Sei sulla pagina 1di 1

SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN BATU TIGA, KLANG UJIAN BULANAN 1 / 2013 PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5 ARAHAN

: Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan. Anda dikehendaki memilih hanya 1 soalan sahaja. Baca arahan dan maklumat di bawah dengan teliti. Bahan dan alatan perlulah disediakan sendiri.

SOALAN 1 : Bidang Tajuk Teknik : Menggambar : Pemandangan di tepi laut : Bebas

Bahan / Alat: Krayon, pensel warna, kertas lukisan

SOALAN 2 : Bidang Tajuk Teknik : Membuat Corak dan Rekaan : Batik Malaysia : Resis

Bahan / Alat: Krayon, pensel warna, kertas lukisan

SOALAN 3 : Bidang Tajuk Teknik : Membentuk dan membuat binaan : Beg Kertas : bebas

Bahan / Alat: Krayon, pensel warna, kertas lukisan

SOALAN 4 : Bidang Tajuk Teknik : Mengenal Kraf Tradisional : Mobail ikan : Anyaman

Bahan / Alat: Krayon, pensel warna, kertas lukisan