Sei sulla pagina 1di 12

abdo, is, abdidi, abditum, abdere, 3 tr., abluo, is, lui, lutum, ere, 3 tr.

abscondo, is, abscondidi (o abscondi), absconditum, ere, 3 tr. absum, afui, afuturus, abesse, intr accedo, is, cessi, cessum, ere, 3 intr., raro tr. accendo, is, accendi, accensum, ere, 3 tr. accido, is, cidi, ere, 3 intr accipio, is, cepi, ceptum, ere, 3 tr acquiro, is, acquisivi, acquisitum, ere, 3 tr addo, is, didi, ditum, ere, 3 tr adficio (afficio), is, feci, fectum, ere, 3 tr. adgredior (aggr-), eris, gressus sum, gredi, 3 dep. intr. e tr. adicio, is, ieci, iectum, ere, 3 tr adipiscor, eris, adeptus sum, adipisci, 3 tr. adiuvo, as, iuvi, iutum, are, 1 tr., adligo (all-), as, avi, atum, are, 1 tr., adnitor, eris, nisus o nixus sum, niti, 3 dep. Intr adorno, as, avi, atum, are, 1 tr. adoro, as, avi, atum, are, 1 tr., adsentio (ass-), is, sensi, sensum, ire e pi spesso il dep. adsentior, iris, sensus sum, iri, 4 intr., adsilio (ass-), is, silui, ire, 4 intr., adsto (asto), as, stiti, are, 1 intr. adsuesco (ass-), is, suevi, suetum, ere, 3 intr. e tr., adsum (assum), es, adfui e affui, part. fut. adfuturus e affuturus, adesse, intr adtollo (att-), is, ere, 3 tr adtraho (attr-), is, traxi, tractum, ere, 3 tr. adulor, aris, atus sum, ari, 1 dep. tr. e intr., advolo, as, avi, atum, are, 1 intr. aestimo, as, avi, atum, are, 1 tr. agito, as, avi, atum, are, 1 tr. agnosco (adgnosco), is, agnovi, agnitum, ere, 3 tr., ago, is, egi, actum, ere, 3 tr. aio, ais, verbo difettivo, amitto, is, amisi, amissum, ere, 3 tr., amo, as, avi, atum, are, 1 tr. amplector, plecteris, plexus sum, plecti, 3 dep. Tr antecedo, is, cessi, cessum, ere, 3 intr. e tr., aperio, is, perui, pertum, ire, 4 tr. apiscor, eris, aptus sum, apisci, 3 dep. tr. appareo (adp-), es, parui, pariturus, ere, 2 intr appello (adp-), as, avi, atum, are, 1 tr. appeto (adp-), is, petivi o petii, petitum, ere, 3 tr.

applico (adp-), as, avi, atum, are e plicui, plicitum, are, 1 tr. arcesso (accerso), is, ivi, itum, ere, 3 tr. ardeo, es, arsi, arsurus, ere, 2 intr., aspicio, is, spexi, spectum, ere, 3 tr. audeo, es, ausus sum, ere, 2 semidep. tr., audio, is, ivi, e ii, itum, ire, 4 tr. aufero, aufers, abstuli, ablatum, auferre, anom. Tr avello, is, vulsi e velli, vulsum, ere, 3 tr., aversor, aris, atus sum, ari, 1 dep. tr., bacchor, aris, atus sum, ari, 1 dep. intr. e tr., bibo, is, bibi, (bibitum), ere, 3 tr. cado, is, cecidi, part. fut. casurus, cadere, 3 intr. caligo, as, avi, atum, are, 1 intr. cano, is, cecini, cantum, ere, 3 intr. e tr capio, is, cepi, captum, ere, 3 tr. careo, es, carui, part. fut. cariturus, ere, 2 intr. e tr carpo, is, carpsi, carptum, ere, 3 tr. cedo, is, cessi, cessum, ere, 3 intr. e tr. celo, as, avi, atum, are, 1 tr. cerno, is, crevi, cretum, ere, 3 tr., cingo, is, cinxi, cinctum, ere, 3 tr circumdo, as, dedi, datum, dare, 1 tr. circumspicio, is, spexi, spectum, ere, 3 tr. clamo, as, avi, atum, are, 1 intr. e tr cogo, is, coegi, coactum, ere, 3 tr. cohaereo, es, haesi, haesum, ere, 2 intr., collabor (conl-), eris, lapsus sum, labi, 3 dep. intr., colligo (conl-), is, legi, lectum, ere, 3 tr. colloco (conl-), as, avi, atum, are, 1 tr. colo, is, colui, cultum, ere, 3 tr comito, as, avi, atum, are, 1 tr commendo, as, avi, atum, are, 1 tr., commordeo, es, ere, 2 tr., comparo, as, avi, atum, are, 1 tr., compono, is, posui, positum, ere, 3 tr. comprehendo (-prendo), is, prehendi, prehensum, ere, 3 tr. comprimo, is, pressi, pressum, ere, 3 tr. concedo, is, cessi, cessum, ere, 3 intr. e tr concido, is, cidi, ere, 3 intr concipio, is, cepi, ceptum, ere, 3 tr. concurro, is, curri (raro e arc. o arcaizzante cucurri), cursum, ere, 3 intr. concutio, is, cussi, cussum, ere, 3 tr.

