ob Tivebuaros. El Be Myers, Gre edibn i gdars, odxére Méxpos, 2 Madhes, BL medven vai mavrayod 6 @abs, xat ovr: i cig ylenav anepysusvar aistcvorrat Hs xodde tus, oFze of sis Burdheion, rig edepyevias. INI, “Oompa § xapddasos tyos xavrote Bivipa xepmapion, nar iv txt dros, % pidov, xab aunties tzovan chy xaprér, xor va piu cup6y Gt xb napdderaoy xat dha te dévdpa, xa 7% polha 1 Cor. xy, 26. * Lue, x1, 18; Maro. 1x, 49. 582 dem meretricem prostitutam, neo peccateres,nec lureones, sed simplici intentione ae puro oculo omnesaspicere ; at sithoccuidam quasinaturaleet infixum, ne quemquam contemnat, neo judicet, aut abominetur, aut ipyos habeat in dicrimine. Si monoculum aspexeris, ne dijudices in corde tuo, sed eum perinde ac si sanus esset intuore ; man- cumaliquem manu minime veluti mutilatum aspice, elaudum velut erecto corpore incedentem, paraly- ticum velut sanum. Hiec enim est puritas cordis, ut visis peccatoribus aut infirmis, compatiaris, ac misericors erga eos sis. Contingit enim, ut sancti quoque Domini, velut ia specula sedentes, prospi- ciant deceptiones mundi ; quippe qui seeundum interiorem hominem cum Deo colloquuniur,seeun- dum vero exteriorem hominem apparent oculis quasi spectare ea, que: flant in mundo. IX. Aliam igitur habent swenlares virtutem a spiritu erroris, ut sapiant videlicet terrena. Chri- stiani vero aliam habent intentionem, alium ani- mum, alius sunt seculi, alius civitatis. Spiritus enim Dei societatem init cum illoram animis, et conculeant adversarium, Scriptum enim est: No- vissimus hostis aboletur mors®. Deurn enim quive- nerantur, omaium sunt domini. E contrario vero, qui lenti sunt fideac peceatores, penitus suntservi, ignis eos urit, lapisque et gladius eos interficit ; ac tandem demones dominabuntur in eos. X. Interrogatio. Utrum in resurrectione omnia membra resurgant. Responsio. Deo omnia facilia sunt, et sic promi- sit : humane vero imbecillitati et cogitationi velut impossibile hoc videtur. Quemadmodumenim Deus € pulvere et terra sumens, velut aliam quamdam naturam condidit, naturam nimirom corporis, terre minus similem, et genera mulla creavit, velut pilos, pellem, ossa et nervos: et quemadmo- dum projecta §§ in ignem acus, alterato colore verlitur in ignem : quanquam natura quidem ferri non penitus tollitur, sed subsistit ; ila in resurre- ctione omnia membra resurgent, nee perif capil- lus, ul seriptumest, omninquelucidaredduntur, aque omnia lumine et igni tincta mutantur qui- dem, sed non, ut nonnulli aiunt, resolvuntur, et in ignemevadunt,adeo ut non amplius subsistat e0- rumnatora. PetrusenimPetrusest, etPaulus Paulus, et Philipps Philippus. Quilibet in sua ipsius natura et susbsiantia permanet replelus Spivitu. Quod si dieas, resolutam esse naturam, non am- pliusest Petrus aut Paulus, sed provsus et ubique Deus: nee qui in gehennam abeunt, sentiunt supplicium, nec qui in regnum, beneficium. XI-XII.Velutisi sithortus consitus variis arboribus fractiferis, ac sit illic pyrus, pomus et vitis habens feuctom et folia : accidit autem hortum omnesque arbores ac folia mutari, et converti in aliam natu- 883 ram, fierique priora illa Ineida : sie quoqne homi- nes mutantur in resurrectione, et fiunt membra corum sancta et lucida. Quamobrem divioi bomi- nes debent se prieparare ad certamen et pugnam. Perinde autem, ut juvenis generosus illatas plagas ac Inctam sustinet ac referit: sicquoque Christiani perferre debent afllictiones, tum externas, tum in- teriora bella, ut percussi per tolerantiam superio- res evadant. Via enim Christiane religionis sic se habet. Ubi spiritus sanctus, illic sequitur, velut umbra, persecutio et pugna. Videsprophetas, quo- modo persecutione afflicti {uerintab omnibuscon- tribulibus suis, in quibas nihilominas operabatur Spiritus. Vides quomodo Dominus. qui est via et veritas , non ab alio populo persecutionem pas- sus est, sed a suis, a propria scilicet tribu Israel persecutione affectus, ao eruci aftixus est : itidem et apostoli. Ex eo enim Lempore, quo crneiaffixus est, transiit Spiritus paracletus, et migcavit in Christianos. Ceterum nullus Judeorum persecu- tionem pertulit, sed Cristiani solum martytio af- fecli suut. Quare non est quod Christiani in stu- porem adducantur, verum oportet veritatem perse- eutionem pati. XII. Inferrogatio. Quidam aiunt exterius vitium ingredi, et si velit homo, non recipit, sed rejicit ind. Responsio. Quemadmodum serpens looutus cum Eva ®, cum obediret ipsa, introgeessus est : sic quoque nune ob obedientiam hominis ingreditur peccatum, quod extra est. Habel enim peccatum plenam potestatem et libertatem in eor ingredien- di, Neque enim cogitationes extra sunt, sed intus, ex corde profieiscentes, Inquii enim Apostolus : Volovirosoraresineira et cogitationibus pravis. Coritationes enim de corde exeunt *, secundum Evangelium, Accede itaque ad orationem, et exa- minacortuum etanimum,aiqueldesidera orationem tuamn Deo committere puram, atquecireumspiceibi polissimum, numqnid non sit aliquod impedimen- ‘tum: : num oratio sit pura ; numintentus sitanimus tuus Domino, perinde ac animus agricole agricul- ture,animus viris uxori,et mercatoris riegotiationi ; num flectas genua tua ad orandam, nec tuas co- gitationes alii distrabant. 5G XIV-XV.At inquis, Dominum, postquam venit percrucem, condemnassepeccatum**, nec auplius intus herere, Verum peride, ae similes,qui depo nat eurrum suum in domo alieujus, quando pla- cuerit ei, facultatem habetingrediendi et egrediendi domum illam : sic quoque peceatum habet pote- statem disputationes serendi in corde.Seriptam enim est; /ntrotit Satanas cor Jude™ Si veroinstes, per adventum Christi condeionatumesse peceatam, neo post baptismum pabulum habere malum dis- putandi in corde ; ignoras quod ab adventu Do- Joan. xv, 6. Gen. iu,3, 6. 1 Tim. n, 8, S, MACARIL AGYPTI $84 A pereB inva, xed @eytver cig Day pow, wai youoiae ck mpata gurondy + oftas xat of Zbpu- rot Wicicooven by rH dowardeee, eek ylyovrmt eh pan adriy dyin xok guroudy. Oi ody tov Geod @lpwnar dpsizovow eizpemione iavtods als dyave xui G@hnew. “arap G& veowias yenaiog vikg inte pioouivas mhoyis, nai tay mada» Bacrdter xat ay rurGrret, oem zal of Xgueriaval dpevover pépscr ths Hhifuee, rhs ce EwOev, xk rods Hdobe, odd yous, bye dee rag Smonovgg TuRréucveL wxkowor. ‘UW 7kp 6835 ro0 Xotartawayos obrws early, “Ono ig tart 26 Mvedpa ve dpiey, beat tmaxolovdst, clow xt, 6 Beapuds aut » men, ‘Op%s ros mpopirac, ws Eduixovre Gnd sav dpopdhov SU dou, sis ods Spas inboyee 24 Unsiua. “Opds, mais 5 Kipeas, & B torly 62 5¢ nat EX# Geen, aby dnd Bow Evous dds x0, DY ond xiv Wim, dnd vis Wlas quits vod “apath iusiz9n nai FeraupdiBy * Spates xe dnoerolor, "BE 0% yup 6 aravpis wergibe 14 Mvevjen 13 Rupixlyror, xai Exwpnacy cis Todg Kpeattenot: Aouréy o3dats "lovdaian éduaz0x, WA pavov Xpe crunch ivagripnaay. Md ox dpetlovar Eevibectas, Ada doriynn eseabae viv Use. IW’. "Eparaaes. Tete Meyovecy dre Fahey Inevaipzerac +6 xaxdy, zai Bar DEY 8 by8 po 0s, ov dizztat, GY dmoxipmerat aire. "Aroxpeats, “Qomip 6 dpue labioas 1 Bia, ded nip daancty dob Emaat ibe, abt xak viv dea tis Graney 109 dodpomoy ineredoyera a popria C im obex. “Eze pip Kovalev xai nadinstar cizép- zeabaeh uaprin ely tv nupdiav ob yi Jayropoe ode ciaw F aber WN ndobien tx rag xapdins. Adyee ie @'Anoarolos: Bodhopar rods dyBpas mpo- eedyscdue opis dpyac xai dearozropay novigdy. Biot yap hoytopot eEepyopevoe ax Gg xupdlas, cack rd Boayyéeov “Axo ody sig ein, wei intone pal oy thy xapSimy xai én voor, xai GOncov vay edyiy cov xabapin dvanduyae td i ov arpéreos dust, ci odBéy bare xb auroditer, et yiveruc nigh xuBapée, & bogdbarad sou 6 vais mepi xy KUptoy, Gv cporoy rod yempyod ape tiv youpyine, 03 dvOpeg wep tiv quvaixa, TOU Gpmépou map tiv Eumopian, a xhivens ve povard zou ais elygha, xak tabs Royeapads cou aMar yh deag- Dp rxourer, IA! -1B’'ANME éyets, bre 6 Kip eas EBay bed rod eraupod xaréxpive THY &papriay, Kai ob zai BD aviv fom. "AD? Bamep tier G acpariarns xa knobitat x dua adres els olxiay ruvbs, bre Gist, ouster igs sisivae nat aivar by vf olnig tnsivg * obras xe i dprprin bys Hovoiar dadoyiteabeu é ch xap~ Sig, Véypancat pep * EighOav 4 Lacavag sic rhy xapdiay Todds, Bids Myas, are did rig Debacns Xprarod xarenotfa % dpapria, wai perk tb Bd- reaue obxire Eyer vopiiy 7h xaxdy rod GeadoyiteaSoe by vf uapdig, deyrotis are be THe Rapovmas TOs Kye *# Matth, kxv, 19. "Rom, vit, 3, "Lue. xxu, 3, 585 HOMILIA, plow phgor v0 vi, xan bamrialnray, wat mompl mare Doyistnacs ; } ox ci xerBodiae raw, % ropusiae, § yarpipapyine ixpdanaw 5 2% Alot of xarouxovrres & cH "Bxelnaiz xaguuxol, Zuo pov xai xaupdn tyovar viv xupdiav 5 % siptoxon Bey, dre ust rd Bdereapa wallet dpnpria ylpor- rat, nat rodab kup “Byat ody vopiy wal perk rb Bimriane tiedbeiv 6 Myerig, ab mpdecew & Gide, Veypantar pip * "Aywmasers Koptoy 769 @esy sou RE Bing THs eapSias gov. 'ADE I pits ie Ayana, x2i dye Nvedpe dyeov. “Byes thy pripny, wai Thy xadow mp5 thy Kiptov; venric xai tigioas dst dnodédeone ; xal ciuty dyes toairny dyeinny, xabapds df, Bi db ox ayes, Dirnaov i Rpecydcav, xak fend vay aloyoiy xxi movnpay ypeopin, eh wh mobs cadta Umoxdten, Wie wives cig dydmoy vai méfiov end Dera sav h yuxh. Ob ip lopiayor 209 xémuou xararmiver thy voy als ch iniqern xai Sugrie, nar oin tow yanioa Ocir, A prquovedeat cod Kupio, Kat roihdsis kripzerae sis mposeuyiiv 6 iBucrras, nat xhivee yiny, wat siaép> yrran 6 wads abrod cts dovdmuvary, xak baov oxdnrer wee Babives, pisastar to celzos sic xaxlas 1b dy fuardusrey, nai cloioysrae ek Spacey xai ooplay, Grau 0 phevoum Suwiarer } aopei, & ptopes xa radabsty % yuover Th . arate Bayodira ed pveripta. Kat dixupas 108 Boxigdtew vapyapivas, odx olde Suzre pheaaba roirous, Qk ro depo wire cuyysoeer. Ot oly Xpiotimol 7h fvdoka vis yas BIvora, xai fyetvrer cadre fs xomplay apis ixsivwr vay adyapuse Tis peydderiryres the uepyodous airois. ” DOwrew dmo vav yatvow Yemrornre to vois abtoo Orie Ig’, Epdracts. Bi Sivarae measiy RyIpu mos Exuy yepeapn; "Amoxpeots, ‘Bay dushiay, mince’ oi zip xo Riuioe oddéxors Spyodee, ore dxvodet rolepouvees * iow pido ob ax dpethus nadcarbar axd me Saricens is pis yoparee dudoivt, ck xd & alto tig yapitig donete Herateatnt. Gods; we yap coe Sagi poorapig I! "Eparycs, Bl napaptvers xapes werk 18 weaeiy dvO pone; TAméxpeats, ‘O @sbs Géiat asbpurcr sig Suite mider dyayery, nai cporpinerae imi x6 maior mposslairee eai peravovoa rey Gvpuros, ‘Biv dz xai mupausion, txt x mdhr mposelasou vai pe ravoheat cov diIpwxov, uerevootvea the by! of¢ de Yat ixdnppéhaaer, IM, Eparwors. El tote redeiors Emfeerras moheyos, # td dhav dpepiprvodriy; *Améxpeats. ‘0 modéuiog xur? o¥devis maverat modenin, 6 Yacravis dt dowheyyvis tore xai prods Gpamog* did xai navti duDpaime Rodspstv odx duvet. 58 Deut, vi, 5 — HOM, XV. 886 A mini ad huneusque diem quot modo baptizati sint, etaliquando tamennihilominus mala cogitaverint? Aut nonnequidam eorum ad vanam glorie cupidi- ditatem, ad staprum aut helluationem conversi sunt? Porro, an omnes qui habitant in Beclesia homines mundaai, puro et inculpabili corde pre~ dili sunt ? aul nonue reperimus post baptismum mullla perpetrari pecoata, ac multos errare ? Habet igitur pabulum et licentiam latro, etiam post ba- ptismum, ingrediendi alque agendi prolubitu. Seri- ptum enin est: Ditiges Domiaum Deum tuum ex toto corde tuo *. Yerum dicis : Diligo, et habeo Spiritum sanctum.abesne memoriam etamorem, ac flagrans desiderium directa erga Dominum ? esne noctu diuqueillic devinctus ? et siquidem hac B dilectione preeditus es, purus es. Sin ea minus sis praditus, ultra inquire, ubi se obtulerint negolia terrena, aut cogitationes tarpes et pravm, annon adhwe declinaveris, an vero perpetuo ad amorem ac desiderium Deitrahatur animatua? cogitationes enim mundane distrahunt mentem ad tecrena et corruptibilia, nee perwittunt diligere Deum, aut Domini memorem esse. At sepenumero accedit ad orandum idiota flexo poplite, ingrediturque mens ejus in requiem, et quandia fodit ac ima rimatur, perrumpit objectum parietem malilin, ae transitin visionem et sapientiam, quo non perveniunt po- tentes, aut sapientes, aut rhetores, ut comprehen: daat aut cognoscant subtilitatem mentis ejus quidem attentus est ad divina mysteria. Qui enim margaritas probare haud novit, ille nee eas esti- mare novit, 60 quod imperitus sit ejus rei. Quam- obrem Christiani in terra, quae preclara sunt, exsecrantur, ac pro stereore reputant ea, colla- tione cum majestate, que operatur in illis, insti- tata. XVI. Interrogatio. Utrum labi potest homo, qui donum gratie habet ? Responsio. Si negligat, utique labitur. Tuimici enim nunquam quiescunt, nec bellum ciere gra- vanlur : quanto magis tu Deum queerere desistere nou debes! non eniin exiguum detrimentum manet te, si negligas, quamvis in ipso mysterio grative videare probatus. XVIL. Interrogatio. Utrum permanet gratia post D dapsum hominis ? Responsio. Deus in votis habet hominem novi- tam denuo reducers, atque adhorlatur eum iterum ad luctum ot resipiseentiam. Sin vero perseveret, ad Iuctum et penitentiam iterum hortatur bom nem, ut resipiscat propter ea, que olim deli- quit. . 57 XVIIL Interrogatio, Ulrum perfectis imminet affictio aut bellum, aut penilus secure vivunt Responsio. Hostis nemini bellum inferre desi Satanas vero imamisericors est, et odit homines : quapropter etiam omnibus hominibus bellum i 387 ferre non pigre tur omnes adoriri. Preefecti enim ac comites tr buta pendunt regi ; yerum hie confisusdivitiis suis, auro alque argento, tanquam ex eo quod abundat, sua tributa colligit,damniratione non habita.Quem- admodum enim, qui eleemosynam preebel, nullo modo jacturam reputat : sie quoque Satanas ista tanquam sibi superflua proponit. Ceteram est qui- dam pauper, destitatus cibo quotidiano, Hie afflie gitur et torquetur, nee potest opus illud adimplere. Est quoque, qui atteritur augustiis et torquetur, nec tamen moritur. Est quoque alius, qui propter Yerbum unicum capitis supplicio affici jubuter, et petit. Sic quoque inter Christianos sunt, qui vehe- tmenler impugnantur ae vellicantura peccato : at. que insuper adhue in bello et robur et prudentiam sibi conciliant, spretis adversariorum vitibus : et expertes hac in parte sunt pertiuli, quia cerli ac firmi sunt de salute sua, 20 quod valde exereilat. suntia bello adversus vitia, et experientia edoctii Habentes itaque Deum apud sese, diriguntur 2c requieseunt. XIX. Alii vero nunquam exereitati, si in angu- stiam aliquam ineiderint, aut moveatur bellum, continuo in perniciem aut interitum delabuntur. Perinde ae qui proficiscuntur in civitalem,amicos invisuri et familiares suos, quamvis wullis ia nun- divis oecurrant, non tainen ab iis impediuntur ; scopus enim iilorumest, ut amicos conveniant: et cum foris januam pulsaverint ao vocaverint, leeti aperiuat amici illorum, sin vero heereant in foris et plateis, et illudantar aut retineantur ab iis, qui courrunt, oecluditurjanuaet nemo illisaperit: ita, qui ad Dominus nostrum Jesum Christm verum amicum, vadereimpelluntur, caieraomaia debent contemnere et despicere, EL quemadmodum, qui palatium ingrediuniur regem visuri, sive sint eo- mites, sive presides, valde metuunt, quomodo sint responsuri, et nein respondendo lapsi, in repre- htensionem etsupplicium incidant ; rustici vero ac plebeiihomines, quinunquam principem conspexe- re, nibil solliciti sunt : siequoque mundus hie, qui subcoelis est, a regibusad pauperes usque se abet. Gum gloriam Christiignorent, euram garunt reram seecularium :neceito quis recordalur divin judicit. Qui vero cogitatiouibus ad tribunal Christi ascen- dunt, ubi est thronns ejus, et in ejus eonspectu perpetuo sunt, semper metaunt ac tremunt, ne ‘quovis pactoaberrent a sanctis ejus preeceptis. XX. Et quemadmodum divites in terra, sieubi multos fructus in horreo suo reposuerint, denuo majorem laborem singulis diebussumunt, ut locu- pletiores siat, et non deficiant : si yero opibus ia horveo reconditis froti, alias eolligere uegligant, ac, qu reposita erant, consumant, continuo in pauperiatem etinopiam incidunt. Propterea perci- pientes ac inferentes fructus debent operam na- 8. MACARI AGYPTIL ads, DY obras Gaspan rg moirp alrod, xai re xpuod, Kai 7H Spyinw O¢ ke ray mepeoorupdroy aivad mouirar res cuvtehsiag, 0d Cyplav ayodpaves. “Qanap yp 6 nowy Dengamivey oodémors iyatrae Enwlar + abr nah @ Larmnds, ds ex wapépyou taure anysirat. “Rove dt mrwyss erwipevos tpopis epn- ipo * ofras waariterar xxi Basaviterat, wh due jinewns buive e auvrdlerya drarinpiaa * eal 1 Exoyeves xui BarenToueros gaderiig, xed oft GroBviaxet, Kol faves dhdos, art xak dard pelts pete cies vulsdera anoxsguhesOfvat, nat lrédhurat, ¢ xat aig tabs Xptoremvous ciety ioyuptig rods woiuever