Sei sulla pagina 1di 3

2errr

SOALAN OBJEKTIF MATEMATIK TAHUN 5

Kertas ini mengandungi 20 soalan objektif. Baca soalan dengan teliti dan bulatkan jawapan yang tepat.

1. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang digariskan 438 564 a. Sa b. Puluh c. Ratus d. Ribu

2. Tukarkan dua ratus empat puluh lima ribu dua puluh empat. a. 245 024 b. 245 204 c. 245 240 d. 245 420

3. 42 840 + 56 530 = a. 90 320 b. 98 510 c. 99 370 d. 99 470

4. Sebuah kilang mengeluarkan 281 000 paket coklat. 150 320 telah diagihkan kepada beberapa buah pasar raya. Berapakan bilangan paket yang masih belum diedarkan? a. 130 681 b. 130 680 c. 150 680 d. 150 681

5. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan pecahan tidak wajar? a. b. c. d.

6. Kirakan a. b. c. d. 1 2 6 8

daripada 8

7. Dalam sebuah bakul terdapat 20 biji epal.

daripadanya telah dimakan oleh

Syafiqah dan Alia. Berapakah jumlah biji epal yang tinggal? a. b. c. d. 2 3 5 7

8. Tukarkan a. b. c. d. 0.05 0.005 0.0005 5

kepada perpuluhan

9. Bundarkan 27.438 kepada perseratus yang terdekat