Sei sulla pagina 1di 25

0|Page

KOD & NAMA KURSUS

SBA 3013 : PENGANTAR BIOLOGI

SEMESTER 3 SESI 2011/2012

TUGASAN MINI PROJEK

KUMPULAN : UPSI06 ( A112PJJ )


DISEDIAKAN OLEH :
NAMA NO. MATRIK NO. TELEFON

MOHD FADLILLAH BIN MD YUSOF

D20102044670

013.9988545

NAMA PENSYARAH : ENCIK REMMY KEONG BUN POH TARIKH SERAH: 26 NOVEMBER 2012

1|Page

Amali 1 : Unit Pelajaran 2 (Molekul organik)


Pengenalan: Larutan Benedicts adalah cecair biru jernih yang digunakan untuk menguji kehadiran gula penurunan. Semasa kehadiran gula ringkas, larutan benedicts akan berubah warnanya kepada hijau, kuning, dan merah bata. Perubahan warna-warna ini bergantung kepada jumlah kehadiran gula ringkas tersebut. Objektif: Untuk membezakan diantara gula penurunan dengan gula bukan penurunan. Aspek keselamatan: Segala peraturan di dalam makmal perlu di patuhi untuk mengelakkan sebarang kemalangan dan ketidak ketepatan data.

Pernyataan masalah:
Bagaimana hendak membezakan gula penurunan dan gula bukan penurunan?

Hipothesis:
Hanya gula penurunan boleh menukarkan warna biru larutan Benedicts kepada warna merah bata bila di panaskan.

Pemboleh ubah:
Dimanipulasi : Jenis gula Bergerak balas: Perubahan warna larutan benedicts Di malarkan: Kuantiti setiap gula

Teknik:
Menggunakan ujian Benedicts untuk membezakan di antara gula penurunan dan gula bukan penurunan.

2|Page Bahan: Larutan Benedicts, air suling, gula penurunan (larutan fructose, larutan maltose, larutan glucose dan larutan lactose) dan gula bukan penurunan (larutan sucrose) Alat Radas: Tabung uji, bikar, pemegang tabung uji, rak tabung uji, dawai kasa, kaki retort dan penunu Bunsen. Kaedah: 1. Campurkan 2 ml larutan benedicts dan 2 ml air suling ke dalam tabung uji. 2. Goncang dan panaskan larutan tersebut selama minit di dalam bikar yang mengandungi air yang mendidih dan perhatikan. 3. Catatkan pemerhatian di dalam jadual 1. 4. Ulang langkah 1, 2 dan 3 untuk larutan fructose, maltose, glucose, lactose dan sucrose.

Bikar yang berisi air yang mendidih

Campuran 2 ml larutan benedicts dan 2 ml larutan gula.

xxxxxxxxxxxxxxx

Rajah 1 susunan alat radas untuk ujian Benedicts

3|Page

Hasil / Keputusan:
Jadual 1 Gula Air suling Fructose Maltose Glucose Lactose Sucrose Gula penurunan Gula penurunan Gula penurunan Gula penurunan Gula bukan penurunan Jenis Gula Warna asal larutan Biru Biru Biru Biru Biru Biru Warna akhir larutan Biru Merah bata Merah bata Merah bata Merah bata Biru

Perbincangan:
Daripada ekperimen yang telah dijalankan menunjukkan bahawa glukosa, fruktosa, maltose, dan laktosa menukarkan warna larutan Benedicts daripada biru kepada merah bata bila di panaskan.

Kesimpulan:
Hanya gula penurunan akan menukarkan warna larutan Benedicts daripada warna biru kepada merah bata. Ini mengukuhkan hipotesis yang telah di buat.

4|Page

Amali 2 : Unit Pelajaran 4 (Struktur, fungsi dan metabolism sel)


Pengenalan: Dalam ujikaji ini, visking tiub di gunakan sebagai model membran sel hidupan. Visking tiub adalah separa telap kerana ia membenarkan air dan molekul-molekul yang lebih kecil melaluinya, tetapi menghalang molekul-molekul yang lebih besar daripada melaluinya. Penyerapan molekul-molekul melalui membran adalah disebabkan oleh pergerakan rawak dan pelanggaran molekul. Objektif: Untuk mengkaji ciri-ciri separa telap membran. Aspek keselamatan: Segala peraturan di dalam makmal perlu di patuhi untuk mengelakkan sebarang kemalangan dan ketidak ketepatan data.