xab Esimevor Sud Ay duaoriag* nai Eee B tig tog modiuouc arepeouvren nai sopitovrat, xarax ppovaintss Hs Hvevsias Suvdzems, zat ox izover xbdovy b voir to wipe, rv Garave! sit xa doyaditorrar meol rhs sxvrdv curnplas, Sek te rolddng yepyyvicdar i tO modium Ts xed tunsipoug goyeviebat. “Byovres dt chy @xdy yodrrat xe deveracio xaxins, put! éavriny, on To! “ANo de yndéxo yowveadévtes, az plew Ddiper tv ipmésoor xxi tmxernG medepos, wIias xarantazovsr els SisBooy xak dxedeum ~ doxty of Seadedorres médst, Oovres iBety v0ds dyannveds aitdy xab qupigovs, cael molete cwvendow & tals dyopats, ocx eunoditorra im’ adrav* éxouat ykp cxoniy 200 tots giles tvtugeiy * xai bray uber xpoiowre thu Oipax xat xadéawar, yaipovre; devoi C yovor of dyemnrot «i ait Unourivoes by aus dyopitc, xai yDeviturrar, vrae éxigortas and ov dmavrévrwv, dmorlelerar & Spa, xat oDBelc celrolg avotyer* ofrag zai ol xpds aay Npiotty tev durum dyemarby Ensvyouevar pe ext, viv Dun dmivror dyelovae xacuppavsiy xed Gmepopgo. “Ov Se cporoy of eiatozéze Ydrioy apdg tov Baardia, xipnres wey dures h tmap- Zot Und pébor moliv dict, wig ths kmonpioas do~ couse, xak gh by vA dmdopig nraloavtes cis Doyo Xai Tyciplay GmeBabiare * dyootxar de xai Wedrae Genaipevor doyovra, by dus penile Sedyoucer obrw 3H xxi 6 xbzuas abtas 6 6 Tay cipavoy émd Burtléwy fos nraydiv, Tay 0d Xpisroy SéEav dqvoosures, Tay péprexer Exouce mest 3» Buwsixdy moayudzwr* ab rayéng JE tes wire TS Typdpas THis xplocus. OF Oe ciorezopsve 7H Jopicud ais 6 Baym tod Xeiorad, Grav deriv 6 Spi vos airod, xak xarévwsr alrov dk mevtis dvres, ond 9660v nak rpbyoy etaiv del, e00 ph ve apadivae pl rs lag airou Breads Ki’. Kai demep of mosaio vis yg, Sree medods rapa eigeryroce cis rks knolhuag witin, ma der ipydfourat x00" Buteray fuspw aopoor xai pk Disimavra, EF ds Gapftoover ca dvanonsiuive tls denabihems laste, ai duadie covet ph Exesuvdyovreg treoav, ake xarwveMoxov- te th Amoneluna, taxdng aig meter xxi mrogeiar iuzinrovaw. Ober mpoaaBevéusver xai siogéportes 389 Gpelover xdduvew al imeavvdysor, tye ph Gaew. Otrus torly & th Xpistumopp co yeIou fai com rhs xéptros 107 Oecd - Tadauade yap, grat, nai there bre yonarbs6 Kipiog, “Rav de % peoas aire beppace minpagoplz Auayes Uvvivares Guaxovotax ix xapdiz, “Osoe pip vioi tice tod gurds, nai THe Stomaviag vas xaeis dea Biung tH Mvedpere 26 ayia, oFroe mani Goby av obdiv pavOevovar * OeadiSexrar yep sie. AIH pia H gdors txvypdgn by rale napdlars tolg vinovg rod Mveiparas, Oux épeovery aly tis tis Toupiig oven vag de pOavee eypauy mnpopopaic iat, aXhce nai aig rag Widnes THe eupe Bing 4 yepes 109 O405 Eyypripn zois vivous r09 Tiveiunras, zai t& imovpdvia puonipia * & yep iz nyeusvetie nal Gaansdse Dev rod coyuarem zou deydvou. Kai Enda xardoyy thes vouis t%¢ 2ap~ Ging G yéots, Buodede Dov soy yaddiv, xxi toy Yoprcpan * bea pip teres & v005, xab Bor of loyt- apoi vis Yugis xa} npoadoxia airig. Ad zai Seépyeran 9 apes tig da re pile roi spares. KA’. Oltas wih soot sisi viet tod oxdrous, Busthsiee ris nopdinc 4 dpapria, xai Suipgsrat sis Aer pion, "Ex ykp tie xapdias ikipzovr ae Stadoyeapoi wavngol* xat odros Sneaysoudvn axo- rike riy dOpumav. OF de wh Miyovees elvae vo xaeby civtpoyer, ai cuvauidvey va doSpaimy, jufte ps piuviowst ipl Tg adpuy, pire emedypiowse* nates yip toe ixadoare iy adroty bnazdovy vb xa xiv, tok tmdvulas UroBidloy* daze fy boxy Sue CGaoioba viv diOowncr, dr Odair tmeaiorara uot tb toredtev méGos* xa st’ DMyov xaiedy xac- nui, tH inbuple, Gare eBpsbtvar adtiy mods ert roirors xai méopeor. “Ramty yep Ov dyerad Susp ysrae IBwop, otras xak duk ths xapting xxi 7 Yeauin & apapmia’ “Oset de xodz0 dvatpnices, ox’ airas vis auuprins wedhodons Opempfevuabac, Diy ora ud ysvitorrar, Enovdiker yi 1d xe Javidrer xal xpbaresdun & tH Jumeig rod dy Oprimo, KB. Ei oy yang ry thy Oeiv, xawg coir Thy rai cobras oy feurod depen Be xpoaribet cadre tiv Erovpentoy mister, coi yiprerae dexdods 6 dvOpwnas. “Onws fx rv pedo» cov mpoapipas aire idiny gpa podv ovyripg zh fuga gov, ba Fe miivre ualiapig movir, Xai kyaav, xai cpaceuzs pers? peydov 7p Keiparés tare & didgonos We xiaos dari 6 adpards nui 78, 6 Bho xed céhivn, ‘ai ode edexness iy ecixois 6 Kiptos, curecleabae, Teen repas oly borey & dudpanns Ontp xdvea te Snuiaup~ yhuara, vgn d= wolunen yew, Gr pei pdvos va bpurv Pnuroupynudrwr, WD xai tox dogdiray, jyous tiv errovsyiy mevudror, OF yap rape Moyath nai Tear, roy doxayydav akxev, ore Hotioopen zur cizéva xub polos spare ruareults dag ox! adres xak ccirig bx vibe & Psal. xxx, 9. 6 Matth. xv, 19. HOMILIZ, — HOM. XV. D 390 sow A vare, 5§ et avervos accumulare, ne paupertalis jugo premantur, Hoc modo inter Christianos con- tingit, ut quis degustet gratiam Dei : Gustate enim, inquit, et widete quoniam suanis est Dominus ™. Est autem gustatio hee virtus Spiritus in plenitudine fidei operans, que in corde ministrat. Quotquot enim filii sunt lueis, e1 ministerii novi testamenti per Spiritum Sanctum, hi ab hominibus nihil di- sount: edocti enim a Deo sunt. Ipsa enim gratia inseribit in eordibus illorum leges Spiritus. Non igitur debent in Scripturis, atramento solum de- scriptis, plenam fidueis spom ponere; verum etiam in tabulis cordis gratia divina inseribit leges Spi- rilus et corlestia mysteria. Cor enim dirigit ac gu- hernat universa corporis organa. Ac si pascua cordis gratia oblinuerit, dominatur omnibus mem- bris ac cogilatioaibus. Ulic enim mens beret, et omnes cogilationes anima ejusque fiducia, Qua- propter penetral eliam gratia in universa corporis membra, XXT. Sic e contrario quotquot sunt filii tenebra- rum, eorum cordi imperat peccatum, ac penetrat omnia membra: Hx corde enim exeunt cogitationes male ®: et ita diffusum tenebris offundit homi- nem. Qui vero asserunt, vilium nequaquam cum homine fovari et erescere, illi neque de crastino solliciti sunt, nee concupiscentia duenntur. Certo enim tempore cessavit illos molestia afficere vitium, quamdam concupiscentiam suggerendo, ut jureju- rando confirmare non vereatur homo, non ultra in se assurgere talem affectionem ; at non ita multo post uritur concupisceatia, ut vel in eo perjurus deprehendatur. Perinde enim ut per fistulam tran- sit aqua, sie quoque per cor et cogilationes pecea- tum. Quicunque vero hee negant, a peceato ipso trimmphum aeturo, arguuntur et illuduntur, Co- natur enim malitia latere et delitescere in mente hominis, XXIL. Si igilur quispiam Deum diligit, Deus quoque cum eo commiscet suam dilectionem. Et cum semel crediderit in eum, addit illi Deus coe- lestem fidem, et ita evadit homo duplex. Utigitur ex membris tuis Deo offeras, ille ipse ex propriis similia membrorum permiscet cum anima tua, ut omnia sincere ae pure peragere, diligere alque precari possis. Summee enim digaitatis est homo. Vide quantum sit celum, terra, sol et luna: neo tamen placuit in iis Domino, sed in solo homine requiescere. Prestantior ergo est homo omnibus creaturis, et forsan dicere non verebor, non tan- tum aspectabilibus ereaturis, verum etiam invisi- libus, nempe ministratoriis spiritibus. Non enim de Michaele aut Gabriele, archangelis, Deus dixit: Faciamus ad imag inem et simititudtinern nostran *, sed de substantia inlellectiva hominis, immortali, % Gen. 1, 26. 5o1 S$. MACARIL 2GYPTUL 592 inqnara, anima. Seriptam enim est, esse ordines A pay, WRk xept vig vorpas obcing rod GaDpomov, THe angelorwn in civcuitu timentium ewn *. Creature autem visibiles natura quadam immutabili pre dite sual. XXIII. Ccelum semel ordinatum est, sol, luna et terra, nee tamen acquiavit in iis Dominus, neque aliter ac creata sunt, converti possunt, neque ha- bent voluntatem. Ta vero propterea esad imaginem et similitudinem Dei factus, quia quemadmodum Deus sui juris est, et quod vult facit : quando ei ita ‘visum est, pro potestale et jure suo mittit justos in geheanam, ac peceatores in regnum, 5G quam- vis hoc mninime velit, nec placeat ei ; jastus enim est Dominus; sic quoque tu tui juris es, et si yelis perire, mutabilis nature. Si libeat blasphe- mias effundere, venena conficere aut interficere aliquem, nemo tibi reluctatur aut prohibet te. Si velit quis, morem gerit Deo, et ingreditur viam justitie, ao vineit concupiscentias. Mens enim hu- jusmodi, que resistit ac repugnat, potest superare, obfirmata ratione, impetus vitiorum et obscenas concupiscentias. XXIV. Si enim in domo ampla,in qua sunt vasa aurea, auro tecla, el argentea, varii generis vesti menta, aurum atque argentum, adolescentes et ju- vencule, que ibiversantur, eohibent animum suum (quamyis natura propter inhabitans pecea- tum omnia cuncupiseal), et quia metuunt more hominum dominos, reprimunt impetus concupis- centie : quanto magis, ubi viget timor Dei, reluctari atque renili mens debet inhwrenti pravitali ? Que enim possibilia tibi sunt, preepit Deus. Anima- ium quidem ratione destitutorum natura vincta est, velut natura serpentis est amare ac venenum emittens: universi igitue serpentes sunt ejusmodi, Lupus rapax esse consuevit : omnes ergo lupi sunt ejusdem natures, Agnus, qui simplex est, obnoxius est raping : omnes ergo agni sunt ejusdem nature, Columba simplex est ac sineera ; omnes ergo co- lumbe sunt ejusdem naturw. Homo vero non ila se habet. Quidam enim est lupus rapax, et quidam velut agnus raping patet, et ex eodem genere hu- mano ntrumqne oritur. XXY. Est qui non contentus uxore sua, scorta- tur: est quoque alius, qui ne concupiscentiam quidem in corde suo excitari permittit. Est qui bona proximi diripit: est quoque alius, qui pietatis cult motus, sua bona distribuit. Vides qaam mu- tabilis sit ipsa natura, tam ad vitia_propendens, quam ¢ diverso ad honestum ; et seeundum utram- que proprictatem apta declinave ad quascunque libuerit actiones. Capax igitor est natura tum boni tum mali, sive divine gratiee, sive adversarize po testatis: necessitati tamen subjici nequit ; quando- quidem ab initio Adam in puritate cum viverel, dominabatur cogitationibus suis ; verum ox quo © Peal, xxxiy, 8. B Ravdicay Myo puxts. Kak yp piypanrac, drt Map tuolai wyydhov aSzéy, TH piv oby xrlquare ca yawsuere, piece Tui dustathizy déderau, xoxky 09 gofounévmy KI’, “0 claude deal réranrat, & Bias, odhivn, 4b Yh, Hai ove wiFoxnaes ty alzaig 6 Kipeos* 82! elds nag! 6 dxréstnowy sracpariva PSmcrrat, olive Eyoure Oéinpen 25 8 Sek rairo exer" siniva Xai Spoinae Gund, Exedi, onte 6 Osb¢ abr sEoderds tart, wai 6 50a oust Hew Gého, xark viv Hovalay «rods Tixalous cic plea, nai cos cig Bacthstew® HN ody aipetrar, oidt aaradigerat ro¥ra* Sexaunxpizns pip tore 6 Kipias obras Kal ab wdeeovatas ai, wai th Gigs dem chdaban, spemeig odaeas a> st Hier Blasprpione rowioa piouara, xai anonteivad toa, oddsig oat dyrixecrae xudda oe, Bi Oe t1s, Snordesrrae th 00s, nak Deedee Thy dey THe Fexmuoaivas, xe xpazel viv émiBupidy. “O yap vos obtog dveina- his tate, Enexparsty Suvdzevs ifopéne depres ts tg earing doug nea meByuias aizypes. KA’. HE yap & olnig weydhy, drov tari xpuom para, xpuriveps, xai terpyptipare, xa iobas dud 900% ypveds ce xai Zozupes, waviznar nai veendee Seacpiborres dyyovar roy ixuvtiv vobe> tt nuit poste dyzoy tmebuat * zal Sie tiv tidpannay gibov tov Bermoraw, Extyouar the pues uBvuiv « Réam ueD2ov, Brov Fact 9660s Om0, durwaysebae nai lvrimpizree 6 voog dpetden TH awolicg xaxiz; Th yko Suvart coe npoaivater 6 65, Dizor Foo yor derh tore, olov 109 dpeac gous mexpd kort ut lo6s dos hoe oby oi Specie ra.odral sizer. “O Weng kamde Cu» slober Sor of dinar vac aleve cies pias, Ts dipoles tepals dy dematsra> Bx th dpvix wig aivis size qbewms. "H meptorepe ddoddg tore xa dxdpaung* Par ai mepiarepai wag airig tae ple ati5.'0 8 dGpwnos ody Dixog dprigar, wai als deren ag dpvion aaprator pees: & ro yévous THs dvewriruros aupérepe qeiorae. Bice Tay obvorney dunprion ira totiv. Rig torr 6 KR “Bete cig pb Apxovpeuns oh Sie yuvenni, die ned ropveday* xah Fore wb. z olde intusian dvedOeiv emi viv xapdian aivod. “Bort tes dezprifay re 103 mdneiov wat torts Ge Yog Sate GrosiBeiey rae 2 Tex Dradidets, Opts ms pent iorey ace goat’ Eerey eb rd namdy pee ova, eat Gore éme To xodby ebig * xa Be dye Herat iow ixeradeing Sys woe mpic de pitas: exrint oly # plats tod nado xexad, fron Ging ydperos, Gt01 Eavsiag Sundjuams, 2? win derepenarend + tne x5 mpiv adres 6 ADE by nadapicns dy, iuatlese ri lopaydn abel * dg ob Bb nopiéy viv ixrodiv, don duafderaxre rapaucylyres, Blo. tg Bot eaizai dyésnvro, xxi o308 is adtod Wig teres, imeedd xerigevtae ib 7g Ke’, Acenév dgelheis Sariou Myvor, ive apOh xal eipys rods xubapads lopiapods. ODror gp sicey ot gusmel, ods Exotaacy § Kupens. Ot dverpuptares Euabor xoiupbas, ariau xAddoves xai xipare, 03 Ewikosret, Oiras sisty of Xpeartavot. od Pivarat yapiou @ xaradubtiy vody réeiov co- giarei, ineidirmp bv pio maphibs modi THs Zoe sis Sdhaoaas, vai brav Exava “Gonep vis rpiutod; meudiou vos" obrw nat of Xpearemot ae Batyn vimen thy xéqu0y xararoodor, Upopivess tig ro pdrpoy THe riprres” Eioe yelp tae 705 adiivog raicov, “H ab rong aitay ua } dudmaves dy tori tyoure yap ot Xptarcai vey repens rod Uvsdparoc, Bixpue, var mévdos, xai arevuyeiv, wat aura th Péepua cpupi aivols dare. “Eypuer de xal yo6or & 2A0% 0h dywdivhaee * nai otras tisiv dg dr Spromor faadtevres sig the ztipay aban vi alu adtin, ph Gappodve % olopevoi re etvae, BON Greg Hovdeniznn vei drodedoxuaauiinn rap mivtas dvBpdimous, RZ), “Bonen tiv § Basuialc, xb mray! rapdincas vox iwerod Oasuupin, § mapsdabix pun Yedfat, ote ize activ oe Tio, NY spoloyed mere sore tie arwzslay altod, wh celuan Buaaxopnion ix 10 @orplev Onauypod+ roire yp bbupitrae ndvrors, ds od pivoy Ddérpiis tore 6 Onownpis, Md nai Bardeds Duriaras rapiberd por abrdy, xa trav Déhe JauGdivee advo ax’ iad * adres dau70)5 GpeDovars septate wai of txortes Thy dow 103 Guot, samceroypansiy eat iusdeysin viv’ wenyeiae aiviiv, “Doms zip 6 mrayds 6 laSiw viv xapatin xx» v0 Snoavped map rod Basihéng, iy menos int ep Barely Oxeaves, sig iBip siodry imap, eal ciper Jal 4 xapBix alrod, aioe én’ acai 6 Bastleds tiv Gnaavpay adzos, nai piver 6 éaxaeng wbriv by mapanaradin pb zodreu roe Hie altos eal ob igermes vy xdpey, ter inaption i tov 6 Kopios wiv yaw altos, xai pévouse rovadren, oir How mpd 109 Dabely iy zope mape tod Ke plow. vlog iy KH’. "ANE xoiot realtor cwvodons ric yagtras, waenréuevor Gnd ti dunptias ox oidasw. “Qeneo ia F marion iv ainy toi, ipotas xai vedrepog * xt Joiréy xohaxsvouten vn’ dxetveu alth auvbirae a pongarar, nak dxeBlnras yiverat * otter xai 6 dewig § muaprles obvast TH dug qapyapiton xab Rpotpenoueres * xal to auvSgrm, xowwndt 9 don- pares Yuxh rh kropir xaxig. rod mosiparos, Tavs fact, maine mveipart xowanet, zai pougedse by eBiysvos zal xaradeyinevog thy Leprauiv 209 movapod. To ody pirpey rol deivbs aou tolré tere, doe gh porzsdong dv roig layrayois aid’ va dwciatis +H vb, xet Lawler mouieys médauoy xa tepiove, nak wit Umunosens, unde oumduvdys 1H xax xepdlg atte 6 ov HOMILIZ, — HOM. XV. Herat 1» alrod. Ket of rig xening Moyerpod A transgressusestmandatum, gravissimi montesejus bot incumbuntanimo. Acpravee cogitationes permiste, ‘oninino factee sunt velut ejus propriz, neo lamen ulla ipsius propria est, quia possidentur a viliis. XXVI. Debes igitur quierete Incernam, qua ac- censa reperias puras cogitationes. [lle enim sunt naturales, quas feeit Dominus ; que quidem enu- trite in mari didicerunt natare : nec, si quando assurrexerint tempestates ac fluctus, stupeseunt. Sicque sunt Christiani, Velutmens pueri tcimmi, que, non potest assequi aut comprehendere mentem perfecti sophiste, quia interfluxit multum tem- poris, sie quoque Christiani perinde ac infantes mundum despieiunt, intuentes geadum grative. Ho- spites enim sunt hujus s@culi, Civitas antem illo- rum et vequies est alia. Habent enim Christiani consolationem Spiritus, lacrymas, luctum et plan clum ; et ips lacryme sunt illis vice deliciaram. Habent quoque metum cum gauiio et exsultation sioque sunt velut homines gestantes in manibus sanguinem sunm,non nimium sibiipsiseonfidentes, aut existimantes se aliquid esse, sed sunt negleeti, contempti ac reprobati apad omnes homines. XXVI.