Sei sulla pagina 1di 21

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

LUQMAN

JANTINA
Jantina merupakan perbezaan antara lelaki dan perempuan. Jenis jantina dibezakan melalui aspek biologi. Kepentingannya ialah jantina lelaki amat diperlukan kerana mereka dikatakan sebagai penyambung generasi.

KEPERCAYAAN
Bermaksud akuan akan kebenaran terhadap sesuatu perkara. Dari psikologi, suatu keadaan jiwa yang berkait dengan sikap berkedudukan atau memihak. Dari agama, kepercayaan asas kepada pembangunan moral. Ia juga disebut sebagai akidah atau iman.

Hindu kepercayaan terhadap hukum karma dan pembahagian kasta. Lima mazhab iaitu, saivime, vaishnavisme, ganapathy, saura dan sakhta. Tiga penjelmaan, brahma, vishnu, siva. Berpegang pada kitab veda.

BUDDHA 1. prinsip empat kebenaran yang mulia Hidup penuh kepahitan Kepahitan disebabkan tuntutan nafsu Diatasi dengan kawalan nafsu Jalan lapan lapis sebagai penamat kepahitan

6 perkara penting pada jalan lapan lapis : 1. Kepercayaan 2. Keinginan 3. Pengucapan 4. Makna kehidupan 5. Pemikiran 6. pertapaan

Pencapaian nirvana membolehkan seseorang buddha menjasi boddhisatva. Konfucianisme ialah satu fahaman yang menekankan perasaan perikemanusiaan dan harga diri. Kemanusiaan bererti kebolehan mengamalkan lima kebaikan iaitu budi bahasa, kemurahan hati, amanah, rajin dan baik hati.

ANIMISME kepercayaan bahawa roh nenek moyang sentiasa mengawasi dan mengawal kehidupan penganut.

RUMUSAN kepelbagaian sosiobudaya akan dapat mewujudkan satu bangsa malaysia yang bersatu daripada pemikiran dan persefahaman. Tujuannya adalah untuk kehidupan yang harmoni dan bekerjasama antara satu sama lain.

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA


Budaya hidup yang dibawa oleh pelajar mempengaruhi iklim dan budaya bilik darjah. Guru perlu memastikan pembudayaan ayng baik dibentuk agar pelajar berasa selesa dalam bilik darjah. Budaya mempunyai tiga bahagian iaitu pro budaya sekolah, antibudaya sekolah dan antara budaya sekolah dan budaya remaja.

Enam corak asas budaya yang membuatkan individu itu unik dan berbeza ialah : 1. Berbeza dalam gaya komunikasi 2. Berbeza sikap terhadap konflik 3. Berbeza pendekatan dalam menyelesaikan tugasan 4. Berbeza dalam penyelesaian masalah 5. Berbeza sikap terhadap pendedahan pandangan 6. Berbeza dalam pendekatan untuk mengetahui

Kemahiran dan pengusaan bahasa


Pelajar yang hanya menguasai bahasa ibunda semata mata akan menghadapi masalah dalam pembelajaran. Pelajar yang mempunyai dua atau lebih penguasaan bahasa akan mudah menguasai pembelajaran.

Kaum etnik
Pelajar yang tinggal dalam satu lingkungan etnik sahaja akan kurang dari segi pendedahan budaya luar dan akan mengakibatkan sukar untuk penyesuaian diri. Pelajar yang berada dalam lingkungan etnik yang berbeza akan mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan orang sekeliling.

Kelas Sosial
Kelas sosial rendah : masalah daripada aspek pembiayaan, kemudahan, kurang kelengkapan. Kesannya pelajar akan tercicir dalam aspek pembelajaran. Kelas sosial sederhana dan tinggi : mempunyai pelbagai kemudahan, pembiayaan dan sebagainya dan mampu mempertingkat pencapaian akademik kerana mampu membiayai kelas bimbingan dan sebagainya.

Petempatan
Bandar dan pingir bandar : terdedah kepada pelbagai budaya etnik berbeza. Pelbagai jenis kelompok masyarakat akan berada dalam satu kawasan tersebut. Kesannya terhadap pendidikan adalah pelajar akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan pencapaian yang cemerlang dalam akademik.

Luar bandar dan pedalaman : mengamalkan budaya yang sama. Kesannya terhadap pendidikan ialah, pelajar tidak akan dapat mempertingkat pencapaian akademik ditambah dengan masalah2 sosial yang sukar dibendung.

Gaya berfikir dan gaya belajar : visual, audio, kinestetik. 1. Audio : proses belajar dengan mendengar 2. Visual : proses belajar melalui dengar dan lihat. 3. Kinestetik : proses belajar melalui aktiviti perlakuan.

Pelajar impulsif : mudah membuat kesilapan. Pelajar reflektif : mengambil masa dan berfikir panjang untuk membuat keputusan.

Gender
Pelajar lelaki : 1. Prestasi yang baik pada peringkat secondary 2. Dapat lebih perhatian guru 3. Dianggap bermasalah 4. Baik dalam aktiviti mengira

Pelajar perempuan : 1. Tekun dalam pembelajaran 2. Kemas dan teratur 3. Prestasi baik pada peringkat rendah 4. Estim kendiri yang lemah

Thank you you alls,,,