Sei sulla pagina 1di 12

ARAHAN : Kertas ini mengandungi 40 soalan objektif. Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan mengandungi pilihan jawapan A,B, dan C. Pilih SATU jawapan yang sesuai. Soalan 1 hingga 6.

Lengkapkan suku kata berikut.

1.

ri
A: ma B: ja C: la

2.

la
A: bo B: ba C: bi

3.

pi
A: lo B: jo C: to 1..

4.

ta
A: ma B: ja C: la

5.

I
A: ba B: bu C: bi

6.

..un
A: da

B: ja
C: la

2..

Soalan 7. hingga 12. Pilih huruf yang berkaitan. 7.

H
A: a B: h

C: l

8.

G
A: k B: h C: g

9.

R
A: j B: r

C: f

3..

10.

Z
A: z B: l C: s

11.

B
A: d B: p C: b

12.

Q
A: p B: b C: q

4..

Soalan 13 hingga 16. Pilih jawapan yang betul.

13.

Ulat

A:

B:

C:

14.

Itik

A:

B:

C:

5..

15.

Ular

A:

B:

C:

16.

Ikan

A:

B:

C:

6..

Soalan 17 hingga 22. Susun suku kata berikut berdasarkan gambar.

17.

te

ri se ka

A: se ri te ka B: se te ri ka C: ka ri te se

18.

ta

ke

re

A: ke re ta B: re ke ta C: ke ta re

19.

uk pe

ri

A: uk pe ri B: ri pe uk C: pe ri uk 7..

20.

ku

li

A: a li ka B: li ku a C: ku a li

21.

fon

te

le

A: fon te le B: te le fon

C: le te fon

22.

ji ger ga
A: ji ger ga B: ga ger ji C: ger ga ji

8..

Soalan 23 hingga 27. Susun perkataan berikut.

23.

pokok

Ini

kayu

A: Kayu pokok ini. B: Ini pokok kayu. C: Kayu pokok ini.


24.

ikan Ini emas


A: Emas ini ikan. B: Ikan ini emas. C: Ini ikan emas.

25.

itik

itu

saya

A: Itu itik saya. B: Saya itik itu. C: Itik saya itu.

26.

lori besar itu


A: Besar itu lori. B: Itu lori besar. C: Lori besar itu.

9..

27.

pokok

Ini

bunga

A: Bunga pokok ini. B: Ini pokok bunga. C: Bunga pokok ini.


Soalan 28 hingga 30. Lengkapkan ayat berdasarkan gambar 28.

Emak beli
A: udang.

B: ikan.
C: sotong.

29.

Kakak pakai
A: kain. B: baju. C: kasut.

30.

Abang beli
A: loceng.

B: telefon.
C: kasut.

10..

Baca petikan dan jawab soalan pemahaman berikut.

Ini emak. Ini emak saya. Emak saya pergi pasar menaiki teksi. Emak pergi pasar beli ikan. Emak bawa raga untuk isi ikan. Raga emak besar berwarna merah. 31. Ini siapa ? A : abang 32. Ini emak siapa ? A : abang B: adik C: saya B: emak C: adik

33. Emak saya pergi ke ......... A : pasar B: kedai C: warung

34. Apakah yang emak beli di pasar ? A : kereta B: kain C: ikan

35. Raga emak berwarna .. A : biru B: merah C: kuning

11..

Baca petikan dan jawab soalan pemahaman berikut.

Ini Aman. Dia sedang main bola. Aman suka main bola. Dia main bola dengan kawannya. Aman main bola pada waktu petang. Kawan-kawan Aman bermain bersamanya. Setiap petang Aman dan Kawan-kawannya akan bermain bola. Mereka habis bermain bola pada pukul 6.00 petang. 36. Siapakah yang bermain bola ? A : Aman B: Abang C: Adik

37. Aman suka bermain . A : hoki B: bola C: tenis

38. . Aiman akan bermain bersama. A : adik-adik B: kawan-kawan C: abang-abang

39. Bilakah waktu Aiman bermain bola ? A : petang B: subuh C: pagi

40. Aiman habis bermain bola pada pukul .. A : enam petang B: enam pagi C: enam tengah hari

12..