Pernyataan masalah:
Adakah visking tiub bersifat separa telap?

Hipothesis:
Visking tiub adalah membran separa telap yang membenarkan molekul-moleku kecil seperti iodine dan glukosa melaluinya, tetapi menghalang molekul-molekul kanji yang lebih besar daripada melaluinya.

Pemboleh ubah:
Dimanipulasi : Saiz molekul-molekul Bergerak balas: kehadiran atau ketiadaan molekul-molekul iodine, glukosa dan kanji Di malarkan: Masa Bahan: Benang, 15 ml larutan kanji, 15 ml larutan glukosa, 15 ml larutan iodine, larutan Benedicts, air suling dan Visking tiub.

5|Page Alat Radas: Bikar, dan pipet Kaedah: 1. Rendam tiub Visking di dalam air selama 10 minit untuk melembutkannya. 2. Ikatkan hujung tiub Visking dan biarkan satu hujung lagi terbuka. 3. Gunakan pipet untuk mengisi tiub Visking dengan 15 ml larutan kanji dan 15 ml larutan glukosa. 4. Ikatkan bahagian tiub Visking yang terbuka. 5. Basuh bahagian luar tiub Visking dengan menggunakan air suling untuk menyingkirkan kesan-kesan kanji dan glukosa. 6. Letakkan tiub visking ke dalam bikar yang mengandungi air suling. Rajah 2 7. Campurkan 15 ml larutan iodin ke dalam air suling tersebut dan biarkan selama 20 minit. 8. Perhatikan jika terdapat sebarang perubahan warna air suling. 9. Lakukan ujian Benedicts bagi air suling dan kandungan di dalam tiub Visking. 10. Rekodkan keputusan di dalam jadual 2.

Air sulit + 15 ml larutan iodin

Tiub Visking

Rajah 2

6|Page

Hasil / Keputusan: Semua data di catatkan di dalam jadual 2 Jadual 2


Ujian Beneditcts Kandungan Warna awal Warna akhir (ujian kehadiran gula) 15 ml larutan Kandungan tiub Visking glukosa 15 ml larutan kanji Air di dalam bikar Air suling 15 ml larutan iodin Perang Perang ( Negatif kanji) Jernih Biru tua ( positif kanji) Mendapan merah bata. (Positif glukosa) Mendapan merah bata. (Positif glukosa)

Perbincangan:
1. Daripada ekperimen yang telah dijalankan menunjukkan bahawa: a) Molekul-molekul iodin yang lebih kecil dari air suling dapat diserap ke dalam tiub Visking menyebabkan larutan kanji berubah menjadi biru tua. b) Molekul-molekul kanji lebih besar menyebabkannya tidak dapat keluar daripada tiub Visking. ( warna air suling masih berwarna perang) c) Sebahagian molekul-molekul glukosa yang kecil telah di serap keluar dari tiub Visking ke dalam air suling. (di buktikan dengan ujian Benedicts - positif glukosa) 2. Ini menunjukkan, tiub Visking hanya telap kepada iodin dan glukosa, tetapi tidak telap kepada kanji.

Kesimpulan:
Hasil ujikaji menunjukkan bahawa tiub Visking adalah separa telap kerana hanya membenarkan molekul-molekul yang lebih kecil seperti iodin dan glukosa melaluinya, tetapi menghalang molekul-molekul yang lebih besar seperti kanji melaluinya.

7|Page

Amali 3 : Unit Pelajaran 6 (Keturunan dan variasi)


Pengenalan: Ketinggian manusia adalah variasi selanjar. Bentuk graf kekerapan melawan ketinggian menunjukkan taburan normal. Objektif: Untuk mengkaji variasi ketinggian manusia Aspek keselamatan: Segala peraturan di dalam makmal perlu di patuhi untuk mengelakkan sebarang kemalangan dan ketidak ketepatan data.

Pernyataan masalah:
Apakah jenis variasi bagi ketinggian manusia?

