Sei sulla pagina 1di 1

GURU BERTUGAS : …………………………………. MINGGU : ………..

/ 2009

TARIKH : …………………………………. HARI : …………………………


1. JADUAL KEDATANGAN HARIAN.

TAHUN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH


SATU (I)
DUA (II)
TIGA (III)
EMPAT (IV)
LIMA (V)
ENAM (VI)
JUMLAH

2. KEDATANGAN HARIAN MURID.

2.1 Jumlah Penuh Murid : ………………………….orang.


2.2 Jumlah Kedatangan Hari Ini : …………………………orang.
2.3 Jumlah Murid Tidak Hadir : ……………………….. orang.
3. KEDATANGAN KAKITANGAN SEKOLAH.

3.1 Guru-guru : …………….. Lelaki …………… Perempuan ………….


Jumlah
3.2 KTBM : ……………….Lelaki …………….Perempuan ………….
Jumlah
4. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.
……………………………………………………………………………………………………………………….
5. KEBERSIHAN
……………………………………………………………………………………………………………………….
6. DISIPLIN MURID.
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. PEMBAHAGIAN SUSU SEKOLAH/RMTS.
……………………………………………………………………………………………………………………….
8. MURID SAKIT/MINTA RAWATAN.
……………………………………………………………………………………………………………………….
9. PELAWAT SEKOLAH/PENGHANTAR BUKU(PERALATAN)
……………………………………………………………………………………………………………………….
LAPORAN DISEDIAKAN OLEH, PENGESAHAN GURU BESAR.

…………………………………… ……………………………………
( ) ( )
Guru Bertugas Mingguan,
Sk. Sunsui,
KOTA MARUDU.