@Q Quemadmodum sirexapud pauperem quemdam deponat suum thesaurum, isqui accepit ad custodieadum, non reputat illum ut saum, sed ubiquefatetur paupertatemn suam, noaaudens dila- pidare aliquid ex alieno thesauro : hoe semper in animo versans,nonessesolum alienum thesaurum, sed etiam regem virum sumue potenti eum de- posuisse apud se, ac, quandoei visum sit, a se re- poscere : eosdem debent se reputare, qui gratiam diviaam conseculi sunt, demisse ac humiliter de se sentire, ac confiteri inopiam suam. Periade enim aesi pauper, qui Hhesaurum a rege depositum accepit, alieno thesauro fretus velut suis opibus efferatur, ac cor ejus altos sumat spiritus, aufert ab eo rex thesaurum suum, se permanet ille, qui de- positi loco eum acceperat, qualis erat antea, pau- per : siequoque, qui gratiam consecuti sunt, si ex- follantur, ac superbiam coneipiant eorum corda, aufert ab illis Dominus gratiam suam, et remanent tales, quales erant priusquam conseculi essent gratiam a Domino. XXVIL Verum multi, se vel inhabitante in se gratia,a peccato clam subripinon percipiunt.Quem- admodum si sit in domo aliqua queedam juven- cula, similiter et adolescens ; ca#terum hee ver= borum illecebris ab eo devicta, illi consentit, sta- prum somumittit, ac, que expellatur, meretur : sic lerribilis ille serpens peccatiperpetuoadest anime. eain alliciens ac provocans, quie si astipuletur, communicat anima incorporea cum vitio spiritus incorporeo, hoe est, spiritus cum spiritu societalem init, et adulterium commitit in corde suo is, qui societate inita recipit cogitationem nequissimi. Modus ergo certaminis tui hic est, ne adulteriam committas in cogitationibus tuis, sed ut relucteris, 895 S. et inlernum bellum ac puguam suscipias, neo mo- A rem geras, neve delecteris a nequitia in cogitatio- nibus. Quam animi promptitadinem si Dominus in te deprehendat, in novissimo die recipiet te in regnum eclorum. XXIX. Sunt enim quadam, que ila moderatur Dominus, ue nullum testimonium gratiee diving ot vooationis sue ediderit : sunt item et alia, que ita permitiendo administrat Deus, ut probetur et exerceatur homo, ae patefiat liberum voluntatis homane arbitrium. Affictionibus enim ge tenta~ tionibus oppressi, si sustinuerint, non excidunt regno coelorum. Christiani ergo in rebus asperis nullo nee dolore nee tristitia afficiuntur. Si inopia aut contumelia explorantue, non debent admira- tione affiei; potius paupertate delectari, ac pro di- B vitiis habere, jejunium pro deliciis, ignominiam pro gloria. Ex adverso si inciderint in res ia hac vita preeclaras, qui eos allectant ad quietem ear~ nalem, ad divitias, ad gloriam, aul ad delicias, omnino non his delectari debent, sed velut ab igni aufugere. XXX, Idem coulis subjiciamus : si gens aliqua exigua moveatur ad bellum regi inferendam, non valde sollicitus est ipse in eo conficiendo, sed mit- tit milites eum ducibus, qui bellum gerant. $i vero gens motanonsit exigui numeri, que nempe possit evertere regnum ejus, cogitur ipse rex eum do- mesticiset exercitu suo in bellum provedere, atque collectis copiis bellum profligare. Respice ergo ¢ dignitalem tuam, nempe, Deum exsurrexisse eum suoexercilu®,angelorum,inquam,etsanctoram@ 1 spirituum, utea, que: ad se spectat, legatione ipse perfunetus te redimeret a morte. Obfirma igitur te ipsum, ac cogita, quanta providentia tui gratia facta sit ! Ceterum utimur exemploe vila humana petito tanquam in vita adhue exsistentes. Perinde acsi tex incidatin quemdam pauperem, infirmitate affeclum, nec erubeseat salubribus medicamentis ejus curare vulnera, et cum in palatium suum illa- tum induat purpura ac diademate, atque partici- pem faciat mense sum : sie ccelestis rex Christus accedens ad hominem graviler affectum, sanavil eum alque socium fecit regie mensee sue ; et hoc quidem nolla vi ejus voluntatem compellens, sed alliciens in tantam dignitatem eum constituit. D XXX1. Seriplum enim est in Evangelio : Domi- num dimisisse servos ad vocandum eos, qui volunt venire, denuntians illis, Prandium mewn paratum est. Qué vero vocati erant exeusarunt se, dicentes, alter quidem. Emi, inquit, juga boum;atius,U:corem duxi*, Vides paratum fuisse qui vocavit, vocatos yero renuisse. Profecto hi sui ipsius rei facti sunt, Tanta estigitur dignitas Christianorum. Perpende, Dominum preparasse illis regnum, et vocasse il- Psal, xxxy, 8. MACARIL AGYPTIT 896 ig & tolg Doyisuors* nak dir tadtay thy Froma 8 Kiping by oot, tv af beydey husog nae podaubiive ce by 7} Basdsix adrod, Ke’. Bere yep rpdyuore, & clnavopst 6 Kuptos fu poh duderupey Emurdy moviey rie Galas xéntras nal rig wihaeas adeod * xak fare coxk pds yonra, & obras oixovoptt uark napayopnew, ive 8 Bub pames, ive Snoderz 95 13 abeelaawes t05 dbpsimav, OF yap by Oipece nai repaguois Gres, fir Snousivoow, obx levorupyd- youre vis Baotdsians 72» olpaviy. Ot oby Xprareaved by cols Ohbennts mpdywaa ode dQovear % lurod ra Ua & molg xoxovexte Herastian, dpeRovar Eeviteatae, Whe palior svvndiveabae of regia, nai Gyeioar duel wlosirou, thy ymareiay i Thy Acupian xi aDokiow desi doEne + 4% tvdeba si tle doxinauows pi, Spetovar dmogsiye ts dnd Boniuao0% xa yuavac dort rpug nid Be, fav iunéowaw als xpdyu Sty toir~, dxip xgorpémerar ato’: aupneniv, madre, % 85a, & Hb cuvhesdee covre, 2) upig. AY. Rig a a provoucier © Oyng daw Ehéigveroy émexte facde xpbs wieyor, ob xdurer nodepiy denoot@dee oxparviras peck vey dpysue tou adréiy, nab mowodvrat roy mélapov, "Biv Ot Hog payworoy % ri tmexumalv, Suvduevor iumop exe vi Bardstar eclrot, dverpndterae eeitds 6 Gaededs tols & Gi wabari xal toig azparor: dnehOeiv cupeporicae chy rédepor, Bene 6 Otis exam pare 100 Wiov orpare ridou, var Gypior Diqw xed cav kylay mvevud tv, ls oy npeatslay de gaures OGdv, be ce dusphawrae ix tod Santroy, “Aapdheane obv aexuriy, xni dvoiGnre ole mpivow a ot yzyévmcat. “Troe Gtiquart dé Bracing xaphueda, ds & Bip. “arep dy } faoideds, xai elpy tod Bde, ei yore rata, oe ph tmacogyby eiriy, Gh papucnars lnyacinots Gepurtion Tpccipara, xxi aexevizen aviv tle madiziov, xa br Sion alsoy thy mogpuptda at 7d Buidyue, nat ovion adriv xewaviv ths spanéing aired * ofcas wad 6 Inovoaving Baaeds Xpusrds, OGsiv pds rox Silene Eyvrn mile idauto, xai tnoinae xovowis The Pamdeens mtoo tpamitag* nae rode 0d Bea aiperos xd Oilnue aires, Whi mporpepipeves ei- ‘iv sig tiv rouwbrmy fornes zyRiy, AA’. Kat yap & 16 Eoayyehin yey porta, dre" Anéa- teks tad Eavrod Povdoue 6 xuprag, Radaiv T0ds GEhovras, Puhagas adrats, dre Te dp tae Tou pov hralwaorae: adrot de ai xexdupevor Tupyri cate héyoures, bc uby, Hyopace, prod, evyn Goav> @ioc, Cuvaixe tpwooduny. “Opdy bre 6 xdizwo Fromuos, of be xinOivrag “Apa ated iavroy atriot yeyovust, Towodrey aby dors 16 Wluua raw Xproremiy, BMne fre 6 Kips trot- adrod tk + favre trav. * Luc. xiv, 18-205 Matth, xxu, 4. 897 HOMILL, — HOM. XV. 598 pase wirote tiv Baavslay, xu xadst adzode cig- A losad ingrediendum, ipsos vero noluisse. De mu- ahieiy, adrok ds od S8lavat, MIpde 7 Séua ody 8 gle Yovarwmpovopsir, codz0 drag cp lis elmat, El Sexar0g dy’ 0 txriodn 6 'Adip, ewe THs aurtshelas toU xéspov, tnoliper mpdg vou Yateady, nai Sripeoe ree Oe is, ode péya coin mpos viv dab fy whe wnpovopsiv. Lupbaathecee yap sig tods dmepdire rove aids perk Xpiorad. Adkx x6 oltoxe dydma- cure tiv touitay Yuyiy, bre elroy adtés nat thy zapw abrou Buus, eat Evenizreuae rh Yup. Ade oy pryedanivg air0d, AB’. Kerk sh pudueve, xpdyyara, od neivres ok xabsboucioe ddehyoi giv edxeva Exouer, ae by rpbcunes 705 'Adda ais th ivdérara apdynara, pla iors 4 moonipsars midst ; noe pla xupdla ; ndvtes dpa &% éousr, Gyalol nmi Osorsbeic, “H dpa clei tess iF apd, fru ok pv Xprorh weak oie ayy Yas aedroi, of Be rp Larue xat toi Bafuone * Gpm rai aig td xpuntin, xxi xoevevouee wat Boe Os es puovipeer opod xatebipedas fy rpiownor tov 'Adip rmdvres Exopev. ‘Opes mais Arori iarer % vospi vista, 6 tow Gipunos, maps rey Hw; dre oy parvducda of mdvtess nat of uty mark rod Xpiovod al raiv dyyfwy sisiv + ot Ce perk 700 Larevk nai viv dexalidprow aveupdroy. Ki oly % napdia Palos xe Exer arréocertor, duet size role, xat xorraves, @dpar, nai mpdBvoa, nat Srecoviae noDdai, xar ddzodor a arhptov ris Sexatoadrns, xai ddexiac” beet 6 Oona t0s* deat tater Swd* buat teres keyed iuno- play nai % vecrria, "eed tore 1d AV. “enep tiv F raddteon péysorov, ai raiee ipuand}, eek wnpodp mang dvanding, xa vexpdiv ODay * ore xai 18 naddrov rod Xprarod 4 xapdia réisas dxaBaoaias, Dev xovnpsiv mvevpiray Xph oly revre kuceeabi drorxodounfivar, xat ratio, Kat te xovboizeus, “Ext 720 6 Baaihsis Xpiarig park civ dypiuy, xal ray aylos mvev- pdtov foxsrae inwvaraivat, xai olxtoat, xa fumepemartiar, at Ocivar thy éavrod Bagdlsiun * Agya @i, Sontp Ho § slater Exo nolhiy nm axsviv, bxsi 6 eBzpvizng Btovesi cobs mévras, nai vizowoyel, wots pis Emechrran, Blows dé SByzsis + odeag dock nai f xapdie Egovex tiv voiv xvBep~ vacn, tiv oueidnaw Déyyouans ayognivias xxi krohoyoupivous * Miya yap * Merakd @G hw» THY ho7LaUSY Katnyopody tay, # nui dmohoy oupévar beri, mai és xxi dydwv mole ety ike eepereaina oFto; dusdedvrés cov, xat wh éxvr mposigorres, inscipzorrar tk meluara v8¢ mown pias, ai pavZevce nal tpmpodoe rev vody, axop- rigcrres rods opeapovs cis roy uldiva cadray, MH’. MoXici yap sept re Haber ixerBsyivor, xat tmuoriuny kenodvres, nai Biau dpfad imusdosusvoe, vopigovar dome réiewor, wi epximrorces ey viv xapSizn, wai épwires tie inal ewrigevta thy ue Exedy xara vov rie xaxlag tecbrepov vod, pita iaciv & rots péheaw* nal 6 nerds & oF ye wax. 609 HOMILIA. oixig dori, touristy bavria Gives toh ody xak voepd dort’ aah by ah tig OF dysne xark rig kpaprins, nate woos Onexgeouéva % Fam xuxia Suk tiv menvasedy, pépee tha dvowney sis paupis dpaprins, eri rd xacepzdeabat octets Ta yiq euniv Gamep maps dpbahuds tare mdvrors Bplay. Kat ad aby ylvov int re imeayaty 1h feduora rig nating, be pa cle pvpla xaxk tumintov dg OmuBoiueves $s. "Ov zpérov fda ces sdyenbe dud- pinvas wlodatos* nai rourey of Budxoune tai) doyavtog rakeirae Epwiewsey, amopipavees pas ecm sv, Myavres, dru xarayopd Ons Emi syxdup zai Davdro Sxdxecaat, Aoendv ix vis gps Tou piboy indices dir0d mioas ths ivbupioets, xal So ep elapbnpivos iariv. er Me’, pate “YroddpGave ody otis xab meph vay meu ig mounpias. 'O kp putsbpevas xéeyns ema Barhiay ing xemysv, by Bogie cist, ai dxarun craig, mai pay, nad obdtl¢ advan vide ri airiay * Ayo punduavo 76 xaxév, 10 xopnadir ded vis rapaxois rod ‘Adi, 10 xévtgor tod Oivicov. ‘HL yep spaprin apedboten, Fivauis ris Ban dopexd 70D Zaravd, not obcie, tfonsips th xuxk mivta tradi ledatorns cig cay few BSpomov nak cis 7 voty dvepet, val payerar cots Loproysig. Odx Trane Fe ot didpomos, dee dd Dorpiag co's dvviuens Aavvipsor vaita npdtrovew, Whe vonover gum crx cadre elvat, xa dnd Bias gpovicems rasta Oi 8 viv siptony vod Xpuavod tgovres by airh 16 vB, xa viv gurteuby alos, Touse miley rade xnvelrae, NV’. Mdoyse pip & xbquos wiBos xaxias, xa ode olde, Kai tor mup cvitaprov, Srp dulnrne ray xapdion, xxi obtm Gracpizer Ble i pdhn, ear mpo- tpinerar 70i5 Gvdpomous alg exdyeiac, eat pvpia xenk. Oi adv yappaditouset nai auvadépsvot, f= dor iv vf xapdig vauopivov 705 xuxo: moprtiav. To aitd viet zai mepl ths pdapyvplas, wavotobiag, tupov, EAdov, Guyod. “Memo Grav te xknO} tle Epearoy, xat agate} air@ eésuara nodhi, ownby huapriz imolididee mivro dam abae- xxi odzas 4 pug ovmdopion Bupiveret. “Opa Yip dusbiaraes pot dpoxsvrws nai loGéluv Oupiav xsi pneray - Gonsp tte § xitros, xal xeranin tov dvIpwnov ay 7H nothig’ ota xat 4 duaptle xaranive vhs pugds. eyes mupis clot xacmxxiovent, xai BAn asxvpo- ive rod movapod. Adyar yap 6 ’Ambatelns, Mpds Te Bovedtvar Spee tk Behn cod wounpou re we Rupawive aGéou, Kveundn yup 73 umxdy, wah cee Gepshinvar nzgi tix Wuyin. eshodce rihy mopias, zak odes , Kacarixvevar xak tis pevspiiy dort te maln, Sv by wéow nota NA OF 3% gpdviuor, Scar txave iin, oy Smaxosouce, GO" dpyiZovrar tals xaxaig tee pias, nai bx Spal iaurr ytpvovea."O 7ie Lares oh) Gide travanaivar vp uyt, xal byandabiiva, 7 Ephes. vi, 16. Paraou. Ga, XXXIV. — HOM. XV. 610 A et latro, hoc est, adversaria potestas, domum in- gressns est. Contraria igitur potestas etiam intel- lectualis est. Et nisi quis bellum ineat adversns peccatum, paulatimmalitia intus latens, effusa pre nimiacopiaabdueithominem ad manifestapeccata commitienda. Malitia enim velut fontis scaturigo est undiquaque scaturiens. Tuigitur eura diligen- fer, ut cohibeas vivos malitiv, ne infinitis malis obrutus velutattonitus evadas, Quemadmodum, si quispiam sit nobilis, qui, eura omni abjecta, in ajfnentia rerum vivat ; quem ministri prineipis et apparitores abreptum, ad eum protrahant, dicen- tes : Aecusalus es 0b erimen aliqued, ac capitalt supplicio subjaces. Cazterum ille pre metuex fama contracto, perdit omnes cogitationes suas, ae velut attonito stupore pavet. XLIX. Eamdem igitur sententiam quoque conei- piasdespiritibusmalitie.Mundus enim conspicuus a regibus ad infimos in tumultu, perturbatione ac pugaa constitntusest, necullus illorim eausam no- vit: nimirum apertum malum, quod subiit pro- pler inobedientiam Adw, et stimulus est mortis. Peccatum enim quod subiit, eum sit potentia quae- dam et substantiarationalis Satana, insevit omnia mala. Siquidem oceulte et latenter in interiori ho- imine ac mente operatur, alque cogitationibus re pughat.Nesciuntlamen homives, quod aliens qua- dam vi impulsi hweagant, sed putanthae esse na- turalia, et propria queedam. animi deliberatione se heee agere. Qui vero Christi pacem habent in animo ipso, et ab co sunt illuminati, illi norunt unde heee oriamtur, L, Sustinet enim mundus affectiones vitiosas, et 67 idnoscit : que quidem sunt igais impurus, qui acvenditcor, ot pervadil omnia membra, atque in- citat hominesad libidines et infivita mala. Quieun- que igitur titilantur, et voluptate afficiuntur, in- tus in corde fornicationem comaittunt, atque sic paulatina, dum fovetur malum, ineidunt in mani- festum stuprum, [dem sentias quoque de avaritia, vana gloria, fastu, cemulatione et ira. Periade ac si quis ad prandium fueritvoeatus, cui apponantur variaciborum genera; tum vero peceatum suggerit, ut omnia degustet ; sie quoque animadelectatione captaoneratue. Montes nim difficillimi suat affe- D etiones illee, quorum in medio decurruat flumina draconum, venenosarum ferarum acroptilium. Per- inde vero ae si balwna hominem devoret in ven- trem, siequoquepeceatum absorbetanimas. Flam- ine suntignisardentes ille affectiones, ettela mali ignita, nquit enim Apostolus : Ue possitis vos om- nia tela mali ignita exstinguere 7 ?Fovetur enim vitium, ac fundamentum ponit in amina. LI. Pendentos autem insurgeatibus affectionibus non vbtemperant,sediramconcipiuntadversus pra- vas cupiditates, atque hostes sui evadunt, Satanas enim valde cupit in anima requiescere, ac cuble c 20 ot 8. MACARIL &GYPTIL 612 suum constituere, etaffligitur actorquetur, quando A xei Shésra: ead erovoyupttrat gh Imaxovodons tic non obtemperat anima. Non tamen desunt, qui divina virlute continentur, quia, cum videant cum muliere adolescentem, licet quedam cogitent, illo- rum tamen animus non poiluitar, neque iatus pec- eatum committit. Verum nondui huie est fiden~ dum. Sunt vero alii, in quibus libido prorsus exstincta atque arefacta cessat : verum hi grados suntsummorem.Quemadmodumautemmercatores nudi in profandum maris, ae mortem aque: de- scendunt, ulillic accipiant margaritas ad coronam regiam el purpuram commodas ; sie quoque, qui solitariam vilam agunt, nudi exeunt mundo, et in profundum maris malitie, alque in abyssum tenebrarum descendant : ¢ qua sumunt ac reportant pretiosos lapides, aptos ad coronam Christi, ad Ecclesiam colestem, ad smculum novura, ad civitatem splendidam et populum an- gelicum. LU, Perinde vero ae in sagenam multa genera piscium ineidunt, et minus utiles deouo stalim in mare projiciuntur: sie quoque sagena gratie super omnes expansa est, ac quaeril requiem. Yerum non obtemperant homines proplerea denuoin eamdem profunditatem tenebrarum conjiciontur. Veluti enim aurum a copiosa arena dilutum invenilur, suntque grana exigua instar mili ; sie quoque ex multis pauci probabuntur. Qui enim regui opus habent, manifesti suat, et qui verbum ejus exornant, conspicui sunt. Eadem ralione manifesti sunt, qui sale calesti sunt conditi, et qui ex thesauris Spiritus loquuntur. Apparent vasa, in quibus complacitum est Deo, quibusque suam lar gitur geatiam. Sunt quoqne alii, qui multa cum patientia accipiunt virtutem — sanctilicatricem, prout Douinus velt ratione multiplici. Qui ergo loquitur, nisi dirigatur a ceelesti lumine ac sa- Pientia, uniuscujusque menlem in plena fide eonsti- tuere nequit ; quia varia sunt hominum vite instituta; quidam enim bello, alii vero quieta magis delectantur vita. LIM. Perinde ac qui civitatem solo exequatam medibus reficere velit, contiouo ruinam ac Japsum minantia omnino dejieit ae destruit, sieque ineipit fodere, et in loco defosso fundamenta jacere, ac 68 euificium supersirners : nec dum vero est do- mus. Itidem, qui hoctum constracturus estin loeis desertis ac graveolentia felidis, primum incipit purgare, ae sepimentum ciroumponere, et prepa~ rare aqueductus, et sic tandem plantat, et plante inerementum sumunt, uthoc modo longo post tem- pore hortus proferatfructns: sicquoqueinteutiones hominum posttransgressionem