Sei sulla pagina 1di 1

BORANG KWAPM B

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BORANG AKUAN PENERIMAAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH
MISKIN SEKOLAH RENDAH BAGI TAHUN

PERHATIAN
1) Borang ini adalah untuk DISIMPAN DI SEKOLAH BAGI TUJUAN PENGAUDITAN.
1.

Nama Sekolah

:____________________________________________

2.

Negeri / Daerah

:____________________________________________

3.

Nama Murid

:____________________________________________

4.

No. Sijil Lahir

:____________________________________________

5.

Darjah

:____________________________________________

6.

Nama Penuh Ibu Bapa / Penjaga :___________________________________________

7.

No. Kad Pengenalan Ibu Bapa / Penjaga:______________________________________

Disahkan bahawa murid ini itelah menerima bantuan yang diluluskan oleh pihak sekolah bagi bulan ini
seperti berikut:
Cara Bantuan Diberikan
Bil.

Jenis Bantuan
Tunai

1.

Kredit Ke Akaun
Murid

Barangan

Yuran Persekolahan (RM200)

Pengakuan Ibu Bapa / Penjaga:


Saya seperti nama dan nombor kad pengenalan di atas mengaku menerima bantuan KWAPM bernilai
RM_____________ pada tarikh_______________ bagi tahun _________________ untuk murid di atas.
Saya berjanji wang tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan harian dan peralatan sekolah
murid. Wang ini tidak akan disalahgunakan untuk tujuan selain daripada perkara di atas.

Disahkan oleh

:..
Tandatangan Guru Besar

Nama Guru Besar

:_________________________________

No. Kad Pengenalan

:_________________________________

Cop Sekolah
Tarikh

:_________________________________
:_______________________________

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga


Yang Menerima