Sei sulla pagina 1di 7

Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Pembelajaran Berasaskan Projek Murid Tema : Tingkatan 1 :Udara di sekeliling kita : Pencemaran

udara

Bidang Pembelajaran Masa

: 1 minggu : Menganalisa kesan-kesan pencemaran udara .

Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran : i. ii. iii. iv. v.

Menerangkan maksud pencemaran udara . Menyenaraikan contoh bahan pencemar udara Menyenaraikan sumber-sumber bahan pencemar udara Memerihalkan kesan pencemaran udara Menerangkan langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran udara. Cadangan aktiviti 1. Tayangan video Youtube- Thick haze suffocates Penang again : Video Thick haze suffocates Penang again.mp4 - YouTube.flv Cadangan komunikasi 1. Apakah yang dapat anda perhatikan daripada tayangan video tersebut? 2. Apakah yang anda tahu tentang jerebu ? 3. Apakah itu pencemaran udara . 1. Berdasarkan jenisjenis bahan pencemar yang di beri, nyatakan : a. Dimanakah anda sering melihat bahan bahan ini b. Apakah kesan yang mungkin terjadi sekiranya bahan-bahan ini dilepaskan ke ruang udara dalam kuantiti yang banyak.

Fasa 1. Persediaan Tinjauan berfokus Penyoalan

2. Imaginasi Meneroka Merancang Meramal

1. Tayangan slaid gambar jenis jenis bahan pencemar udara. CFC

Karbon monoksida

Debu

Asap dan jelaga

Karbon dioksida

Plumbum dari eksos

Sulphur dioksida dan

nitrogen dioksida

3. Perkembangan Meneroka Mencari maklumat Membuat prototaip

a) Murid murid dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada 2 atau 3 orang. b) Murid- murid dibahagikan kepada jenis projek yang perlu dibentangkan seperti pamphlet, brochure, poster, buku skrap , tayangan video atau slaid powerpoint c) Murid-murid mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber d) Murid melakukan kajian lapangan menguji tahap pencemaran udara di kawasan tertentu dan dilampirkan bersama projek mereka. e) Murid murid membuat perbincangan hasil dapatan

1. Anda dikehendaki menghasilkan pamphlet, brochure, poster atau buku skrap, tayangan video atau tayangan slaid powerpoint merangkumi : a. sumber-sumber bahan pencemar udara b. kesan pencemaran udara c. langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran udara. 2. Sila rujuk lampiran 1 dan lampiran 2 untuk format pamphlet, brochure, poster, buku skrap, tayangan video atau slaid powerpointanda 3. Pelajar melakukan kajian lapangan menguji pencemaran udara dikawasan tertentu dan di bentangkan bersama hasil projek mereka 1. Anda diminta membentang hasil projek masing-masing mengikut idea masing-masing.

4. Tindakan Menganalisa maklumat Merumus Mentafsir Melapor

1. Murid menghasilkan pamphlet, brochure, poster, buku skrap atau tayangan video atau tayangan slaid powerpoint 2. Pembentangan secara kumpulan

Dokumentasi Menguji prototaip 1. Murid dapat menyenaraikan sumber-sumber bahan pencemar udara , memerihalkan kesan pencemaran udara mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran udara. 2. Murid murid berupaya menghasilkan pamphlet, brochure, poster buku skrap, tayangan video atau tayangan powerpoint. 1. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat 2. Menghargai keseimbangan alam semula jadi 3. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan 4. Menerapkan nilai kerjasama dalam kumpulan

Pentaksiran

Nilai dan sikap

Contoh lembaran kerja pelajar Nama : Tingkatan : Pamplet , brochure, poster, buku skrap, tanyangan video, tanyangan slaid. Bil 1 2 Perkara Tajuk Objektif Penerangan 1. Menganalisa kesan-kesan pencemaran udara 1. Menerangkan maksud pencemaran udara . 2. Menyenaraikan contoh bahan pencemar udara 3. Menyenaraikan sumber-sumber bahan pencemar udara 4. Memerihalkan kesan pencemaran udara 5. Menerangkan langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran udara. 1. Menyatakan jenis jenis bahan pencemar udara. 2. Menyatakan sumber-sumber bahan pencemar udara 3. Menerangkan kesan kesan pencemaran udara. 4. Mencadangkan langkah langkah untuk mengurangkan pencemaran udara. Gambar atau foto yang sesuai 1. Kesan kesan yang dibawa oleh bahan pencemar 2. Langkah langkah untuk mengurangkan pencemaran udara

Isi-isi

4 5

Gambar / Foto Kesimpulan

Panduan isi kandungan projek

Bahan pencemar CFC

Sumber sumber

Kesan kesan

Langkah langkah

Karbon monoksida

Debu

Asap dan jelaga

Karbon dioksida

Plumbum dari eksos

Sulphur dioksida dan nitrogen dioksida