Sei sulla pagina 1di 1

Iisus, binecuvântat rod al trupului Tău.

O În această ordine:
CUM SE SPUNE milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.
ROZARIUL Amin Început:
1. Semnul Sfintei Crucii
Să ne rugăm 2. Crezul
Începeţi cu rugăciunile acestea: Dumnezeule, al cărui unul-născut prin viaţa, 3. Tatăl Nostru
moartea şi învierea Sa ne-a pregătit răsplata 4 – 6. Bucură-te, Marie
Semnul Sfintei Cruci mântuirii veşnice, dă-ne Te rugăm harul, ca 7. Slavă Tatălui
În Numele Tatălui şi Al Fiului şi Al Duhului Sfânt. Amin. cinstind aceste mistere prin Rozariul 8. O, Iisuse
Preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce
Crezul ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele Prima decadă
Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul făgăduiesc, prin acelaşi Hristos Domnul 9. Anunţarea
cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi nostru. Amin 10. Tatăl Nostru
întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul- 11 – 20. Bucură-te, Marie
Născut, Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Adu-ţi aminte 21. Slavă Tatălui
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu Adu-ţi aminte o preablândă Fecioară Marie, că 22. O, Iisuse
adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit, cel ce a
toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră alergat sub ocrotirea Ta, cel ce a cerut ajutorul A doua decadă
mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul şi mijlocirea Ta. Însufleţit de o astfel de 23. Anunţarea
Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit încredere, alerg la Tine, o Maică Fecioară a 24. Tatăl Nostru
pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, şi a pătimit şi S-a fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea 25 – 34. Bucură-te, Marie
îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a suit la Ta ca un păcătos: Maica Cuvântului, nu 35. Slavă Tatălui
ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi 36. O, Iisuse
slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea ascultă-mă. Amin
sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care A treia decadă
din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este În timp ce meditaţi la aceste mistere: 37. Anunţarea
închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru-una Sfântă 38. Tatăl Nostru
Sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un botez I. Misterele De Bucurie 39 – 48. Bucură-te, Marie
întru iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa (luni şi sâmbătă) 49. Slavă Tatălui
veacului ce va să fie. Amin 1. Bunavestire 50. O, Iisuse
2. Vizitarea Elisabetei
Tatăl nostru 3. Naşterea lui Iisus A patra decadă
Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vie 4. Prezentarea Pruncului la Templu 51. Anunţarea
Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe 5. Regăsirea lui Iisus în Templu la 12 ani. 52. Tatăl Nostru
pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă 53 – 62. Bucură-te, Marie
astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm II. Misterele De Durere 63. Slavă Tatălui
greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne (marţi şi vineri) 64. O, Iisuse
mântuieşte de cel rău. Amin 1. Agonia lui Iisus în Grădina Măslinilor
2. Biciuirea lui Iisus A cincea decadă
Bucură-te, Marie 3. Încoronarea cu spini a lui Iisus 65. Anunţarea
Bucură-te, Marie, Cea plină de har, Domnul este cu Tine. 4. Purtarea Crucii 66. Tatăl Nostru
Binecuvântată eşti Tu între femei, şi binecuvântat este rodul 5. Răstignirea şi moartea lui Iisus pe Cruce. 67 – 76. Bucură-te, Marie
trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, 77. Slavă Tatălui
roagă-Te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii III. Misterele De Lumină 78. O, Iisuse
noastre. Amin (joi)
1. Botezul lui Iisus în Iordan Final:
Slavă Tatălui 2. Minunea de la Nunta din Cana Galileii 79. Bucură-te Regină
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început 3. Predicarea Împărăţiei lui Dumnezeu 80. Să ne rugăm
şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin 4. Schimbarea la faţă 81. Tatăl Nostru
5. Instituirea Euharistiei la Cina Cea de Taină. 82. Bucură-te, Marie
O, Iisuse 83. Slavă Tatălui
O Iisuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în IV. Misterele De Slavă 82. Adu-ţi aminte
cer toate sufletele, mai ales pe acelea, care au mai mare (miercuri şi duminică) 83. Semnul Sfintei Cruci.
nevoie de mila Ta. Amin 1. Învierea lui Iisus
2. Înălţarea lui Iisus la Cer
Bucură-te Regină 3. Pogorârea Duhului Sfânt
Bucură-te Regină, Maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea 4. Ridicarea Preasfintei Fecioare Maria la Cer
noastră, Bucură-te. Către Tine strigăm, surghiuniţi fii ai Evei. 5. Încoronarea Preasfintei Fecioare Maria în
Către Tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de Cer.
lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii
Tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-l nouă pe