Sei sulla pagina 1di 7

SK (1) JALAN BATU TIGA, KLANG UJIAN BULANAN PERTAMA TAHUN 2013 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 1 JAM

NAMA : ___________________________________________________ KELAS : ____________________________________________________ TARIKH : ___________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab kesemua soalan. 3. Bahagian A Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D. Pilih satu jawapan yang paling tepat dan hitamkan pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Bahagian B Jawab semua soalan pada kertas soalan yang disediakan

BAHAGIAN A 1. Malaysia berjiran dengan Negara-negara berikut kecuali A. Indonesia B. Thailand C. Filipina D. China 2. Malaysia mengalami iklim A. Khatulistiwa B. Gurun panas C. Monsun Tropika D. Tundra 3. Purata suhu tahunan bagi negara Malaysia ialah A. 16 darjah celcius B. 27 darjah celcius C. 38 darjah celcius D. 46 darjah celcius 4. Mengapakah suhu di Pulau Tioman lebih rendah daripada suhu di Kuala Lumpur? A. Kepulauan B. Ketinggian C. Kebenuaan D. Tiupan angin monsun * Hazman menetap di Brinchang, Cameron Highland * Suraya menetap di Shah Alam. 5. Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah suhu di tempat tinggal Hazman lebih rendah berbanding suhu di tempat tinggal Suraya? A. Hujan yang banyak B. Kedudukan di garisan lintang C. Ketinggian dari aras laut D. Kepulauan 6. Negara Malaysia mengalami bencana alam iaitu I. Banjir II. Puting beliung III. Gempa bumi IV. Tiupan angin kencang A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV
2

7. Pokok getah hidup subur kerana negara kita memperoleh A. suhu yang rendah B. suhu yang tinggi C. hujan yang lebat D. hujan yang banyak dan suhu yang tinggi 8. Antara berikut, ciri-ciri iklim di Malaysia ialah I. suhu yang tinggi II. hujan sepanjang tahun III. purata suhu tahunan ialah 27 darjah celcius IV perbezaan suhu antara 1 darjah celcius hingga 2 darjah celcius A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV Kesemuanya

9. Tumbuhan semula jadi yang terdapat di Gunung Kinabalu ialah A. Hutan hujan tropika B. Hutan pantai C. Hutan gunung D. Hutan paya Pokok mengkuang laut Pokok kelapa Pokok ru 10. Tumbuh-tumbuhan di atas terdapat dalam A. hutan pantai B. hutan paya air tawar C. hutan paya air masin D. hutan gunung 11. Apakah flora semula jadi yang hidup di puncak gunung? A. Belukar B. Lumut C. Pokok cengal D. Pokok renek

12. Apakah faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia? I. Iklim II. Saliran III. Tanah-tanih IV. Bentuk muka bumi A. B. C. D. I, II dan III I. II dan IV I, III dan IV Kesemuanya

13. Apakah pernyataan yang benar tentang flora di atas? I. Bunga terbesar di Malaysia II. Menarik pelancong III. Dijadikan makanan IV. Tumbuh di hutan gunung A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

14. Apakah tumbuhan semula jadi yang hidup di kawasan air bertakung? I. Nipah II. Ramin III. Jelutung IV. Mengkuang A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

* *

Sepilok, Sabah Kuala Gandah, Pahang

15. Kerajaan Malaysia telah mewartakan tempat-tempat di atas sebagai A. tempat penternakan hidupan liar B. lokasi untuk menarik pelancong C. sumber pendapatan negara D. lokasi perlindungan hidupan liar 16. Sungai terpanjang di Malaysia ialah A. Sungai Sarawak B. Sungai Raajang C. Sungai Kinabatangan D. Sungai Pahang 17. Tanah tinggi di Malaysia amat sesuai dibangunkan kawasan A. Perindustrian B. Pelancongan C. Penternakan D. Perikanan 18. Sungai di Malaysia adalah penting untuk menjalankan aktiviti berikut kecuali A. perikanan B. Sumber air C. Jalan perhubungan D. Kawasan pertanian 19. Antara berikut manakah merupakan kawasan pelancongan di Malaysia A. Petaling Jaya B. Kulim C. Klang D. Port Dickson 20. Pulau Langkawi terletak di negeri A. Perlis B. Kedah C. Pulau Pinang D. Perak ( 20 markah )
5

BAHAGIAN B

(20 markah )