Sei sulla pagina 1di 52

,

+ g upttqt
i*;,t Fx:

+
r,!

lfll lT'{1}i\-r iJItrJ! l,\('LiLf fit v.lcFR \T.\ \ r r F;rtni* ll, { } trrrc \"rt!.; Frrtr"rur t}:\rl(r lr.ts*dzlr

it !::l lirl?'t'r
il

Fr,LrLr-'.:!"i

j,i-1::

1{

r,il5$14-dL1::

.l^nw l' 3 gp51iiig1r.nrr'r !r(,ur.rit'.r*r,-j.lntrl-f.t{_E}..--ll{

t-i1t. q iox ilr:ri:rrihc ti

lI..,t!a Fr{i!nr,t !t.

AftPfifd| a uEmrl FrSlrl-r unrcs .itFAH

if .!.t.:Er il!r. t!.8-l

AI SINDCO

del Ccmune di Civitsncva Marche


S2fi 1? CIVITANOVA MARCI{E
pri LL'lllBrE,dvitf,
r1tunr'rrrcJ-,+ J'[4i]gElmeit It

epil,
fr fi 7?*3=-EEf fi-E{-Eff E'E-EEss-=-f

Alla FROVII{CIA t}l fr'IACEEATA Dip,ta n, 7 " Settore l4 .arnbiente'"

E--s--Esr*r*.lH;ffi

m;Yu'nMACERArA
te E nEia
uti,

Alla RlOt{E tylARC}tE

nto QfEs P.F, n E


"qJEnn

Eonrfreh* Arnbisn tali. AERCA Hrsellls lndustriale \fta l'iaiano, 44 . 60125 ANCONA
per

m;r$re.n{ru

y&erncraf"E.rl

AI

M!TETERO DELL"AMBIET.ITE E

DELLA ruTELA DEL TEREITORIO Drrazions Geroerale psr ls Qualit dellfa Vite Ma C" eabrnbo, !t4 - 00147 ROMA
pae OQ\cnifirJl@,ts8 0,rniremilflre-{

AI IMhIITERO DEI TFAFORTI E DELt IHFRATRUTTURE Via delf'Ante, 'tS - O0144 ROI\itA
U*[. dE,$rrhr8FBfi
.,1]

rt *\t. t{

AI *{II.IITEF^O DHLL'EEOMOMIA
FIT.IAHZC

O=ILE

Via XX Seftambre,97 - O187 ROMA


t}r

{it"

nnrrr.fi"}l

Alle A,UR ARA VATA n. 3


D$paGimenLo di pn'evenaione ptc: e*;:r.XS@aa{Utre.rl

Vta Ginocchi - 8e012 CIVITANOVA hl1ARCt{E

AII'fsPRA Wa Vitaliano Brancstl, 48 - 001{4 ROMA


paa
Fm*ocailc-ic,prudisp{.tga&n,a

ll

AII'I.IFFIG'B CIRCOftItsAHIAt-E tli ARITTM{O Via Trent<r, 48 - 6201 g C|VITANOVA fidAReI+E AII'AGEHZI DEL DEffiAT$ G Vig Fermo,! - 601?5 ANCONA Alla Biresiona G*nwala ARPAM Via Cadutidel Larroro, 4tl ' t31 ANCQN*

''f ifii-j-

?fflii.S5-Gd BfC.4arenitem*lq si"d inv{o eFl Paarrt,r

I ili

l.ti: []'A'1'+ i--+i"$ r",r 'Ilr lvRi !31ir :Ui \lur'rrt:t \i * t{",ii [-,-x tr: ic r :1!*i}?rl - Fsr ll'.J-I ?'sjti:.i : rurql. *i*l. $.t ;.-rlta8$l-14!T i;!zi*l I* m$t !! r-::*l

Etq" *x:* tE+

r**urrb1:

ii

- ArEnile r:rolo oggeto: sito dr intsrcsse neziond* ",asso b*cin* dol flurne chf*ti* g12' Aprl]s Sud Clvitanova d[aralr+.lnvlo raPPotti di prova eampionarnento
allo richie$ta rlel fr la 14*S.?f)1ff quale veniva ris{"r I rr;uro del rnateri#- g*tieioso deq: P L:,ffi; 1fr' il'*"'*'o{."tlnLi-l qusto

ln se

fl

*l

ft
gt't
s
e

data in 3-*. uto' in '0.,,^

ra,p,presentetivi ioni s* rnateriale *.rlrt ^1 ;** "l; al firte di 080?' dslla narrrla t** delrinterc cumu$CI stsf;f.att), secndo i eritqri rnd

12.*4-?O12" ad

lt"* HJri'

detprnttnare|mionedil}*tifrF'part*ne"fTtiellts$lagedeElrldroearhul
Polielici A rornatlni {tPA}.. mPbni u ttttti graflu frazisttc stte*x.It su tsll

prBlev

fl tst

determi

ni analrtiche I 4mms2

sula

P I

^*^-.:*"sw*rv

\{'ir rapportl .di Fft}VFl si Dell,effine d$*

evi

-lm S4jl, S$Ifl, F nn. , .lhr T;l,.t,r

efit

freeion* i

fili [.",IyT l}* visl*fi dr

1!
tl

/ /l*annn* A -ii., ^-i'$lagatn S elet Tilulu t1t {frolonna A' . _*.*^/t:sA^ r r-' Per i Para Benao(a)Firene'

tn
? r .,-.--: -!r* -!r-^a^ A^r; IFA elassa <tegli lfl e}la v irpl.t{ilr,rFrrEllr", drr{4i $Qm$ilrl EpFanenenti ns di ot tcmfi{l dglla s{:ncg s ^,rrn; nrs[,:r+rxt! tndlnnnn ircefxrtivmuabl *h* {nlin*rn i FisUltano preent

a/

-*: -Ln

dilrihffil

co

ntraeion* lnfericri aile ri*pettltre

*nnttelnsltreeffmttuatex}8lir8nch.L}{rii}f!gCInoriportati
nell'irllegato ? Cordtslt Saldi