deserle, devastate atque spinose sunt, Dixil enim homini Deus : Spinas ac tribulos tibi terra producet™. Opus igitur est labore ac sudore multo, ut quis conquirat ae jaciat fundameatum, donee veniat in corda homi- Gen. in, 18, ugg Bist bf cuse xparoduavoe md Qala duvd- pens, bre By Wosl toe pare prratxdc vior, odror ah xa Giadoyitorrad rom, bysss wivim, oite tmereet bv8ox lunpriav. dori 1H vowodre Oapomane. Bist dt Doe el ods re- Ying méxevras, xai naveaBiadn, xai Fnpdvdn * de th pétpa civ peydduy siiv. “Dorep de oi ip ropa youvot xardpyovran sic Buoy Saddaans, sis @civaroy cau Ddaros, toe tut elowar papryapiras sts arépeny moioiveas Buathexdy, xai roppipay, vdzas nat ok povdorzes, yuuvoi Bépyevra tov xdouov, nae xurépyovea ti Bully Baldwons rig xectlas, tal cis ray Bbveaey 0d axdrous, cai and tev Baldev DuuBdvover nai vapépovar rysiovg Movs xpoyan powrras als arépavay tod Xpearod, als viv “Exxhn gies tiv Exougdvior, sig alive xawiv, ai mde pores, xat Sip0y deyyhexdy. B NB “Qomep dv rf aapivy woldk cidy by fduw Fu dypnarirspa ridley eiins tig 92as- odros ai oupivn cis yépiras deovdmavar, "AD of dro mihey sis abtav guy pixrouee * andoira tm mdvtas, xai Sore Gupuner aby, Uramodovar + dui toy Pébover rod oxbrous xarappinrevra, “Qonsp yap 4 ypuais émé malig dupou mlvviuons elei- avers, xah ealea Dayenn os neyypidec obra rai dd odin Adyar elat Péxeyor. Kai yip of Sxoures va Exyes vig Besvains, puseped ciae, xed at zospoinses viv Doyo adr patvorrat, “Ozoime de zai ot iprouiver 7H ure 7S émovpariy gaivovrar, wai oi dx thy Unomuody 709 Mveiparos lori Paiverae te onein dy cis & Osis ident, xai didact niv Zzvrod yépo* nai Wee pare wads Smepavie Bizarre viv dpaarredy Pivauw, nabs 6 Kopeag Cider nadurponus."O obv ladon, wi wi % ddnyodpe- 1 hae popopetv xiv ixéoroy win, éxeidy nodded cig ai c 05 Umi pubs cipavion xai cayizs, oD diver mpoapéaets, ai uty by oddup, Der & dvanadoee. NI’. “Qonee Grav § tpxpapion wadss, xed Gddion is radray evanrioa, sb0ing te xerappsboavte nat me ving nareGdder, xui ors Apysran oxe- Dre, xa by rp sedupart tos Geusdiovs rehérmt, zai mpob@leaia vay obxadouiv, oldimw 6 oixia, fine nepidecoy oven tis rénous ipfuous xai dueddus, xporor dpyera xabapibeo, wat gpujuov neprridivar, xa ixowpéteer Syerods, not adrag gureie, xii eciBovra ve gurk, fa odrag para moliv xpdvov béyxn xapmods 6 mapddewos * otras xat ai mpompécetc roy dobodner, pete thy rapdéacw xeyeponutver thot, x2 Ronuaudrar, xa Incesioders, Eine yap 6 Org 7H duOpamy, 'Axdvbas Kai tpiGadouc dvarehet oot yh. Xpsix ody napeivon zai xirov waddod, fre v5 Sutton wat dom Grat cév, Ospihion, tos dre BGn sic thes xapSing rao Kei 6 ws HOMILIA, fo%pinav wip, dpknrer repixabalpa res dnivlas* nol cores dexoveae iquiteatar, dabitarrss Tarépa, nat Yidv, ai dyrov IIvedea, alg rods aid mus, "Apiiv, zal OMIAIA Is’. Tods wvevgarizods évOporoug droxsiobar rots metpacuots xat Ohiveas, rats &x mpd ta; dumptiag Bpuodedes. AY, Moat at vaepal odoin, Myo OY dyytiow, xa Yuin, wai Barptsns, denépaene or kmdosareroe 5 rou Angeavpyas derigbyows + tb derives EB aeay xparivae tks 73 xuxdv, x 100 adzebouaion mpoceyé We ip Sadipare ierpérnowr pomixevros lopiauod. Et 83 yausy odtus Sma cou Aapiovgyd xrecbivar, adomcy xpevhy déyoucy roy xiv, néumovea cis wp thy Laruuie, Eloi yap cues téa aipsruedy, youre Dinu dvapyor, rai Dns fibar, wat pier dimgurn, nad iooBvvapiecs. Tpos roiny ob Eye éyws doriMatven, dre mola k Dorney # vindioe Jvaxes ; dvciyun de Gre i 7a Ox0d Aaindy ebzite tatty indypovac, & tgaBivauss 6 réluavas, OF Déyoutes tvuméoraroy th xuxby, aldiv Ioan. Ox Yip obdéy bore xoxdy bwmeereroy, werk zh brates orirod wal Geib + uty Bz deriv bvepyouy by mday Suvduer zai alebires, meaus emedypias fu apis imobdidov, 05 auvecpddy at ottuc, dy bow pe» dee Zoiovrai nerd rev voy nuk tiv Erw dan Opoonov, cb apaarindy xat yoponoidy Aarev vie dyaiudowuc, 1d odphvoy nal mruunrmdy, Béyovra ro sigvoy tis Basthsiag bucivag cig dpScl Kidtou Suuduans, thy Abixbove cod Nvsiparas, 6 Tvsvpe ro dyiay xat napdedntov; *Axove Se mae peielnres, wot th mapanadeis xxi yaponouiy ros ay Diheors dseas. BY. OBroL Ex x09 Eidou rhe Cuts ‘Teaod Xproves, ix tod yurod rod éxoupeviou ptipaver, xarezendy- rat iDels sig pérpu vis redsebrnros, THe Bazteias Diz xat rig uloftelas, Byres aupwterue énovoauicn Bardéag Exovees rappumay pag ty mastoxpd- ropa, claepybuevoe lg té maddéetoy aioy, ivSn * Reg. 1,4. Psal. xy, 8 65. HOMILLE, — HOM. XVII. 626 Gzyioe xxi ve meipere zo» dylan, xa ict Gees A et qui adhue in hoc sunt mundo. Licet enim inte- 2p xbouy toitp vopias NeGovees hy 36 alan, kagadets EDevco vd, 5 18a Eorepavmuiver, xai Baodsd- Kal ob Eeifovrae péores ounSuctdeiew int 1G meovacgd, eat cH maponaig 0 Tivesparos. Ave th; éxeud Gores Gee By wand af you tov vorroy bxetvay vis Pundencas, eal Thy byte “pees bxelony v5 Suvdens, pine pip vhy ceelay dopo, eirpemeauévny eitois tv txsiny dow dre 105 dpprbivo6, 05 1’, “Ov pip pirov brar $ tts plas Basrhéas, ayohiswr oO nadacip, prupiur te pvorapea, xa 6p» aired chy moppipav* cuu6s dt rodtov zed ain pusthia, xai arsparabivar, 0 Eeviberat, odte rrocitut, medi iv nods ypimp Heyunwiety 2 + pusripu 08 zip bdeyerad rom tiv dyOngainy xai Bewrov eal Fives ray pooen= i ada pio siodieiv, xai Baoddsioat, ci pit seipaus zai xeraeypévous * odzas xal of Xptariavot by exci 6 adie wiMovres Sassen, ob Eoiborrat, adn mporpronsres tu pveripis Ths Zépiros, "Exedy ip & duipomes muplBn vay ivtohin, & Juifchos Dany viv Jugiv bedlobe xadippure sxorewip. Som iv oby Foyeccat h yaois, xat deed Secan Fav 7d ont macys, Sate lorxiv viv poyiy xaSapion yorouiony ual anoduboroay viv Bios giaw vi xriqya vo Gus Mer nai xabapiv, wivrors horniy xadapig dy trois xubugeis SpSurpots Thy Biker rod 9 m- Gcv09 xabopgy, xel vay WuBedy "Mhaoy 85 Fexauca vag Heorpdnravta airy of xupdig. A. “Damp yep & Hh cuvreledg Regiarpovgiven 0d arzpuiperas, dornéy of ixauor tv rH Buorrety xa sh qui xat 28 86by Setyavar, under Etpov dpsivees, xaliog 4 Xpeacig by Boby bore meveore by debg x Turpis * oftes xxi oboe ded + aitva knagQivres, xai aizpadutiabirres, névea ve inst xin, xai tas Oayparoupyins dedow. ‘ysis ke tri 7a Gress, by odpavots Ezoper te mOkreypa, tis Exetvov vhv xSquev Exovres thy duywyby xai viv modireiny, xark tb) vow zal thy Few coSponay, “osmen yip 6 yarsiuerog dp Mduds xadapbs dy, xa Oapids 6¢4 mavrare tay Wow * Yeiing xaBaprabens, wivcore bpq vay dékav cod puris Xpror Kupig vwerds ai api 0 vay ahs dxetaoy roy obras xai 6 vous Fe pus, 8 rpixor 18 adya to Kuplov owapii Gtirure, mévrore abvecrt tH fyi Mvipast. 'MD& rasta th pitoa ox 6lBing xaradayBdvovew of dy Ooonos, ef wh Fee xadrov, xai Ohifems, xah dyei~ 05 oilos, Etat yap Kaprs inpyoionn nat dveruiovan, oiveare Be xai Spare ais piaw evep- ql xapdies v08 portds, nui 109 axdr0vs, es, ore wiveare wlrois xaxia tBor, xai re B40 nok Bl, "AMA mires deers as, Tis xorrania gort pbs axdres ; Mod yup 7a Belov gag émeaxorite xai odext, xh 1d kulartoy xab nabapdy nod peniverae 5 Péyperrar yap, Kai ro gas bv rH oxo gram heereditatom, sibiin illosweulo preparatam, nondum adierint, certissimi tamen sunt ex arrha- boue quem modo recepernnt, ac si jam coronati essent, et regui clavum tenerent; neque abstupe- sunt, ulin re insolita ac nova, quod cum Christo regnaturi sint, propter abundantiam et fduciam Spiritus, Quamobrem ? eo quod, eum adhue in carne essent, suavilale illa ac duleedine, atque efficacia facullatis illius tenebantur, II]. Quemadmodum enim, si aliquis est qui erat amicus regis, et palauio dat operam, ac secreta regis cognoscit, atque regiam eonspicitpurpuram ; eumque coutingat fieriregem, et coronari, novitate rerum non obstupescit, nec metu percellitur, eo quod longo tempore in arcanis palatii exercitus fuerit : nequaquam enim fieri solet, ut quis e gregariis, simplicibus atque mysteriorum ignaris hominibus,aecedatad regui administrationem, sed solum ii qui doctrina et experieutiainstructi sunt. Sic quoque Christianis, qui regnaturi sunt in illo seoulo, nihil novi et inexspectati accidil, quippe quiantea jam noverunt mysteria gratie : propterea enim, quod homo transgressus sit fines mandali, diabolus universam animam ealiginoso velamine operuit : verum postmodum accedit gratia, et exuitue prorsus velamen illud, ila ut postea anima, pristine puritati atqueproprie, stalui nature crea ture scilicet puree aque irreprehensibili, restituta, perpetuo ac pure purisque oculis gloriam veri C juminis conspieiat, verumque Solem justitie in visceribus cordis, fulgoris in modum splendentem. 1V. Sicut enim in consummatione perituri firma- menti, justi in posterum in regno, lumtine atque gloria victuri sunt, nihil aliud intuentes, quam quo pacto Christus in gloria perpetuo sit ad dextram Pattis : siequoque hi qui ex hoc in aliud seculum abreptiatque eaptiviabdueti sunt, quecunque sunt ibi pulebra atque admiratione digna contemplan- tur. Nos enim, qui adhue in terra sumus, in ccelis habemus conversationem, in illo seculo vitam agentes, atque conservantes secundum mentem et interiorem hominem. Quemadmodum enim oculus exterior, si puras sif, solem pure semper aspicit : sic quoque mens exacte puritati restituta, semper D intuetur gloriam Iuminis Christi, 74 estque cum Domino noctu diuque, perinde ac corpus Domini divinitati conjunctum perpetuo est cum Spiritu sanclo. Verum hosce gradus non statim assequun- tur homines, nisi cum labore, afflictione atque pugna mulla, Noo desunt enim, in quibus licet gratia vim suam in ipsis exserat atque requiescat, intus tamenaliqua latet malitia, atque due adsant couversandi rationes, lucis scilicet et tenebrarum, in uno corde vim suam exercentes. Y. Alqui omaino, dices mihi, que sovietas uci cum tenobris ? ubinam lux divina tenebris offundi- tur atque inquinatur, et ubi quod impollutum ac purom est, polluilur atque turbatur ? Seriptom 627 enim est: Ex lug in tenebris lucet, et tnebra eam non comprekenderunt ®, Non ergo simpliciter nec uno modo hee sunt intelligenda. Quidam enim in tantum conquiescunt in gratia Dei, quod fortiores evadant, quam est conjuneta illis malitia ; atque summa erga Deum devotione et oblectatione teneantur : alia tamen hora pravis eogitationibus agitantur, ac subripiuntur a peceato, adhue tamen exsistentes in gratia Dei. Simplisiores vero alque idiot, ubi vires suas ahqua ex parte in illis exse- ruerit gratia, se provsus a peeeato liberos existi- mant. At qui acumine judicii ae prudentia pollent, verentur negare, quod, licet gratia divina donati simus, turpibns atque obscenis cogitationibus now exerceamur VL. Sepenumero enim quosdam in fratribus reperimus, tantum ipsos gaudium et gratiam esse consecutos, ut ad quinque aut sex annorum spa- tium concupiseentiam exaruisse assererent, atque in posterum ab ea se liberatos putarent, Verum vitium latens insurrexitin illos, atque concupiscen- tie igni adeo combnsti sunt, ut altoniti ac pereulsi dicerent, Undenam tanto post tempore nobis pro~ diit tantum vitium? Nemo ergo sane menlis dicero audeat, Quia mecumest gratia,a peceatis prorsus liberatus sum ; sed duw persone vim suam in mente exercent. Imperiti enim qui sunt rerum, ubi modicum quid in illis operata fuerit gratia, se jam vicisse atque perfeetos Christianos esse statuuat. Ego vero sic se rem habere puto, perinde ac si sit in ecelo sol, qui in puro aere lucel, et nubes advo- nienteseum operiant, atque aerem crassiovem red- dant, nullo pacto (quippe cum interius lateat) nec in luming, nec in substantia keditur : sie re habent, qui plene nondum sunt purificati ; qui licet gratia Dei preoditi sint, in imis tamen peceato detenti, habent simul motus naturales, et cogitationes erga Deum firmas, quippe a parte boni nondum plene stantes, VIL. Sie € converso, qui secundum ima, sub bona portione, gratia, inguam, tenentur,adhue sunt servi atque obnoxii pravis cogitationibus ac parti vitiose. Summo igitur judicio opus est, ut per ex- perientiarn quis cognoseat, hae se ita habere. Dico autem tibi, efiam apostolos,quibus erat Paracletus, non fuisse ex omni parte securos ; gaudio enim et exsultationi aderat timor et tremor, ab ipsa gralia non ex parte vitiosa profectus: verum ipsa gratia, tuebatur illos, ne vel minimum quid diverlerent. Perinde enim ac si quis frustulum lapidis projece- Filia murem, wurum nuilatenus offeadit aut com- movil: aul sicut telum projectum contra eum, qui fert clibaanm, nullo modo lesit nee ferrum nec corpus (referit enim ac repercutit) ; ita licet quid vitii ad apostolos appropinquaret, nequaquamta- men ipsosledebat,quippe quierant perfecta Christi Joan, 1, 5. S, MACARIU AGYPTIL 628 Aria patver, eat # cxorie abté od xurdiase, Movorainne obv 03 xph tk mpdypare voeloda, oFre povnpepsig. Eig tomoieoy yuo cies dvameiovrar by Th tov @eod yapurt, Gre duDperdrepoe pévoveae Tis owvosans adrois xecing, nak Eyovees ayy, xub dxcm reuary roddiis mpis co» Osby, diy Opq svepyoivrae Gnd Doyopiv waraodv, xal xAénrovrat ond fuapriog, Ere ivetg xeoere 103 Os0d. Bagaol nai duster, wroueds dxpyodans by airote Tig piptroc, npiboure paxtte evar chy duapriics * oi Fi Egovees dudxpeaey, war Sires ypsnyso.jod toh pao koviauatae, art Exoures viv yépw rod Geo, ode tnpyoousia ond aiaypiy ai purapiv dow pape. B Si Modders yap eipouen by cots KEedpots, drt ré- aaitay eSpov xapiv xed yipiv, Gore b névre vat trace Meyers aitode, dei EEnpdvin fh tmdunla, xa perc rata ag evoneres Plevdepsodr dn’ alrhs, ippvltian % xaxia ixcxevi'in avis, xai xatexad- Gram vf imOupig, core EeviSeaOaa adrods xat i 7p, Gt usr tesco ypouay moby huly never sorwirn xaxia; odds oly voy Eysppivan tole pat ti odo i pone vee auapring, GML 2h vp depytivat, OF pp Aneipar ro» mpmypelten, ptm xpov te Bapyradons ig aitoss vag Zeorras, vopé= Borer, dre Ady brixnoey, xa siai Xpratuerne eco, "Ryo 8s odzws gayi ve xpdyaurn slom, Ganep drow Hb olpue Gag b xabapd dipe xaraddanwy, xeh Mbwse igh witty vp, xoi aadistwse ol thy, nal magia chy dpa, obey HBbenrax eirag Edérepos dv x rod gurds aleou, xxl ris ites Ono ariiaeng * oftas ciaiy oi wh rAleing weBupradévtes, “orres Je by xq tod Oe09 Zeige fiber ond whe dunprins, Sauer rk quate xeviara xa = eal wp doce Tod dyatiod doverdis, clnaty Sr evvaiens 5 lapeauads airois tppoutraus npos rev Beir, . OSrug Aer of xareydusvar By Baler ind coi AeyaBor pipovs, is yaptrag Miyw, Fee eloi dado eri Srroysignan tate rowepois Joptapots, xai 1A wipee Tig naniag, UoddIs obv yosta duunpizsns, iva but riipes cus oh radea robrey Ezsw voy apéroy, Dds aot, ire nai at dexdazohor Eyavree tov Mepene rou, Slorehdg ode Hoav dudpiuver. Luvy ykp wh xAoe ai oFtor woth exchow drepézove ow. “ANioe 8 riy ype Ezoures Sntp 109 dydaaros Ta cot rie aipura alvin napadidoasy tis Spe: vat naz, méder obroe ixsivov drmrepoi stat. Te aro & aperiy pertivtes Sdlovce xopmdSen nal tepaobae ni thy dvOpdmav, Myovres Xpravucot svat, xak patie Mvsiparos aylou* Dior Se xpimrery éav- ee eat dnd suvruyias lvDprimoy axaudaZouaty * odrae me teeivon imepizousrs, ‘“Opgs Tas xe ig toy Otiv deri guaeei Gehiuaros émercloupivn, dor wae adorivouce ; & adty th releedrare eipionsrac “sive ©. “Qanep af ue monyph bP duera mepibsthaus- wos & dpduart éaurhy By mlovizeay, dvuarig Se if Smoou mid thy davrdy névare xa yujdv > adeag xed oi Yéyov mevparoecdy Aedolvtes vf dxchovdig Boxavae Nadeiv + pi izorre; Be 7% Epyor ty Moyo ev yeiou tok nad Suvdust, nai whapopenia, iv waxopmpévoy bv gavcazig tok ergeove, “H Sonep yuri igevan dhootgixa, nar papyapicas neprbeBln- pave, tg mopvsiov rpatermeey, oirag val Ext tov todten 4 xupdia aitay nopvetén dociy deadiprwy mreyuirnr, xa Yedsiv Glour nepi: dexaooduns, oh napanipavres tig va mpiyudre, 6 V'. "Qanep zip ode tare Suvarév izGdv dvev Sdarog Shea, b dvey nodiv mepemareui toe, dev Spladudy ety gas, duev Pooons daleis, 4 dveu drwy dxotee + obros dev to Kupiov Pye0d, xxi THe bvepyting 7s Oring Bvvauems, ode tare yom puaripa 22 aagiay Brod, i sivai x od 107 Kai Xpiotuesy, OSror zap slow dabes cope, zai rohigworai, xai ledgetor, aai pthicopee O50¥, i Bnyodpavos xat Roamoysvor ark voy Faw doliguner ind is Osinits Buvdpews, Ot ykp pdicogar Tov EDiivow, Myovg pavd@vouat * xai ao sisiv iduitm 7B diy, sdyparvdaover xai byaddutivres bei 39 700 204 xdocre, didpes Groadhsis. Ataxplvopsy vir ‘otoi cist Bedriows. "Ev tpye, puat, nat Suvduer iativ § Bactheia rou Bou, od2 by diye. IA, TA ody cinety toe, Ge 6 doras oes dnd cirou yepivarat, xacacntudteral, xat érrerar dpras, oi inti. To ateohiy tote + reg dt Dera. "1 The Vy, 10. "1 Cor. ww, 20, — HOM. XVU. 630 A viriule ‘75 induti: illique cum essent perfecti, poterant libere operari justitise opera. ‘VILL. Quoniam igitur asserunt guidam,quod post acceptam gratiam nulla anime sollicitudosupersit, Deus quoque in perfeetis requirit yoluntalem ani- nve in ministerium