Sei sulla pagina 1di 4

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA 505100, CODLEA,Str. 9 MAI, nr. 10, Jud. BRASOV, tel.: 0268 / 252153, fax.

0268 / 251224 e-mail: spitalulcodlea@yahoo.com

NR. 175 / 15.02.2011 AVIZ AT, UA T CODLEA PRIMAR POPA ALEXANDRU

MEMORIU PRIVIND REORGANIZAREA SPITALULUI MUNICIPAL CODLEA In temeiul Legii 95/2006, titlul VII Spitale, privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile ulterioare, Managerul Spitalului Municipal Codlea, impreuna cu membrii consiliului de administratie si cu avizul Unitatii Administrativ Teritoriale Codlea, propune spre avizare, conform programului de restructurare si reorganizare propus de Ministerul Sanatatii, modificarile privind structura organizatorica a Spitalului Municipal Codlea in urmatoarele etape: I. ETAPA ECONOMICA

Analizand rezultatele financiar-economice ale spitalului pe ultimii 3 ani, putem mentiona ca anual unitatea noastra s-a incadrat in bugetul alocat urmarind permanent reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii si mentinerea cheltuielilor cu personalul in limita unui procentului maxim admis de 70% . Referitor la sursele de finantare , mentionam ca prin contractul de prestari servicii incheiat cu CAS Brasov a fost alocata suma reprezentand aproximativ 75%, restul de 25% fiind alocat de bugetul local si venituri proprii realizate din diverse activitati. In ultimii 3 ani spitalul a beneficiat de finantare din partea administratiei locale, fapt ce a dus la realizarea unor investitii si lucrari de reparatii curente in etape succesive prin care s-a realizat imbunatatirea confortului hotelier fiind amenajate saloane de 2- 3 paturi conform Ord.914/2006, grup sanitar propriu, televizor, frigider, etc. la standarde europene.

Tot cu ajutorul finantarii de la UAT Codlea au fost reamenajate si redotate la standarde europene 2 blocuri operatorii pentru chirurgie si ginecologie, care au fost finalizate in luna iunie 2009. In luna ianuarie 2011 au fost finalizate lucrarile de reparatii la laboratorul de analize medicale si dotarea cu aparatura moderna. II. ETAPA TEHNOLOGICA

Spitalul in prezent beneficiaza de aparatura moderna, mentionata in fisa de evaluare, aparatura achizitionata in ultimii 3 ani cu finantare de bugetul local si din venituri proprii realizate de spital din diverse activitati. III. ETAPA ORGANIZATORICA A. Reducerea numarului de paturi Analizand modalitatile de restructurare si reorganizare care sa se alinieze propunerilor Ministerului Sanatatii de reducere a cheltuielilor in domeniul sanatatii, propunem reducerea numarului de paturi de la un numar de 77 paturi existente la ultima reorganizare conform dispozitiei Primarului nr.1223/20.10.2010 cu avizarea Ministerului Sanatatii, la 65 paturi, dupa cum urmeaza: 1. 2. 3. 4. Reducerea a 4 paturi din cadrul compartimentului de chirurgie generala Reducere a 5 paturi in cadrul compartimentului de chirurgie pediatrica Reducerea a 2 paturi ATI Reducerea numarului de paturi din sectia medicina interna cu 1pat astfel incat reducerea totala de paturi sa fie de 12.