condo, is, didi, ditum, ere, 3 tr. conficio, is, feci, fectum, ere, 3 tr. confodio, is, fodi, fossum, ere, 3 tr., coniungo, is, iunxi, iunctum, ere, 3 tr. conlatro, as, avi, atum, are, 1 intr. e tr conor, aris, atus sum, ari, 1 dep. tr. conscendo, is, scendi, scensum, ere, 3 intr. e tr. consequor, eris, secutus sum, sequi, 3 dep. tr. conservo, as, avi, atum, are, 1 tr. conspicio, is, spexi, spectum, ere, 3 tr. consterno, as, avi, atum, are, 1 tr. constituo, is, stitui, stitutum, ere, 3 tr. consto, as, stiti, part. fut. constaturus, a, um, are, 1 intr. consulo, is, sului, sultum, ere, 3 intr. e tr. consummo, as, avi, atum, are, 1 tr. consumo, is, sumpsi, sumptum, ere, 3 tr., consurgo, is, surrexi, surrectum, ere, 3 intr contemno, is, tempsi, temptum, ere, 3 tr., contendo, is, tendi, tentum, ere, 3 contero, is, trivi, tritum, ere, 3 tr. contingo, is, tigi, tactum, ere, 3 tr. e intr. convello, is, velli (raro vulsi), vulsum, ere, 3 tr. converto (-vorto), is, verti (vorti), versum (vorsum), ere, 3 tr. e intr corrumpo (conr-), is, rupi, ruptum, ere, 3 tr. credo, is, didi, ditum, ere, 3 intr. e tr. cresco, is, crevi, cretum, ere, 3 intr. cupio, is, ivi o ii, itum, ere, 3 tr. custodio, is, ivi o ii, itum, ire, 4 tr damno, as, avi, atum, are, 1 tr debeo, es, ui, itum, ere, 2 tr decerno, is, crevi, cretum, ere, 3 tr. decet, decuit, ere, 2 tr., usato solo nella terza persona sing. e meno spesso plur decido, is, cidi, ere, 3 intr., decipio, is, cepi, ceptum, ere, 3 tr. declino, as, avi, atum, are, 1 tr. e intr dedo, is, didi, ditum, ere, 3 tr., deduco, is, duxi, ductum, ere, 3 tr deficio, is, feci, fectum, ere, 3 intr. e tr deflecto, is, flexi, flexum, ere, 3 tr. e intr., defloreo, es, ere, 2 intr. e defloresco, is, florui, ere, 3 intr delecto, as, avi, atum, are, 1 tr deligo, is, legi, lectum, ere, 3 tr