Hipothesis:
Ketinggian manusia adalah variasi selanjar

Pemboleh ubah:
Dimanipulasi : ketinggian pelajar Bergerak balas: jumlah pelajar Di malarkan: umur pelajar

Teknik:
Pita pengukur di gunakan untuk mengukur ketinggian setiap pelajar Bahan / Alat Radas: Pita pengukur, 40 pelajar tahun 6 sejahtera SK Temin

8|Page Kaedah: 1. Ukur ketinggian setiap pelajar di dalam kelas. 2. Ketinggian pelajar di bahagikan mengikut kumpulan ketinggian, bermula dari ketinggian 120 cm sehingga 164 cm. 3. Kira bilangan pelajar mengikut kumpulan ketinggian dan rekodkan di dalam jadual 3. 4. Bina graf untuk menunjukkan bilangan pelajar melawan ketinggian.

Hasil / Keputusan: 1. Semua data di rekodkan di dalam jadual 3.


Jadual 3 Ketinggian 120 (cm) Bil. pelajar 124 1 125 129 3 130 134 5 135 139 7 140 144 9 145 149 6 150 154 4 155 159 3 160 164 2

10 9 8 7

Bilanagan Pelajar

6 5 4 3 2 1 0 120 - 124 125 - 129 130 - 134 135 - 139 140 - 144 145 - 149 150 - 154 155 - 159 160 - 164 Ketinggian (cm)

9|Page

Perbincangan:
1. Daripada ekperimen yang telah dijalankan menunjukkan bahawa: a) Ketinggian pelajar menunjukkan variasi selanjar b) Graf bilangan murid melawan ketinggian pelajar menunjukkan taburan normal.

Kesimpulan:
Keputusan eksperimen menunjukkan ketinggian manusia adalah variasi selanjar yang mana menyokong hypothesis yang telah dibuat.

10 | P a g e

Amali 4 : Unit Pelajaran 8 (Anatomi dan fisiologi tumbuhan)


Pengenalan: Kesan kepekatan larutan yang berbeza pada sel tumbuh-tumbuhan dapat di siasat dengan mudah dengan menggunakan pelbagai jenis sel tisu tumbuhan berair seperti sawi, timun dan saderi. Cuba ambil tisu yang hamper dengan kutikel tumbuhan tersebut, supaya mana-mana tisu tumbuhan yang bengkok atau lentur disebabkan kesan osmotik dapat dilihat dengan jelas. Objektif: Untuk mengkaji kesan larutan hipotonik, isotonic dan hipertonik ke atas sel tumbuhan. Aspek keselamatan: Segala peraturan di dalam makmal perlu di patuhi untuk mengelakkan sebarang kemalangan dan ketidak ketepatan data.

Pernyataan masalah:
Apakah kesan larutan hipotonik, isotonik dan hipertonik terhadap sel tumbuh-tumbuhan?

Hipothesis:
1. Sel tumbuhan yang diletakkan dalam larutan hipotonik akn menyerap air dan menjadi segah. 2. Sel tumbuhan yang diletakkan dalam larutan isotonik tidak berubah. 3. Sel tumbuhan yang diletakkan dalam larutan hipertonik akan kehilangan air dan menjadi flasid (layu)

Pemboleh ubah:
Dimanipulasi : Jenis larutan tonik Bergerak balas: kesan ka atas batang tumbuhan Di malarkan: saiz batang tumbuhan

11 | P a g e Bahan: 5 % larutan sukrosa, 30% larutan sukrosa, air suling dan batang sawi. Alat Radas: Pisau,bikar, forsep dan jam randik. Teknik: Batang sawi di potong kepada 3 bahagian yang sama besar. Kemudian setiap satu keratan di letakkan kedalam 3 larutan yang berbeza (hipotonik, isotonik, dan hipertonik). Perubahan bentuk batang sawi ini di rekodkan dalam jadual 4.

Kaedah:
1. Potong batang sawi sepanjang 5 cm dan bahagikan kepada tiga potongan yang sama besar. 2. Letakkan setiap satu potongan batang sawi tersebut kedalam 3 bikar yang berbeza Bikar A: mengandungi air suling (larutan hipotonik) Bikar B: mengandungi 5% larutan sukrosa (larutan isotonik) Bikar C: mengandungi 30% larutan sukrosa (larutan hipertonik) 3. Selepas 30 minit, perhatikan setiap potongan batang sawi dan rekodkan pemerhatian dalam jadual 4

