Sei sulla pagina 1di 3

Ruj.

Kami : Tarikh :

SMKST 03 / 01 / 003 / 01 (

.. . .. Tuan / Puan, PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN PERTAMA Saya dengan ini diarah untuk memaklumkan bahawa anak tuan / puan bernama hari). 2. 3. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan lampiran yang disertakan atau Mengikut Peraturan Sekolah, anak tuan /puan boleh dikenakan tindakan buang sekolah berhubung terus dengan Pengetua dengan seberapa segera. jika tidak hadir tanpa apa-apa kenyataan daripada ibu bapa / penjaga dan di atas sebab-sebab yang munasabah. Sekian dimaklumkan, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, .. .. dari tingkatan / kelas . telah tidak hadir ke sekolah dari ..hingga ( ..

s.k,

1. Guru Kelas 2. Fail Sekolah

Catatan: Sila isi borang ini dalam 3 salinan

Ruj. Kami : Tarikh :

SMKST 03 / 01 / 003 / 02 (

.. . ..

Tuan / Puan, PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA Saya dengan ini diarah untuk memaklumkan bahawa anak tuan / puan bernama hari). 2. Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui Surat Amaran Pertama Rujukan ). Tetapi dukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah :SMKST SMKST 03 / 01 / 003 / 01 ( .. dari tingkatan / kelas . telah tidak hadir ke sekolah dari ..hingga ( ..

tidak menerima jawapan daripada tuan/puan. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan lampiran yang disertakan atau berhubung terus dengan Pengetua dengan seberapa segera 3. Mengikut Peraturan Sekolah, anak tuan /puan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir tanpa apa-apa kenyataan daripada ibu bapa / penjaga dan di atas sebab-sebab yang munasabah. Sekian dimaklumkan, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, ..

s.k,

1. Guru Kelas 2. Fail Sekolah

Catatan: Sila isi borang ini dalam 3 salinan

Ruj. Kami : Tarikh :

SMKST 03 / 01 / 003 / 03 (

.. . .. Tuan / Puan, PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN TERAKHIR Saya dengan ini diarah untuk memaklumkan bahawa anak tuan / puan bernama hari). 2. Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui Surat Amaran Kedua Rujukan ). Tetapi dukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah :SMKST SMKST 03 / 01 / 003 / 02 ( .. dari tingkatan / kelas . telah tidak hadir ke sekolah dari ..hingga ( ..

tidak menerima jawapan daripada tuan/puan. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan lampiran yang disertakan atau berhubung terus dengan Pengetua dengan seberapa segera 3. Mengikut Peraturan Sekolah, anak tuan /puan boleh dikenakan tindakan buang sekolah dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh surat ini. Sekian dimaklumkan, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menjalankan tugas, ..

s.k,

1. Guru Kelas 2. Fail Sekolah

Catatan: Sila isi borang ini dalam 3 salinan