Sei sulla pagina 1di 8

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN KADET REMAJA SEKOLAH Perjumpaan 1 Topik/Program Majlis suaikenal pendaftaran anggota perlembagaan KRS.

Membincangkan aktiviti tahunan Objektif Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajarpelajar dapat 1. Mengenali guru penasihat serta barisan AJK KRS.. 2. Mendaftarkan diri sebagai anggota KRS. 3. Mengetahui isi kandungan perlembagaan dan kadar yuran KRS. 4. Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tahun. Aktiviti Semua pelajar 1. Pelajar-pelajar diperkenalkan dengan guru penasihat dan ahli jawatankuasa KRS. 2. Pelajar-pelajar baru mendaftarkan diri sebagai ahli. 3. Pelajar-pelajar lama mendaftarkan diri semula sebagai ahli. 4. Memaklumkan kepada pelajarpelajar isi kandungan perlembagaan KRS. 5. Memaklumkan juga kepada pelajar-pelajar tentang kadar yuran yang perlu mereka bayar berdasarkan keputusan mesyuarat agung lalu. 6. Membincangkan aktiviti KRS sepanjang tahun. 7. Menerangkan keperluan KRS (uniform lengkap, kemeja-T, buku log, tali dll.) 1. Menerangkan kepada pelajarpelajar tentang rasional dan matlamat penubuhan KRS. 2. Menjelaskan kepada mereka tentang pengasas KRS dan sejarah penubuhannya. 3. Menerangkan kepada mereka tentang maksud logo, bendera dan lagu KRS. Alat/Bahan/Catatan 1. Borang keahlian. 2. Surat lantikan AJK. 3. Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. 4. Buku log kokurikulum. 5. Perlembagaan KRS SBPI Gopeng.

Memahami tujuan penubuhan KRS

Ketatanegaraan

Pada akhir aktiviti perjumpaan, pelajarpelajar dapat 1. Menghuraikan rasional dan matlamat penubuhan KRS. 2. Menceritakan tentang sejarah penubuhan KRS 3. Menerangkan tentang logo, bendera dan lirik lagu KRS. Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajarpelajar dapat ... 1. Menghayati kedaulatan negara melalui simbol atau unsur-unsur pelambangan tertentu. 2. Memahami bahawa Msia adalah negara majmuk. 3. Memahami sistem pemerintahan negara. 4. Mengenali institusi-institusi penting negara.

1.

2. 3. 4.

5.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Buku nota. Logo, bendera dan gambar uniform KRS. Pemain CD lagu KRS.

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Pelajar-pelajar diterangkan tentang maksud lambang dan warna jata negara, bendera Malaysia dan lagu Negaraku. Pelajar-pelajar juga diterangkan akan maksud lambang negeri Perak, bendera dan lagu negeri. Pelajar-pelajar juga ditunjukkan bendera semua negeri di Malaysia serta memberi maksudnya secara umum serta cara menyusunnya di tiang bendera. Pelajar-pelajar diminta menyanyikan lagu Negaraku dan lagu negeri Perak dengan betul. Mereka juga dikehendaki menyanyi lagu-lagu patriotik dan lagu KRS. Pelajar-pelajar dikehendaki melafazkan rukunegara. Pelajar-pelajar diajak berbin-

1. 2.

Buku log/skrap. Nota tentang Negara Malaysia.

Perjumpaan

Topik/Program

Objektif

8.

Kawad kaki statik

Pada akhir aktiviti perjumpaan kokurikulum hari ini, pelajar-pelajar dapat 1. Melakukan pergerakan kawad statik. 2. Menerima arahan kawad daripada ketua platun 3. Menghafal dan mengingati semua arahan kawad.

1.

2.

Kawad kaki (berjalan)

Pada akhir aktiviti perjumpaan kokurikulum hari ini, pelajar-pelajar dapat 1. Melakukan pergerakan kawad (bergerak / berjalan). 2. Boleh melaksanakan semua pergerakan kawad secara spontan apabila diarahkan oleh ketua platun. 3. Menghafal dan mengingati semua arahan kawad.

1.

2.

