Sei sulla pagina 1di 7

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

FAIL MEJA

GURU PENASIHAT KELAB REKACIPTA

ALVINA LIZA SUMPING SMK SIKUATI, PETI SURAT 355, 89058 KUDAT, SABAH No. Telefon No. Fax E-Mail Tarikh kemaskini : : : : 088 - 613498 088 - 613497 alvinnsa@yahoo.com 23 FEBRUARI 2012

4.1 CARTA ORGANISASI GURU PENASIHAT KELAB REKACIPTA


(Kedudukan Pegawai)
PENGETUA PIBG

P.K. HEM

P.K. PENTADBIRAN

P.K. KOKURIKULUM

KETUA BIDANG BAHASA PSS DISIPLIN PANITIA MP

KETUA BIDANG KEMANUSIAAN

KETUA BIDANG SAINS DAN MATEMATIK

KETUA BIDANG T&V

KEBAJIKAN KAUNSELING

PANITIA MP

PANITIA MP GURU MP

PANITIA MP

PEPERIKSAAN

GURU MP

GURU MP

GURU MP

KOKURIKULUM

PEMBANTU TADBIR

KELAB/ PERSATUAN SPBT

PERJAWATAN PERKHIDMATAN

KEWANGAN

BANGUNAN

4.2 CARTA ORGANISASI KELAB REKACIPTA


PENGETUA

PK HEM

PK 1

PK KOKUM

KETUA/GURU-GURU PENASIHAT KELAB REKACIPTA

4.3 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN


TUGAS PEGAWAI TUGAS DAN ATASAN YANG ADA KUASA YANG DIBERI TANGGUNGJAWAB HUBUNGAN Memimpin PK Kokum, Penyelaras Mengadakan Kokum. mesyuarat agung. mesyuarat. semua perkara Membentuk AJK Melantik AJK mengenai jadual, kelab. peraturan, undang- Merancang undang, aktiviti aktiviti.Menyediakan surat kebenaran ibu bapa. Mengurus kad Kokum Membuat laporan TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN Ketua bidang lain/ketua panitia dibawah kawalan, guru-guru, ketua kerani sekolah.

4.4 PERATURAN PERATURAN PERKHIDMATAN


Bilangan maksimum keahlian bagi sesuatu persatuan/kelab tidak boleh melebihi 200 orang pelajar. Menyediakan surat kebenaran ibubapa Mesyuarat Agung hendaklah dijalankan untuk membentuk AJK kelab. Mengurus Kad Kokurikulum. Membuat laporan tahunan kepada PK Kokurikulum. Kelab hendaklah dibubarkan pada hujung tahun persekolahan.

4.5 PROSES KERJA GURU PENASIHAT KELAB SENI TAMAN


BIL 1 2 3 4 TINDAKAN Mengadakan Mesyuarat Agung Tubuhkan AJK Kelab / Persatuan Dapatkan senarai ahli kelab / persatuan yang mendaftar Pengurusan kelab Tetapkan yuran keahlian & yuran tahunan Tetapkan Peraturan kelab/ persatuan Merancang aktiviti Tatapkan hari perjumpaan mingguan Adakan pemilihan pemain untuk mewakili sekolah. PEG AWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK PK Kokum SAKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Undang-undang dan peraturan sekolah. (jika ada)

4.6 CARTA ALIRAN KERJA GURU PENASIHAT KELAB REKACIPTA


Mula Adakan mesyuarat agung kelab. Tubuhkan AJK tertinggi untuk menerajui kelab Tetapkan peraturan kelab. Tetapkan yuran keahlian Rancang aktiviti kelab Laksanakan aktiviti Sedia dan serahkan laporan dan tahunan kepada PK Kokum. Rekod/Failkan. Tamat

4.7 SENARAI SEMAK TUGAS KETUA GURU PENASIHAT KELAB REKACIPTA


BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. TINDAKAN Mengadakan mesyuarat agung Lengkapkan surat kebenaran ibubapa Tubuhkan AJK kelab Dapatkan senarai ahli kelab yang mendaftar Tetapkan yuran keahlian Tetapkan peraturan kelab Merancang aktiviti Tetapkan hari perjumpaan mingguan/latihan mingguan Laksanakan aktiviti-aktiviti lain. Sediakan laporan mingguan/tahunan TANDAKAN () CATATAN

4.8 SENARAI UNDANG-UNDANG DIGUNAKAN


Undang-undang Kokurikulum Arahan keselamatan Undang-undang dan peraturan sekolah.

PERATURAN

YANG

4.9 SENARAI KEAHLIAN JAWATANKUASA


Jawatankuasa Peperiksaan Sekolah Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah

4.10 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN


Borang pendaftaran Kokurikulum. Borang senarai AJK dan ahli Borang laporan mingguan Buku laporan kegiatan Kad Kokurikulum. Fail-fail yang diperlukan

4.11 NORMA KERJA BAGI TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH GURU PENASIHAT KELAB REKACIPTA
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JENIS KERJA Pendaftaran Mengadakan mesyuarat agung Tubuhkan AJK kelab Dapatkan senarai ahli kelab yang mendaftar Tetapkan yuran keahlian Tetapkan peraturan kelab Merancang aktiviti Adakan perjumpaan mingguan/latihan mingguan Sediakan laporan mingguan/tahunan MASA YANG DIAMBIL 4 jam 1 jam 40 minit 1 jam 5 minit 30 minit 2 jam 3-4 jam 30 minit/1 jam JUMLAH UNIT YANG BOLEH DILAKUKAN. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.12 SENARAI TUGAS HARIAN


Perjumpaan mingguan