demereo, es, merui, meritum, ere, 2 tr., deminuo, is, minui, minutum, ere, 3 tr., demo, is, dempsi, demptum, ere, 3 tr. depello, is, puli, pulsum, ere, 3 tr., dependo, is, pendi, pensum, ere, 3 tr., deprehendo (deprendo), is, prehendi e prendi, prehensum e prensum, ere, 3 tr., deprimo, is, pressi, pressum, ere, 3 tr., derideo, es, risi, risum, ere, 2 tr., desero, is, serui, sertum, ere, 3 tr. desidero, as, avi, atum, are, 1 tr desino, is, desii, desitum, ere, 3 tr. e intr. despondeo, es, spondi, sponsum, ere, 2 tr destituo, is, stitui, stitutum, ere, 3 tr. deterreo, es, terrui, territum, ere, 2 tr. dico, is, dixi, dictum, ere, 3 tr. diffundo, is, fudi, fusum, ere, 3 tr. dignor, aris, atus sum, ari, 1 dep. Tr dilabor, eris, lapsus sum, labi, 3 dep. intr. diligo, is, lexi, lectum, ere, 3 tr., displiceo, es, plicui, plicitum, ere, 2 intr., dispono, is, posui, positum, ere, 3 tr., distringo, is, strinxi, strictum, ere, 3 tr., divido, is, divisi, divisum, ere, 3 tr. do, das, dedi, datum, dare, 1 tr. dono, as, avi, atum, are, 1 tr. edo, edis (o es) edit (o est), edi, esum, edere (o esse), 3 tr., educo, as, avi, atum, are, 1 tr effero, effers, extuli, elatum, efferre, tr. Anom efficio, is, feci, fectum, ere, 3 tr. effingo, is, finxi, fictum, ere, 3 tr. effluo, is, fluxi, fluxum, ere, 3 intr. e raram. tr., effringo, is, fregi, fractum, ere, 3 tr. e raram. intr. effundo, is, fudi, fusum, ere, 3 tr. egeo, es, egui, ere, 2 intr. eicio, is, ieci, iectum, ere, 3 tr. eligo, is, legi, lectum, ere, 3 tr., emo, is, emi, emptum, ere, 3 tr. eo, is, ivi o ii, itum, ire, intr. anom. erigo, is, rexi, rectum, ere, 3 tr. erro, as, avi, atum, are, 1 intr. e (poet.) tr erubesco, is, rubui, ere, 3 intr. e tr eruo, is, rui, rutum, ere, 3 tr.,

escendo, is, scendi, scensum, ere, 3 intr. e tr evado, is, vasi, vasum, ere, 3 intr. e tr. evenio, is, veni, ventum, ire, 4 intr., exaequo, as, avi, atum, are, 1 tr exaggero, as, avi, atum, are, 1 tr., excido, is, cidi, ere, 3 intr. excipio, is, cepi, ceptum, ere, 3 tr. excludo, is, clusi, clusum, ere, 3 tr., exerceo, es, ercui, ercitum, ere, 2 tr. exhilaro, as, avi, atum, are, 1 tr. exigo, is, egi, actum, ere, 3 tr. exinanio, is, ivi, itum, ire, 4 tr. exolesco, is, olevi, oletum, ere, 3 intr., exoro, as, avi, atum, are, 1 tr. expedio, is, ivi e ii, itum, ire, 4 tr. e intr. explico, as, plicavi e plicui, plicatum e plicitum, are, 1 tr. exploro, as, avi, atum, are, 1 tr., exsilio (exi-), is, (s)ilui e, rar., (s)ilii e (s)ilivi, ire, 4 intr., exsolvo, is, solvi, solutum, ere, 3 tr exspecto, as, avi, atum, are, 1 tr. exstinguo (ext-), is, stinxi, stinctum, ere, 3 tr exsulto (exulto), as, avi, atum, are, 1 intr., exterreo, es, terrui, territum, ere, 2 tr. extollo, is, extuli, ere, 3 tr facio, is, feci, factum, ere, 3 tr. e intr fateor, eris, fassus sum, eri, 2 dep. Tr ferio, is, ire, 4 tr. fero, fers, tuli, latum, ferre, 3 tr fido, is, fisus sum, ere, 3 intr. figo, is, fixi, fixum (fictum, LUCR.), ere, 3 tr. fio, is, factus sum, fieri, (anche come passivo di facio) firmo, as, avi, atum, are, 1 tr. fluctuo, as, avi, atum, are e dep. fluctuor, aris, atus sum, ari, 1 intr., fluo, is, fluxi, fluxum, ere, 3 intr. foedo, as, avi, atum, are, 1 tr. for, faris, fatus sum, fari, 1 dep. tr. e intr.*for. formido, as, avi, atum, are, 1 tr. e intr., formo, as, avi, atum, are, 1 tr. foveo, es, fovi, fotum, ere, 2 tr frango, is, fregi, fractum, ere, 3 tr. fremo, is, ui, itum, ere, 3 intr. e tr fulcio, is, fulsi, fultum, ire, 4 tr.