Kawad kaki istiadat

Pada akhir aktiviti perjumpaan kokuri-

1.

Aktiviti cang tentang sistem raja berperlembagaan atau demokrasi berparlimen yang diamalkan di Msia. Pelajar-pelajar juga diminta menamakan YDP Agong dan PM Malaysia dari yang pertama hingga kini serta barisan ahli kabinet negara sekarang. Pelajar-pelajar berlatih kawad statik kaki seperti :Membentuk satu pasukan kawad yang terdiri daripada 3 barisan lurus Arahan sedia, rehatkan diri dan senang diri Hentak kaki Melangkah ke hadapan dan ke belakang Meluruskan barisan Buka / tutup barisan Berpusing ke kiri, ke kanan dan ke belakang Pandang ke kiri dan kanan 3 barisan dijadikan 1 Bersurai keluar baris Latihan ini dilakukan berulang kali sehingga pelajar-pelajar dapat menguasai semua pergerakan kawad dengan baik. Pelajar-pelajar berlatih melaku-kan pergerakanpergerakan ka-wad kaki seperti :Berjalan dan berhenti Mulakan dengan kaki kanan/ kiri Melakukan tabik hormat ketika berjalan Membelok ke kiri/kanan Tukar langkah cepat dan per-lahan Memanjang dan memendek-kan langkah semasa berjalan Hormat ke kanan/kiri semasa berjalan Berjalan cepat/lambat Buka/tutup barisan semasa berjalan cepat/ perlahan Tukar haluan Latihan dilakukan berulang kali sehingga pelajar-pelajar dapat menguasai pergerakan dengan baik. Pelajar-pelajar dilatih melakukan pergerakan-

Alat/Bahan/Catatan

1.

2. 3. 4.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Buku nota/log pelajar. Aktiviti kawad di kawasan lapang.

1.

2. 3. 4.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Buku nota/log pelajar. Aktiviti kawad di kawasan lapang.

1.

Buku rekod kehadiran kokuri-

Perjumpaan

Topik/Program

Objektif kulum hari ini, pelajar-pelajar dapat 1. Melakukan pergerakan kawad khusus dalam upacara atau istiadat tertentu. 2. Menghafal dan mengingati semua pergerakan kawad.

2.

3.

Kawad kaki formasi

Pengurusan diri

Pada akhir aktiviti perjumpaan, pelajar-pelajar dapat 1. Melakukan kawad formasi dengan betul. 2. Menjadikan kawad ini seba-gai persediaan untuk menghadapi pertandingan. 3. Mengamalkan apa yang mereka telah pelajari dalam latihan kawad sebelum ini. Pada akhir aktiviti perjumpaan, pelajar-pelajar dapat 1. Sentiasa menjaga penampilan diri. 2. Mengamalkan sikap sopan santun dan bertimbang rasa sepanjang masa. Pada akhir aktiviti perjumpaan, pelajar-pelajar dapat 1. Menyenarai-kan perkara-perkara yang mesti

1.

2.

3.

Aktiviti pergerakan dalam kawad kaki khusus untuk sesuatu majlis, upacara atau istiadat iaitu: Tertib ketika memberi tabik hormat Tertib ketika menerima sijil, hadiah atau cenderamata dari tetamu kehormat Istiadat menaikkan atau me-nurunkan bendera Hormat bendera Kawad membawa bendera Tertib ketika berdoa dalam keadaan berkawad Pelajar-pelajar melakukan latihan pergerakan berulang kali sehing-ga mereka dapat mengingati se-mua pergerak. Pelajar-pelajar diterangkan per-kara-perkara yang tidak boleh di-laukan ketika dalam keadaan berkawad. Pelajar-pelajar diberi latihan kawad formasi bagi memantapkan pergerakan kawad yang telah mereka pelajari sebelum ini. Sebagai persediaan untuk pertan-dingan kawad kaki peringkat se-kolah dan daerah. Melakukan aktiviti kawad sebagai salah satu elemen terpenting da-lam membentuk disiplin pelajar iaitu mematuhi arahan ketua.