Alleati:

1,RaF[*mrtidin".4H/TU1A,{J12,$it/T{J1t"54/Ttl1g"5?r"T1J1ff's8rThl?' ?" Analisisrnsl che

?o?.Gs.o4 BEe

md

utq*o

rPl

ir,rrlirP

dt

i'i
lc per

Il

Prder'*ons Amhirutxk ddls fi;lcrcke

BI

Fruvindalc di llInrcratl - en'zio Rffi tr lr Fedcrir.iri 4.41 - 1|lln fitctr':ruls u& Fi**"Fan. IV*\ 0158**50{:? f el tl?1i3$3379{i I'hx l"}ll':1933r*}1
E-

mail'

dilrgrtimeo[8il]{{fiiti8:*rvthimrc' 'rl

BtFltt}}rl
E-s-l'fr-.@ **?{
l0

4#IVt? A

4$lllfliLJ C.liFlamdf EHiE!{rtl

ll';

eodic:pm:
Sormrrtdi:
6lWfAB0U

Pr*n& I
tlr

1t

thmtrry:
1Sfidfir?

rHEfifie P,s.CI tfr UErtdo*xr L*7-i1il nxfi *2nm1

th FEE 4P1J $ACERl-fi'$:-!'C Bel Sl iltA t dr: E s t!

Lffitdbt EX

h&b
Yela{r

mEMiflffi:

Lon{ladln FEITE

gdll"l

,'

IErGg+:

.ftE:u*.{EF

uffi ?ml S{S.3}'ii?mDi itr "Frrffil .Ar'c..raEF 3S45r'?S3UCA.{fi}Di ?iEl Thal*rr {EFA .ffi{Ep ??[] ,n ?ooi a# {EP.A :5{E/ESSGfBrI0&} fru$ ima ffig?oai {EFA . JrE {FA roi*StmffI?n) I ?Ctlfll lty6nr (EFI 3mtri 'h&81&3.e.dtsk+*{p sr jel?@l IEFA -8@in"[Fcrf,tr8 iEFe r?ooi mol leeA IPEse .ffi.fito{r.l$hn{EF ?tr} ?f[Oi @rltset'E{EF,t lr1! " "hFrrte IEPA 3sB Er.t'rnrgtr IFA aF*P ISS ()+JrI lmdi(rn bo{}}
{EFA

IS

+ 5}

E,rli-'l rnoftg E
G,t}ir= rnil(g a

&ffi!

"fl*r

i:'rfJl 'ng&$

milk r,r. m4(e r,r, G.1 trE/IE r,r,


dr,ml

0ffii'irvqlhfir6
{h rilrhejr

*,e41

rierltg[,r, gdt*r.l"
t^-L

{l"863nqrrg5:
G"oIt mgrkga:
$,r}:itl ffiqilr 5 E,olr'I!m*e

ti,fsrl
P.oi?l redl(l

5m9r1ry:;r
0"5

lltrir mgflqil.
.tr41 n6sl{61.3.

m9ft9:.r

5 mICk{
0,5 ,5

r-r

rr.

!,cAr fi,03e
B"!4+

i
$

{)-i4 ragrl$ r ;'

'

$,ru: mqiq r,r" ,r! rrEd(o r,f. e.qlll rnll<gE

mCI:t: s nrgtttg t 'r

f,,! rn$f{g
0,1

3r

rn$tf

G1'r mg'Ilg
'[]'eJ mg&gs a

"

=-

fl,trri rt43 tl_{ll}l rifKa


tl,{}1 EUl(t

!+*lq

i
r,

0.1 rlE&

i.

,1 medlte:-q Q.t

a'ola &n6'*
'oQq
@}+'Xt.Br.

{'

,n}4 i0flfu $,*1n nrl(gr.


!.O rrfl+{E.

nqrtgr.r,

0,1 *nfslrl &,? ff,1

r.,

{;03n$ft;.i:'*
lL0
"bl
mfteg E

ft$kl rJ"
fiH4frr5,

t!.S]{

nrgJx*s.-.
"s.

rlJi l rmffA

t m$[t* r-r.

-f

al iiEvi& dlw:lnErtEf,*

,illEflE

rEpolt+ rE}.E?dB 5ut} I

ramprfx

rl F E r'It

*fmsrB ln .* ru ngasdstq

?er8i,Eirflenl, l'.! ;!4r{e'3rttr

ir*i, d irbtr*6.k i prw

l@iogir *si F*rl&in e-desl b

d4n

$"0q,

!,eng&rrp

lr r!'3 &?trrtr *h

f{

ffilhlo

fir4c4lo

nsFb

tf ptm rttr,sa h ffi: 0tl05m{;

Prfli{rr I di

gdr xcgbBhpcrh Frrffir


Erctiidtte.dl
VinRdsfuo

ffiertrrtt
r E*!ilF

$a4l

- {210

fdlpon

[f*i-r+i

Rlhdlsr{tle

Cod l;fuc,.flm" ISf\ Sl t8ryl 5+A?


