Sei sulla pagina 1di 2

Bil. Isu & 1.

Kandungan Pengenalan kepada

Muka Surat i

2.

3. 4.

Trenda 1.0 Perbandingan Program Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran, Masalah Pendengaran dan Masalah Penglihatan 2.0 Peranan dan Penglibatan Pelbagai Pihak dalam Program Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran 3.0 4.0 Trend-trend yang Diamalkan di Sekolah dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran 5.0 Cadangan Langkahlangkah untuk Menangani Isu-isu Positif & Negatif berkaitan dengan Pendidikan

1-2

2-19

20-28

29

5.

30

6. 7.

8.

9. 10.

Khas Masalah Pembelajaran 6.0 Ujian Diagnostik 7.0 Rancangan Pengajaran Individu & Analisis Rancangan Pengajaran Individu 8.0 Laporan Pelaksanaan Tugasan Menjalankan RPI 9.0 Refleksi Individu 10.0 Bibliografi

31

32-40

41-43 44-46 47