Sei sulla pagina 1di 137
Adrian Opre Volumut | . NOI TENDINTE IN PSIHOLOGIA PERSONALITATII MODELE TEORETICE Copyright © 2002 Asociatia de $' Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrali sau partiala a textului fara acordul prealabil in scris al editurii este interzisa. Procesare computerizata: Daniel Paul Corectura: Liliana Opris, Raluca Buciuman Editura ASCR (Asociatia de Stiinte Cognitive din Romania) Str. Gh. Bilascu nr. 37, 3400 Cluj-Napoca Tel: (+40)-264-190967 Fax: (+40)-264-195576 Email ascr@psvcholoav.ro Pentru comenzi: Tel.: (+40)-264-190967 Email: ascr@psvchology.ro ISBN 973-86357-3-x ISBN voi. | 973-86357-4-8 Adrian Opre (coordonator) Volumul | . NOI TENDINTE iN PSIHOLOGIA PERSONALITATII MODELE TEORETICE Editura ASCR Cluj-Napoca Lista autorilor (Voi. 1 - Voi. 2) Adrian Opre (coordonator) Universitatea Babes-Bolyai Mahzarin R. Banaji Universitatea Yale Oana Benga Universitatea Babes-Bolyai loan Bus Universitatea Babes-Bolyai Sofia Chirica Universitatea Babes-Bolyai Petru L. Curseu Universitatea Babes-Bolyai Daniel David Universitatea Babes-Bolyai Shelly D. Farnham Universitatea Washington Anthony G. Greenwald Universitatea Washington Florinela Kiss Universitatea Babes-Bolyai Deborah S. Mellott Universitatea Washington Mircea Miclea Universitatea Babes-Bolyai Viorel Mih Universitatea Babes-Bolyai Montserrat Gomi-i-Freixanet Universitatea din Barcelona Brian A. Nosek Universitatea Yale Adrian Opre Universitatea Babes-Bolyai Dana Opre Universitatea Babes-Bolyai Horia D. Pitariu Universitatea Babes-Bolyai loan Radu Universitatea Babes-Bolyai Laurie A. Rudman Universitatea Rutgers Marvin Zuckerman Universitatea Delaware Volumul 1 Adrian Opre Modele clasice ale personalitatii loan Radu Demersuri tipice in abordarea personalitatii Marvin Zuckerman Umori bune si rele: Bazele biochimice ale personalitatii si ale tulburdrilor sale Adrian Opre Corelate psihobiologice ale temperamentului si caracterului Oana Benga ‘Temperamentul si bazele timpurii ale personalitatii Anthony G. Greenwald, Laurie A. Rudman, Brian A. Nosek, Mahzarin R. Banaji, Shelly D, Farnham, Deborah S. Mellott 0 teorie unificata a atitudinilor implicite, stereotipurilor, stimei de sine si conceptului de sine Volumul I Mircea Miclea, Petru L. Curseu Procesarea oportunitatilor si pericolelor in luarea deciziei Dana Opre, Florinela Kiss Scala cAutarii de senzatii; aplicabilitate transculturala Montserrat Goma-i-Freixanel Aspecte prosociale si antisociale ale personalitatii Petru L. Curseu, loan Bus Metode de evaluare a personalitatii. Particularitati ale personalitatii infractorilor Horia D. Pitariu Stresul profesional la manageri: corelate ale personalitatii in contextul situatiei de tranzitie social-economica din Romania Sofia Chiricd Interpretarea personala a actiunii: echilibrul motivatiilor de acuratete si coerenta Daniel David Rolul inhibitiei cognitive in sugestibilitate si hipnotizabilitate Adrian Opre Conceptualizari si interventii cognitiv-comportamentale in tulburdrile de personalitate Viorel Mih Personalitatea si educatia vi CUPRINS Cuvant catre Adrian Opre Modele clasice ale personalitati loan Radu Demersuri tipice in abordarea personalitat Marvin Zuckerman Umori bune si rele: Bazele biochimice ale personalitatii si ale tulburarilor sale Adrian Opre Corelate psihobiologice ale temperamentului si caracterului Oana Benga or Temperamentul si bazele timpurii ale personalitati Anthony G. Greenwald, Laurie A. Rudman, Brian A. Nosek, Mahzarin R. Banaji, Shelly