TcL 07E3dt93?9U - Fror 0733''1933711

E-uril-

ffisra

:Damle-it

NAEIORT{'I}IPNOYA

r5$-+re rcrrl

Flgim I

dt 2

Agtrzir Regbnrle

pr lr Protcdone Ambiertrle

dellt

Mrrhe

Il{parriruto hor{uclrlt di }ktcrun' tr*irJo Rttiuli/Sutlo


Y ia I

odcrrco IT n..t I - 610 I U lttrc ernra

(:orl Fixr"JPqrt IVA tll !8f,45f1J*!7 T;l- 0711/393-1790 - Fsr OT-i 2!t-r.l?11
F - rrurit - arpatdrpartitnrillmlret [ta$,cmhlerue'mxruh.it E{FPOTTTO t}i PR(}VA
E-Dtr_rrr_rul8
h?oto

5d7U1? A

Grytmtf: &fIlltzJ 0rqhmdt EDltf',lTD ftCtflelr 111fl12

Ccfrlputtk FS{ Coprmd Ci$?AIIOVAMAfrCHE todtts AHE|TILE ,i0t0 UB

Evt 13"{{@11 Mtr dr; Pn. MPA*{ Ltr{EfirAflDT{


Rgd*E

0n#o:

Ume:
fie'3]t

L{rTTO

t [<?nm1

utltrdlEFS&
Loghdtr aEBYI

dr

eg1n n#
/
t

CrVrAHcvA $rfi

Or+E

hd&taorllrffir VlD.lr 6.ll': IbturEarg+c:

Huhn6rtttol

Efllf-trEfEtr

Ellrilar-r

lrltt IIilTTE

ttrn*mfEIAffi+$uuEtEl S.EErutEFA l 'F.{r]ils* (PA st*r.tr30ctre?08} 'Anhc.rElEPA S.r&trCtr2?tD) fh.Ertr:rr{EP .35{6rSfC,8flOO} 'Flil(EA 35a6rs.?Icrp7ffi) EroodrlEo,* 1EFA .6{f15mCJAllEj Erk*(tj6.rffirto, (er* re*ffi6m#0fr00] onaf,Ituwtar=(F^ 5,(fi/SnEE?!EDI lBr rFren(Ffi&5mffi/82?tpl rB.ilo{rl*sE (Prl StEffit?lD) 'Arro(1 -e's.c.dFtclEPi543S10Gr8*?0Di ?tmee.trpruwr* (EPA i1s8SUG!mD) E+rs(s.hj F.icE (F 34iE$EJSIEDI EGGqqrFdcntEP^:Ei4#ftSEtI7ool TrilrE{a"chr{ff(EPA S{liSsoCEl7lEi tl@e16ac{? 3ilI$30@?nf,i; tcrgds.lhEre tEF,+ rsiSffiIE$EIBOl Tortrrrgn FA tteC.ES 0#tl (miun t*rdl]

En
.11 mgar4

0.00f rflgdKgf-,

r'*

.001 rrplXg .

,08]+tgllig r.r

0-001 rrqr8!

*-:

{oru
{l

l'lgfkg

Lr

0,0O1 #rsixg'Eg

0:01mg,tg.-!

0,m! irTfl(E=:'a
0,@1 rrEflt{

l.l "ll1rngkf
flgtt
r_,

4*

ErEJEI

r-r

0,14S

0"q11 rilgrllg ,5

C.5rfE}0rr

.l4gtllgrgrr
,IffiragnE B.E i-i4 Etgk{ t.E
tr
B

O-ffii nrgo(s
0.091 rrBlx,{:E

Er{,lqtt
ftf,rtI tt "5rr{il9r.*.
E,s

D.Fl n?tkErsg
0,@1

lqinihtl$3-r
1s5n#kf

rqfl{qri.,,
O1 FEl06-B

,'!
r
r

0.00 1 rrg/Xg=l

,178 .t]g/ti E 0,045,ttprkg


, t t

o.ffi I rrqp(g'.

s,l ,rg/If t
0,r
Ekg

I l'tlrlg

5-E

ol}{t ile,t{t.
0.020

il,flOl riq[l(t r E"mr r!lx-ar 0 04 *E/Htrs ,

ir
ar.

0.1 rr/hg

8.'ftrrle
O.1 q{e 9,1 fl84,e

rf,
SL

ng}Sr.:
m9,19*r

0,00ngt{:-:
S,00 1,04 rrg{tg s.q

rEiEs4 ollc+nef{+s
0.00a
0.0C4
0-'l

|J,
r-

rtq/ttgs5,
rttEttgg

0,1 ilRlq
10

a"

nElhl t-+

1l} fdrb*ed lnilC mrmindqE

t grsis ffifE rtHrr lob I CtEpH sw0rb n ara. 1l pwrr pForE tH1 sJ;Ertr riF.dol! F.rE Ifillt& lrluq rpprweriqrr

r"infl dd bloPaffla (il

putr

srdai,ftrdrbl ilbiqa-dcririlc er,t ff lrorfr{ts. nEoft a, Fwr rlt!il(r ll .ls!-rr: e&fi101 1

|r tr*

di Fto c

fu. .fril8' to{E dr ftlrl3i cilnFE$a'

pE pkfr

rld 9yrrD8E1 irdiEb b frfi8 pffi.l Eug

a{tstErEE

rd

tsmrri

r@i

rEl

lil{fi fiid! d

Pagtne

dl

Ii*dr
I

fttgpdG ptr lr frotrodout Aithimtrle


.f,ido

{t&

il[aryhc

ryumaofroyletrlc fi lHrcrma. Viall@Tln4l r61010Mffi


God Fr:-rPgrt tVA 0t5f,t450+!7
TcL
F

- Fsr 0?111195I?21 o?3 -Edl-spmrfipafifun , RA.Pts$RTCIDIE&OYA

-merEit

l0 m_ttr-t0l

l]E$iaE't

Prglnr 2 dr 2

if,rrche Agndr Rrgioarlc per la Prolezionc Ambfuutrlc delk


Dlprrtlmcnto
Via Fs&riso ll s-4I '6]tll Cod- I'r,6,'fl rsrl fVA 0 I 5SS;tsU'l!T

Fnrrririeidt

in - Struizi+Iftrtttuq'lo

Tcl. 0733/3933?{{3' Fax 0?31''2f 3-1?? I su#rurbreme-omctr it E - oaitr -

erptrn.rl

RI.}FORTO DI I'ROYA

E-m-tg !EJurEI+

tc

53/TU-A

Cu#onr

t+:

5G/!ln2-

Codhrprt

D7S15l

cqmd*
On PcfiEro:

EgEGlIrO

Corwr*

ffiurb*l l?trmE
BlcffijE r104ffi11
FERS.