12 | P a g e

Batang sawi
v

5 cm jalur sawi

Bikar A: Air suling

Bikar B: 5% larutan sukrosa

Bikar C: 30% larutan sukrosa

Rajah 4 Tisu sawi dalam pelbagai larutan

13 | P a g e

Hasil / Keputusan:
Jadual 4 Larutan Air suling (larutan hipotonik ) Lukisan 5% larutan sukrosa (larutan isotonik) 30% larutan sukrosa (larutan hipertonik)

Penerangan Inferens

Bengkok ke luar Air diserap masuk ke dalam sel secara osmosis dan memenuhi vakuol, menyebabkannya mengembang. Sel kelihatan membengkak kerana cecair dalam vakuol menekan sitoplasma dan membrane sel ke dinding sel. Sel mengalami keadaan segah

Tidak berubah Kadar air masuk dan keluar dari sel secara osmosis adalah sama. Tiada perubahan bentuk dan saiz sel

Bengkok ke dalam Air mersap keluar dari vakuol sel tumbuhan secara osmosis. Isi padu sel akan berkurang, sel menjadi flasid, vakuol menjadi kecil dan membran sel tertarik jauh dari dinding sel. Sel mengalami plasmolysis.

14 | P a g e

Perbincangan:
Daripada ekperimen yang telah dijalankan menunjukkan bahawa sel sawi: a) Menyerap air daripada larutan hipotonik dan menjadi segah b) Tidak menyerap atau hilang air dalam larutan isotonik dan menyebakanya tidak berubah. c) Hilang banyak air dalam larutan hipertonik menjadikannya flasid.

Kesimpulan:
Eksperimen menyokong ketiga-tiga hypothesis yang telah dibuat.

15 | P a g e

Amali 5 : Unit Pelajaran 11 (Histologi dan fisiologi haiwan )


Pengenalan: Sel pada hujung akar bawang boleh digunakan untuk mengkaji mitosis di dalam sel tumbuhan. Sel meristem yang terdapat pada hujung akar bawang adalah tempat penghasilan sel-sel yang baru. Objektif: Untuk mengkaji peringkat-peringkat mitosis dalam sel bawang. Aspek keselamatan: Segala peraturan di dalam makmal perlu di patuhi untuk mengelakkan sebarang kemalangan dan ketidak ketepatan data.

Pernyataan masalah:
Adakah semua peringkat mitosis akar bawang dapat dilihat?

Hipothesis:
Semua peringkat mitosis bagi sel bawang dapat dilihat dengan jelas dengan menggunakan mikroskop.

Teknik:
Tisu akar bawang di ambil, diletakkan di bawah mikroskop dan di perhatikan. Bahan: Larutan asetik orsein,kertas turas,dan akar bawang. Alat Radas: Mikroskop, slide mikroskop, penutup slip, pin, skapel, forcep, piring petri dan piring pemanas elektrik.

16 | P a g e Kaedah: 1. Ambil sedikit tisu muda pada akar bawang. 2. Letakkan di dalam piring petri yang berisi larutan asetik orsein. 3. Letakkannya di atas piring pemanas selama 5 minit 4. Titiskan sedikit larutan asetik orsein ke atas slide dan letakkan tisu bawang ke dalam larutan tersebut. 5. Gunakan pin untuk membelah tisua akar bawang tersebut. 6. Letakkan slide di permukaan yang rata, dan tutupnya dengan kertas turas, dan tekan dengan pelahan di atas slide tersebut. 7. Lihat sel tisu bawang tersebut di bawah mikroskop, dan kenalpasti peringkat-peringkat mitosis yang berlaku. 8. Lukis dan labelkan nucleus bagi setiap peringkat mitosis.

17 | P a g e

Hasil / Keputusan:
Berikut adalah gambar 4 peringkat utama mitosis.

Kesimpulan:
Pemerhatian eksperimen menyokong hipotesis.

18 | P a g e Rujukan:

Lim Ching Chai, (2012). Xpress A+ SPM 4.5. Sasbadi Sdn. Bhd. PN. Ruhaizah Binti Abd Majid, Pembantu Makmal SMK Padang Saujana.Jerantut Pahang En Fadhil Bin Manap. Pembantu Makmal SMK Padang Saujana,Jerantut Pahang

19 | P a g e Lampiran Amali 1

20 | P a g e

Amali 2

21 | P a g e

Amali 3

22 | P a g e

Amali 4

23 | P a g e Amali 5

24 | P a g e