Spiritus, ut seilicet eonsen- tiamt, Inquit enim Apostolus : Sziritum nolite ex- stingwere*, Nonnulli igitur orum noluntaliismo- lesti esse, alii vero sibi ipsi gressus suos diriguat ; reliqui vero a sweeularibus accipientes largiuntur pauperibus ; quod uliquepreestantius est, Quidam enim, quigratia predili sunt, eorum que sua sunt, unice curam gerunt ; alii vero aliorum quaque ani- mas juvare laborant : hi illos mullum prmstant ; alii vero gratiam habentes pro nomine Dei corpora sua contumeliiset afflictionibus exponunt : hi illis iteruin superiores sunt. Nonuulli virtutem perse- quentes, gloriari, et ab hominibus honoribus affici volunt, dicentes se Christianos et Spiritus sancti participes esse ; alii vero se occullare et ab homi- num oeeursu nitantur: qui illos longe supevant. Vides quomodo vel in ipsa perfectione henevolen- tia erga Denm, que a voluntate natarali efficitur, prestantior atque abundantior reperiatur? IX, Perinde ae si quis vilibusindulus vestimea- tisper visu seipsum conspiciatuivilem ; surgens autem ¢ somno, rursum se pauperem et nudum videat: sie quoque, qui sermonem spirituaiem lo- quuntur, convenieater loqui videntur ; si vero non € habeantrem ipsam cum quodam gustu, potentiaac cerlitudine fidei, io mentem firmatam, in nuda quadam opinione consistunt. Aut veluti femina, holosericorum ae margaritarum cultu exornata, prostat in lopanari : sic quoque cor ejusmodi ho- minumlupanarquoddamestipsorumimmundorum spirituum ; ae volunt sane sermones liabere de ju- stitia, cum opera ipsa non attigerint. X. Quemadmodam enim fieri non potest, ut pi- sois absque aqua vitamducat, aut absque pedibus aliquis progrediatur, aut absque oculis lumen in lmeatur, aut absque lingua loquatur, aut absque auribus andiat: sie quoque absque Domino Jesu et virlutis divine effleacia, non lieet eognoscere mysteria et sapieatiam Dei, aul esse divitem at D Christianum. Mi enim sunt revera sapientes, mili- tes fortes ac philosophi Dei, qui diriguntur et gu- dernantursecunduminteriorem hominem a poten- jadivina: philosophienim Greecorum eloquentiam ediscunt;; alii vero sunt rades eloquentire, sed lee- tantur et exsullaat de gratia divina, quippe qui siat viricullui divino addieli. Indicemus igitur qui sint prmstantiores. Inopere, inquil, el virtuteestregnum Dei, non in sermone *. B XL Quid ergo est, ut dicat aliquis panem hune e frumento esse confeetum ; nam id facile est. Ve- ram hoe convenitdicere, quo pacto minutim pree- at paretur, et coquatur panis. fectionum vaeuitate et perfectione, paucis datum est, Evangelium enim ecnerse loquitur Ne irasea- ris: ne concupiscas. Si quis impegerit alapam in dextram maziliam, prabequogueet alteram. Siquis detrahat injudicium, uttunicam toilat, dato eiquo- que paltium ®. Verum Apostolus, he imitalus, qua ratione paulatim opus puritatis cum patientia et longanimitate Meri debeat pluribus docet, pri- mum 7 lacte nutriens velut infantes, deinde pro- movens ad incrementum et perfectionem. Evange- lium enim dixitex lana fieri vestimentum : Apostolus ‘vero significavit, per minuta quomodo consuatur. MUL Qui igitur verba spiritualia proferant, quo- rum non habent guslum, similes sunt ei qui, muximo es!u premente, desertum agrwn peram- bulat, et sitibundue depingit sibi fontem emitten- tem aquam, adumbrans se ipsum bibentem, cum tamen labra ejus aclingua exarescant pree siti qua teneltur : aut si quis disserat de mellis suayitate, et vim dulcedinis ejus, eo quod non degustari gnoret : sie se habent, qui de perfectione, exsulta- tione aut affectuum vacuitate sermonem susci- piunt, vi ae certitudine fidei carentes; certe non omnia, ut loqunntur, sie sa habent, Cum enim ejusmodi homo dignus aliquando fuerithabitus, ut ex parte saltem in opere ipso reperiatur, secum ipse dijudicabit : Non quemadmodum arbitrabar, sic reperi; aliter enim loquebar, aliler Spiritus operabatur. XIIL. Christianorum enim cultns est esus atque potus ; et quanto plus quis ex eo comederit, tanto vehementius suavitate illa allicitur animus, adeo ut retineri aut expleri nequeat, atque insatiabiliter inquirat et comedat. Aut veluti, eum quis siti labo- rat, prebeaturque ei potus suavis, ipseque ubi de- gustare coeperil, propius ad poculum accedit; ar- dentius seilicet acceusus: sic gustus Spiritus ferme sedarinequit, ut hujusmodi rei non immerito com- paretur. Ethme quidem non sunt verba nuda, sed opus Spiritus sancti, arcana ratione inserviens animo. Existimant vero nonnullieos, quia wuliere, et ab omnibus, que visui patent, abstinent, esse jam sanctos. Verum non ita se res habet, Heret enim malum in mente, alque in corde vivit et ex- tollitur. Ile vero sanctus est, qui purifieatus et sanctificatus est secundum interiorem hominem. Ubi enim veritas paulisper inspexit, illic error pugnat atque se velare et obtegere conatnr. XIV. Cum Jndwi sacerdotio potirentur, sane ex illa ipsa gente persecutionem patiebantur, graviter- que aflligebantur, eo quod in veritate porsistebanl, Eleazarus et Machabiei. Nunc vero, cum a tempore crucis et Veli scissi recesserit ab eis Spiritus ; atque hie revelata sit, et operetur in nobis veritas, pro- plerearursum quidam ex hao gente perseeutionem sustinent. Ex illa vero gente persecutions et affli- Lue, v1, 295 Malth. v, 40. 8. MACARM. AGYPTI Disputare ergo de af- A oly Yalfica neal amudtiag xxi roadrares, sdiyev c D 6a dork, Th 7kg Blayyétes & cuvripn Amepivara, Mi appear we rig oe pamiog ais viv debtds cov sazéve, wapdtes day imOuusens * xat the ddqv* idv cis xpivy Gpai cou v6 ipdetor, 065 adr@ xat ray yerdy An: arolos Exaxcheviion, ws ph nari wexpou 2b koyav vig xabdprins pst Groporis nat paxpobuuias ylueeSet, Gee Rody dddoxer, mpatov yahaxtorpopin dg various, doe pinay tig aia xxi teerare. Kine pip 1 Bieyyiiov yesiaSae dd ining ovegiousy * 6 Be "axiarolac dunvas tiv Menratnra, xis xararxsusm Tat, IB’. OF ob 2byous muevparixads adoteres dvey Tig poiatosy Garp fe ns treGidddirog xadowves Siadedarae nedin ipaum, zat ov Exdepos Supping xnziv pioveas dup, sxoypapiiv fauriy mivovra, dnére ve stn wirod xareBipsvrat, aie paoon, ix tHe xaruheBovens Dipns~ > ta Te ehior mepl pédiros, are yhuxd tort, wb paved- using 68, ax aide tiv Bivauey ras puxbraros * olrng zai of Véyav Mahotures epi rehetérnras, 2a deqMecapss, aro kmabeing, wa Exovres bipyeum wiapapopias, th pdynara 037 a5 Iadovary, obras lav dmavra. "Oray yap 6 towires xarakenbi more papeds & ipyy sopra, Pumpin xa" dauréy, Grt 0b nadie GmeddpSavev oberg epay * Mag yip Gado, nai Dag to medpa leyibe- rate rode rue dias, 1.0 yi Xprotemnapis Boasts tort xai néoe - zat Soo 715 talline ax? alrov, ix tig AOSrnTas emt. wistov doeGiterae é vods daardogeros xab dxdproras Smigywr xatexbieras Enituray ual toBioy* “H Garp tdv ¥ 1g Guay, zai indo6p aarp mipx ‘Puxd, da GeEdues cas yrbonae spodparépag Eye rh mary, pertoung sexmdpnas, nxt oyedev dimavarég ior % yeas roo Mveduarns, ag roairy roi doaing inemibentae ~ xai tare 05 Dayar Yoo, "Epyasix yap tore r09 dyiov Mveiyaros by puorypip Suxovodsn tH vp. NoeiSover dé teks dru axons yuraends, zai mézwy Tv gacauiver, On dyeal cise > 2 ody oStas totiv. “Kare yep % nate by 76 voy nat dy tH xapdia Si xai exadgerae obrog de Barer dytog, 6 xabupticic eal kyeaadeig v thy tow dfpurov. “Onou 7p 4 Diisea lvaxineer, beet pagerae 4 mhdvg, omovddhouee xabibne vad Gohaat. Is’, “Ore of "loudator expdicow viv ispwatvay, xai 1 adrod cod Hove Eudxovea nat 6MEavr0, dead) siortxsoay by tH Wubste, "hed apos xa ei Maxuator. Nov de ened} dé tou 03 xoranerdspares donyioncey HE pa, Novmiy de kmexadinOn xat ivepyet 4 DiScee, Madu abv wivod rou Boos duiveovewe, "EE aizod Be tod Fvovs EDicimoyre nei WRGovre, fe yivavzae 683 peprupes of pOadiBers, WS: yep gaujaerai a Dt Gein, si yeh Eye cove Smeverrions Yerdeis dyras eat wath Wadeies rpéxorras; Eloi db xai ty ratg ade ots GaoraSovres ralin zat Oipens* mole de yoH- Zouaw dayadstas, ba wh miowaw, Ble yap tes va Gddgav carugiunds tot, Pxnadwriaba Und Oeing Guvdgens, nak dpraysers cide vty dow médey ‘Tepov- aabiy, xe drives pores nat glig Eretgou xa fxours govis Meyoions, oF t65 Facey & réRoG THE xararaioins ray Pexatoy* xai perk porpd9 y= Gunbsis, nat vonicas mspt éavrod roire eipida duncody ahs zk Gdure nai Pabirara ‘is duaptlas, cis wypia nocd, IB. Ki ody 6 bonrepos ui Opus exese, iis orugan, bt Naw nat eve remy xai dtasxopnivey 1a Omdpyovta Hen Gyr65 chur; ob yap a kmogh roy xxady aden teri 4 eOeinces, aN ek aba hhbes tig shy vobv thy Rpavieps- vor, xak deréxcewvag coy Spey thy xacsitepoy roo 908, ai Baireooy raw Doyesutin, ely ck Meybneve rae puria nat dmoGgues rig puyts pavnboved at xak palsiovcas d6vare; yao tart} xapSia* eb roivyy fxcivor iyévevans, xa wisav why Bancier iibades doe yap ot pOdsepar vipog wat of améarolot, nat H 72Y Suripas Devas ipl xablapéraros rotodurae, Tas yap devSpsmay cles MToudaiow, tlre "EXdiwv, Ayar% thy xaBapérura, Fivewran naageiew, Xph oly énibyrioat, wis xot Brie vives Siverae 13 xaBapdv He xopdiag qoista, O38auss ifpode, ai yh ba x09 mip wav cravgaOirras airds yop tarry h 68b5, & Swi, 4 @ibux, 4 O%pa, & wapyapivus, 6 by xed 6 oi pines dprag. Kak ode tyyupel toa dusy dxelvns ths Dnbslas, Disa yvina, & cobra. “Oarep sis thy Ho Gvfipwmoy nat aly rk gatvousva rpciyyore, imeriim naa, vet deédweng tay Orap- Fay aou * obrw xai dy 75 copie Eyss xt Veqov login, ioppihacda 1 mivea Spain Jas, xt pndiv irpioarba, BY odta dumbpe Ert TH pmpin cad xnpdyuaros oixodouadiva, Sxep puzud tare % winds copia, ocx Exouea xdurov Déyov, WIE Sivan OL kytov oravped evepyovpe- vay. ike 2H 6 povstp Tpudde ele rods albivas. Api», bok dome xa & oly pias OMIAIA IH’. Mspt 109 Oucavood rH» Xpesteaviv, By dads Tod Xprared xai Mveiuares dyiov, Jexper pas kaxodytes adrous mpag td gbdvar sis Thy tehecdt ara A’. Ei tig & rh xémuip mdodowes apéd pa cuy dat, noi Snoxupiv dminpugoy xéernrat, Ex 709 Onsaupod xor modrov olmea det, wivre bse Bet, ucfirae nui ole Bodderae i 1H xbqup xriuare, cdzrep%is imauuiyer, 7 Suaayps memoirs, bce Ae airon raaay xriaiv, fv dy Bovharat, edxdhos xr@rat, Ob- ‘rug nai of mpiiroy Snraivres nape @sb, xal elpor- 0g, nat Eyovres vév émoupdveoy tod Mvsiuaras fn HOMILIA. ~ HOM. XVII. 684 A ctione opprimebantur, ut martyres evaderent, qui veritati studebant, Quomodo enim apparebit veri- tas, nisi habuerit adversarios, qui et sint menda- ceset veritatem invadant? Sunt quoquein fratrum numero, qui aifectionibus aut afilictionibusobnoxii sunl. Quibus quidem magna eautio adhibenda est, ne labantur. Quidam enim ex fratribus, cum pre- caretur eum alio, captus est divina virtute, eaque abreptus vidit supernam ciyitatem Jerusalem, et personas illustres, Iumenqus immensum ; atque audivit yocemdicentem : Hicest locus requietis ju- stortn : pauloque postinflatus, etexistimans dese ipso ea vidisse, postea repertus est in adyta ot profundissima peceatorum, atque in infinita mala incidisse. B xy. Si ergo internus et sublimis homo lapsus est, qo pacio potest dicere quivis alins e vulgo: Quia jejuno, hospitalitatem exerceo, ac bona mea distribuo, jam ego sanctus sum?Non enim a malis se cobibere ipsa peafectio est, sed si inquinaam mentem tuam ingressus. occideris serpentem in interioribus mentisac profundioribus cogitationum twarom 77 delitescentem, quippein conclavibus et reposiloriis anime ad teinterimendum nidum suum componit {cor enim est abyssus), si, inquam, lum interfeceris, et omnem, qua inquinatus es, spurci- tiem ejeceris. Qmnes enim philosophi, lex et apo- stoli atque etiam Salvatoris adventas circa purita- tem laborant. Omnes siquidem homines, sive Judai, sive Greci, puritatem exoptant, et assequi nequeunt. Inquirendum igiturest, quomodo et qui- bus modis puritas cordis comparari posit. Nequa- quam aliunde,quam per eum, qui pro nobiseruci- fixus est. Ipse enim est via, vila, veritas, ostium, margarita, vivus accuelestis panis; nec livet alicui, absque illa verilale, veritalem cognoscere, et ser~ vari. Quemadmodurm quoad exteriorem hominem, el 6a que subjacent oculis, omnibus renuntiasti, et bona tua distribuisti : sie quoquead sapientiam mundanam, si rerum nolitiam aut facultatem di- cendies adeptus, hme universa abjicere debes, ac pro nihilo ducere, ut ita possis super stoltitia preedicationis edificari,quee quidem predicatio est vera sapientia, carens ornatu verborum, sed pra- dita virtule, per sanclam crucem operante. Gloria D consubslantiali Trinitati in swcula, Amen. HOMILIA XVIII. Dethesauro Christianorum, videticetChristo et Spi- rilusanclo, variis madis exercentecos, ulad per fectionem perveniant. 1. Si quis in hoe mando valde opulentus sit, recondilumque thesaurum possideal, per eum alque divitias omnia, quecunque libuerit, eonse- quilur : et quascunque voluerit in mundo posses- siones, absque omni labore, thesauro suo fretus, corradit ; eo quod ejus ope omnem possessionem, quameungue voluerit, facile consequatur. Sic qui primum et ante omnia quarrunt a Deo etinveniunt 638 ac consequuntur ccelestem thesaurum Spiritus, ipsum seilicet Dominum, in cordibus illoram, ili omnem justitiam virtatam, omaemque possessio- nem bouitatis preeeptorum Domini, ope illius thesauri, qui heret in eis Christo, periiciuat, atque ejus ope cclestes divilias accumulant. Thesauri enim clestis heneficio omnem virlutem justitice, freti copia divitiarum spiritualium qua sunt in iis, operantur, nulloque negotio omnem justitiam ac mandatum Domini, invisibilium divitiarum gratin, qu est in ipsis, ope, reipsa peragunt, Inquit vero etApostolus quoque: Habentes thesauram istum in wasis fictitibus "hoe est, quem, qui in carneadhuc sunt, consequi digni habiti sunt, virtutem seilicet Spiritus sanctificatricem. Et rursus : Qui actus no- dis est a Deo sapientia, justitia, sanctificatio et re- demptio, HL. Quieunque igitur reperit ac possidet apud se ccelestem hitne thesaurum Spiritus, ile omnem juslitiam preceptorum, ac omnem operationem virtutum, absque omni reprehensione et macula, ejus ope peragil, et quidemmnullo negotio, nee ulla vi. Obsecremus igitue nos quoque Deum, postule- mus ac deprecemur eum, ut thesaurum Spiritus sui nobis largialur, ul hoe modo in mandatis ejus omnibus sine reprehensione et macula versari, et omueim justitiam Spiritus puve ac perfeete com- plere, coalestis thesauri, qui est Christus, beneticio possimus. Pauper enim ac mendicus, et qui fame labarat, in mundo nibil potest comparare, pauper- tate eum premente. Qui vero (hesaurnm possidet, ut preedictum '7& est, absque omni negotio et ma- lestia, quascunque exoptarit possessiones, conse- quitur : sic quoque anima nuda, ac societate Spiri tus destituta, et ad duram paupertatem peceati redacta, nullum potest, quantopere voluerit, Spi« ritus justitige fructum revera producere, antequam Spiritus particeps facta sit. IIL. Yerumtamen vi quadam se quemque com- pellere oportet, ad rogandum Deum, ut dignus judicetur, qui consequatae et inveniat ccelestem thesauram Spiritus, acpossitabsqueomni molestia et labore perticere omnia preeepla Domini, pure~ ae sine reprehensione, qua prius, ne vi quidera adhibita, non poterat recte perficere. Pauper enim cum esset e( nudus, ac societale Spiritus destitu- tus qua ratione bona bwe spiritualia cousequi potuit, absque thesauro et spiritualibus divitiis ? Verum anmia,que Dominum, per investigationem Spiritus, fidem remultam patientiam, verumnempe thesaurum reporit, fructus Spiritus produeit, ut dictum est, absque omni labore, omnemqnejasti- liam, ac precepta Domini, que Spiritus mandavit, in se, el per se, pure et integre, et sine reprehen- sione perlicit. IY. Aut rursus alio utamur exemplo, Quemad- modum si sit aliquis dives, qui cumecnam exqui- 5° 1 Cor. iy, 6. #1 Cor. 1, 30. 