Lod&

CTViIMSVAIIRCI{E AnEt{tl.E IffiLU rJo

UflfEn: LflTT0:
(lG?llt*r-Bt
USTdiItsFEIF

1{ mr( 2 ilml

ffiodr:
FlhdE.i

rfif,Al MACEMTA

CcH,iJlt Dl CftrlItlOVA UIECTE


I

uqrmrrFavF
DtiraprlHfo;

hfitro :lirdrcu

\trt*

PttL lf:

IlolrnJnt*gsn:

EF:-ilrtl

Ifftnrfr-l

lLt)

0.001 nrgfiE s E 0.001 rDgfl(g s=

"Ftnr*t(EPrt 3tllllt60clFruol 'F*ranrmt IEFA S4S#H;C4,?71,D)

lr{r]? ms{rg 1B
0

tll8 mq/hg Lt
ttrrd rngJhl

0.001mgrx{sr
0.001 mglXgss

'rrr;ilr iEPA 35{EiotrrtercOl .ft.wlr (Ep g+y$ilcl&anu)l .Frrrr (EPA Ss+CaHDCErnru .E q(rlflroc,,TtcPA3+.6ffiirrclgilmo) 'tlril{EPtSIJl{}"ljs,BtmE} fEP^ cs{rffic,Emo} 0)
'gr,lD(rFfsr tE% s{tf,f{cae}ml

rL e,oqo mg!I9 al
ir qri mgn(l

t.3

0.fi1t r4tlXgss 0,001 mg/Xgrs


0,001 mg/Xgtr

rEnq

sI

a'flts'ft0,lklr|
fl'02[i$ll{l
,qs

smgdl{fl-a

rr' E,M't mryt(e ''5


lal ]t {:1,t3'1 it#*l Lr
$'3?

0,tXlt m9'X4 * t, 0,00t rrylrg a.t 0,m1 nD,t(t,, s

SrtEfo,

0n*lttt.j
0,5BlgltatJ
n,! rtkg '' 0,r lrt4*I,r,
O,1

.tr no{! tbre(

{EFA IEEA

"0fi tfif,flg 1.!


c-009 tng'kg

'ftckd

tr

rn$3.s 0.001 nE l(f,f.s


0,001 0,001

fiCXds

l3 .0tr1 ngg ts

0,lII1 :rrgll+:' 0.(xll rrgtl{Er.+


8,81.

rDf,fteu,

n, nslig !-G

o,Bl.E

.ttb rri*sE {PA $s45r3EI}CJaflOO 1 SiEE{rJSEEGPAAs{5trilfe3OO) scJl7oo) (ru{um bFdli

tj tl,m tild{rg +t B.{2 rlr9'ik9 r!


at

r4/(gs+

qt 6erlE
0.! riE
6.r

o,fiX rtrfl{e +s
0.00{ r4}rx0t-E
0.0G. mgrE{as o,Dr;i mgIK0 s

r.. r.r

|rEfue*

LD
0.3e

netl

3 5'

fl.l ntl'llgr*, 1lllei*grr.

tF

haetiYr

dd

kniE di

tLSlril'ldEl1l

f pn:rrrb rryelb.-Etsild 5aro i Grrelqi lEBr*g i gr esftB ru I g*'de rrypc Fr r*crt drodalo rsrrelnr.Itr+ caa |f,ffvttlr'lE

LrlEEBlE lE

Flurl

tr ffI

tioarea do rtrtnr.ti hdlari. b srtor- prar llf,E

rffiJdE pi 5qp nsi

ad

rdaHd

rr@dD

n*"

Pagini t dl 2

tgtrrrr44lmltprh PfihGdurr
tthrfusel[eftlSr
Tcl ?31/}9}37d0 - Fat
F

dafl*lttrmhe
udh

dtf,liut;rrr

s&tc-it

ViiF="6dflGoItr4I : $tO Msruq


Cnd Fis..f,Pt IVA 01588450417 0? tl.?2+33?il

'

ffiiil-

trSfl-

EAFFORTO DI PftOSA

5_D_l. Jltmiila

Fagina 2 dl 2

Ae+nrir
Cuil

Ptr

*e

Prottz[ousA'mbfuutrhdelle

M*cht

Diprr*iir*cnto Prprlrclstr di Mretrrta lt u.*I - 6]tl i* f*treemta Vie l:

' pn'trin RlEuti'uolo

Id

Fis"

lV tll5ft45&*3?

t]?.1.*/!.911?90 - Fat

-rnil - etpat

tl;i;??33?ll
ltmseer*tcf:66116*s-m'6rck"it
DT

E,{FF{IETO
E-DO-!r?-e

F8O\'A

**ffr!

yru A

e@illF!

5{,rt}112-A

Codipnun:
fomtns

S79353

Cr@rdk
Oil gcdbto;

FrffiB: '!
f,ier$
flr

SEILE{I
f?

dh

Cl?lTi{Gv *!#fiEilE

tser: ffil{lis im{.o


UhxdP*rr II+T{2 Ffu
g]

slJE

mffoZlr?nm!

!itr#Jl
P ABP4 MAEH.T{

Mdr:
Se:

ef*fiiE & 0$tTSeQ'dl


l

[r

RCl

lrdts#ritdofiB:

proftnd*lpdlrq:

uulen@s L @?l

lruhh gid"lf:
{F4otsl

nntr

mril*atl

IIEI EffiET

HEIIIT

fr-rrmfr

wq{ffi3.