In ceea ce priveste a doua linie de garda pentru specialitati chirurgicale, in unitatea noastra datorita faptului ca exista numarul de medici specialisti necesar , in vederea asigurarii asistentei medicale continue si la nivelul acestui tip de specialitati , aceasta va incepe sa functioneze incepand cu luna martie 2011. B. Transfer paturi in cadrul sectiilor spitalului Consideram oportun, conform politicii de reorganizare a spitalelor, transferul a 10 paturi ale sectiei medicina interna in cadrul sectiei de boli cronice , deoarece exista dotarea necesara si medici specialisti ce ar putea prelua si degreva astfel spitalele din Brasov de pacientii cronici ce necesita o perioada mai lunga de internare. Unitatea noastra are in dotarea sectiei si o sala de fizioterapie cu aparatura necesara si completata in anul 2009 cu aparate noi si deasemena o sala de gimnastica

recuperatorie. In cadrul sectiei isi desfasoara activitatea personal medical calificat, un medic specialist de medicina interna si un medic fizioterapeut cu licenta de inlocuire avand un medic rezident an III pana la terminarea rezidentiatului. C. Mentinerea compartimentului de pediatrie Avand in vedere indicatorii realizati si rata de utilizare a paturilor de 99% (vezi anexa 1), si o adresabilitate crescuta, se impune mentinerea numarului de 15 paturi existent. Sectia este dotata cu aparatura (ecograf, monitoare functii vitale, statie de oxigen, aparate aerosoli, etc.) si este deservita de personal medical calificat si un medic primar pediatru. Mentionam ca Spitalul Municipal Codlea, deserveste pe langa municipiul Codlea si localitatile limitrofe cu o populatie de peste 35 mii locuitori. D. Mentinerea sectiei de medicina interna Analizand activitatea sectiei de medicina interna se poate spune ca este sectia care are adresabilitatea cea mai mare, indicele de utilizare a paturilor fiind constant peste 100% (vezi anexa 1) si realizeaza un ICM marit an de an prin diversificarea procedurilor si serviciilor medicale prestate pacientilor (exista ecograf Dopller cu trei sonde abdominala, cardiaca, tesuturi moi, aparat de test efort, EKG,spirometru, pulsoximetru, videogastroscop unitatea in colaborare cu UAT Codlea avand in vedere extinderea acestui serviciu si cu un colonoscop, exista 2 medici , unul primar si unul specialist cu competentele respective). Spitalul mai este dotat cu aparat RX PHILIPS duo diagnost ultra performant, laborator de analize medicale dotat cu aparatura moderna achizitionata in 2008 si 2009. E. Reducerea numarului de personal Reducerea numarului de paturi duce inevitabil si la reducerea numarului de personal, cu aproximativ 22 de persoane.

PUNCTUL DE VEDERE AL U.A.T. CODLEA: In conformitate cu Ordonanta nr.12/29.01.2010 pentru completarea si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile locale, UAT Codlea impreuna cu conducerea spitalului sustin mentinerea functionarii spitalului cu un numar de 65 de paturi

propunand astfel o reducere a cheltuielilor finantate de CAS Brasov cu peste 35% asa cum se poate observa din anexa 2 varianta II, fiind necesara si o redimensionare a personalului in sensul reducerii numarului de personal cu aproximativ 22 persoane ce ar urma sa fie puse la dispozitia Directiei de Sanatate Publica Brasov in vederea redistribuirii. Mentionam ca daca s-ar desfiinta doar paturile compartimentului de chirurgie si s-ar trece in cadrul sectiei de boli cronice (varianta I de mentinere a numarului de paturi), s-ar putea realiza o reducere a necesarului de finantat de la CAS Brasov cu aproximativ 20% si s-ar putea realiza si incadrarea cheltuielilor de personal in limita a 70%. In ceea ce priveste a doua linie de garda pentru specialitati chirurgicale, in unitatea noastra a fost propusa a se realiza cu medicii existenti in spital inca din 2010 dar nu s-a putut pune in aplicare din lipsa fondurilor. Mentionam, deasemenea, ca in cursul anului 2011 spitalul este inclus intr-un proiect de reabilitare a sistemului de incalzire prin panouri solare cu fonduri structurale.

Atasam acestui memoriu, structura actuala si pe cea propusa de Spitalul Municipal Codlea (anexa 2, indicatorii de performanta si calitate pe 2010, copia statului de functii.