Sei sulla pagina 1di 69
Legea organica din 9 MG? Legea funciara sin 3 Aprilie 1882. — Populaffunea Do- brogel. — Listele Electorale, — Proprietatea rural Comisiunea Parlamentara. — Nu trelue’Con- stituanta. — Colegiut ic. M. VLADESCU-OLT BUCURESTI 4 TIPOGRAFIA ,,DOR. P. CUCU’ oy 13, Strada’ Academic, No, 15) 4908 Inchin aceastiIucrare, D-lui C. 1. STOICESCU fostol Ministru al Domenitior, intemeletorul Adminis- tratianel Domeniilor Statulul din Dobragea, carey cu {nalt patriotism a injeles ci Dobrogea, nu poate fi pe ismulul in aceasta provincie si oblidulre dreaptt oveditéintrege! populatunl, ta deosebire de neam 1M. Viaderew-o1t = CONSTITUTIA DOBROGEt NOI CAROL I PRIN GRATIA LUI DUMNEZEU Si VOINTA NATIONALA DOMN AL ROMANILOR cla tofi de fafa gt viitor stmitates Lyeuitoritor Dob Marile puteri europene, prin tractatul dim Berlin, aw unit fara voastri cu Romania. Noi nu intriim in hotarele voastre trase de Europa, ca euceritorii; dard o stili si voi, mult singe roménese sa viirsat pentru desrobirea popoarelor din dreapla Dunarei. Locuitorilor de orice nationalitate si reli- giune Dobrogea, vechea posesiune a tui Mircea Ratrin si a lui Stefan cel Mare, de asta face parte din Roménia, Voi de acuin atarnati de un Stat, unde na vointa arbitrard, ei numa ea, deshituta si inenviintata de natiune, o Cele mai sinte si mai iste si o cirmuieste scumpe but proprietatea, sunt puse sub scutul unei Con- stituiuni, pe care neo ravnese multe natiuni strane. Religiunea voastri, familia vosstril, pra~ gul casei voastre vor fi apdrate de legile noastre sinimeni nu le vor putea lovi, fara a’si primi legivita pedeapsa. ‘