Sei sulla pagina 1di 1

Ikrar PBSM

IKRAR PBSM
Bahawa kami
ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia
berikrar
taat setia kepada
Duli Yang Maha Mulia
Seri Paduka Baginda
Yang Dipertuan Agong
dan pemerintah-pemerintah
di negara kami
berdasarkan prinsip-prinsip Rukunegara
Bahawa kami berikrar
akan sentiasa
patuh kepada perlembagaan
dan undang-undang
serta arahan persatuan
walau di mana kami berada
Bahawa kami berikrar
akan sentiasa
memberi khidmat sukarela kami
kepada mereka yang sakit dan menderita
di waktu aman atau bencana
berdasarkan prinsip Bulan Sabit Merah seperti berikut

KEMANUSIAAN
KESAKSAMAAN
KEBERKECUALIAN
KEBEBASAN
KHIDMAT SUKARELA
KETUNGGALAN
KESEJAGATAN