8. MACARIT AGYPTIL 636 A oaupty, airby chy Kiptov by rate xopBliag adriy Diduravea, waxy Sxmoobvey Eoctav, xat Team ariow dyabirntos vay brody 109 Kupiou, fx rou Gooaupod Buitecda saurdy cis xb xareppovstadar, aly 7h xecugpovodpevey uonpaSuushy, ai igovdsvodjsevov y mp iauriy als * Lue. xin, 24 648 % Uxrmetépevoy ph deyevewrety, zoek va cinnpivy © Ma davrovs ExSreovyees, Ryamatol Budcentar icuriy tis vty yin, wh Eyota gh i oss deyavetouesos, HOMILIA. eyucceni * nat obtas 6 eis, Sewpsir xar Big euros dyyovrn, yh Udoions tis xapdins, Bidwors sighy water abuts, nprtrnra Dabstas, anddyzre oderipydy, ypracoryes Dnbodv, xa makardirs, — wlnpad ss fav 705 Mvaiwaros, Uvetparos, Cidios layin zpairyra vai tenewappoaimy wai ayixny vai 76 ivrolisg 705 Kupiov davriv od Beate pipryves uni évov nai dyin Eger delve narep- B Qaou, cov rh be mpomipsasas, xa alribovalou Gahjparoc, iiore BBoran aire sbyte apts iv dra ce zak eigpamiva rad Tvsiyaras mepentig xark 7h alenge elroy. Tois 8 sedrots Guows tore xal! nt o3n iirnce ovo, xa mporutgénicn éxurey obras yevéabae * ix éyse ramswappooivay, inedy odx Frage, xab imvriv olx HGtdeare tig vote. Ode dye. dydnny pds miveas, ened} ment roicov pdarjevey xab Gyina ole isyes b wh aledon tis abyig* eek by alt ch inerndesea 70 renaiOnaes mpd vév Bed, éxeidy Eyvoxsy éavrav, ax oxipuors pa Eyser, nai ode Yeu, Serv mapa Kuploy ayety viv mig cceiy fcbatay riot, xak xemaidnow wndorty. a xai xpiv fv, ote igee xpaore El Xp yap denote Ganen sig nv eiyiy Be oar invrév xai dyxerr, ph Oabans THE zapBins * obras xai ele vip meraiOyaw, olras zak cis rip seneppoaioay, obras eis vip npairnce, daspabrard re at dmlorare * sig masa Onopoviy xat paxpobywian xarereyp paver park yuphs* odrag Guiterdan cle 1 exurty Hovlevciv. Kat rrayéy nai trgaror oyiteatac * oSrag tig t wh Speheiy rey Sota yonotue, Dk dst ck to Ot09 peher xapdiz. HH Ouuodatae, nad xonvysi- re ionusmov, ecu mixpta, xat Sumas, xai doy, xat xpavyt, xal Pharpuuca dp Oi ta lig’ Opay avy xdoy xaxig, Obras eke aaveag ‘rods rod Kuplou tpémoug, cls Bow daxnew dprvis, wa modirtiag dyabiig xa ealigs els maaar foam orpoehy ayaBéraros, tarewoppacioms mpadrncas, sists ei imaipeabar, xai dbmdopoouiy, be depim, obras ais oSras 1 eae Yadeiv avopars a Obras tic els mir nui guarota0n, ui Madaiy xard TO05, o. Bis cadre mivea dpefler Pretender éeutiv, 6 GAav sdonpca nat elapeorien Xpiors, B obras 6 Kipens iy polio, Hai mponiptor, racy icyabernre eat amdérgra, xai ypaacérara, xab airod cay i oitag els racwoppoaivny, * Rom. x1, 19. # Ephes, wv, 34. — HOM. XIX. 616 A etineo fortiter perdurandum, ne despectui habi- tus aut debonestatus indignetur, juxta dietum : Non vosmetipsos wleiseentes, chavissimi? : eompel- Jere se ipsum ad preces, si preces spirituales non habeat. Sicitaque Deus, conspiciens eum, qui tan topere contendit, ac vi, reluctante animo, se ipsum constringit, veram Spiritus precationem largitur, veram dileetionem coneedit, veram mansuetudi- nem, viscera miseri¢ordim, clementiam veram, atque, ut unico verbo dicam, replet eum fructu Spiritus. TY. Quod siquis, cum affectu precandi careat, ad preces solas se ipsum adigat, ut consequatur preeationis grafiam : ad mansuetudinem vero, humilitatem animi, dilectionem et reliqua mandata Domini, minus se ipsum compellat, nee ullam curam, laborem ac studium adhibeat, ut ea recte $2 constituat : quoad illiuspropositum acliberam yoluntatem, conceditur illi interdam precandi gratia cum delectatione ac leetitia Spiritus, ex parte tamen juxta petilionem ejus : moribus tamen idem est, quibus antea erat, destitutus mansuetudino, 0 quod non laborarit, nee se prepurarit, ul talis evaderet: destitutus humilitale, eo quod non pos- tularit, neeseipsum ad cam compolerit: destitatus dileetione erga omnes, ea quod de va nihil omnino sollicitus fuerit in postulatione orationis sum : etin ipsa operis admiuistratione non hahet fidem, nee fiduciam erga Deum, eo quod in cognitione sui carere se non expertus est, neque contendit cum € afflictions Dominum postulare, ut oblineat flrmam in illum fidem ae veram fidueiam. V. Oportet enim unumquemque perinde ut ad preces se compellere atque adigere, repugnante animo ; sic quoque ad fiduciam, sic quoque ad hu- militatem, sic quoque ad dilectionem, sic quoque ad mansuetudinem, sinceritalem et simplicitatem : sie quoque ad omnem patientiam ellonganimilatem cum gaudio ae prompte collimare: sie quoque se compellere ad suiipsins despectum, ac se paupe- rem infimequesortishomuncionem reputare : sie, ne intentus sit rebus minus utilibus, sed semper que Dei sunt meditetur, et proferat ore et corde: sie ne ira exeandeseal aut clamitel, sicuti dietum est: Omnis amarulentia, et clamor, ef ira el voci- D feratio, et matediceniia tollatur a vobis cum omni maalitia *. Si¢ ad omnes mores Domini induendos, ad omnom virtutis, probi honestique vite institati exercitationem, ad omnemconversationem bonita- tis, ad omnem humilitatem mansyetudiais ; nee extollatur, mec altum sapiat, aut infletur, vel cu- jusdam famam detrectet. YI. Ad hwe omnia se compollere debt qui cupit probari ac placere Christo, ita ut Dominus, eon- specta ejus promptitudine, ac intentione, ejus, inquam, quiad probitatem, simplioitatem, benigni- alem, humilitatem, dilectionem et precationem GAT se ipsumcompellit, ac vi quadam adigit, se totum A Ni oferat: ipse, inquam, Dominus, implens re- vera hie omnia in eo pure absque ullo labore et vi, que ne vi quidem ulla antea observare pote rat, propler inhabitans in eo peceatum. Finatque illi hee omuia virtutum exercitia et studia, velut altera natura, Postmodum Dominus adveniens et versatus cum eo, et ille cum Domino, ipse perficit in eo sua mandata citra omnem Jaborem, replens eum fractu Spiritus. Quod si veroad solam precationem se quis adigit, donee consequatur gratiam haue a Veo; ad ea vero, que preedicta sunt, s¢ non compellat, cogat ot assuefaciat, ille vere, pure ae sine reprehensione hc adimplere nequil. Yerum ita conyenit se preeparare pro viri- busad id quod bonum est. Interdum enim pervenit 5 ad eum peteniom ac precantem gratia divina. Bonus enim et benigaus es! Deus, ae petentibus a se largi- tur que petierant. Verum qui caret iis, de quibus locuti sumus antea, nee se ad ea assuefacit aut prwparal, gratiam quam consecutus jam eral, per- dit, aceadit preenimia arrogaatia ; aut nihil profi- cil, nec augelur in gratia sibi eoncessa, quoniam mandatis Dowini deliberato animo se non dedil: domus enim et requies Spiritus est humilitas, dilectio et mansuetudo, et reliqua Domini man- data. $3 VIL. Debel ergo, quicunque Deo vere placere cupit, ab eoque recipere ccelestem Spiritus gratiam et in Spiritu saneto crescere ae perfici, ad omnia precepta Dei se ipsum compellere, ot vel invitum animum subjugare, secundum quod dicitur: Pro~ ptereaad omniamandatatuadirigedar: omnemviam iniquam odio habui*. Quemadmodum enim aliquis ad perseveraudum in precatione se ipsum compel lit atque adigit, donee id reete constituerit : eodem modo, silibuerit, ad omnia quoque virtutum exer- citia se ipsum compellitatque adigit, bone eonsue- tudini assuescens ; et sic, ubi assidue Dominum oblestatas ae deprecatus, et quee petierit, adepius fuerit, Deum gustare ccppit, ac Spiritus sancti par- ticeps factus fuerit, hoc agit, ut erescat et foveat gratiam sibiconcessam, requiesceatem in huwilie ale, in dilectione et mansuetudine ejus. D VILL. Ipse Spiritus largitur bec ei, atque instruit cum vera precandi ratione, vera dilectione, vera mansuetudine, ad que antea vi se eompellebat, que inquirebat, de quibus sollicitus erat, ac que meditabatur, queque donata tandem ei sunt: et ila auctuset consummatus in Deo, qui heres regni evadal, dignus habetur. Humilis enim nunquam Jubitur. Unde enim abi liceret ei, qui sub omuibus est? Nimia itaqueanimi elatio summa est humili- tus: humilitas vero magna est exaltatio, oxistima- tio atque dignitas. Nos ergo quoque nos compella- + Psalm. cxvu, 106. S. MACARIL A:GYPTIL 648 nai deyiorny, nab shy yore; davriy, xa dyovras usr Bias, Baan éavréy Gov adrB, alris 6 Kiptos ovis 2 UnSelas cadre nevra xndupis wie dxénng xa WBviarms, & mpi obdt pork Glas prtae wBivero, Bet oboieay yap tiny * nai yortras alte re tig dperig mévra Inte radsigaca ig poots. Te doudv xai yoviysves & aire zat adsds & 75 Kugion, aires motel ay aig, tes Blas Buy xayd- y, mngdv alziv rey xzpréy od Mveizuros, Eb Bele elgiv pivor Buiterat veg éaurdy, fas of May ykprayn nag Gros, tis raiea de tk mporonaéve é Pudkerae, weir dyyyse nad biz, ob fiw 3 Kiptos, oicat. "A odrw xph bao Suvariy eis 14 dyad + évlore yoo 7h Ww} Orin yeines alvoiven xi deiuevor. "Ayabés pio xi yonszas daze 6 Beds, xxi vaig airovow cares Orin yépts aizoivra Kai Deoperes. "Apabos wite lows, pire mposuzpertons iavrév cig tis poctpnpivas, dys Mibu, amodst hv ior ie ie, adh miner iyudogoovizac, od mpoxinrat wat cciber by oH ydoite 7H mpi airiv yevomion, treed rats tvrodatg éavréy 03 didwor * rou Kupiou & mpoarpéac +8 ip xaronriiptoy zai % Uvssparos, 5 tansvoppoaiva isviy, 700 Kupiov a tephra te ad mpaitns, mak at Dowrai arrodai. Zi. "Oger obv & Bovddpevas && endeiag eager arian rH Oe, xai Sfaabar rap! acon ri» brov- petseos Hveiaeros dpe, TahswMivae i 76 ayip Usipary, cig ndous durodag 709 Osod GuubeoOa cauriv, nae wh Oloveas iy xupSien Onotdacsy xark +d sigmutvov+ dek qodro mpés mdcus the dvrolds cov xarap- Oosuay, racay ddbv ddexay tuionca “Qomtp ‘pho xs, ths viv xpaoxaprépnze tas eyghs Budberae Saucy nak yz, tag 05 roure xaropSary * éyeotes ies 708 xo aEiae xai Gig xai ais neivta va tie dperis éxerndeipare Buin Zerae éavrin aad dyzer, xai Wie Hos kyaddy, ub obras adrovpevas xal Stoucuag Too Kupiov dea mavrds, nab rug rag airicens, xat usradabidy yeicens Gt0d, xar lveiparos Gyioy étoyos yevburves, aie rout xa Odie vo ydpranx v4 Daley airy, doa ravogsvoy by th taxcoagpooivy boa deydep, iv oy mpudrare, Wi, Adte 13 Uvsdua yapitera ard radra, xat Seddon airsy iadody czty, Dadoia iyéme, Dufeviy mpaxirara, # pocGuicara nai eros, xar iuspinowas, at iusdirnas, xae ita aig odras athens nai reeuabsis & xp, Wnporéyens +85 Pacdeing pwiobar xuraborrat, “O yap ranswds osdérore winter” role io meods Eze Yrondto. & airov, xa dvrwy bv; paydn taxstvoss, 2 budopomive * nut ueydn Wass, xa tytérns, xl Milage, rumeropooaiom. Kai ausly rol Piamiueta nad Gyzopss tures tis Thy vexsooppaaiver, nai eh HOMILIA Gchosenc tis napBias, vax sig Thy mpnirare, xa ale niv keydmny Sriueroe xot rupanadoivres toy Oia By wiortt, wat Did, xai dying, aBudtintas By moo Boxig roairy eat oxo sdly tb Weve wrod tis ths xapdias gudy, tom eBEGu0a nak mpoo xuvkowusr co Oxp by vedpart xed dade, 049 tye dross Of. Kok eich cb Moedua diate nite wigty ae Ours, fv wie zat parte Gis 0d Suudieebm movats * amldy ye oixtipaar, xonarérnza, xa Rdeas Ths iurohég to Kupiov, Bidder eds wovon. EE Bin Olas ding xat WBidotws, i aio v6 Nvsdpen olDs wapoiy agile viv apmév adcod, xad obras Toy dxroldy Tod @s09 rimpubecsiy dp’ fusy duke roy Tivebuarog eeltod, Tod ovou yordonovres td Gélnue 5 Kupiou, nae e@eriiaweog futis 209 Maejuurog xai Waobivcos ais Hieds xxblaprabisras 6 woluopod xxl Borie wippas xnhis, rae pugis apd xabapas xxi 6 tuapriae, Suiuous rapacviase Xpesrh lverauoydicy fusiv &y Oxi, by 7 Burdisix aicad, wxk toaraur péiny rod x00 by ute eis rods depdorous alive Aéza rots oberepuois alrad Din, xi th 5. toutiray reaiy xai Boker xarabioe T yivog Ty dvOzimwy, ving Marpds trovpavion dyorg, & xurainasy adrovs, xor iors ibdg0is xporazi- pevow, AGS @ deka sik “Away. OMIAIA K’. Mévo56 Xptarig, 6 dinOevd¢ rod Erw dxBpdu ° Qroarevaas Pbvarac v7 ‘bu. im nai asriy As Yaousas vodpare Fianorua oar aiuas, AU BE res yuunés tore deni 70d fdSpatog 00 Beiod xai inovowviou, Srep toriv 4 roo Mvedpxroe Sovayes, xaiog signet Bi Be res Myedue Xpes- rod ode E21, drag ode Eoriy wirey > Amir ai mapansieio, rv Kiptor, tae 16m 26% BBupa* ive duped viv da Geka ducgpeis yepypmsévay uyia = és molhiv ai driging muy mepibiGherar, 6 wh HTeBuusvos rh s03 Meares SSuua. ‘arte yup tones feos reg qumndg F, by moldg alazgivg xa dere pig baci, xsi pila pious dmosrpéyoveas use oSprevoss mueupereciy ois patie nas peizwee ious, nar then Bovre qepypmuiios ration forpiyan xls daurow Slate, 209 ph yaree vious yyavg 7 soare vod Merpb5y nai drizBogars dnedBixreg ineudupou aitév, rai odzag eméorpr= dau Osis dexiozoanrae vhs foyds ths ph bedefupivas x3 70) Mveiparas Bduve 8 whapapopte, pi bide unsvous roy Kiptoy Niyaois Xpuatin by Bunciuer eat De det BL Adthe 6 mpiirag dxOpanag Seamducvog Exuriy qupsin pogiv'n * rosecken deupia 7H yywvorare mobT= Ki oly int ray aopareeny rooney» ainy ie ym deteuoe ib pypirns, Tiny walhoy a youvh tend Gelng Duvcizans Yuri, 4 wd popodoa nnd agree opera 1b dbonter xai Zpaprov, xxi mvsvaasinie Sidvpa, alrov Ruptoy "Inaody Xgiachy &y in * Rom. vin, 9. °Gen.ox, 23. 7Gen.in, 7. — HOM. xx. 650 A mos atque cogammusnos ipsos ad humilitatem, vel invito animo, et ad mansuetudinem et ad dilectio- nem, precantes atque obsecrantes Deum in fide, spe ac dilectione, indesinenter hac exspectatione aigue scopo freti, ut mittat Spiritum sunm in corda nostra, quo precemuret adoremus Deum in Spiritu et veritate. IX, Ipse quoque Spiritus docebit nos veram pre- eum rationem, quas oune, nevi quidem adhibita, possumus facere. Viscera quoque misericordis, benignitatem et omnia mandata Domini docebit nos facere revera absque ulla molestiaaut coactio- ne, prout novil Spiritus ille replere nos fructu suo. Alque hoc pacto mandatis Dei a nobis impletis beneficio Spiritus sui, qui solus novit volutatem B Domini, quique Spiritus nos consummat in se, ac perfectus in nobis, puriticatis ab omni inquina- mento, aesordibus peceati, velutsponsas venustas, animas aostras puras etimmaculatas Christoexhi- bebit, requiescentibus nobis in Deo, in regno ejus, ac Deo requiscente in nobis in infinita swcula, Gloria sit miserationibus ejus, misericordie uc ileotioni, quod tanto honore vt gloria diguatus sit genus humanum, quos dignos judicaverit, ut vo- caret filios Patris eatlestis ae proprios fratres [psi gloria in seeula, Amen. HOMILIA XX. Solus Christus, verus medicus interioris hominis, sanave potestanimam, eamgque vestimento gratiz © sue exornare. I. Si quis nudus sit et careat indumento divino ac eqelesti, quodestpotentia Spiritns, sient dictum est : Si guis autem Spiritum Christi non habet, hie ‘non est ejus * : ploretatque obseoret Dominum, ut cclitusconsequaturspirituale indumentum, 8% quo indwatanimam divina virtute spoliatam: quia milto pudore ac infarnia affection induitue, qui vesti- mento Spiritus amictus non ost. Quemadmodum enim in rebus externis, si quis nudus sit, sammo pudore atque infamia afficitur ; et amici nudos aversantur ainicos, et germani suos, et liberi viso nudo patre, averterunt facies suas, ne intuerentur nudum corpus pateis®, etretrorsum progeessi ope- Droerunt eum, et sic averterunt vullum ; eodem modo Dens aversatur animas, non exornatas indumento Spiritus cum fidei eertitadine, eos, in- quam,quinonindueramt DominumJesutn Christam in virtute et veritate. Il, Primus quoque homo, conspiciens se nudum esse, erubuit. Tanta ignominia auditatem comita- tur 7.Si ergo inrebus corporalibus tantum dedecus conciliatnuditas, quanto majore anima, que denu- data est virtute divina, neo gestat, ant exornata est ineffabili, incorruptibili ae spiritualiindumento, ipso scilicet Domino Jesu Christo in veritate, 654 S, MACARIL quanto majore, inquam, pudore atque ignominia A affectionum circumdata et amicta est ? Quieunque ergo caret divina illa gloria, ita debet sui ipsius pudore duci, atque agnoscere suam ipsiusignomi- niam, sicut Adamernbuit corpore nuduscumesset, Quamvisconstraxisset sibiex foliis fieus anietum, nihilominus pudore afficiebatur, mendicitate et nuditate sua cognita atque perspecta. Postulet i turejusmodi anima a Christo, qui largitur atque exornat eam gloria inlumine arcano : nec consuta sibi veste vanarum cogitationum arbitretur, pro- pri justitie opinionedecepta, se habere vestimen- tum ipsius saluiaris. Ill, Si enim in sua justitia aique redemptione solum quis perstiterit, frnstra ac temere labores ille suscipit. Omnis enim opinio justitice ejus, velut pannus menstruater apparet in extremo die, ut inquit propheta Isaias : Facta estuniversajustitia nostra tanguam pennusmensiruate®, Obseeremus igitur Deum alque rogemus, ut amieiamur indu- mento ipsius salutaris, Dominonimirum Jesu Chri- sto, arcand lumine, quem gestantes anime non exnenturin seculum ; sed in resurrectione corpora quoque corum glorificabuntur gloria luminis, quo amiete nunc sunt fideles ac generos# anime, sicut Apostolus ait: Quiesrcitavit Christuin ea mor tuis,vivificabit et mortalia corpora nostra, propler ipsius Spivitum inhabitantem in nobis *, Gloriasit ineffabili ejus miserationi atque inenarrabili mi- sericordie ejus. IY. Etiteram : Quemadmodum mutier Puau san- guinis laborans, cum erederet fidevera,elfimoriam vestimenti Domini contiageret ", statim sanitatem consecuta est, alque exsiceatus est fluxus impuri fontis sanguinis : sio omnis anima incurahilivul- nere peccati percussa, ac fonte obscenarum prava- rumque cogitationum obruta, si progeessa ad Christam supplices preces fecerit, eique vere ere= diderit, sanitatem salutarem consequitur ab incu- rabili fonte affectionum, atque exsiceatur fons ille deficieas, qui immundas eogitationes ejaculabatur, vivtute solius Jesu: alius vero hoc vulous curare prorsus nequit. Tantam enim operam ac diligen tiam adhibuit hostis in Adm transgressione, ut vulneraret ac tenebris offunderet interiorem homi- p nem, mentem nimirum ducem hominis, que Deum intuebatur. Respexerunt ergo postmodum oculi ejus ad vitia et affectiones, a bonis colesti- bus exclusi. $5 V.Tantis igitur vulneribus affectus est, ut nemini datum sit ea curare, nisi soli Domino, cui solipossibile est.Ipse enim veniens, Sustulit peccata mundi #, hoc est, impurum illum fontem cogita- tionum anime exsiccavit. Quemadmodum enim iNla, que sanguinis profluviolaborabat, cumomnia sua bona in medicos impeadisse( ?,a nullotamen eorum curaia est ; donee progrossa ad Dominum, * Gen. m, 7. * Tso, uxiv,6. * Rom.yut,t, ‘1 Matth, mx, 20, A#GYPTU Gti, misiova nai aisyluyy zai kryioy mada pebiBnrars nai wig seg oy pup Being busine doling, obems dystter Saurav Emaayiverdae, nai yobaxets drtulay aired, dente cuparends "Adin poxovsre yuavis dy, xéy emotngey dave bx cunts Giiiov meeiBnza, Bums viv alaysoay épipae thy mrazetey éaurod envpexioxay © aiveirn oy roaity buxe nape rod deavras ant auperviores Sekar Xpeorov i puri dépiry, ph rowlea éeurh indctor hopioyan parainy, donot Bias dxmaainas drarauimn xa vopitovan Eze Auptov ewrnptor. 