Sei sulla pagina 1di 3

Terdapat 3 kaedah utama dalam mencari penyelesaian bagi persamaan kuadratik yang telah di pelajari.

Antaranya ialah a) Kaedah Pemfaktoran b) Kaedah Penyempurnaan kuasa dua c) Penggunaan formula a) Kaedah Pemfaktoran di gunakan sekiranya persamaan kuadratik yang di berikan boleh difaktorkan sepenuhnya. Seperti 2x(x-1) =6 2x2- 2x -6 = 0 (2x+3) (x 2) = 0 X = 3/2 x= 2 Kelebihannya bergantung kepada jenis soalan yang diberi.Adalah lebih mudah sekiranya pelajar dapat memahami konsep tersebut.Soalan yang pelbagai jenis juga memberi kesan negative dimana akan mengakibatkan kekeliruan dan menjadikannya sebagai satu kekurangan dalam kecuaian dalam kaedah pengiraanya. b) Kaedah penyempurnaan kuasa dua digunakan dengan memastikan nilaia ialah 1, jikanilai a=3 maka semua persamaan di bahagi dengan 3. Contohnya: 3x2- 5x -7. Nilai a=3, b= -5, c= -7.(bahagi 3) x2- 5x 7= 0 33

Atau

Rumusasas penyempurnaan kuasa dua ialah: x2 + bx + ( b/2 ) 2 = c + ( b/2 ) kaedah ini memerlukan a=1 dan c perlu di alihkan sebelah kanan dahulu. Kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat kaedah yang Mudah sekiranya pelajar dapat menggira denga ntepat. Atatau pecahan tak wajar, Maka kaedah pemfaktoran boleh digunakan Kaedah pemfaktoran mempunyai kelemahan. Jika punca-puncanya ialah irrationalnu Maka kaedah pemfaktoran secaraautomatik tidak boleh digunakan melainkan kaedah penyempurnaan kuasa dua dan rumus.Kedua bagi menentukan samaada kaedah pemfaktoran boleh digunakan atau tidak, Pelajarperlusemakdahuludengan mendapatjawapan yang tidakberpenghujung,

terusgunakanrumusatausempurnakankuasadua.