Sei sulla pagina 1di 1

MENGUASAI

Bidang Tajuk

: Ruang : Perimeter dan luas

TIDAK MENGUASAI

NAMA: ______________________

TARIKH: ___________________

Soalan Rutin: 1. Cari perimeter bagi sebuah segiempat sama yang mempunyai sisi 6cm.

2. Perimeter bagi segitiga ialah 24cm. Berapakah panjang x?

9cm

Soalan Bukan Rutin: 1. Ali ingin membina syiling bilik yang berbentuk segiempat sama. Dia memerlukan 8 keping papan nipis yang berbentuk segiempat tepat berukuran 8 meter panjang dan 4 meter lebar. Berapakah perimeter syiling bilik tersebut?

2. Abu membeli pagar yang berukuran 20 meter untuk membina reban ayam. Reban ayam yang ingin dibina berbentuk segiempat tepat yang mempunyai sisi lebar berukuran 4 meter. Berapakah ukuran panjang reban tersebut?

Disediakan Oleh: KUMPULAN 3 Tajuk: Ruang