Sei sulla pagina 1di 4

JAWAB SEMUA SOALAN DAN TUNJUKKAN KERJA MENGIRAN.

Tuliskan nombor bagi "tiga ratus tujuh puluh satu".

1M

2 Tuliskan nilai digit bagi digit 9 dalam nombor 4 197 1M

Apakah nombor selepas 2 123 jika dibilang dalam gandaan ratus?

1M

4 Tuliskan nombor bulat yang terletak diantara 4 300 dan 3 298

1M

5 257 + 332 =

1M

575 266 + 2 072 =

2M

23 724 + 2 175 =

2M

Jadual 1 menunjukkan cara murid Sekolah Kebangsaan Taman Maju datang ke sekolah.

JADUAL 1 Hitungkan jumlah murid yang menaiki basikal dan jalan kaki.

2M

117 212 98 021 =

2M

10

452 397 18 186 =

2M

11

Seorang peniaga membeli 497 biji nenas dan telah menjual 89 biji. Berapa biji nenas yang masih belum dijual?

2M

12

1 321 x 3 =

2M

13

Rajah 1 menunjukkan satu nombor. RAJAH 1 Jika nombor itu digandakan 41 kali, apakah hasilnya?

2M

14

1 850 x 21 =

2M

15

Hitungkan hasil bahagi 2 975 dengan 7

2M

16

250 966 7 =

3M

17

Sebanyak 2 541 biji kacang diagihkan kepada 7 peket yang sama. Berapakah bilangan biji kacang dalam setiap peket itu?

3M

18

Ayub ada 96 biji guli. 24 biji daripada guli itu diberi kepada adik dan selebihnya dimasukkan ke dalam 6 buah kotak. Berapa biji gulikah terdapat dalam satu kotak?

3M

19 655 5 x 7 =

3M

20 Sekotak coklat ada 25 biji gula-gula. Mimi membeli 9 kotak gula-gula itu untuk dibahagikan sama banyak kepada 5 orang kanak-kanak. Berapa biji gula-gula yang diterima oleh setiap kanak-kanak?

3M

SOALAN TAMAN