fulgeo, es, fulsi, ere 2 furo, is, (ui), ere, 3 intr., gaudeo, es, gavisus sum, ere, 2 semidep. intr. e tr gemo, is, ui, itum, ere, 3 intr. e tr., gero, is, gessi, gestum, ere, 3 tr. glorior, aris, atus sum, ari, 1 dep. intr. e tr., grassor, aris, atus sum, ari, 1 intr. e tr. dep., habeo, es, habui, habitum, ere, 2 tr. haereo, es, haesi, haesum, ere, 2 intr. haurio, is, hausi, haustum, ire, 4 tr. hio, as, avi, atum, are, 1 intr. e tr., hospitor, aris, atus sum, ari, 1 dep. intr., iaceo, es, iacui, iaciturus, ere, 2 intr. illustro, as, avi, atum, are, 1 tr., imitor, aris, atus sum, ari, 1 dep. tr., immineo, es, ere, 2 intr., immitto, is, misi, missum, ere, 3 tr impedio, is, ivi o ii, itum, ire, 4 tr. impello, is, puli, pulsum, ere, 3 tr. impero, as, avi, atum, are, 1 tr. e intr. impingo, is, pegi, pactum, ere, 3 tr. impleo, es, plevi, pletum, ere, 2 tr implico, as, avi, atum (e implicui, implicitum), are, 1 tr. imprimo, is, pressi, pressum, ere, 3 tr. incipio, is, cepi, ceptum, ere, 3 tr. e intr. inclino, as, avi, atum, are, 1 tr. e intr includo, is, clusi, clusum, ere, 3 tr increpo, as, crepui, crepitum (e pi rar., crepavi, crepatum), are, 1 intr. e tr incubo, as, cubui, cubitum (e pi raram. cubavi, cubatum), are, 1 intr. e raram. tr. inculco, as, avi, atum, are, 1 tr., incurro, is, curri e cucurri, cursum, ere, 3 intr. e pi raram. tr., incursito, as, are, 1 intr., indago, as, avi, atum, are, 1 tr. indigeo, es, ui, ere, 2 intr., induco, is, duxi, ductum, ere, 3 tr. ineo, is, ii (raram. ivi), itum, ire, intr. e tr., anom., infamo, as, avi, atum, are, 1 tr., ingemisco, is, gemui, ere, 3 intr. e tr. ingredior, eris, gressus sum, gredi, 3 dep. intr. e tr inicio, is, ieci, iectum, ere, 3 tr. inquam, inquis, inquit, perf. inquii, difett., inquieto, as, avi, atum, are, 1 tr.,

inquiro, is, quisivi, quisitum, ere, 3 tr. e intr insanio, is, ivi o ii, itum, ire, 4 intr inscribo, is, scripsi, scriptum, ere, 3 tr., inspicio, is, spexi, spectum, ere, 3 tr. insto, as, stiti, part. fut. staturus, are, 1 intr. e tr. instruo, is, struxi, structum, ere, 3 tr. insumo, is, sumpsi, sumptum, ere, 3 tr. intellego, is, lexi, lectum, ere, 3 tr interdico, is, dixi, dictum, ere, 3 intr. e tr. interfundo, is, fudi, fusum, ere, 3 tr internascor, eris, natus sum, nasci, 3 dep. Intr interrogo, as, avi, atum, are, 1 tr. intro, as, avi, atum, are, 1 intr. e tr., invenio, is, veni, ventum, ire, 4 tr irrito, as, avi, atum, are, 1 tr. irrumpo, is, rupi, ruptum, ere, 3 intr. e tr., itero, as, avi, atum, are, 1 tr iubeo, es, iussi, iussum, ere, 2 tr. iudico, as, avi, atum, are, 1 tr. iungo, is, iunxi, iunctum, ere, 3 tr iuvo, as, iuvi, iutum, are, 1 tr., labor, eris, lapsus sum, labi, 3 intr. dep. laboro, as, avi, atum, are, 1 intr. e tr. lacesso, is, lacessivi o lacessii, lacessitum, ere, 3 tr., lanio, as, avi, atum, are, 1 tr., lateo, es, ui, ere, 2 intr. e tr., lego, is, legi, lectum, ere, 3 tr. levo, as, avi, atum, are, 1 tr. libet (lu-), libuit o libitum est, ere, 2 intr. liceo, es, licui, licitum, ere, 2 intr. e tr., linquo, is, liqui, (lictum), ere, 3 tr., loquor, eris, locutus o loquutus sum, loqui, 3 intr. e tr. dep., luceo, es, luxi, ere, 2 intr. e raram. tr. luctor, aris, atus sum, ari, 1 intr. dep. ludo, is, lusi, lusum, ere, 3 intr. e tr., luxurior, aris, atus sum, ari, 1 intr. dep., malo, mavis, malui, malle, anom. tr., maneo, es, mansi, mansum, ere, 2 intr. e tr. marceo, es, ere, 2 intr., meditor, aris, atus sum, ari, 1 tr. e intr. dep., memini, isti, isse, intr. e tr., difett., mereo, es, ui, itum, ere, 2 tr. e intr. e mereor, eris, itus sum, eri, 2 tr. e intr. dep.