D. Farnham, Deborah S. Mellott O teorie u conceptului de sine x 19 35 59 91 155 CUVANT CATRE CITITOR Aceasta lucrare trateaz8 unul dintre cele mai fascinante subiecte: personalitatea umana. Teoret nii si cercetatorii, ale caror puncte de vedere le vom examina aici sunt deseori in dezacord; prin urmare, daca sunteti un cititor care cauta doar raspunsuri ultime, veti fi probabil dezamagit. Dar daca sunteti intrigat de provocarea de a incerca sa intelegeti natura umana, inclusiv propriul vostru comportament, reflectand asupra unor idei care va incitd gandirea, atunci veti gasi studiul personalitatii ca find foarte rasplatilor. Prin continutul celor doud volume ale sale, lucrarea propune o actualizare tridimensionala a problematici personalitatii: teoreticd, experimentala si aplicativa. Primul volum Noi tendinte in psihologia personalitatii: Modele teoretice, se focalizeazd preferential asupra mutatilor de ordin teoretic pe care le-a suferit studiul personalitatii, indeosebi in ultima decad&. Volumul al doilea, Noi tendinte in psihologia personalitatii: diagnoz&, cercetare si aplicatii, aduce in prim plan preocupari recente privind modalitatile diagnostice, cercetarea fundamentala si cea aplicativa din domeniul psihologiei personalitatii. intimpinarea pe care o facem cititorului prin discursul din capitolul Modele clasice ale personalitatii are menirea de al familiariza cu tezele centrale si aparatul conceptual al teoriilor personalitatii. Sunt prezentate, intr-o forma contrasa, teoriile clasice ale personalitatii: psihanalitica, a trasaturilor, umanist&, behaviorist, a constructelor personale si, respectiv, a invatarii sociale. Capitolul Demersuri tipice in abordarea personalitatii decupeaza si adanceste analiza asupra a doua dintre modelele cele mai utilizate in studiul personalitatii: modelul trasaturilor si cel factorial. Sunt analizate elementele de comunalitate dar si de diferentiere dintre cele doud abordari si se argumenteaza utilitatea coroborarii lor. Luate impreund, primele doua capitole ofera o prerechizitare absolut necesara unei fluentizari a lecturii capitolelor urmatoare. Ix incepand cu capitolul trei, lectorul va patrunde in problematica psihobiologiei personalitatii. In fapt, capitolele Umori bune si rele: bazele biochimice ale personalitatii si, respectiv, Corelate psihobiologice ale temperamentului si caracterului sunt dovada stradaniilor de a oferi raspuns la una dintre cele mai spinoase intrebari cu care s-au confruntat personologii ultimelor decenii: ,Care sunt bazele biologice ale trasaturilor de personalitate?" Sunt prezentate, in acest sens, cele mai cunoscute modele psihobiologice, insotite de argumente empirice greu de contestat. Capitolul Temperamentul si bazele timpurii ale personalitati, prin tematica sa, face un pas fnainte si ne releva, recurgand la aceeasi abordare terdisciplinara, parcursul ontogenetic al dimensiunilor temperamentale. Capitolul O teorie unificata a atitudinilor implicite, stereotipurilor, stimei de sine si conceptului de sine, expresie a muncii unui colectiv cu expertiza in domeniu, oferd © portretizare a structurii implicite a personalitatii, in sprijinul cdreia sunt oferite un numéar semnificativ de date experimentale, in cadrul larg al relatiilor sociale, sunt analizate, teoretic si experimental, dimensiunile implicite ale atitudinilor, stereotipurilor, stimei de sine si, respectiv, conceptului de sine. Cel de al doilea volum, asa cum deja am mentionat, pune alaturi strategii 3 urilor, si ei de sine si