Alat/Bahan/Catatan kulum pelajar. 2. Buku log kokurikulum. 3. Buku nota/log pelajar. 4. Aktiviti kawad di kawasan lapang.

1.

2. 3. 4.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Buku nota/log pelajar. Aktiviti kawad di kawasan lapang.

1.

2.

3.

Merancang perkhemahan

1.

Pelajar-pelajar diterangkan tentang menyesuaikan pakaian dengan majlis rasmi/formal atau tidak. Pelajar-pelajar juga diterangkan tentang adab ketika makan sama ada menggunakan sudu/garfu atau tangan. Pelajar-pelajar juga diajar tentang cara berpakaian dan berjalan dengan betul bersesuaian dengan imej sebagai pelajar SBP. Menghasilkan draf kertas kerja perkhemahan yang mengandungi maklumat lengkap mengenai tari-kh, tempat dan masa serta bilangan peserta yang terlibat.

1.

2. 3. 4.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Buku nota/log pelajar. Aktiviti kawad di kelas.

1.

2. 3.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Buku nota.

Perjumpaan

Topik/Program

2.

3.

4.

5.

Objektif dilakukan sebelum, semasa dan selepas perkhemahan. Menyenaraikan peralatan dan bahan ya-ng diperlukan untuk perkhemahan. Menghasilkan gajet yang berkaitan dengan perkhemahan. Menghidupkan api dan mengawal api dari membahayakan orang ramai. Memasak menggunakan peralatan terhad.

2.

3.

4.

10

Ikatan Tali

Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Menyenaraikan nama-nama ikatan/simpulan. 2. Menghasilkan ikatan/ simpulan mereka sendiri. 3. Menyebut fungsi-fungsi setiap ikatan/simpulan. 4. Menyatakan cara untuk menyimpan dan menjaga tali agar tahan lama dan boleh digunakan semula.

1.

2.

3.

4.

11

Kompas

Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Menggunakan kompas dengan

1.

2.

Aktiviti Menengaskan tentang perkara-perkara asas yang perlu diberi perhatian seperti bajet, kelulusan pihak tertentu, kebenaran ibu ba-pa, pengangkutuan dan peralatan yang cukup. Menerangkan kepada pelajarpelajar tentang perkaraperkara yang perlu diberi perhatian untuk aktiviti perkhemahan iaitu : - Memilih tapak perkhemahan. - Mendirikan khemah. - Memelihara alam semulajadi. - Punca air bersih. - Kebersihan dan keselamatan. - Aktiviti di kawasan perkhemahan. - Memotong kayu. - Komunikasi. - Sanitasi. Pelajar-pelajar juga diajar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perkhemahan iaitu :- Gajet - Ration / makanan - Peti pertolongan cemas - Lampu suluh dsb Pelajar-pelajar diajar melakukan simpulan dan ikatan asas iaitu buku sila, bunga geti, tindih kasih, simpulan pengail, Ikatan manuk, simpul belit, ikatan balak,iIkatan seraya, Ikatan serong, ikatan silang gunting dan mengemaskan tali untuk penyimpanan. Pelajar-pelajar juga diajar menghasilkan simpulan/ikatan pemancing dan simpulan/ ikatan pendaki. Pelajar-pelajar turut dijelaskan tentang jenis-jenis dan fungsi tali serta ketahanan setiap jenis tali tersebut. Pelajar-pelajar juga dijelaskan tentang peralatan tambahan yang digunakan bersama-sama tali iaitu harness, carabiner & figura 8, puli dsb. Pelajar-pelajar diajar untuk mencari arah mata angin dan menentukan arah kiblat menggunakan kompas. Pelajar-pelajar dikehendaki melakukan praktikal mencari

Alat/Bahan/Catatan

1.

2. 3. 4.

5.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Buku nota pelajar. Tali yang sesuai untuk aktiviti ikatan/ simpulan. Gambar ikatan/ simpulan.

1.

2. 3.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Kompas.

Perjumpaan

Topik/Program

12

Ikhtiar Hidup

Objektif betul. 2. Membaca peta dan mencari arah menggunakan kompas. Pada akhir aktiviti kokurikulum, pelajarpelajar dapat 1. Membiasakan diri dalam keadaan sukar. 2. Melakukan survival di dalam hutan.