652 ani tas T'. Et res yip vf dautod pivoy irate demon civp xai drolurpacst, paraing xat xis xomd. Laisa yap & otnets rs Suxatomiuns wdrad ds panos droxainpéns petpoirar b th taxes tudog, d¢ prow Hoalas 6 mpepitac, 'Eyeviba maze b oe xatocive fipay ay fdxos amoxadnuévns, Airicopss oby xt denicines rod Ocat tdaaata 73 curapiou, tiv Kipeov Suto "Iyaady Xpuacdy, ra doin Uradubecovrar siz roy aitives a » 96s &y gopicarat Yuyer obx iy tH devastioae xai th otimara adtov Pobaadicarra tnd tis SéEus 208 gutés, ob mipl6iharrat aed tod voy ai matai xat siyeveis puget, xabsig gnaw 6 'Anbarolos *'0 bysipag Xprovoy éx vexpar, Cworariaer nat ré Ounrk cwpara hpay Bed 100 evorzodyres adred Mvsspatos iv apiv. Adee th aepity Somayyvig, xxi 2G apoderes édéer adrod, A’ Kai xddo, “Qemep § alpospoodeuyuya miotedanca iv HinGsig, nat aagivn rod xpaanédou rod Kuplov, eétus liens truye, xa Eupdvn 4 plats cag dxalkiprou mays rou aluaros ~ 1 wive durgh Eyoure th duiatos epabun Tis tpxo~ alas, viv may va dxaDdprav xai rovmptis Loyeouan, ity npocdliy 7G Xorars, nai denby mersdoagn by enbsig, idssag cornpiay ruyygévee be THs dvdrou royas tov xabiiv, umt Engaiverar txdsimovsa 4 mayo busiva, } 1005 daaBdprous lopesuois Bpioure, Sik tig Guvdpems "Inaod pérvow Bdy dz rex tdaoe abet 6 cpauux Toure adivaror. Oras yep ixeri Gaus 6 tzSods iv tH r00 "ADI apabdcn, Sore spauuarion ‘nyepove voy ta dparre Oxi. AuBhepar Laindy of Gpladyot adrod six ck xank xal ch main, emoxdet- abarres rv Emovpavtiny dyalioy. xai oxoricn toy tow aatpuncy, ray El, Obras oly tpaypariadn, dove undot du- vardy eva tdoasiat, ct wi wove Th Kypi, rode wavy duvizos dary. Adros yi Gy, "Hpe THY euag- riay xoopoy, tiv dxdoap muyty tov di@dopaudy chs pugs Bipavev. “Qonep yip tain % ciusppeniou mise a testis Sana viowsa ois inxpeioa dyvapévors, nap’ oddevas Beparein rovray, ws oF mpestyyure tH Kunio, 0d rourdere, Joan. 1,20. Matth. ix. 20, 633 HOMILIA. 1 nai Sbaném rod xpasmidou aired, xa ottws elins fadero rH: itceng* zai torah fiors cod aiyaras- vise viv pugiv cpa pareedeicay #% Apyhs cpaiaa doleror malay ea xizg, oldes otre duealuy, obrs Marspay, Sts apo gars, ote maxplanysn tayuar Uepunedaat. meareionaa & Onde gf Mudete 90, WN ofx Aubin teow mio ehh Botan * iepsts, Bion, imadoxardcus, ox6ba- regpai, veopuviae, Bearizuure, ucla, Sloxuvrs- ons, xei niga} lord Sixatonive Enerdsiza vip, xara Yurch iabavar dnd THs tne! cing Tay voxesiv leptopiy ode Gouin, nab nize 4 Dexatooivn abriig Oepareiou a: fas 03 FMer 6 Barip 6 Dnbods ixcpis, 6 Supeio issres, @ Saurds Omkp roo yévovs ta» daSpcrmar Rozpor dubs, Abris pivos viy payin» nad curipeor Wrpwr wat Txcw rie py; 8 Weviipooty altiy bx rae dovdsias, aiviy x axaving, Wie pure Boker ai opus tiv by ash mnpiv voy dxabdgra oy » Oeed, 6 aix tazuats, usr’ "1809 7a9, pus, 6 'Apyds Gigoy riv @paptiay 70d xécpov, Zi. OD yap Wivara ta Wed & pis popu, revrdere th duvris Steaapara gévov Ospancioae zal Uranber clriy rolxairas dopeiroy nyc, Wk dik vs odpavisy xb Olas giaeus a5 Siapeds. coi dy x0y pire ABuviOn Howws tuysiv 6 Guliponos, xai Suis ipexiotas, xabapeadeis peacos Thy xapStav, "ADD iebivar olx tduviba, nat Msedpares, dud zadroy papa Gb 109 dylov Thad jorap eect} yur hy 270, Ga dasas idas size rou QOeiv mpig chy Kupiov, nai Mfoven iztiv ddseag + Gustog xai 6 ruphis bxeivos, spbivac obs Ydivara, zai Bfeiv mobs chy Kiptor duce va ph Grémew, DY urine dyzian dnéoredds viv ganay, "Eye yip, Vit An€08, xai oz mazebanc, dass Kupiov mpas auréy zai deaBhipar morhowros, 03+ tug zal h Yuys, xbv terpaumdreorar tpavpaar Biv dereuing, viv teedphurar ris Gnuprias, OD! Gyms Exe Olqua =09 Bonone xxi uadiou "Iasods, ine aitos DOiv dirpwoer aisinos movioy 7 puxd- xia noéy pee Eruger, Pibovtas x03 W. “Qamep yap txsivos 6 ruphs: xxi 4 uiunppordea mpoathie tH iniyzavev teaens + otros, te ph Oehiparos, zai Slag mpowipésens Ady mods Kites, zai perk whypopoping sisting deniz, isksens ob cd Gonos, Kypiin, ox By 5 ix 10d lov ruygiean. 250s, 4 otme Fethepauer HE adnGetas, zai oot idlnuss bx tev xpupion reba ; xairoe paihoy 6 Kipeos gpovrida routrar Gnip He Ube varou yuyns, & 05° rts diey Gextidty xuri tov Meyavra, "Anoxdiupoy roi¢ spbaraods pou, oduére ele viv alive tuphwtiarrat, wai iabeio odeitt tpuupartatiserat. EL lip tmeudeay rox Ae ri pip bestvoe mur 109 rece % Joan. 1, 29. 1 Math. xv, 22. — HOM. XX. 65% A et credens in veritate, tetigit fimbriam vestimenti D ejus; et sic mox sanitatem se conseentam esse sensit, ae stetit profluvium sanguinis: sie quoque animam sauciatam ab initio vulnere incurabili vitiosarum affectionum, nullus nee justorum, nee Patrum, nec prophetarum, nec patriarcharam curare potuit. ‘VI. Moses quidem venit, sed sanitatem perfectam conferre nequivit, Sacerdotes, munera, decima- tiones, sabbatismai, neomenie, ablutiones, saorifi- cia, holocausta, et universa reliqua justitiacousum- mabatur in lege ; nee tamen anima sanari ac pu- rificari ab impuro fluxu pravarum cogitationum poluit; nee universa justilia ejus curare ipsum valuil, donee venit Salvator, verus wedieus, qui gratis sanat: qui se ipsum pro humano genere in pretium redemptionis tradens, solus ipse magnam etsalutarem redemptionem ac sanitatem anime: operatus est, Ipse liberavit eam a servitute, et eduxit eam ex tenebris, suo lumine eamillustrans : ipse exsiceavit in ea fontem immundaram cogita- tionum: Eece enim, inquit, Agnus Dei, qui lollit pocoata mundi *, VII. Non enim potuerant terrena ejus medica- menta, hoe est justificationes ejus sole, curare et sanare illam a tanta invisibili plaga : sed coslestis et diving: nature beneficio, doni nimiram Spiritus sancli, hujus medicamenti solius ope potuit sani- talem consequi homo, et ad vitam pervenire, purificalo corde a Spititu saneto. Ceeterum, quem- admoium ibi mulier, quamvis vuinerata, curari non poterat; nihilominus pedes habebat, quibus accederet ad Dominum, et veniens sanationem consequeretur: itidem et cecus ille, quamvis in- cedere non poterst, et veniread Dominum eo quod visu destitueretur, aeutiorem tamen angelis emisit vocem. Aiebatenim : Pili David, misereremei'* z et ita credens, sanitatem consecutus est, veniente ad illum Domino, eique visum restituente: sie quoque anima, quamvis sauciata sit ignominiosarum affe- ctionum vulneribus, quamvis obeweala sit tenebris peecati, nihilominus habet voluntatem clamandi et invocandi Josum, ut ipse veniens #ternam redem- plionem anime procuret. Vill, Quemadmodum enim ceus ille, nisi ela- massot, et nisi que profluvio sanguinis laborabat, ad Dominum accessisset, sanationem non fuissent conscouti : edem modo nisi quis proprio motu ae integro proposito ad Dominum ageedal, et cum plenitudine fidei eam deprecetu¥ nullo modo sanationis fit particeps. Cur enim illi simul ac erederent sanabantur, nos autem nondum revera visum recepimus, nec ab oceultis affectionibus sanati sumus ? Verum Dominus majorem gerit cu- ramimmortalisanime,quam corporis.Que quidem visui restituta, secundum eum, qui dieit: Revela oculos meos *2, in mteraum non ampliusexeacabi- 49 Psalm. cxvu, 18. 685 tur, et sanata non amplius vulnerabitue. Si enim corruptibilium corporum euram suscepit Dominus, in mundum cum venisset; quanto magis anima: immorialis $6 et secundum imaginem ejus condi- te ? Propter incredulitatem autem nostram et sedi- tionem nositam, quod non diligamus eum ex toto corde, neque vereei credamius, nondum spiritualem sanitatem ac salutem consecuti sumus, Credamus ergo ei, et accedamus in veritate, ut velociter ve ram sanationem in nobis adimpleat, Promisitenim se largiturum postulaniious a seSpiritum sanctum, acpuisantibus aperturum,etaquerentibusinventium tri atque : Non mentitur,gui promisit '*. Ipsi glo- ria et potentia in secula, Amen, HOMILIA XX1. Christiano homini duplex inewmbit helium, internum videlicet et exiernun. Hoe quidem, cum recedit ipsea distractionibus terrents; illud veroin corde adversus cogitationes spirituum malorum. T. Quicumque vere Deo placere exoptat, ac veras adversus adversariam partem inimicilias suscipit, huneduplieiconflietu aeduplicicertaminadimicare oporiet: Lum in rebus visibilibus hujus vite, a distractionibus terrenis, ac dilectione vineuloram mundanorum, atque affectionibus peceati abhor- rentem : tum in occultis contra ipsos malitie spiri- tus preeliantem, de quibus Apostolns aiebat: Non est nobis colluctatio adversus sanguinem et carnem, sedadversus princinatus,adversus potestates uduer- sus mundi dominos,vectores tenebrarum seecsti kujus, adversus spirituales astutias in cwlestibus *, IL Duobus enim modis et vinevlis devinctus homo est, posiquam mandatum transgressus extra limites paradisi projectusest. In hao nimirum vita, rebus ad vitam pertinentibus, ac dilectione mundi, carnalium nempe voluptatum et alfeetionum, divi- tiarum et glorie ; ae ereaturarum, uxoris et libero rum; consanguinitatis, patri, locorum, et indu- mentorum, et, ut summation dicam, omnium que visui patent, a quibus verbum Dei precipit eum exsolvi propria voluntate (qui ea, quis ocalis sub- jecta sumt, sponte quisque sectalur), ut ab iis omnibns se expediensacliberans, perfecte manda- tum observare possit. Intus vero intricata, ciroum: vallata, muris cincta, atque eatenis tenebraram devineta est anima, per spiritus malitie, ita ut non possit pro lubitu diligere Dominum, neo pro lubitu crederg, nec pro lubitu adorare. Nam peni- tus eatin tam in manifestis quam oceultis rebus post transgressionem pri invasit. I. Si quis itaque audito verbo Dei pngnam inierit, atque ad hane vitam speetantia et laqueos mundi a se projecerit omnesqque carnis voluptates repudiaverit, ex his se ipsum expediens ; tm in Domini intentione perseveraverit : cogaoscere hic 18 Tita, 2, hominis nos 17 Lue, x1, 13; Matth. vn, 2. S. MACARIL AIGYPTIL 658 A pOaprox cwydray 4 Kipiss émoubeare, DSiy ini Ts 7s, ioy wdidov rhe Oevdroy xat xe’ ebeive unpdias dunes: AM Buk ry aerriaw fusy, bee ray Degoacamiey fysdin, due x pi dye # yg xapdias, aired me pire idabaias airy morse, odie tis mevpatenis idesws xai cara pias ériyouev. Diuuer ty dnbsig, ba ty vege tie tase iv fut xovhay. “Ennyysitaze yap Sdovar Thorsbanye oly airg, xak mpoa- Baber r0ig alrode.y airéy Wveiua ayo, zai reis xpotouars avoizer, xoi rots Surodaty edpi- oxeabac: xu apeudig tore 6 imayyeuhape 705, Ades BéEe xsi a nodvos sis rode aldives. "Apty. OMIATA KA’. BG Xprarravs avOpura Sard, mpoxeerar ‘ilapos, terepos dyladh rai arepos, ‘0 ipistacbar adrév nepianacpoy S6 iv ch xapdiz mpie doyeeuods ‘ie movapiag, A’ 'O Goudéuevos sapcargect Get H ubeizs, Beiderey co Havciy pein vhg eaxins dex Scviuevas, pos dia BDaNs nai pds dbo depionug Ege vy melgy+ Ee ze toils gawonsvors 10d Bev mpdypact, Reprorarnay yatvy dprardusve;, xxi pinns decpiy xoouiniy nak maby Tis quaprias * xal by cols xoverols, mpog adré c& Tis movapias dmopayiunas mvsipare, epi *Anbarahoc Beyer, OUx baeey huiy i rely mpos atun xai sépua, We wp tig Eoveias, xpaz 103s xospoxpdropas rod oxorous rod aiavas robtoy, mode ta meV Boe Tiek THs Wovapias iv Tots emoupavines. al rourou as ep ys, mpis BY. Kare io yup reimovs xed decpods édin 6 Gidpworos mapabits viv soradty, ul Repeats dnd 10d nagadtiony, 7% Blip raity, & rois Brorexais apdyunst, rei ty 1h rad xiouny deyenn, capnixiv fBovir, vse aber, loiter, xai difas, yan Bia zai xrimudroy, yvattis, xak teen, suyyesing, rarpidow, térov, ddundcur, xai dmakandios nev wy viv pacvoudioy, dy” Sy» 6 Mbyue rod coy xodcist airiv WuOivae Ile mpompézet, emedh els wivre tk gavbpsve txovaing Exnares dideret, toiroy ndvrav favrdy drag vBapdines, duvaGs telsiag ws drohig expats yevtadar. Kae xpuare de mepirerpigurat, zai xepexipoaxtat, xai mperereigisran, xei diderae zea axérous 4 Tis movapiag moeyutirin, ph Ouse. pin, Os Ohin, & viv Kipwov, zai ag Géhe, miareiee, nat dos Gilet, mpossibacba:, Maven yap 4 bourtuérag dv rots gavepois, zai bo aig xpunto dni vi aaa to mptheay dvfiprimon ais has warivencey. rs dyuvionrae, xai axxo} "Emeiy tig tolvuy Sxoieas thy Doyen yy ti 705 Blow modypura, xxi Geopd xbspov, xa mdoas tas oapnenin adovds Uovientar, dsous iavrby texe re mone, xagripay 70 Kuply xat agdkdtion, Bbverae quae 1 Ephes. v1, 12, seq. 687 are form iv th xapile Da nan, Da bevriorrs punta, xa doc romping, wut Zdos Gvarat repauivor xai cee ded erceix rédeuos hoyeapsin dean paxeerae, odues ty Kipu0y devs Kai otras ) xed Sropovg ody, xai ri ap’ aired Boainay ixdryipeves, ruysly Guster rig oly lurpucews vou Feopin, xal speyiir, eat pouxudr, xai cxdroug mucvgdrwv movuptac, dmep eloty ai xiv xpumrain madly Sépyerme, M, O5tas Be 8 mélapos ded yipitag xod Ponduans Oc0% nacapysiofar Bivarar + BU iewreds ip cog pb- arta dautéy tig ivavrestytos, ai, Thavng thy Jopesuin, xui wadiir fopdzuy wat ungeray tod movnpad, aduvardl. BA de dy role punoudvore wis Svizerat 200 xésuov rabeou mpdynast, uni deoyois rowilors patos duminbseras, xai cos mébene 735 weening olde aerywiaxer Dry milla var muneh zai rédeuos bedon * phn, tue bre Quay éaurey tend xoxpeediy ab Oe rovdyerat, ore tee py dauriv dyumaduivas, xa sty garni deaudiy iv mpeeyncicon, xat Boutin capt xiv, xab dpincar 2 Ruply mpocuaprepsin, xewiv dnurby dd cov xéopoy toirou, di rice dumb bxupwivar thy Bboy malay van madav addioudrar, xa thy ErBov wéleuon, xxi ros rompads ioyeruode* tin 7p pi, deyonaiaeres dpva- cutee the xéqyor, xai Lioy iauroy amd THY yal inviondy HE Gas napPlas, nab Gog & Dov Ody xpocxoNdaabat 7 Kupiv, xpumiOy mvsunézoy Ths 3 mpoiynusr, ode Brupurees cay mavnpixg tiv mdtvny, x2t ch xpunta the umxing mfx, dd’ faurnd, 66 oie ods tpxizare, nai wdln Eyur upuarie xai Gyvotin’ Eee Be sis tie goevduava Be Gera, ead slg rh rod xéonou mpelyuare duéyeree Lory Morpeag aan El, 'O yo Ggvngdpevas ward @h4Ssuey the xbe spor, sai iyonoduavas, nod dmappias de’ éxvr09 tb poptioy Tig yig, nab xxi aBovisy copurndv, xat Bakus, ai dpyis, xa Huai dulporives pas tauvtiy, 2 iE Daag xapdias rodeo amepeeyiny, Gyre § Wipios xpumveig GonOsi, ark 1d yérooy vis dovigews od Oshivaros cad xéopav, nat ota Geis tig Tay tod Kuplou ducpsion, xai mpomeupre~ pions Glos && Dav, asiwart xa Yuze Mize, xedvas roplaxse iveuriéraza, xok mdq xpuned vai deapods dopdrous, xai wédezov pava, deyiove, x0 Bream xpunviv’ xsi odrws Peabels rod Kupiov, nat lofi» irda B oleae vod Mesiaares, emp y pacain tmeduasy, amore nai sig rodray why gave narthetcs 6 pandpos 'Anoztodos, Thy Gdpuxa ths Sixavorivns, xai thy wépenepadaluy rod Gurapicv, xai td» Dupedy ths miotems, nai vay wdkyaipay tod Mvedunros, xai deh toiroy Srduaducvas, Funicerae arivee mpds ths epurrieg uso Geing rod Giafolow ev rats és Grou dik mikong menseuyiig, xa = arenas mornin, “ATE conaprepiigsws, xi Os nay bud vig micrews Gajaems, xab veortias, 2 Ephes. wi, 14 HOMILL. — HOM. XXL, 658 A poterit, esse in corde aliam luetam, aliam contra- rietatem occuliam, aliud bellum cogitationum spiriiwum nequitiee, atque aliud certamen impen- dere. Qui sic perseverat in invocatione Domini, in fide indubilata ae tolerantia multa, ejusque auxi~ lium exspectal, poterit inde consequi interionem liberationem @ laqueis, tricis, vallis et tenebris spiriluum nequitie, qua sunt occullarum affeetio- num operationes. IV. Hoe autem bellum per gratiam et virtutem Dei confiei potest, Sua enim virinte a contrarietate, 87 ct errore cogitationum, et alfectionum invisi- dilium, el machinationibus illius mequissimi, se aliquis liberare nequit, Quod si quis, sweularibus B hujus mundi rebus detentus, variisque vineulis terrenisimplicatus,affectionibus malitie sedueatur; prorsus non cognoscere potest, aliam esse Inctam, pugnamn et bellum internum. Fieri enim potest, ul, si quis dimicando se eximat atque exsolvat ab his externis vineulis mundanis, ac materialibus rebus, et voluptatibus carnis, incipiatque Domino adherere, spolians se hoe seculo, utique tune posit dignoscere pugnam aifectionum intus castra metantem, intestinuin bellum, atque pravas cogita- tiones. Nisi enim, ut