Sei sulla pagina 1di 0

PAPEL MARCH

%
b4

l===================
& 4 _ _ l b
l _ b { . =l
du du du
l q
l ruw u
l du ru
Co-res do mar
l
w
l b 44 l w
l w
.. l
Ll===================
?
l
%{ =l
l
DE ARRANJOS

FABRICA

l====================
&
l _ l __ l _ _ __ _ = l
co lodor l
fes- ta do so (ol)
vi-da_ fa-zer
todo_o l so nho
- bri-lhar ser fe-l liz
no teu
l
l
.
_

# . ..
..

l
l b
l l
l
Ll====================
?
l
l
l
=l

b .

.
l
l====================
& .
e de-l l . # l (n) =

l pois a -cor-dar sen do_o


- mir
(de)
seu
co-lo ri - do brin - que- do de pa - pel mar l
l
l n b l
.
_

l .
l b .
l # . l l
Ll====================
?
l
l
=l
l

2.

b 1.

l
l====================
& _ _ b { _ _ _ l b
l ________ =
ch ()
oh!
dor - mir no teu co - lo_ tor - nar a nas-cer
vi - o l
ch ()
l
l
l

J l b l l
l b

. l l
Ll====================
?
{
=l

FBRICA DE ARRANJOS

Normal

l n =
l l
j
l====================
&
j

(
)

leta_e
- a - zul
ou-tro ser
luz do que - rer (er)
no vai des-bo-tar
li l
l
l
l
l
# ....

J l J l
l b
l
l

l
l
Ll====================
?
l
=
Normal l

Joo Bosco/Capinan
sempre legato e leve

Arr.: Alexandre Zilahi 02/91

s,c

= 100

t,b

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 papel march

l _ _ __ _ _ l _ _ _ _ _ _ l =
j
l====================
&
l
ls cor do mar se-da cor de ba -ton
ar -co - ris cre- pon
na- da vai des-bo-tar
brin l
l
l
l
l
l
l l # l J l
l

l
Lll====================

?
l
l
=l
l

FBRICA DE ARRANJOS

l
l====================
& b l _ _ _ b_ _ { l =
l
ai ai ai ai l
que- do de pa - pel mar - l ch
() ai
le le le le le li l
l

l l
l ..

Lll====================
l

{
l
? b l
l =

b

lu la la li
le le

l
l====================
& _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ _ _ l _ l b =
le
l
l
l le
l
lon lon lon lon
ai
le le le le le li l lon lon lon lon ai
l
l l
l w
l

l b
l # l
l w
l
Ll====================
?
l
l
l le
=l

DE ARRANJOS
b FBRICA

l====================
& _ _ _ b_ _ {
=
%
l
oual segno

lon
oh!
ai
finalize repetindo
l
vrias, decrescendo

Lll====================
{
b

?
=
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34