3.

1.

2.

3.

4.

13

Pertolongan cemas

Pada akhir aktiviti perjumpaan kokurikulum, pelajarpelajar dapat 1. Mengamalkan prinsip-prinsip asas pertolongan cemas. 2. Melakukan tindakan sewajarnya jika berlaku kecederaan dan musibah lain.

1.

2.

3.

4.

5. 14 Asas kebombaan Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Menyenaraikan langkah-langkah 1.

2.

Aktiviti bearing sambil berlatih menggunakan kompas. Pelajar-pelajar turut melakukan orienteering dan pandu arah. Pelajar-pelajar diterangkan yang mereka perlu berusaha mengenalpasti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh manusia atau haiwan jika tersesat di dalam hutan. Pelajar-pelajar diajar memasak menggunakan sumber yang terhad. Mereka juga diingatkan tentang perlunya memelihara hutan dan cuba untuk mengelakkan dari melakukan kerosakan atau mengotorkan tempat yang mereka gunakan (contoh : hutan). Pelajar-pelajar juga diingatkan tentang ancaman hidupan liar dan binatang buas di hutan. Pelajar-pelajar diterangkan tentang prinsip dan amalan iaitu perkara-perkara yang menjadi asas serta apa yang patut dilakukan apabila berlaku kecemasan. Pelajar-pelajar juga diajar cara-cara untuk membebat dan membalut luka. Mereka turut ditunjukkan bagaimana hendak mengusung dan mengangkut pesakit yang tidak boleh bergerak sendiri dengan menekankan kepada kaedah mengangkat dan membawa. Pelajar-pelajar turut diajar bagaimana membantu seseorang yang mengalami masalah Pernafasan dan afiksia seperti asthma, penat atau tercekik. Kecederaan terbakar : Termakan/tertelan racun Dipatuk, disengat atau digigit binantang berbisa Pendarahan serius Patah/terseliuh Membuat anduh untuk tangan terseliuh/patah. Pelajar-pelajar diterangkan mengenai punca-punca kebakaran dan langkah-langkah pencegahann ya. Mereka diterangkan tentang peralatan melawan kebakaran

Alat/Bahan/Catatan 4. Peta. 5. Buku nota pelajar.

1.

2. 3. 4.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Buku nota pelajar. Gambar-gambar yang berkaitan.

1.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Buku nota pelajar. Gambar-gambar yang berkaitan. Boleh jemput penceramah luar, jika perlu. Kit pertolongan cemas. Patung/model.

1.

2. 3.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Ceramah men-

Perjumpaan

Topik/Program

2.

3.

Objektif yang patut diambil untuk mencegah daripada berlaku kebakaran. Melakukan tindakan sekiranya berlaku kebakaran. Melakukan tindakan jika terperangkap di dalam kebakaran.

3.

4.

15

Kebudayaan Malaysia

Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Mengenali adat resam dan buda-ya setiap kaum di Malaysia. 2. Memahami perbezaan bagi me-wujudkan toleran-si kaum. 3. Berbangga dan menghargai budaya dan cara hidup sendiri. 4. Membentuk pasukan kebudayaan mereka sendiri.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

16

Program kerohanian

Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Mengikuti program kerohanian sebagai satu cara untuk memantapkan keperibadian muslim sejati.

1.

2.

3.

4.