{F-ffi,

St*EE0Ej
I

!$01 nrg,&ea'
,il'i:
n}&G ra
,1 A +1119

&0f,r m4( !

{EPr 4545I}63&B*3FilBl

0,m: o3,fif,
A-mr rfl+illf
0.01

E-e-

iF*fi+c

*-e
5.

-r-

fsPr 3ft3$ffiEr7i'pl 'ft-trH{an tP 354SS }

{,{!ig !.gEt

n,1 s-

tr4il$ r-+
5

{.?#i iiiqjt
r].19J rft0fiffi

O.0Ol mglK$ 1-, 0.0f,1 m#l(f -r.

'rc IEPA '{SSISC3IQPI 'Brzo{EE#tct {@ 35{l"lE }*E! taoaqtEP

ff}(}e=*-s

rCtg:

g.@ ryEtlq5"t.

0figEtg5E

8.1,{rr {Eg.,lr{ .

'SEdtEIofltreiEP .r@* (FA


?em4r}ffir
:
{

BIiJ
)

,ir4i: tEg,tE r. g rr:{flr*{(g s.i. (J.lHt


rT1$6tS

0"&l me{tu:; B,ffi! iltip s-


,t

Srgitgs-r

orqftgs
O.S,rqikea-s

*#l(cga

EP

'tnorrq1.L3,c.d ,OU 3fay h [EP.A ' {EPA 4 '8i6{Ie, 'Otre{riherclEPA 4EP e{rr

tnrurr

{EFA

F{XA4C63 rDfi i Sa5rlt ffif,SrIlE


i

0,l r,rglX*g,e i,0S1 ragfrp: s !,!1 nt( 5 E

f.:{4, rH{frsrqr$,;{1{a,E:,'h{
-G,

t!.1
0

*"5

t,l ffiSfhf, E a
a.! fllgg E

u.r$Bi i
?trOi EfSDI

*"h4 rrgik3

Er

G,Et rlEdftg ss
0,0161

fl :.t1 !ng,t{! -3
{r,fi4r mgrli 3.3

mef,{q:.=

mElk .a

0#0d mg/X

3i
ss
s-

{r,1 rEll{B

tstu.{E
f.EPA

n rrgt r.3 l3,t1r t.r.


U ri.t13

0.Sd

rvrgfi(a

a n,l .rHil$ r"a


0,1

0,{e4
B,&13

r,[q 6,a
rnI+* Ll,

'&rfirc{a.hhe+rE

!triI}

rfiB*$ i-!.

8,0Q4 srCrfig s-s


fl'{p 5-"-

S,! mgfieL

.Scanmrb.ia FrA txils l f!#ffi tmdltE't

bltdl]

i.,t-{3

r!u*!.,

It

dtr,gl{tfl",r*q;f5irdni[!t!o@13!rsts
nofi txr

rslut ripaadwo

6*1/6

ipFrqtot

grilqE

dcl

dl

trttf&

tmilqied ri*fi++i tndlsllt b sit@ld rqrr+ruryrs

d!.dlmd

hR tli,id |id

ra#$rn#

Fagt.r& 1 dl 2

pm l* Ftcrc{lc rirlmtde dGtrt[tste

orfoctdr U M.rccr*te - SettrMo


Yie t:edcrico II u.4l -620IU lvl-Uemh

Riffitub

furl Hst lPrt- IYA 0t5t&+G? trl. 0?3312933?90 - Far 0?I19t37ll

E-EEjItDJrE-{il-#rora

i{nro.nsrel,I I3AIIFOBTO DIPROVA

Pagina 2 rll

Rq*ourle per Ie fsoterrione A'mhleatafu &IIc

nip

Fnarineidedtil;eernrrr'qvidttt$sti/rlCI Vis Fefuir+ n{ tr - fiJ(rl0 MPeernta


L-ed t'ise

.'k- tv-i\ 0156{5t}4?7 X*t Sft]r3931?sl - Fux {ll}3:}9}3?ll {}pfftmentrime,:ru qnrl:ieme'narche:it L - mrfl EAPPOE'IO T}I PROV'{

5 G-!trll-t.1!atrB1{

StiTu{?*A

Grr+omfl":

571T1t17-A

Co&rpuftu:
Eomae d q[vr?il0$ [lAfiEl-E H&A gr
LoTTuS

Grs#o*d{ ED&E}fI& Flr*e& UH011


Otr glrEmor

l{

rYl{'r{3mfi)

EEvtdo & 13rt)+fflle

I*{*tidl1
fl*=b
de:

FRg, FrH ilAf,.f,ETA $


I

trlB1{* qey-l

LffidhrFm[h
Loil0hhlFAYh kstotdii Ffih{L:

B ETflTAI{OVMAfttrTE

htattkffi:
Y.t{t f,r"[x':

IhnEahgr&n:

lrt*ililttlhrr

"HIII

frmrffi

IIIlfrt
t*1ffi

&E
{, l*
er'g.hg

0.{l$l nsfiti *a
0@"t

ea *trxgs.+

63? nrytl11

-'';
s'r

o,Eel ri1x35+

0,&?

mgr(s

o,ofir'E'tgt(e&L
O-ocl rng'l&r'3'
fl.001 n{Ng SCt tnryKg

0.67 in*.hg s

*
$

frrEfEF E{
tsE{EF1sn

ADI {EPA 4i{e60CJ*7Ell1

S,06
0.0{6
fi"fl?7
nopfhu

!i
r

rr,
r.r,

rqtrg==

9"5r@{",
5n#18 E+ {LmCfiEt* 0,FEr6B+
0,1 m{l'l$ O"! 0,1

iE {Evl E4tB5C,r83ru9}

0-{i * mgrhts

u"ffi ffidlq5-r.
8.ffr1 nail&+-r,

Ear*httimrirna

EFA

ariu])
"!

mdh3

56*+
'B6rxrtsldr#.

