Sei sulla pagina 1di 2

La scuola

1) Povei linijom levu i desnu stranu.

SCUOLA
SEDIA
BANCO
ALUNNA
FINESTRA

2) Dopuni rei slovima koja nedostaju.

ALU _ _ A
SCU _ _ A
FI _ _ STRA
_ _ DIA
BAN _ _

3) ta sve ima u koli? Prepii rei do kraja reda.


biblioteka - BIBLIOTECA, _________________________________________________
uionica AULA, _______________________________________________________
sala za fiziko PALESTRA, ________________________________________________
menza MENSA, _______________________________________________________
dvorite - CORTILE, _____________________________________________________

4) Kakva kola moe da bude? Prepii rei do kraja reda.


lepa BELLA, ___________________________________________________________
moderna MODERNA, ____________________________________________________
velika GRANDE, ________________________________________________________
interesantna INTERESSANTE, _______________________________________________
zabavna - DIVERTENTE, ____________________________________________________