ministro, as, avi, atum, are, 1 tr. e intr. minitor, aris, atus sum, ari, 1 tr. e intr. dep., miror, aris, atus sum, ari, 1 tr. e intr. dep. misceo, es, miscui, mixtum, ere, 2 tr., misereor, eris, miseritus o misertus sum, eri, 2 intr. dep. miseror, aris, atus sum, ari, 1 tr. e raram. intr. dep. morior, moreris, mortuus sum (part. fut. moriturus), mori, 3 intr. dep. moror, aris, atus sum, ari, 1 intr. e tr. dep., moveo, es, movi, motum, ere, 2 tr. e raram. intr. mulceo, es, mulsi, (mulsum), ere, 2 tr. muto, as, avi, atum, are, 1 tr. e intr nascor, eris, natus sum, nasci, 3 intr. dep. neco, as, avi, atum, are, 1 tr necto, is, nexui e nexi, nexum, ere, 3 tr., neglego (nec-), is, xi, ctum, ere, 3 tr nego, as, avi, atum, are, 1 intr. e tr., nequeo, is, ivi o ii, itum, ire, intr noceo, es, nocui, nocitum, ere, 2 intr. e tr. (non classico), nolo, non vis, nolui, nolle, composto di volo, tr. nomino, as, avi, atum, are, 1 tr nosco, is, novi, notum, ere, 3 tr., nubo, is, nupsi, nuptum, ere, 3 tr. e intr obicio (obiicio), is, ieci, iectum, ere, 3 tr. obiurgo (obiurigo), as, avi, atum, are, 1 tr. oblecto, as, avi, atum, are, 1 tr., obruo, is, rui, rutum, ere, 3 tr. e intr. obsero, is, obsevi, obsitum, ere, 3 tr., observo, as, avi, atum, are, 1 tr. obsideo, es, sedi, sessum, ere, 2 intr. e tr., obsisto, is, stiti, stitum, ere, 3 intr. e tr obtero (opt-), is, trivi, tritum, ere, 3 tr. occurro (obc-), is, curri, cursum, ere, 3 intr., odi, odisti, odisse, part. fut. osurus, tr. difett., offenso, as, are, 1 tr. e intr., offero (obf-), fers, obtuli, oblatum, ferre, tr., oportet, oportuit, ere, 2 intr. Impers opprimo (obp-), is, pressi, pressum, ere, 3 tr. opto, as, avi, atum, are, 1 tr., orior, oreris, ortus sum, part. fut. oriturus, oriri, 3 e 4 dep. Intr ostendo, is, tendi, tentum (e tensum), ere, 3 tr. pango, is, panxi e pepigi, panctum e pactum, ere, 3 tr pareo, es, parui, paritum, ere, 2 intr.

