Sei sulla pagina 1di 3

PEMETAAN MATEMATIK TAHUN 1 KSSR Bidang Pernyataan Evidens Kod Evidens B1D1E1 Rujukan KSSR (M/S) m/s : 15 Cadangan

cara pentaksiran Lisan, Bertulis, menaakul gambarrajah

Nombor Bulat Hingga 100

Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan : a) Banyak atau sedikit, lebih atau kurang, b) Pajang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat c) Berat atau ringan d) Sama banyak atau tidak sama banyak Menamakan nombor bulat hingga 100 Menyatakan kuantiti objek sehingga 100 dengan : a) Membilang secara satu-satu, dua-dua, lima lima, sepuluh-sepuluh b) Membanding c) Menama, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka sehingga 100 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat sehingga 100

B1D3E1 B2D1E1

m/s : 15 m/s : 16

Lisan, bertulis Lisan, bertulis

B2D2E1 B2D3E1

m/s : 16 m/s : 16

Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh terdekat Melengkapkan pola bagi siri nombor bulat sehingga 100 Tambah dan Tolak Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi : a) Tambah b) Tolak

B3D2E1

m/s : 17

B3D3E2

m/s : 17

Lisan, Bertulis Lisan, bertulis, Menaakul gambarrajah Bertulis, Menaakul gambarrajah Bertulis

B1D2E2 m/s : 18

Mengenal simbol (+) , (-) dan (=)

B1D4E1 m/s : 18

Menyatakan pasangan nombor fakta asas tambah dan asas tolak sehingga 10 Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi nombor bulat dalam lingkungan 100 Membina ayat matematik berdasarkan situasi

B1D5E1 m/s : 18 B3D1E1 m/s : 18 B4D1E1 m/s : 19

Lisan, bertulis, simulasi, menaakul gambarrajah Lisan, bertulis, menaakul gambarrajah Bertulis Bertulis Bertulis, Menaakul gambarrajah Simulasi kumpulan

Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi tambah dan tolak, mengikut prosedur Menyatakan nilai separuh, setengah dan suku daripada keseluruhan satu benda

B4D1E2 m/s : 19

Bertulis

B5D1E1 m/s : 19 B2D4E1 m/s : 20

Bertulis Lisan, bertulis, menaakul gambarrajah Lisan, Menaakul gambarrajah Lisan, Bertulis, Menaakul gambarrajah

Pecahan

Wang Hingga RM10

Menyatakan ciri-ciri wang syiling dan wang kertas

B1D6E1 m/s : 21

Melakukan operasi tambah dan operasi tolak yang melibatkan wang: a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen (hasil tambah hingga RM1) b) ringgit RM1, RM5 dan RM10 (hasil tambah hingga RM10) Menukar wang sehingga RM10: a) sen kepada sen b) ringgit kepada ringgit c) sen kepada ringgit dan sebaliknya Masa Dan Waktu Menamakan : a) Waktu-waktu dalam sehari b) Hari-hari dalam seminggu c) Bulan-bulan dalam setahun d) Waktu dalam sebutan jam Menulis waktu dalam jam dan setengah jam

B3D1E2 m/s : 21

B3D4E1 m/s : 21

Bertulis, Menaakul gambarrajah

B1D2E1 m/s : 22

Lisan dan Bertulis

B3D5E1 m/s : 22

Panjang

Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai

B1D2E3 m/s : 23

Timbangan

Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai

B1D2E3 m/s : 24

Isipadu Cecair

Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan piawai

B1D2E3 m/s : 25

Ruang

Menamakan bentuk : a) 3D b) 2D Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D dan 2D

B1D3E2 m/s : 26

Lisan, bertulis, menaakul gambarrajah Lisan, bertulis, simulasi kumpulan Lisan, bertulis, simulasi kumpulan Lisan, bertulis, simulasi kumpulan Lisan, bertulis

B2D5E1 Ms : 26

Lisan, bertulis, Menaakul gambarrajah

Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D

B3D3E1 m/s : 26

Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D : a) Segi empat b) Segi tiga c) Bulatan Mereka cipta model daripada bentuk-bentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina ATAU Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudah cara urusan harian ATAU Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya, guru atau komuniti

B5D1E2 m/s : 26

Bertulis, Menaakul gambarrajah Bertulis

B6D1E1 m/s : 26

Lisan, Kerja projek