Aktiviti seperti pemadam api (buih, serbuk, gas) Mereka juga diterangkan caracara untuk menyelamatkan diri daripada kawasan kebakaran. Pelajar-pelajar juga diberi taklimat bagaiman hendak menyelamatkan diri jika terperangkap dalam kebakaran iaitu dengan cara Meniarap (kerana asap berada di bahagian atas) Menggunakan selimut basah (untuk melindungi diri) Menjerti meminta tolong Pelajar-pelajar membincangkan tentang asal usul kaum yang ada di Malaysia. Mereka juga berbincang tentang adat resam dan pantang larang setiap kaum. Pelajar-pelajar juga diminta membincangkan tentang peralatan muzik, perayaan, pakaian tradisi dan adat istiadat se-tiap kaum seperti perkahwinan, kematian dsb. Pelajar-pelajar juga diminta menamakan seni mempertahankan diri dan permainan tradisi setiap kaum di Malaysia. Pelajar-pelajar juga diminta menyarankan apakah perkara-perkara yang patut dilakukan bagi memupuk perpaduan antara kaum di Malaysia. Pelajar-pelajar diminta membentuk pasukan kebudayaan mereka sendiri (nasyid, kompang, koir, tarian kebudayaan dsb). Pelajar-pelajar dikehendaki mengikuti program kerohanian bagi memantapkan lagi keperibadian pelajar sebagai ahli KRS yang bertaqwa, berdisiplin serta memiliki jati diri yang unggul. Program boleh diadakan sama ada di dalam dewan, tempat perjumpaan mingguan atau di surau sekolah. Aktiviti di luar sekolah boleh juga diadakan tetapi mesti telah dirancang dengan rapi dan mendapat persetujuan pentadbiran sekolah serta mematuhi prosedur. Antara program yang dica-

Alat/Bahan/Catatan cegah kebakaran oleh penceramah luar. 4. Demonstrasi melawan kebakaran. 5. Penggunaan alat pemadam api.

1. 2. 3.

Buku rekod kehadiran pelajar. Buku log kokurikulum. Aktiviti dijalankan di tempat tertutup.

1.

2. 3.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Buku nota.

Perjumpaan

Topik/Program

Objektif

17

Khidmat Masyarakat

Pada akhir perjumpaan kokurikulum, pelajar-pelajar dapat 1. Memberi sumbangan kepada masyarakat dalam bentuk kerjakerja sosial atau kebajikan.

18

Refleksi dan Mesyuarat Agung

Pada akhir perjumpaan, pelajarpelajar dapat 1. Melengkapkan buku rekod perjumpaan kokurikulum dengan maklumat kehadiran, penyertaan dan pencapaian. Menilai kembali sumbangan dan peranan yang mereka telah mainkan sebagai ahli. Menilai kembali faedah-faedah yang telah mereka perolehi selama mengikuti akiviti. Memilih barisan kepimpinan

2.

Aktiviti dangkan ialah a. melakukan solat hajat dan membaca surah yaasin b. mengadakan usrah c. mengadakan tamrin dan rehlah d. ceramah agama e. kursus penghayatan Islam f. program muhasabah diri g. bercerita kisah nabi, sahabat, ulamak dan ilmuan agung untuk memotivasikan diri sertaapa sahaja program yang dirasaka sesuai. 5. Boleh mendapatkan kerjasama daripada daripada guruguru agama sekolah dan dari luar. 1. Pelajar-pelajar dikehendaki memberi sumbangan dalam bentuk tenaga dalam menjalankan aktiviti gotong royong membersihakan surau, padang, koridor dan sebagainya sebagai sumbangan mereka kepada masyarakat. 2. Adalah diharapkan melalui aktiviti seperti ini, pelajar-pelajar akan membesar sebagai seorang yang prihati tentang kebersihan sekitar serta ringan tulang untuk membantu masyarakat. Semua tingkatan 1. Membuat refeksi diri untuk : Menilai semula adakah KRS telah melaksana-kan semua aktiviti berdasarkan rancangan aktiviti tahunan. Menilai adakah pelajarpelajar telah mempela-jari sesuatu daripada KRS. Menilai adakah ajk dan ahli telah memainkan peranan sebagaimana sepatutnya. 2. Mengadakan Mesyuarat agung tahunan KRS bagi memilih pemimpin untuk tahun hadapan.

Alat/Bahan/Catatan

1.

2. 3.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Buku log kokurikulum. Peralatan gotong royong yang sesuai.

1.

2.

Melengkapkan buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar. Menjalankan mesyuarat agung dengan memilih AJK untuk sesi akan dating.

3.

4.

Perjumpaan

Topik/Program

Objektif baru KRS untuk tahun hadapan.

Aktiviti

Alat/Bahan/Catatan