pario, is, peperi, partum (part. fut. pariturus), parere, 3 tr paro, as, avi, atum, are, 1 tr., pasco, is, pavi, pastum, ere, 3 tr pateo, es, patui, ere, 2 intr., patio, is, ere, 3 tr., arc. patior, eris, passus sum, pati, 3 dep. tr., pecco, as, avi, atum, are, 1 intr. penetro, as, avi, atum, are, 1 tr. e intr perago, is, egi, actum, ere, 3 tr. peragro, as, avi, atum, are, 1 tr. e raram. intr. percipio, is, cepi, ceptum, ere, 3 tr., perdo, is, perdidi, perditum, ere, 3 tr. pereo, is, perii (raram. perivi), periturus, ire, intr. perficio, is, feci, fectum, ere, 3 tr. pergo, is, perrexi, perrectum, ere, 3 tr perhibeo, es, hibui, hibitum, ere, 2 tr permaneo, es, mansi, mansum, ere, 2 intr. perpendo, is, pendi, pensum, ere, 3 tr., persevero, as, avi, atum, are, 1 intr. e tr pertineo, es, tinui, ere, 2 intr., perturbo, as, avi, atum, are, 1 tr., pervideo, es, vidi, ere, 2 tr., pervinco, is, vici, victum, ere, 3 tr. peto, is, ivi o ii, itum, ere, 3 tr placeo, es, placui, placitum, ere, 2 intr polluo, is, lui, lutum, ere, 3 tr. pono, is, posui, positum, ere, 3 tr porrigo, is, rexi, rectum, ere, 3 tr posco, is, poposci, ere, 3 tr. possideo, es, sedi, sessum, ere, 2 tr., possum, potes, potui, posse, intr praebeo, es, bui, bitum, ere, 2 tr., praecipio, is, cepi, ceptum, ere, 3 tr. praecipito, as, avi, atum, are, 1 tr. e intr., praesto, as, stiti, stitum (ma praestaturus), are, 1 intr. e tr praetereo, is, ii o ivi, itum, ire, intr. e tr., praetexo, is, texui, textum, ere, 3 tr., premo, is, pressi, pressum, ere, 3 tr probo, as, avi, atum, are, 1 tr., procedo, is, cessi, cessum, ere, 3 intr. produco, is, duxi, ductum, ere, 3 tr. proficiscor, eris, fectus sum, ficisci, 3 dep. intr.

profiteor, eris, fessus sum, eri, 2 dep. Tr profligo, as, avi, atum, are, 1 tr., profundo, is, fudi, fusum, ere, 3 tr. progigno, is, genui, genitum, ere, 3 tr progredior, eris, gressus sum, gredi, 3 dep. intr., prohibeo, es, hibui, hibitum, ere, 2 tr. promereo, es, merui, meritum, ere, 2 tr. e intr. e promereor, eris, meritus sum, eri, 2 dep. tr. e intr., propono, is, posui, positum, ere, 3 tr. proscindo, is, scidi, scissum, ere, 3 tr prosum, prodes, profui, prodesse, intr pugno, as, avi, atum, are, 1 intr. purgo, as, avi, atum, are, 1 tr., quaero, is, quaesivi e quaesii, quaesitum, ere, 3 tr queo, quis, quivi e quii, quitum, quire, intr queror, eris, questus sum, queri, 3 dep. tr. e intr., recedo, is, cessi, cessum, ere, 3 intr recipio, is, cepi, ceptum, ere, 3 tr recludo, is, clusi, clusum, ere, 3 tr reddo, is, didi, ditum, ere, 3 tr. refero, refers, retuli o rettuli, relatum, referre, tr. refert, retulit, referre, intr. e impers., relinquo, is, liqui, lictum, ere, 3 tr. renuntio, as, avi, atum, are, 1 tr. e intr reor, reris, ratus sum, reri, 2 dep. Tr reperio, is, repperi o reperi, repertum, ire, 4 tr repeto, is, petivi o petii, petitum, ere, 3 tr. repleo, es, plevi, pletum, ere, 2 tr. repudio, as, avi, atum, are, 1 tr., requiro, is, quisivi, quisitum, ere, 3 tr. resolvo, is, solvi, solutum, ere, 3 tr. resono, as, sonavi e sonui, are, 1 intr. e tr. respicio, is, spexi, spectum, ere, 3 intr. e tr respiro, as, avi, atum, are, 1 tr. e intr., respondeo, es, spondi, sponsum, ere, 2 tr. e intr. restinguo, is, stinxi, stinctum, ere, 3 tr. resurgo, is, surrexi, surrectum, ere, 3 intr., retineo, es, tinui, tentum, ere, 2 tr., reverto, is, verti, versum, ere, o revorto, is, vorti, vorsum, ere, 3 intr., o revertor, eris, versus sum, verti, o revortor, eris, vorsus sum, vorti, 3 dep. intr., revolvo, is, volvi, volutum, ere, 3 tr rogo, as, avi, atum, are, 1 tr.

