Sei sulla pagina 1di 1

SK PETALING JAYA, Lorong Masjid I,(3/69-I) 46000 Petaling Jaya, Selangor.

Tel: Fax: Email:

03-77828051 03-77830051 skpj8201@btpnsel.edu.my

Rujukan Tuan : Rujukan Kami : SKPJ05/02/08/01(31) Tarikh : 6 OGOS 2013

TAWARAN SEBUT HARGA UNTUK KEDAI BUKU SEKOLAH 1. Tawaran adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berminat untuk mengendalikan Kedai Buku Sekolah ini bagi tempoh dua tahun, mulai dari 1 Disember 2013 hingga 30 November 2015. Sebut harga hendaklah dihantar di dalam sampul surat berlakri dan bertanda "SEBUT HARGA KEDAI BUKU SEKOLAH" di bahagian atas sudut kiri. Borang serta dokumen- dokumen lain yang berkaitan, hendaklah sampai ke pejabat sekolah pada atau sebelum 20 September 2013 Jam 12.00 tengahari Setiap sebut harga hendaklah disertakan dengan wang pertaruhan sebanyak RM100.00 (Ringgit: Satus Ratu Sahaja) dalam bentuk wang kiriman pos /bankdraf atas nama Guru Besar, Sekolah Kebangsaan Petaling Jaya. Permohonan tanpa wang pertaruhan tidak akan dilayan dan dipertimbangkan. Wang pertaruhan akan dikembalikan semula kepada pemohon-pemohon yang tidak berjaya. Borang-borang serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan boleh didapati di pejabat sekolah dari 7 Ogos hingga 19 September 2013 pada waktu pejabat. Jumlah anggaran murid untuk tahun 2014 adalah 644 orang. Sesi persekolahan pagi sahaja. Jawatankuasa Sebut Harga tidak terikat untuk memilih mana-mana tawaran sebut harga yang tertinggi atau sebarang sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah muktamad Sebarang bantahan tidak akan dilayan.

2.

3.

4.

5.

(HJ. ZAHRI BIN HJ. SADALI) GURU BESAR, SEKOLAH KEBANGSAAN PETALING JAYA LORONG MASJID I (3/69 I) PETALING JAYA