Sei sulla pagina 1di 5

117

12.Gestionarea desenelor prin “AutoCAD


Design Center”
12.1.Rolul aplicaţiei “AutoCAD Design Center”
AutoCAD 2000 introduce o nouă concepţie pentru gestionarea
eficentă a desenelor: aplicaţia “AutoCAD Design Center”. Aplicaţia

este accesibilă prin comanda ADCENTER, sau prin butonul de pe


bara de instrumente “Standard”, sau din meniul pull-down “Tools”.
La lansarea aplicaţiei “AutoCAD Design Center”, în stânga zonei
grafice, AutoCAD afişează o nouă fereastră, cu un aspect similar unui
“File Manager” (fig. 12.1).

12.Gestionarea desenelor prin aplicaţia AutoCAD Design Center


118

Figura 12.1 Modul de prezentare al aplicaţiei “AutoCAD Design


Center”
Fereastra “AutoCAD Design Center” poate fi translatată în alte
poziţii pe ecran.
Aplicaţia permite baleierea desenelor din diferite folder-e, cu
posibilitatea de a vizualiza grafic şi prin descriere textuală informaţii de
organizare a desenului: blocurile-utilizator, referinţele externe, layer-
ele, tipurile de linii, stilurile de cotare, stilurile de scriere, imaginile
raster, alte elemente de tip OLE din desenele gestionate.
La deschiderea unui grup de informaţii (de exemplu, cel al
blocurilor), se poate opta pentru vizualizarea unui obiect din grup
şi/sau pentru afişarea detaliilor textuale despre acesta (fig. 12.2).
Importul unui obiect din desenul original în desenul curent prin
“AutoCAD Design Center” este extrem de simplu: prin “dragging”
cu mouse-ul: se selecteză obiectul, menţinând butonul stâng al
mouse-ului apăsat şi se “trage” obiectul în zona grafică a desenului
curent. CA urmare, obiectul apare şi în desenul current, ca şi când ar fi
fost creat chiar aici. Nu mai este necesară recrearea unor obiecte
Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi
119
identice în desene diferite; ele pot fi preluate dintr-un singur desen şi
refoloste în oricare altele. Nu mai e necesară repetarea definirii unor
layer-e sau a unor stiluri de cotare identice în diferite desene. Acestea
pot fi preluate din desene deja create, prin “AutoCAD Design
Center”.

Figura12.2 Exemplu de prezentare a unui bloc-utilizator în


“AutoCAD Design Center”
“AutoCAD Design Center” gestionează unitar fişiere-desen de pe
discul propriu sau din alte partiţii logice sau hard, de pe reţea şi de pe
Internet, asigurând astfel un management eficient al proiectelor, prin
reutilizarea şi partajarea conţinutului unor desene existente de către
utilizatori diferiţi sau de acelaşi utilizator în desene nou create.
Elaborarea desenelor devine astfel mai simplă şi mai eficientă.
Sistemul de navigare al aplicaţiei este unul simplu şi eficient, cu
vizualizări grafice şi descrieri textuale, cu includerea locaţiilor frecvent
accesate în lista “Autodesk Favorites”.
12.Gestionarea desenelor prin aplicaţia AutoCAD Design Center
120
“AutoCAD Design Center” permite:
 consultarea diferitelor desene care include elemente de
bibliotecă sau reutilizabile (blocuri, layer-e, stiluri, etc.);
 vizualizarea miniaturală a elementelor reutilizabile, cu sau
fără detalii textuale;
 includerea unor elemente reutilizabile în desenul curent;
 crearea unor aşa-numite “short-cuts”, chei de acces rapid,
pentru desene şi locaţii frecvent accesate;
 găsirea conţinutului unor desene, prin căutări bazate pe
nume de desene, de blocuri, de layer-e, după data creării,
după numele autorului, după cuvinte-cheie, etc.
 deschidera desenelor vizate, prin simpla tragere a iconiţei lor
în zona grafică a ferestrei de lucru;
 vizualizarea unor imagini raster şi ataşarea lor desenului
curent, prin simpla tragere a iconiţei lor peste zona grafică;
 controlul afişării elementelor vizate în fereastra aplicaţiei
(iconiţe, liste cu sau fără detalii, descrieri asociate, etc.)

Fereastra de lucru pentru “AutoCAD Design Center” afişează la


partea sa superioară o bară de instrumente cu butoane specifice
funcţiilor utilitare de gestionare a informaţiilor (fig. 12.3)

Figura 12.3 Bara de instrumente din “AutoCAD Design Center”


De o deosebită utilitate este funcţia “Find”, apelabilă prin butonul

de pe bara de instrumente a aplicaţiei. Aceasta deschide o casetă


(fig. 12.4), cu rubrici adecvate operaţiei de căutare după diferite
criterii, la diferite locaţii.
Dacă operaţia de căutare se realizează mai întâi după criteriul
“Drawings”, adică desene, funcţia “Find” permite rafinarea acestei
căutări după autor, cuvinte din conţinut, cuvinte-cheie, etc.

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


121

Figura12.4 Caseta “Find” a aplicaţiei “AutoCAD Design Center”


Odată deschisă, aplicaţia “AutoCAD Design Center” poate fi
închisă pe aceleaşi căi prin care a fost deschisă: comanda ADCENTER,
meniul pull-down “Tools”, sau butonul propriu de pe bara de
instrumente “Standard”.

12.Gestionarea desenelor prin aplicaţia AutoCAD Design Center