{EFA ffil$33sffr6umil}

0.[3S rnpttf .l

{P*
{tA

3$4$ltst0#grtafl I

S,Krl rfi+fit $s 0,$7J alg,l a 5

o.fit't ile4t(gu. $-ffn EE I{93r.


0.1

761 {EFA e70i tF xlBl GF,t Ps3, "Da:nrrtrJFrm FFA TtuFtritsirulrtEFA ll*tlr.rol ?0tr1 Toqpq+ilFrnrffi -0Feo{r"hh*rnr iEF SS&t?Bi []A (nry EA U4i1 (nr.du18it*)l '

'rrorrqr 8,3,c-dFxrrn

'Urfr@:,rt Tcf-qE

fl 0l11tttn8lrgs.s
1E,thg

E.:"

s.ffiI Flgrffss,5 @lt+r-3


0,00i fltil(c r.F

fi nQlfg++

o,1 nrggE.r-

.U ff!ril! $,!jirt i!ig=


.!lr!rylhg,
il.qKrii nr4(q

s'ffi1 Eltfl$t!, .S+rlEntse,:


S,0,{ a++rlt*

mg{lg*a

Q,r rlLo {}.r


0"1 o.1

r;

lrtt0.r3
firolltt. rrrfict-a

r,

,0d!rEf,Us "0&Cm$4Bx's

{1.fi11 rfiHfit "

n.l!1

r,UL,1r &"n

Si

3 mgtti,

1$ ltlgiltr.g .e

t H!i*+ d Iitnb

di

d,,1

s es*d,,rE .+rk

ryg*g ogr'**"
2ts, r

(
tF

r$ravr'

El

d4F

c. *br

s9

tlftEt dl ui}ry Elrwrj dl ftxE'

tiFdoqel

Flt

*EErfl CiAli h *rrgplE gf|,Yc

wn*Eflo

!1l

i!.Iltfi indi{di

rEt

t*$s

mode G

Pegtna 1 di

AgctrBtgb$.Pcrh

M
-

@'lffiislt
ttrrft4qffif$nile

{od Tc[
E -flfltri|

.rpl[

cll Fcr
.RAPFTUBTtI

t7-21

r;ero@:mbicntc-oarefu.it

IIIFEOYII

5-.,lFB-l-rEE

I
|l

t'
i I
I

t
*
2 I

'r

i t-t
V

Pagina 2 tll 2

Agenriln*lepertrProfezicur,t.nbitrtc}detteMrn&r
D{prrtimmro Prsvirri*tr di ltlscurrta - ert*do *.uiuti6to}q Il n4l ' 6l$10 Marrrara Via F lod Fim;?srr I!'.{ S1:*S4ii}411
T1.

[ -rnail-

0?3]i?p13?{# - fu1 s?33,?qi-11:

di

mrtid

runhi*rernrcb*'it
PRO\'A
E#Tit'!u A

R{PruI{'T$
tF D-*I?-r{t PE{HaIr

BT

O@mF;
hprrhro:

5&Tl'i?,4

Eodi{Pattor

0?S37

GrrWIq*h EBI}E{TB

ktlGrtlaul lz$dffl
1g *1 d* PEft

6munt& Try:dfi:

IdP'

AflILE

Mfl'N

SU3

t0fi03I
tdlhrdkt*

rmml

UrM @]F i ThhrE#gl#;

hffir

Ehrr*&.

A.[EEArAl{L}T#&fg} 0S,0'JM eti f lVIf{H*v &e*ti'l

lgntlffi (sYl
hubidmfrAra;

KlrEffilrEl

ETI

Bffir

B.D

i,t*l
S.00 |

ftqrte

=-

tP [eF 35{5r* 'ArbiarulEF* 9r {EPA Ed3fqcdtFA


'Cit:*rt(EF^ B*5610

ll

9.037fir*.rLg5:

f,0e1El(gi.E

tr}
)

!.1Ttr rita& s.s

o.tr: rq't{et,
rqit*a-t
rryme5.t hl119,LS*
t,6

Q,fl*l edfhgr
-3ii3
7rut11
n4.1i

E.

.Fluoratr*+ {EFA tr4$'J63fi6l27E1fi} 7l} ?iqr

S.*-i!il mq'i{g E. 5.E

0.#l

fr.f,t tag,Bg s-s


0,SC1 ,t?g,fiq s ti

q.}ry

ss
tkf, -r

rE t r.r,

!-i.Ia}:
ll.flu

Tffi{hlh.e|{EFA *!{Ef#mr IEP*' 3+&t/ESffir}*DI

il,Yffr tir;l;B s.
n/.1*

0.@l nElKc" .ffi1 mgl(gle+


0"0G1 argJttg=.s

EO4(a

Lr.
r.r"

JEl|(I r-l,
Orrrgdl(e

!-.

