Sei sulla pagina 1di 1
O BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE TODOS OS BRASILEIROS BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

O BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE TODOS OS BRASILEIROS

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES SELEÇÃO PÚBLICA - EDITAL N o 01/2008

GABARITOS DO DIA 20/07/2008 NÍVEL MÉDIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

 

GGA

RRI IIT TTO OO 11

AAR

AAB

G

BBA

1

PROVA AMARELA

GGA

RRI IIT TTO OO 22

AAR

AAB

G

BBA

2

PROVA VERDE

GGA

RRI IIT TTO OO 33

AAR

AAB

G

BBA

3

PROVA BRANCA

GGA

OO 44

RRI IIT

AAR

AAB

G

BBA

TTO

4

PROVA AZUL

I

1 9 – B

– E

2 – B

– C

10

1 9 – D

– A

2 – C

– C

10

1 9 – C

– B

2 – D

– C

10

1 9 – A

– D

2 – E

– C

10

PORTUGUESA

LÍNGUA

3 – E

11

– D

3 – E

11

– E

3 – A

11

– B

3 – A

11

– C

4 – A

4 – B

4 – E

4 – D

5 – A

12

– D

5 – D

12

– D

5 – E

12

– E

5 – B

12

– E

6 – C

13

– E

6 – A

13

– B

6 – B

13

– A

6 – D

13

– D

7 – C

14

– D

7 – C

14

– C

7 – C

14

– B

7 – C

14

– C

 

8 – D

15

– C

8 – B

15

C

8 – D

15

– C

8 – B

15

– B

 

16 – C

24

– D

16 – C

24

– B

16 – C

24

– B

16 – C

24

– D

17 – B

25

– B

17 – D

25

– D

17 – B

25

– B

17 – D

25

– D

MATEMÁTICA

 

18 – E

26

– E

18 – E

26

– A

18 – A

26

– D

18 – A

26

– B

19 – E

19 – A

19 – A

19 – E

20 – A

27

– A

20 – A

27

– E

20 – E

27

– C

20 – E

27

– C

21 – D

28

– A

21 – B

28

– A

21 – D

28

– E

21 – B

28

– E

 

22 – D

29

– B

22 – C

29

– D

22 – B

29

– C

22 – A

29

– E

23 – C

30

– B

23 – C

30

– C

23 – C

30

– A

23 – C

30

– D

 

INGLÊS I

ESPANHOL I

INGLÊS I

ESPANHOLI

INGLÊS I

ESPANHOLI

INGLÊS I

ESPANHOLI

LÍNGUA ESTRANGEIRA

 

31 – D

31 – C

31 – E

31 – E

31 – C

31 – D

31 – B

31 – B

32 – A

32 – A

32 – D

32 – D

32 – E

32 – B

32 – B

32 – E

33 – D

33 – D

33 – C

33 – E

33 – B

33 – C

33 – A

33 – B

34 – E

34 – E

34 – D

34 – A

34 – B

34 – B

34 – C

34 – C

35 – A

35 – D

35 – B

35 – B

35 – D

35 – E

35 – E

35 – A

36 – C

36 – A

36 – C

36 – C

36 – C

36 – A

36 – C

36 – D

37 – E

37 – E

37 – A

37 – A

37 – A

37 – A

37 – E

37 – E

 

38 – B

38 – B

38 – A

38 – C

38 – E

38 – D

38 – D

38 – A

 

39 – A

 

39 – B

 

39 – D

 

39 – E

CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

O BNDES

SOBRE

40 – D

41 – D

42 – C

43 – B

44 – A

40 – D

41 – C

42 – A

43 – D

44 – E

40 – D

41 – E

42 – B

43 – A

44 – C

40 – D

41 – A

42 – D

43 – C

44 – B

 

45 – A

 

45 – B

 

45 – E

 

45 – D

46 – C

46 – A

46 – B

46 – D

CONHECIMENTOS

GERAIS

47 – A

47 – C

47 – D

47 – B

48 – B

48 – C

48 – D

48 – C

 

49 – D

49 – E

49 – C

49 – A

50 – E

50 – D

50 – A

50 – E