Sei sulla pagina 1di 1
Bron: Rotterdams Dagblad PER Bij Keppel Verolme is ‘t weer ‘Bonanza’ ANTOON OOSTING ROTTERDAM-BOTLEK Scheepswerf Keppel Verolme elect weer toptijden, ,Om Jowarl voor vier 5 middags, als er een ploeg naar huis gaat, ishet hierweer geregetd Bonanza. Dan staat het ver- keer richting de A15 vast tot opons terrein,” vertelt werfdi- recteur Harold Linssen (41), Vanaf het in 1961 in op- dracht van scheepsbouwer Comelis Veroime aangelegde dakterras op het hoofdkan- toor yan de wert zag hij gister- miiddag hoe de havenslepers van Smit:het casco voor het Noorse _ olieproductieplat- form Sevan Bummingbird binnenbrachten. Het gaat om een enorme stalen, drij- yende ton met een diameter van zestig meter, die de ko- mende maanden bij Keppel ‘Yerolme wordt afgebouwd tot olieproductieplatform. ‘Vanaf eind dit jaar moet de Sevan Hummingbird dage- lijks tot 20.000 vaten rawe olie uit de bodem yan de Noordzee pompen, Met deze klus heeft Keppel Yerolme nu drie grote projec: ton tegelijk onder handen, naast de Sevan Humming- bird ook de verbouwing van het olieboorplatform Black- ford Dolphin en depijpenley- get Audacia. Linssen, die in 2003 aan- er trots Sevan op- nieuw voor Keppel Verolme heeft _gekozen, ,,Het is ecn blijk van vertrouwen in onze prestaties,” aldusLinssen. De casco’s van. de’ plat- forms worden gebouwd in hina, omdat mmwbouw daar nu eenmaal veel goedkoner is, Als ze bij Keppel Verolme komen, wordt er een compl te fabriek op gezet met pij- pen, leidingen, pompen enan- dere apparatuur en de elek- tronicd om alles te bedienen. In totaal heeft het Noorse Sevan Marine nu al opdracht gegeven voor zeven drijvende platforms als de Humming- bird, Linssen hoopt na de: Hummingbird ook de volgen de projecten yan Seyan temo gen afborwen. Keppel Veroline is ce bron van werkgelegenlieid i de regio. In vaste dienst heef het bedrijf tegen de 400 me dewerkers, Daarnaast ziin ¢ veljwel permanent bijna 55 mefisen van inleenbedrijver werkvaam. Daarboyenop ke men per project honderde: medewerkers via onderaan nemers. In totaal Iopen ¢ dan 2500.4 2600, tot in topti den tegen de 8000 medewe! kers rond. Veel van die werknemer komen uit landen als Porte gal, Groot-Britiannié en Pe Ten.