TEFA .k{sF.ar{EF.A

fllI
rti}
oDl
J

U,rlir rn*g Ili,? Eilfr r-i,


;l,*fiC r*gih* 1,

&.@t
8,0t

4f,(g
rugt(g

.s

!3

G,1

rE* r

'hdi,s(1-!i.E,nFferrE(BAA&4*

8,001 ing/** S.fi41 rl1Efl({l

r&
45

,1
o-t mgftl
D"l ltthE fl,1
o,1

'[Ett61r,ht;{r;Fr=ilPA
1Blc4I,lF{iE=(EPAr{5r
?qBI

nrh!.tt 1*.
il.rflg mg*l r'*.
{i"B2e

t& 1r
r'a

[ltg!

rgJitg E

E.HTU{TJFI(EPA ODI 'rErrqt"c)E&g1ttEPA .?D, 0B} {eA


{rr@r.nFkneFPA
pFA

fig*f .,t
l.+
r'Efl.frf

B,IrGrrn{Eg q .

rEd:!-r-

fr,r3fi,r4*

t.iii [.fl

r,!
aa

o,Hl+rr$r* a-a .0if'qfl{q 5


{.O4 rt,H{I c:rtl.Ur:.r rf,g/tQ.e-,

matr

lirw

BS 0qls6{ftnt,,m@}i

-.? moatq

0J dkdr* 0,i aH[,E af. l0 nqilH a.c

aituilddnffirFaBsxr

F trtre tpg* nffh riEEfi r'-&i I 3E41b8F4affi1p,s rlprpd4brcre*l@.Eer@rsr'onFs4isa&jiEearofs,r,

lal{e FEl !1fu: ErneaudFa.Ett*lretl

tc

i4Eproa vrogpno nffi,rts fiel

hfiF

tr.de it

hG|IsuEd

Fagina 1 dl

.LgenzisErperlaFrot+rjoutrluhfuntaltdrl}s.rHffcbt
ta - +n{uhr Bifirldfli*ualn

bienw'mrmbe.r

,{AFpOBTS

til pR0yrr

E 8c-lt -#

0trllsarttB

I
I
I

i
i I

I
E

i I t

Pagnr

2 di

orpF

7nr'a

UE fdm ll,

Il SrJ3.Sfx0 - Frr $? Ctu{F ./P.tVA:g1 f


hllpilrfrrr8rpa

4t -

ro FRot/x[t6mr.E Dr *ti{ c&A


Loc,
VBIE FohrirB

r'

gSrA

-fi2{ilo
?

ttd,a

e-l'rJ:i*rFeftdlFef{mgrbrrew:
msrs,!

an

e.Elardeit

C
*TcEt olxno

HAfiflfl'ETreA
*{.?il{

A$rtl
: ', ! l0

lD{mml
r*.ffi] tr,-.44 *. :{offi

TnAlT"
a
ft

tn

flJ L l5rs i
55
2lJ

rt sE
i5{i

t"soG A5&g
!,!S

lElTY. q, 0,(E 1!,6{ 6?.40 _- l4,s


a.E

Fs*s*nb

rflil
10t:1..00

s8,r8 t-{

li*
i,se
,31

1r.*.I5 Eric?

5r

4d

ris r0

0-1 d.flll

r1i
I5.1

. t:"rf -3.'rr

l'?{
il,t

.ry Ho{}

r+.1.

?.46 _ t-5 ,{'t

DAri CAflFM}JE

r,dt
0.0*

effio eemprrfle {gj Umid rdeira{%}

l}j.i,

tlc+odo Uldlfi+il.r

6tllgi:

tdav/arE

HrFucfl

f.ibm?fl"et:,nrg6! 6i*al lr$t.t Tiqe I fJ,rro o_tr s,0

lnml

P*lodl 1fr*rfrxri
r?4$!tSbb{

i=:Sn
p1

{#!:i $"m

rl ( I }
G.Ga

filel
i nfr uD
a-00
l
1

0,91r{
s.4e
0.0Ta

1r 71ffi1/Ltrs;
I

0t rfufli

F gc/,\
1$0

C$fft/ fra

l i i
I

edsq

va.
GO

Etl

{0

s
?
1

I i

0.c{xiJ

{'}.0!

ffille %

s,sft

Lirns

Sabbia

0.{l

11,94

,{ Ghiara %
eB,3S

a.ar#
Fttl
tGt00 05r

2?'s
1Xtr J
6,f,

+5
t,

rl

u*n-rraeh -"
Err-ryrc

-i

oa 041

e1fl

Ur*fBr*rrr t*t

sll.t

rehb_
Yf,a2[G

O{mrttl

MIF

*ltoril

FPrl
0,00

i t1Fr . 0.

_-_-_"-

l14p,t. --- rt't'r Jl

taltri4i

,__. _,_-!--ZoE
onq-_

0.of,r +

rrzr{ielsiblr
l17E{lt/Lafiro

qop

lrrtt
I',tJD

o.oo _*

f,.uil'/
(I,8fi1?

0.m
0,00

i10r/tu*illt

CUfrVA 8ft4'W+PiNTH'C

70
EO

50

{o

i0
2A

t0
o

0,000:

0.001

0.9,

).1rI0
$
Saffia

rcs
[mm]

&Sltla

0,0

?r Umo t6
{}.62

% 12,6?

GfiEIi &,7rt

?6,

D v

FBOY'il L+ W!# Tl a}3lry3I?* - Fsr 7 *** m*a P.!V &1


J

MAGERITA sIotE L'lastrata


3!

s-ffiail'arpn.di Jtlsrde-ll h{lg

51916

6altfn'il

GILHJf;ff',L

*r#
SETAGGI

^3nr 3 +i
3

TI{TT O 'EATI. ?r qtnrnl E, fi"o r5,ss 6"S 1E-@ 3?,& :{-*


4.0ffi i?!t +7
B'li

Fl*]
1&: !lr1

85.$4
_rrA.*:l

ril r& 5 o PG

FoHo FDfint: 1'61

rj

lt.la 4.000 :rg.s[. !Si6, - {? !,Br 5441 E,5oo 4.'tl 0J5$ , 3,'19 l.!? - fi17 -, ?37 l e,51,, o.ry,= , 11 l*
0J8,,-

!3 59
,11

oJj
l-S4

1:7
,7
,9

OATI

CflTloilE

Feo

carnFlans

tE)

?tB'6:

Urnrdi rahtlve l%)

d, r1,tg, ,**r.{**"* t=1xe r=ar*14 TrlrirfiPB't (r/1"} Tl rsfl rl Ila8'l,l , I ttel---, . {dU.' E'W ,fd O,0d fl,m 0,@

ottnotl ll'pl'l i3'i:r: 'ffi12

Prrtodl

Fredofil-

Pl.1
B.q

t=raostsrq*
I ! rtm 5l
Limo

0.66
IJ-ITI

titnidptlt

(yl

truRvA GRANULOMETR$

30

t0

to.

