Sei sulla pagina 1di 2

Lose Yourself Theme

Transcribed by Nick Allott Original recording By Eminem

Inst 1

1 Dm

&

C B O

Dm

. O .

recording By Eminem Inst 1 1 D m & C B O D m . O

.

.
.
\ \ \ . D D . \ . . . - - - .
\ \ \ . D D . \ . . . - - - .
\ \ \ . D D . \ . . . - - - .
\ \ \ . D D . \ . . . - - - .

\

\

\

. D

D
.

\

.

.

. -

-

-

.

D

\ \ \ . D D . \ . . . - - - . D
\ \ \ . D D . \ . . . - - - . D

.

.

.

D

\ \ \ . D D . \ . . . - - - . D

&

.

.
.

O

. - - - . D . . . D & . . O O .

O

. - - - . D . . . D & . . O O .

.

.

.
.
.
.
. . .

6

C

&

B O

Gm

F

E O

.
.
& . . O O . . . . 6 C & B O G m
. .

.

.

. .
. .
D . .

D . .

D . .
. . D . . - D . D D
. . D . . - D . D D
. . D . . - D . D D
. . D . . - D . D D
. . D . . - D . D D
. . D . . - D . D D

-

D
.

D D

D D

&

12

.
.
F E O . . . D . . - D . D D & 12

O .

O . . . D . . - D . D D & 12 . O

O .

A add9

.
.
D . . - D . D D & 12 . O . O . A

O .

. 5
.
5
.
.
.
.
- D . D D & 12 . O . O . A add9 . O

O .

.
.
D . D D & 12 . O . O . A add9 . O .

O -

.

.

.

D

# O .
# O .
#
O .

& .

. .
.
.
Q Q D

Q

Q

D

Q Q D . .

.

.

D

D

%

%
Q Q D . . D D %
Q Q D . . D D %
Q Q D . . D D %

D

.

D . .

.

&

Q Q D . . D D % D . . & O . . O
Q Q D . . D D % D . . & O . . O

O

.

O .

.

. O . . . 5 . Q - 5

O .

.
.
.
.

5

.
.
. O . . . 5 . Q - 5

Q -

5

+5

5

C

& D

16

D

A

O

O

O
O
O
O
. % . . . . . . . . . . . . .

.

. % .

% .

. % . . . . . . . . . . . . . .
. % . . . . . . . . . . . . . .

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
. . .
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 5 D D +5

5

D D +5 19 . . O D 3 O . E . . &
D
D +5
19
.
. O
D
3
O .
E .
.
&
 

.

D

E

#

"

D

D

"

"

  . D E # " D D "
  . D E # " D D "

.

% .

.

.

O

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

O . . . . . . . . . .
. D E # " D D " . % . . . O . .
. D E # " D D " . % . . . O . .
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #
O . . . . . . . . . . 5 . - - #

5

. -

. - - # D . . O - # O ,

- #

D

.

.

O

- #

O

,

1

2

5

C

5

A

5

D

D

5

+

22

&

O .

. O

- . # . . O . "

-

. #

.

- . # .

.

O .

"

. O . "
D D 5 + 22 & O . . O - . # . . O
" . . . O .   . . . . . .
" . . . O .   . . . . . .
" . . . O .   . . . . . .
" . . . O .   . . . . . .
" . . . O .   . . . . . .

"

.

.

.

O

.

 

.

.

.

.

.

.

" . . . O .   . . . . . . % . .

%

" . . . O .   . . . . . . % . .
" . . . O .   . . . . . . % . .

.

. .

5 5
5 5

5

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

5

5 5
5 5

.

D

E

#

D

5

C

5

A

D

25

O .

. . -
. . -
.
.

.

-

. . -

&

. D E # D 5 C 5 A D 25 O . . . -
. . D D E . # D   . . . .   .
. . D D E . # D   . . . .   .
. . D D E . # D   . . . .   .
. . D D E . # D   . . . .   .
. . D D E . # D   . . . .   .

.

. .

.

D

D

E

D D E . # D
D D E . # D

. #

D

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

%

D E . # D   . . . .   . . . . .
D E . # D   . . . .   . . . . .

.

.

. .

D E . # D   . . . .   . . . . .
D E . # D   . . . .   . . . . .

-

-

. # D   . . . .   . . . . . . .
. # D   . . . .   . . . . . . .
. # D   . . . .   . . . . . . .
. # D   . . . .   . . . . . . .
. # D   . . . .   . . . . . . .
. # D   . . . .   . . . . . . .
. # D   . . . .   . . . . . . .
. # D   . . . .   . . . . . . .
. # D   . . . .   . . . . . . .
. # D   . . . .   . . . . . . .
. # D   . . . .   . . . . . . .