Sei sulla pagina 1di 2

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (KSSR)

MATA PELAJARAN DST-TMK (TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) TAHUN 1 CONTOH-CONTOH INSTRUMEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENTAKSIRAN KSSR 2011

Instrumen contoh yang dibekalkan boleh digunakan sebagai panduan, untuk guru membangunkan instrumen pentaksiran yang sesuai dengan topik tertentu.

SPM KERTAS 3765/1 INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY


ZALEHA MUSTAPHA UNIT TEKNIKAL, SPUTV

MAKLUM BALAS MESYUARAT SUSULAN JEMAAH MENTERI, KPM


ZALEHA MUSTAPHA / UNIT DASAR / QUALITY ASSURANCE