ruo, is, rui, rutum, part. fut. ruiturus, ere, 3 intr. e tr saepio (sepio), is, saepsi, saeptum, ire, 4 tr. sano, as, avi, atum, are, 1 tr., sapio, is, sapii (sapivi e sapui, rari), ere, 3 intr. e tr., scindo, is, scidi, scissum, ere, 3 tr., scio, is, scivi o scii, scitum, scire, 4 tr scrutor, aris, atus sum, ari, 1 dep. tr., seco, as, secui, sectum (part. fut. secaturus), are, 1 tr sector, aris, atus sum, ari, 1 dep. tr. sedeo, es, sedi, sessum, ere, 2 intr. senesco, is, senui, ere, 3 intr., sentio, is, sensi, sensum, ire, 4 tr separo, as, avi, atum, are, 1 tr. sero, is, (serui), sertum, ere, 3 tr., sero, is, sevi, satum, ere, 3 tr. servio, is, ivi o ii, itum, ire, 4 intr., sicco, as, avi, atum, are, 1 tr. e raram. intr. sino, is, sivi, situm, ere, 3 tr. soleo, es, solitus sum, ere, 2 semidep. intr. sono, as, sonui, sonitum, are, 1 intr. e tr. spargo, is, sparsi, sparsum, ere, 3 tr. sperno, is, sprevi, spretum, ere, 3 tr spero, as, avi, atum, are, 1 tr. spumo, as, avi, atum, are, 1 intr. e tr. statuo, is, statui, statutum, ere, 3 tr sto, stas, steti, statum, stare, 1 intr. strangulo, as, avi, atum, are, 1 tr., strideo, es, di, ere, 2 intr. e strido, is, di, ere, 3 intr struo, is, struxi, structum, ere, 3 tr. stupeo, es, pui, ere, 2 intr., suadeo, es, suasi, suasum, ere, 2 intr. e tr. subicio, is, ieci, iectum, ere, 3 tr submitto (summ-), is, misi, missum, ere, 3 tr subrigo (surr-), is, rexi, rectum, ere, 3 tr. succingo, is, cinxi, cinctum, ere, 3 tr. succurro, is, curri, cursum, ere, 3 intr., suffero (sub-), fers, ferre, tr. sufficio, is, feci, fectum, ere, 3 tr. e intr., sum, es, fui, esse, anom. superfluo, is, fluxi, ere, 3 intr. e tr tango, is, tetigi, tactum, ere, 3 tr. tempto (tento), as, avi, atum, are, 1 tr.

tendo, is, tetendi, tentum e tensum, tendere, 3 tr. e intr. teneo, es, tenui, tentum, tenere, 2 tr. e intr. territo, as, avi, are, 1 tr. testor, aris, atus sum, ari, 1 dep. tr., tingo,is, tinxi, tinctum, ere, 3 tr. tolero, as, avi, atum, are, 1 tr., tollo, is, sustuli, sublatum, ere, 3 tr torqueo, es, torsi, tortum, ere, 2 tr. torreo, es, torrui, tostum, ere, 2 tr trado (transdo), is, tradidi, traditum, ere, 3 tr traho, is, traxi, tractum, ere, 3 tr transcendo, is, scendi, scensum, ere, 3 intr. e tr., tremo, is, tremui, ere, 3 intr. e tr tribuo, is, tribui, tributum, ere, 3 tr. turpo, as, avi, atum, are, 1 tr. ulciscor, eris, ultus sum, ulcisci, 3 dep. Tr usitor, aris, atus sum, ari, 1 dep. Intr utor, eris, usus sum, uti, 3 dep. intr. e raram. tr. vaco, as, avi, atum, are, 1 intr. vagor, aris, atus sum, ari, 1 dep. intr. valeo, es, ui, valiturus, ere, 2 intr. vendo, is, didi, ditum, ere, 3 tr. venio, is, veni, ventum, ire, 4 intr venor, aris, atus sum, ari, 1 dep. intr. e tr., verbero, as, avi, atum, are, 1 tr., vereor, eris, veritus sum, eri, 2 dep. tr. e intr verminor, aris, ari, 1 dep. intr., verso (vorso), as, avi, atum, are, 1 tr. video, es, vidi, visum, ere, 2 tr vigeo, es, vigui, ere, 2 intr vigilo, as, avi, atum, are, 1 intr. e tr. vinco, is, vici, victum, ere, 3 tr violo, as, avi, atum, are, 1 tr., vivo, is, vixi, victum, ere, 3 intr voco, as, avi, atum, are, 1 tr. volo, as, avi, atum, are, 1 intr. volo, vis, volui, velle, tr. anom. voluto, as, avi, atum, are, 1 tr. volvo, is, volvi, volutum, ere, 3 tr.