&,f

s,

0.s01

&l

't&
@ (mm)

Argilla

+$ L[no %
CI,70

0-00

abbla lE,Si

Ghmta
E,41

Ya

GEOTECNO
di Dr. Bellesi R.

Certificato n Richiedente:
con sede in: Indagine: Scavo:

$

Dott. Taddei Luciano Sant' Elpidio a Mare (FM) Arenile molo sud Civitanova Marche (MC)


Campione: Diametro

Profondit prelievo m mm lunghezzaDimensione del campione:

mm

&DUDWWHULVWLFKH JHQHUDOL GHO FDPSLRQH

indisturbato Stato del campione


ULPDQHJJLDWR

Data di prelievo Data di apertura


3URYH HVHJXLWH

09/07/2012 09/07/2012

Rp= Alto Tv=

kg/cm2 Basso kg/cm2


,GHQWLILFD]LRQH

Rp= Tv=

kg/cm2 kg/cm2

10 cm

Descrizione visuale Ghiaie medie e fini in matrice sabbiosa. Campione rappresentativo del cumulo.Peso di volume

20 cm

Grado di saturazione Peso volume secco  Indice dei vuoti  Porosit
Contenuto in acqua Peso specifico dei grani

Indice plastico
Limite liquido Limite plastico Indice di consistenza Indice di liquidit


Ghiaia

Limite di ritiro  "!$#

Peso di volume saturo

30cm
*UDQXORPHWULD

Argilla+Limo Sabbia

40 cm

&ODVVLILFD]LRQH

USCS (AGI)

AASHTO (CNR UNI 10006)

&DUDWWHUL]]D]LRQH PHFFDQLFD

Compressione laterale libera Taglio diretto CD

50 cm

Taglio diretto RS Consolidazione edometrica Compressione triassiale UU Compressione triassiale CU Compressione triassiale CD

60 cm

Costipamento Proctor standard Costipamento Proctor Modificata Permeabilit diretta a carico variabile in cella edometrica Permeabilit diretta a carico variabile Permeabilit diretta a carico costante

Il responsabile Dr. Geol. Bellesi Roberto

GEOTECNO di Dr. Bellesi R.

Certificato n
$

Richiedente:

con sede in: Campione:


$ 

Indagine: Profondit prelievo m

Dott. Taddei Luciano Sant' Elpidio a Mare (FM) Arenile molo sud Civitanova Marche (MC)

Scavo:3(62 ', 92/80(

Fustella g g cm g g/cm3
3

n 9514,00 5728,00 2140,46 3786,00 1,769

2 9501,00 5728,00 2140,46 3773 1,763

Peso lordo campione

Peso fustella

Volume fustella

Peso netto campione

Peso di volume

1,766

g/cm3

Il responsabile Dr. Geol. Bellesi Roberto

GEOTECNO
di Dr. Bellesi R.

Certificato n Richiedente:
con sede in: Indagine: Scavo:

%

Dott. Taddei Luciano Sant' Elpidio a Mare (FM) Arenile molo sud Civitanova Marche (MC)
 H 

Campione: Diametro

Profondit prelievo m mm lunghezzaDimensione del campione:

mm

&DUDWWHULVWLFKH JHQHUDOL GHO FDPSLRQH

indisturbato Stato del campione


ULPDQHJJLDWR

Data di prelievo Data di apertura


3URYH HVHJXLWH

09/07/2012 09/07/2012

Rp= Alto Tv=

kg/cm2 Basso kg/cm2


,GHQWLILFD]LRQH

Rp= Tv=

kg/cm2 kg/cm2

10 cm

Descrizione visuale Ghiaie prevalentemente medie e fini in matrice sabbiosa. Campione rappresentativo strato superficiale arenile.Peso di volume

20 cm

Grado di saturazione Peso volume secco  Indice dei vuoti  Porosit
Contenuto in acqua Peso specifico dei grani

Indice plastico
Limite liquido Limite plastico Indice di consistenza Indice di liquidit


Ghiaia

Limite di ritiro  "!$#

Peso di volume saturo

30cm
*UDQXORPHWULD

Argilla+Limo Sabbia

40 cm

&ODVVLILFD]LRQH

USCS (AGI)

AASHTO (CNR UNI 10006)

&DUDWWHUL]]D]LRQH PHFFDQLFD

Compressione laterale libera Taglio diretto CD

50 cm

Taglio diretto RS Consolidazione edometrica Compressione triassiale UU Compressione triassiale CU Compressione triassiale CD

60 cm

Costipamento Proctor standard Costipamento Proctor Modificata Permeabilit diretta a carico variabile in cella edometrica Permeabilit diretta a carico variabile Permeabilit diretta a carico costante

Il responsabile Dr. Geol. Bellesi Roberto

GEOTECNO di Dr. Bellesi R.

Certificato n
%

Richiedente:

con sede in: Campione:


% 

Indagine: Profondit prelievo m

Dott. Taddei Luciano Sant' Elpidio a Mare (FM) Arenile molo sud Civitanova Marche (MC)

Scavo:

 H 

3(62 ', 92/80(

Fustella g g cm g g/cm3
3

n 9335,00 5728,00 2140,46 3607,00 1,685

2 9321,00 5728,00 2140,46 3593,00 1,679

Peso lordo campione

Peso fustella

Volume fustella

Peso netto campione

Peso di volume

1,682

g/cm3

Il responsabile Dr. Geol. Bellesi Roberto