prediximus, dimicando abnegaverit mundum et expedierit se ipsum e terrenis cupiditatibus ex toto corde, totusque om- nino Domino agglutinari voluerit, non cognoscat cocultornm spirituam malitie deceptionem, atque cceultas malitie affectiones ; sed est alienus sibi ipsi,utquinon cognoscat vulnera, atqueaffectiones habeat oocullas, vel ignorans : adie enim rebus exiernis deditus est, atque hujus mundi oceupa- tionibus volens tenetur. V. Qui caim mundo revera abnegato dimicave- tit, ac pondns terrenum a se projecerit aca vanis cupiditatibus ac voluptatibus carais, gloriee, prin cipatus, et honorum bumanocum se ipsum expe- dierit, alque ex toto corde se ipsum avocaverit, posteaquam in hoo aperto certamine Domilus s2- creto suppetias fort, pro modo voluntatis abne- gantis mundum : atque ille perstiterit in cultu Do- mini, ac totusomnino, eorpore, inquam, et anima, perduraverit : ille vero reperit repugnantiam, af- D fectiones ocoultas, laqueos invisibiles, bellum oc- cultum, cerlamen atque pugnam internam. Atque sic Deum obseerans accipit ewlitus arma Spirilus, quie revensuilbeatus Apostolus: Zaoraeemjustitie, gmleamsatutaris,seutum fideiet gladium Spiritus Quibus armis succinctus sture potest adversus ceoultas technas diaboli malitiis inminentibns. Quibus armis omni oratione, perseveratione, ob- secratione ac jejunio, imo vero per fidem aequi- sitis, bellum adversns principalus, et potestates, av reclores mundi gerere poteril: sieque devietis adversariis potestatibus, beneficio et auxilio Spi- 659 vitus,proprioque virtatum omninm studio,mternm vi- A tee digous fiet, glorificans Patrem,et Filiam,et Spiritum sanctum; cui sit gloria et potentia in secula. Amen. cuvep’ Myzdparos, tis Sobdbwv Marion, aut Yidv, xat dytoy Tosa HOMILIA XU. Deduplici statu eorum, qui ex hae vita decedunt. Quando egreditur e corpore anima hominis, mysterium quoddam magnum illic perficitur. Si enim fueritrea peccati, accedunt choridemonum, et angeli sinistri, ac polestales tenebrarum, abri- piunt animam illan, atque subjugatam in suas partes perirahunt: nee debet quis propterea velut B re quapiam insolita in admirationem duei. Sienim, dum viveret homo, et in hoe seculo degeret, illis subjectus fuit et obtemperavit, ae_servus illoram factus est, quanto magis cum egreditur ex mundo, detinetur ac subjugatur ab ipsis ? Ex parte autem, qn melioris est conditionis, BB poleseognoscere, rem ita sese habere. Sanclis siquidem servis Dei ab hoc tempore astant angeli, ao Spiritus sancti cireumdant, easque custodinnt. Cumque exierint e corpore, chori angelorum assumptas eorum animas in suam partem pertrahunt, in seeulum perpetuum, et sic adducunt eos ad Do- minum. ing 0d ai +84 Beka unt HOMILIA XXU1, Quemedmodum regiam ae yreliosam margariiam C gestare soluin possunt, gud ex regio semine sunt prognati : eodem modo celestem margarita s0- lum filiis Dei gestare licet. 1. Margarita illa splendida, pretiosa atque regia, que: ad diadema regium pertinet, soli regi conve- nit ; solusque rex hane margaritam gestare potest : alii vero homini gesiare hujusmodi margaritamnon licet. Ita nisi quis fuerit natus a regio ac divino Spiritu, et geaus celeste ac regium flat, et filins Dei, secundum quod seriptum est: Quotgvot autem receperunteum, dediteispotestatem fitios Dei fieri®, corlestem et pretiosam margaritam, imaginem lu- minis, inquam, ineffabilis, quae est Dominus, ge- stare nequit, quippe qui non sit regis filius. Qui enim habent et gerunt margaritam, vivunt et re- gnant una cum Christo in sweula, Sie enim inquit Apostolus : Siewt gestavimtes imaginem terveni, ge- stabimus et imaginem eeelestis*. D Il. Perinde enim ae equus, quandiu in silvis cum agrestibus animalibus pascitur, sub jugo ac impe- rio hominum esse reeusat. Si quando vero, ut mansuefiat, eapiatur, injieiunt ei frenum grave, donee composite et congrue progredi diseat. Post- modum exercetur a sessore perito, ut ad bellam quoque commodus sit. Tandem exornant eum ar- % Joan. 1, 12. 1Cor. xv. 19, S. MACARIL ZGYPTIL 660 mopiadpenns, tiv mode vie bpyie, ual eoveias, xat xocpmpirooas wéleusy xarayaviexober duviaera, avast xei oStas votious vis is duvdusrg Bek rhe by mazas Zoerais axoudiic, vic aiaviay Suis ata; yerdocra, 8 xpéias tis r0¥s aliivas, "Aw, OMIAIA KB’. Meoi Praeke ordecas tay ix tod eEepyovrov. “Ores HG tx x05 amipatos fuyh doSpsmev, pvariptay "Bay yp § GmesOuvos in suprions, Fogevree xopoi Seqpiveoy, xai dyytror bororepk, xxi Suvdpeus oxi AeuBivovar viv pugte dxstrm, xa xparodew « 1b UStov pipac, ai ode dpeter te imi Todrats Eavi- Ssofae, Ei yep Civ, xa Gv by tH allow rodty on: erdyn, ab imixovas, nai dodhog & ray piiov, rev lpgorar ix x fysrat rai xpareicar ox asran 5 Tod dyabod dgethas vovaa, Ge Rpyuuca” xa yk rots tying Sovioss deré t0F voy daw Gyyedoe rapautverres, pare dye xuvdoivre alto nat puldrr: Kai frar BNwor and eouaros, of zope Tov Ryphor map@apfiorven alvin rhe Yuyes els Wav wspos, ais rox xaDapos aitiva - xai oStng ai- ois mpoad:yourt v4 Kupinp. y todron Bio st piya inet teereheivas, sous mepae "Amo roo ioe tye 0d x09 nak mv 09 OMIAIA KI", ‘Ws Tay Bamedixdy wal moddcimey wapyaoteny gopécue uovov Bivavtae of dx tov amép- patos 10% Bacthiws yevinOivees: roy ai tov tpémov rou oJpdztoy papyap vou tats r0d Ozod Texvors par ALO papyapicas 6 peya: Panivads, 6 tle duidyue Barish npoxupan, fe: aAing wove yphter. Kat Peordeds ydvos ze0cov sty paoyactroy Suara gopsty > diko oe dvOpr p paeqasiney din wi tog yoo} ond x09 Bacddunod noi Oxincd Rvtiuares, xai ag éroupdvioy eat Pasdexsy yh vnral, Xai téxey Oxod, xxrd v4 yeypappévey, “70% Bt Dabor iba téxva Oso yeviedae, tov Exougdueey nal ro) fencer papyapisay, vay elnova tod gazis 109 Wad Gres carly © Kipias, 0d dovarar g vids pd yevipavas, OF pap Exoures nak gopair tiv pmoyapiray, oubfiae xak eupSemdeiover Xpsrp tig ¢ Oa epopezan, pétopey xxi + sty toy towdroy airers tovoiay Is aldivag * oleae zip eimev 6 "Axéaz0I05, Raw tiv cizéva ood yoixod, po tizaya ted txoupavion B."Qenep yap inno, fos wiv dy by reds Sats ols yplons Seas cumipnras, dumoranras ‘evOpis mais dativ indy O& mpis ro huspubdvae xoxrndB, miperiiacey edt Papin yudetn, opel cirduras xat dphig mepimuceiv’ eita yuuwditerae Sind antigay xalearod, Ee xai vig xilepon edyon aroe yivarat* cra BOevew adriv Oma, thy Os dug 654 pore Diyos, nui rh xardgpaera, nat mpsiray yelonbs xpepia, ai svosioure xarévavee vaiv épfahaav wired, pig Th ouveesPivet, xai wh dmonrnyiivat * obrws dtdarxdpevos Sxé cod exif ov, et ph pio Seve, aoeusiy 0d Ovarar* tmiy g pabn, xa cunedic09 cig viv mileuar, Sree dagganlZ zak dovday govty mohduou, eltbs éroluws foyer ent sods sxbpods, care xak dm’ cirig THe pavis mri ow turouty ois modtuiots. ‘Tay addy tpbmay xa) Yuya ded rig mapabicens olan dypix nat desumérantos, 9 ipnpig 709 néopou redaGerar tt& Onpiow, ray rvevuiicwy vhs rovupias, Thy Seaaovias by rh tgingrig xexiqoven * tear Oe vd oy Mayor ead, wat yadevepwyou) Gnd rod veiparas, amoriderea xb Zyotey Fons, al tb cupurxy gpivnpa, Gnd cau imBurov Xorat0d en fonogouy tea tig Oey xxi dupacp crnozupiay ipyerat, tis to Sexuaotiivee ain tua xax* Oiyov tuspo6 Ind a5 Mosiparos, viv, ixdaunosons xac' Ghiyor ai dpauitonirac tae tv 7h dpaptias. Kat odtas % Yuys dduouém cov Giipann vie deemnatyas, xak ray mepexepadaioy cod aurnpios, ai rev Supeiv vag miovems, nai viv pelgatpay tod Mveisaros, eddarecar wodeusty rots EyBpois wizoig + xxi btw; ordecapivn 1H Too Kupiov Useigary dqeriberae x96: ovnpiag, xai Ta remipwuiva Pin tod movapod aBinwuat, Regis yip vay rod UveSparss amhew, oon ioipyeran als mapdcak + Exoven Bt ve inde toi Kupisy, érav dxoven xat alainre cyodody molt pany, by Dahiywere nai xpay "Te beropeinnas, 205s ty paras, Gre zak den! wire vis gots wis Seioews uirds xponimrovew oi izSeal von Bhepow, nai HOMILLA, — HOM. XXU-XXIV. wexndpous aorépdvoug Enupéperat perk mafinaias mold, 662 A mis, thorace, inquam, et lorica, eamque priore freno suspenso, et agitato ante oculos ejus, assue- faciunt, ne ullo terrore percutiatur ; atque sic edoctus ab insesore,nisi didiceril,preelio contendere nequit : ubi vero didicerit ; ot bello fuerit assuefactus, si modo suboluerit, etsubaudierit so- num bellicum, ipse adeo prompte adversus hostes progreditur, ut sola voce terrorem incutiat hosti- bus. Bodem quoque modo anima post transgres~ sionem agrestis etindomita, indeserto hujus mundi conversatur cum feris, spiritibus seilieet nequi- tia, ministerium in peceato obiens. Ubi vero andierit verbum Dei, ac crodiderit, refrenatar a Spiritu ac deponit mores agrestes et cogilationes carvis, gubernata ab insessare Christo. Postea in afflictionem,edomandijugum,etaugustiam ineidil, ut probetur, ac paulatima Spiritu mansuefiat, deficiente sensi atque exolescente in illa peacato. Sic et anima armata thorace justitie, et galea salutis, et sculo fidei, et gladio Spiritus, docetar prelium conserers cum hostibus suis * : et sic armata Spiritn Domini, dimicat adversus spititus malitie, et ignita nequissimitela exstinguit. Absque enim armis Spiritus non progreditur in aciem : habens vero arma Domini, ubi audierit ac senserit vehementia bella,cumexsultations acclamore proft- ciscitur, sicut ia libodob dictum est : Quod etiam ipsa voce orationis occumbant inimici, Et sie trans- acto bello, partaque vieloria benefieio Spiritus, refert $Q coronas victoriales cum plena fiducia, et g ita requieseit eum corlesti Rege. Cui gloria. et po- tentia in seenla, Amen. edros ayancayivn nor veniaxoa dik cod Tveiuaros nal ores cuvmvanaierae Th inovpaaitp Bassi, "D @ Sika xat x) xpdiros elg rads alias. 'Awiy, OMIAIA Ka’, “H ardces tay Xpisteavay Eoene xai th Sunset. anep pup vt Eumoooe ra phiva xipdy ixtowvd7augy, ing RRL vou Stuaxopmisuéveus gy tH wisye Loyco~ Mods, Kai Oonep 9 Bin gipmpa dhov axe pydberae Sonny, odtas § Coen tHe aunp- thas may yev05 709 'ASAu deazpiz se. hay & Xpiards odouviay ayaheraroe Eiany tals megrais Yuyais evtifaery. 9 turopie N"Boixures of Xpeariavol iunopors péyeara xepda Aarogevouévors. “Oomsp 7p instvar bx Tie he th pila xipdn Emovedyovaty, odtws odro ras fcutay xap@iag ésxopmapivaus rois dopioyods rh uidive coir bee mami dpsriis, ami dee vhs 105 Tedparas Guviuins, eneoudhéyovaw bx neous tie yi ets ott przioen zak din Ber tunopia. 'O xbqpos yp abros tH xbruw 76 dyn Havrovrae ~ zai 6 wiby org 7 dvw aliur dovineurat, Met rolm » Novoruaviv y 6 dyins Tongs pra sierra xicpov, pararsliivar xat psrabiivar +6 yy tod allives, & H Byasrrae wal Seedterar d vote dnd tig mapabdcews "ADI, els * Ephes. vi, 14 HOMILTA XXIV. Status Christianorum similis est mereatura et fer mentationi. Perinde enim ac mereaiores terrena colligunt lucra, sic illi déspersas per hovserculum cogitationes. Et quemadmodim fermentum totam massam reddit fermentatam ;sic fermentum pec~ caliuniversum genus Ada percurrit. Verum Chri- sus ewleste bonitatis fermentum fidelibus animis infundil. I. Similes sunt Christian mercatoribus, qui gentem quesitum ex mereatura faciunt. Quemad- modum enim hi eterea terrena colliguat luera ; eodem modo ili cordis sui dispersas cogitationes per hoc sweulum, omnium virtutum benelicio, ac vi Spiritus sancti, colliguat ex universa terra, quae esl maxima ac vera negotiatio, Mundus enim hie mundo superiori adversatur ; et steculum hoe sa- culo superiori oppositum est. Oportet igitur Chri- stianum secundum saeras Litteras mundum abne- gantem, transferri, ac meote transcendere ex hoc swoulo, in quo versatur animus, ac illecebris alli- cilur a tempore transgrossionis Ade, in alterum D 663 smculnm, et intellect in superiori ac divino mun- 4, do versari: sicut dictum est : Nostra autem con- versatio in cwlis est *. II, Hve autem nullo modo obtineri potest, nist anima erediderit ex tolo corde Domino, hoe sa= culum abnegans : et virtus divini Spiritus eolligere potest cor per universam terram dispersum ad dile- ctionem Domini, et in mundum eternum intelle- ctum traducere. A tempore eniin transgressionis Adee, disperse sunt a dilectione Dei cogitationes anime per hoc seeculum, commiste crassis ac ter- reniscogitationibus. Verum quemadmodum Adam transgeessuis mandatum, formentum malitiosaram affoctionum in se reeipit: sie quoque participa. tione qnadam, qui ex ¢o nati sunt, ac universum genus Ade illius fermenti particeps factum est 5 ceterum postea pro ratione inerementi in tantum exereverunt, et adaucte: sunt in hominibus afte- ctiones peccali, ut ad adulteria usque, libidines, idololatrias, ewes, et alia absurda devenerint, do- nee vilio fermentata esset humanitas. Ktin tantum exerevil in hominibus malom, at putarent, neque Deum esse ; verum inanimatos lapides adorarent, neque intellectu quidem Deum comprehendere possent, tam alte consperserat fermentum mali- tiosaram aifectionum veteris Adw progeniem, B Il. Eodem modo placuit Domino in advent sno pati pro omnibus, et redimere eos proprio sanguine, et fermentum cceleste bonitats infundere fidelibus animabus sub jugam paccati redactis : et C Gernros tobetvar ila promotione ac iacremento omnem justitiam mandatorum, omnesque virtules in eis complere, donee fermentarentur in unum in bono, et fierent cum Domina unus Spiritus *, juxta dietum Pauli, ita ut malitia ae nequilia, ne pervenire quidem, possitad cogitationnm animm, Spirit divino pla- ne ac penitus fermentate, ut dictum est : Chari tas non cogitat matum *, et quee sequuntur. Absque fermeuto vero ccelesti, quod est virtus divini Spi- ritus, 9O fermentari bonitate Domini, et ad vitam pervenire animam, prorsus non potest. Sica nee genus Ade ad lantam malitia ae nequitiam eonverti poterat, nisi malitim fermentum, quod est peceatum, et facultas quedam animi Satane in- tellectiva, eum subintrasset TV. Quemadmodum enim, si quisfarinam subigat, nee fermentum injiciat, quantopere videatur ela borare. invertere ae operari. fermenti expers est massa, etfad esuin minus commoda, Ubi vero inji- ciaturfermentam, trabitadsetotam farine massam, redditque totem fermentatam ; sient et Dominus regnum assimilavit, dicens; Simile est regnuin cae- Lorum fermento, quod acceptim mutier absconditin faring satis tribus, donee fermentaretur totum ™, Aut veluti, si quis carnes habeat, earumque consor- % Philipp. m1, 20. ® 1 Gor. vi, 17 S$, MACARIL AGYPTIL 1 Con. xin, 7. 664 wlave Eepov, xab wh pponinere ele cov dim the Maracas Kiauoy eum, xaBms eloncae* “Hpsy oe xo rohitevme év odpavols Sxdpxer. BY, Torre dk oddapag Bivarae xacoplulijuat, el wi a bug me G Shing xapdinc vi» Kupin, diprasapion thy aisva tolzoy, xa % duvduts 09 Qsixad Mvsduaras Emovrdfar divarce chy daxop— miapémny xapdinn by Bq 1h 7B, sig Thy cov Rupio deyireay, wai. tig vv orethv KPa napabioens icnoprlanams ani sis kyirag ro) O103 of loyt- ayot tis duxis, els thy aidya vavroy, ovpueyis- 355 Ohxots xak yntvots deyesuats. "AM *ABin mapebics Sipny owing nadin omedzaro zig derby, nat odeus xark psroypby of 28 acrou yen Sevres, nck mtv th ios 'APUp, dxzioms vRs SOpns pecéaxe* exk hounds nari mpoxoriy xai abnor ag akimos xéquov td gpésqux ‘Amd pip tis tod donee é rosouray iene by cols lalpsmors th malin wig duaprinc, Sore ng ropssuiv, ai aodzeudn, xa sidshodaroaiiv, kal gover, xah Edger ton Yopacat, Fug 05 Kunddn oh xele ddan dromnud- rétag* ol els toaotzoy aitnesy by deaGpsimors 7 veuis, Gy voutten pire dha Osx, De Vidas bizors mpreewioat, [ire viv ios twins @eby Yaubioey dvaabue, is tosoitos Kipwoes i tis wuss toy rally Chun to yoos vob nadato’ *Addp. r. spixav ehBéxeaev 6 Kupios iv rf imdnuig airai madsiv Omtp mevraw, nar lyopdene airs th Bip vinact, xai Cony tmoupsnes dpa is ais xd tiv uzprien + xb misrais puzais rarewedel- oGres ourdy xarie mpoxomiy xa abEqow, rasa drxniooivay arodav, wah rdsag Gpers ty aicots imerehéoat, Somwbinw als by x Kuplou els by Ty onions xa mavnpias 08 dyad, xed opbusvres pst 200 yeu ark wh Yiyioy Ueddou, pnd: udzors luvoias Deby Suraudvas by 7h Sonmudn buyy Ay UE dav wh Seiae Hveiuare, xaos onrat,"W Zydrg od hoy éberae te ‘Auey dé 700 mpotupion 0d inoupaviou, Snap gorly @ rod Osfov Uvevzares Bivens, Copwbivar ty Th ypuatérnre rev Kupiou, wai xarevviiaat pun ais Swkv, aBoveror. “er onde th pies tou "AC2p ely comairay xexion xo xovmpler Fxcpamivat dinero, sk wh 3h rig xaxtas sepotipeov, deep doviv % dpapria, SueerpOey ab xanbv, xai vie dxdlouba. Jopund v1 ofan xai yoepis Duque 700 Saray Si. "Dome yap tiv nie Daypa guodra, pi Bol Oe npebiuier, Boor 4s Fong émeushatciee ai para Bien, vai xereppiectar, Bupir ior 1 pipe pe, Rai doer finn, Duse xpig airiy Dov xb rod Welpoy gpa pity i denen ibe Bevo cig Bpivacs * « fhov Sonny, xabdrep xa Kiiping mapetenre viv Brotleizy, einiv, ‘Onoice a Bacedeia cay odoavay Sing, Hy LaSodae yuri Fxguber cis evgov cdra cpia, ws ob Rumen Fdow. “UM donee tay F xpia, wat maou sty " Matth. xii, 83; Lue. xin, 21.