Sei sulla pagina 1di 4

SK Moynod,L WDT 1, 90109 Beluran. Rujukan : SKM(B)/PA/03(01)07 Tarikh : 09.02.

2012 MESYUARAT PEMBENTUKAN AJK PENGURUSAN DATA SEKOLAH 2012 Tarikh : 09.02.2012 Masa : 11.00 pagi Tempat : Bilik Gerakan KEHADIRAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 En. Zakariah Abdullah (Guru Besar) En. Nicholas K. Salamat (Penolong kanan kurikulum) En. Sinawat Antakah (Penolong Kanan HEM) En.. Noho Salleh(Penolong Kanan Kokum) Pn. Radina Akun(Penyelia Petang) Pn .Mariam Abdullah( Guru Media Pusat Sumber) En. Mohd Karim (Guru Pemulihan) En. Kasmir Mojulat Pn. Jamaliah Hasin Cik. Marnijah kamal Pn Junaidah bte Abd Talib Pn..Dollynah Indang Cik .Zaiton Ahmad Pn .Ivyelia Longinus Cik .Mainas Sabilon En. Junah Jaffar En. Sh. Aziz Sh. Ahmad En. Mohd Noraiman Sulaiman En Jeffery Anchi En. Azri Ahmad Ust. Mazilah Binti Mohd Daud En. Mohd Rudie Abdul Rahman Cik.Wendy Sharon Benjamin Pn.Susanna Lawin Ust. Mustakim Mustapha

Tidak Hadir( bersebab) AGENDA ; 1. 2. 3. 4. Ucapan Pengerusi Pengesahan Minit Mesyuarat yang lalu Pembentukan AJK baru Hal-hal lain Perkara Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua guru yang terlibat. Beliau berharap mesyuarat ini dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Justeru pengerusi mengharapkan kerjasama daripada semua guru. Beliau mengharapkan agar semua guru dapat mengemaskini rekod perkhidmatan mereka untuk tujuan kenaikan pangkat dan lain-lain lagi. Beliau juga meminta agar semua unit yang dibentuk kelak dapat menghantar data-data di bawah kawalan mereka sebagai rekod.Semua rekod perlu dihantar kepada Guru Besar untuk disahkan untuk tujuan perekodan dan rujukan kelak. Tindakan

Agenda 1. Ucapan Pengerusi

Guru Besar dan Kerani. Guru Besar PK-1 dan Guru Data.

Guru Besar akan memberi salinan nota berhubung Pengurusan harta kepada setiap ketua unit. Guru besar 2. Perlantikan 2.1 Pelantikan baru AJK Data Pengurusan Sekolah Semua penama yang dicadangkan dalam tahun 2011 bersetuju dikekalkan memegang jawatan JPSM pada tahun 2012, seperti berikut:. Carta organisasi Pengerusi : En. Zakariah Abdullah (Guru Besar) Tim. Pengerusi : En.Nicholas k. Salamat (PK.1) Naib Pengerusi : En. Welley Sinawat(PK.Hem) Naib Pengerusi: En. Noho Salleh(PK.KoKum) Naib pengerusi: Pn. Radina Akun.(P. Ptg) Setiausaha : En. Kasmir Mojulat AJK A :Kewangan 1.Cik Susanna Lawin 2. Cik Jumatiah Saliwang B :Disiplin 1. Cik,Mainas Sabilon 2. En. Jeffry Anchi C: Bilik Multimedia/ICT 1. En. Sh. Aziz Sh. Ahmad 2 .Pn. Dollyna indang D :Pusat Sumber 1. Pn. Mariam Abdullah 2. Guru-Guru Kelas : PPSMI 1. En. Junah Jaffar 2. Guru-Guru M3 & SN : SAPS/SPPBS 1.Pn. Ivyelia Longginus 2. En.Kasmir Mojulat 3. Guru-Guru Kelas dan Guru-Guru Subjek : Bantuan Kebajikan(Susu Sekolah) 1. 2. 3. H Ust. Zaiton Ahmad Guru-Guru Kelas

3.Pembentukan Organisasi

E.

F.

G.

: SMM 1. Pn. Ivyelia Longginus & Guru-Guru Kelas. Pangklan Data Murid KPM 1.Nicholas Salamat 2En Kasmir Mojulat 3 Pn Ivylia Longinus 4.Guru-Guru Kelas

I:

J.

: KWAPM 1. Cik. Jumatiah & Guru-Guru Kelas

K.

:SPBT 1. Pn. Rebecca Ginsawat 2. En. Azri Ahmad Bilik Sains 1. En.Mohd Rudie Abdul Rahman 2. Sh. Aziz Sh. Ahmad Stor 1. En. Jeffry Anchi. 2. Cik Jumatiah Saliwang Kemahiran Hidup 1. Azri Ahmad 2. Jeffry Anchi

L.

M.

M.

N.Inventori 1. 2. O. Stor 1. 2. En. Jeffry Anchi En. Nooraiman Sulaiman Pn. Rebecca ginsawat Pn. Mazilah Daud

P. Panatia 1. Ketua Paniatia semua subjek

Q. Keceriaan Fizikal 1. 2. En. Mohd Rudie Abdul Rahman En. Mohd Abdul Karim

R. Hapuskira 1. 2. En. Mustakim Pn. Dollyna Indang

S. SKPM 1. En. Rudie Abdul Rahman 2. En. Mustakim T. Jadual waktu 1. 2. En. Rudie Abdul Rahman En. Mohd Noraiman Sulaiman

U. SUP Dalaman /Luaran 1. En. Kasmir Mojulat 2. Pn. Ivylea Longginus V. Bilik Darjah 1. Guru-guru Kelas P. Bilik Guru 1 2 Pn. Rebecca Ginsawat En. Junah Jaffar

P. SPLG 1.Pn. Rebecca Ginsawat 2. Guru-Guru Q. Emis Data:Sekolah,maklumat staff,enrolmen dan kelas & pengesahan. 1. 4..Hal-hal lain Kasmir Mojulat Guru Besar PK-PK, Guru Kelas,Guru-Guru Subjek & S/U tahap1&2 & Panitia-Panitia Mata pelajaran.

Cikgu Nicholas meminta semua guru mengemaskini Buku Rekod mengajar, Bahan Bantu Mengajar dan semua Guru Kelas perlu menyiapkan markah ujian bulanan (SAPS) secepat yang mungkin dan key-in markah secara online. Pengerusi berharapkan semua terlibat dapat melaksanakan tugasan mereka dengan jujur dan ikhlas. Beliau juga berharap agar semua Guru dapat mengusahakan fail meja mereka. Memandangkan tiada hal-hal lain yang ditimbulkan maka mesyuarat ini ditangguhkan pada jam 1.00 petang.

Disediakan oleh; (KASMIR MOJULAT) Setiausaha JPMS

Disemak oleh;

Disahkan Oleh,

( NICHOLS SALAMAT ) (ZAKARIA ABDULLAH) Penolong kanan 1 Gurun Besar

Pengesahan Minit Mesyuarat. Dicadangkan oleh, Disokong oleh,

( Sk. i. PPD Beluran

ii. Jemaah Nazir Gabungan Sandakan iii. Guru-Guru & KTBM iv.Fail Sekolah.