Sei sulla pagina 1di 5

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN GEMBIRA UJIAN BULANAN 1 2012 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

ARAHAN:- Kertas ini mengandungi dua bahagian.Jawab semua soalan bahagian A dan B BAHAGIAN A.-Pilih Jawapan yang betul 1. Antara yang berikut, manakah sumber mineral bahan api? I. Emas III. Petroleum II. Gas Asli IV. Bijih Timah a. I sahaja b. II dan III sahaja c. III dan IV d. I dan IV

2. Kegiatan melombong petroleum dan gas asli di Negara kita dijalankan di__________ a. Laut b. Darat c. hutan d. sungai

Cencalok Keropok

3. Produk makanan di atas dihasilkan daripada. a. Udang b. Mutiara c. Ikan d. Sotong

4. Sumber hutan yang boleh dijadikan ubatan herba ialah I. Misai kucing II. Tongkat Ali III. Cengal IV. Pokok Setawar a. b. c. d. I, II dan III I, II dan IV I,III dan IV II, III dan IV

Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah

Jenis industri

Industri berat Industri desa X Industri ringan

5. Berdasarkan rajah di atas, X ialah a. b. c. d. Industri kimpalan Industri Bandar Industri pelancongan Industri pemprosesan

6. __________________ merupakan mineral penting yang dilombong di Lembah Kinta. a. Emas b. Bijih Timah c. Gas Asli d. Arang Batu

Sabun Kosmetik Minyak masak

7. Jenis industri yang boleh dikaitkan dengan produk di atas ialah a. b. c. d. Industri berasaskan kimia Industri berasaskan getah Industri berasaskan kayu Industri berasaskan kelapa sawit

8. Kawasan penanaman kelapa sawit yang penting di Negeri Sembilan ialah a. b. c. d. Kuantan Daerah Kuala Pilah Gemas Kota Tinggi

Soalan 9 berdasarkan peta di bawah.

9. Pusat pemprosesan petroleum mungkin terletak di kawasan bertanda a. I b. II c. III d. IV

10. Encik Wong ditugaskan untuk melakukan penyelidikan di lokasi pembalakan di Sarawak. Kawasan yang akan dilawati oleh beliau ialah I. II. Jeli Sri Aman III. IV. Kapit Sandakan

a. I dan II b. II dan III

c. III dan IV d. I dan IV

BAHAGIAN B A) Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1. Sumber semula jadi merupakan ______________________ negara. 2. Timah, besi dan perak merupakan jenis sumber __________________________ . 3. Kawasan persisiran pantai negara kita kaya dengan ____________________________. 4. Hutan hujan tropika Negara kita kaya dengan ________________________ yang bernilai tinggi. 5. ______________________ merupakan minyak mentah yang digali dari lapisan batuan.
Kayu balak petroleum kekayaan 3 mineral Sumber laut

B) Tuliskan barangan di bawah mengikut kategori yang betul. daging lembu nasi cencaluk serbuk lada kasut getah belut keropok ikan itik panggang daun teh daging kambing ayam goreng rumpai laut

1.Penanaman

2. Penternakan

3. Perikanan

C) Garis jawapan yang betul. 1. (Kerteh di Terengganu / Miri di Sarawak) merupakan pusat pemprosesan petroleum dan pencairan gas asli yang utama di Negara kita. 2. Kawasan perlombongan emas yang utama di Negara Malaysia ialah (Raub / Port Dickson) 3. Hutan dapat (menakung / menghakis) air dan dapat menghalang berlakunya banjir kilat. 4. Sabah, Sarawak dan Pahang merupakan negeri-negeri yang mengeluarkan (lada hitam / kayu balak ) 5. (Altenatif / Biomas ) merupakan penghasilan bahan atau sisa daripada tumbuhan atau haiwan yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga, gentian atau bahan kimia.

6. Masalah kekurangan tumbuhan herba boleh diselesaikan melalui ( penanaman / penghasilan ) semula pokok. 7. Sumber mineral merupakan sumber alam yang ( boleh / tidak boleh ) diperbaharui.

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

.. (Pn.Wadiyah bt Mat Dahan) Guru Kajian Tempatan Tahun 6

.. (Pn.Sharniza bt Salleh) Ketua Panitia Kajian Tempatan

Disahkan oleh:

Tandatangan Ibu/Bapa

(Pn.Badariah bt Mahfods) GPK Kurikulum SK.Taman Gembira

.. ( )