Sei sulla pagina 1di 8

SK GEMBUT, KOTA TINGGI JOHOR.

SENARAI SEMAK PBS PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD ( PRS ) KELAS : 3 ARIF


Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nama Murid B1DL1 E1 ANIS SARAH BIN AHMAD SALLEHIN ELIYA MAISARAH BINTI ISHAK FARHAN IZHAM BIN ANI HAZIQ DANIEL BIN AHMAD ISMALYDIA BINTI ISMAIL IZHAN SHAFAWIE BIN RAMLEE MOHAMAD AZLIE SHAH BIN MOHD. ZAIN MOHAMAD HAFIZUL BIN ABD. JALIL MOHAMAD IZATUL AKMAL BIN MOHD TAUFIK MOHAMAD SOLEHUDDIN BIN SIDIN MOHAMD ISKANDAR BIN ALWI MUHAMAD TAUFIQ HIDAYAT BIN TOMIRAN MUHAMMAD AFIQ BIN ABDULLAH SANI MUHAMMAD AL-ARIF BIN IDRIS MUHAMMAD DANIAL ASYRAF BIN SHARIF MUHAMMAD HAIKAL BIN ZULKIFLE MUHAMMAD NASSRY AZMIEZAN BIN A.SAMAD NADIA SOFEA BINTI HADI NOR ATIKHA BINTI ZUBIR NOR SYAHADA BINTI SHAMSUDIN NUR AISHAH IZZATI BINTI ROSMI NUR FARAH AMIRAH BINTI MOHD ROSDI NUR FATIHA SYAHIRA BINTI YAAKOB NUR FATIN SYUHADA BINTI RUDUAN NUR HANI BATHRISYA BINTI KAMISAN NUR NILAM SARI BINTI RAZALI NUR SAHIRAH BINTI MOHD NORDIN NUR ZAHIRAH BINTI MOHD HISHAM NURINA SOFIANI BINTI MOHD FOAD NURUL NATASYA BINTI ABD. KHALID

M/P : BAHASA INGGERIS

NAMA GURU : PN. NAJIHAH BINTI NAZRI


BAND 1 KNOW BASIC SKILLS B1DL2E1 B1DB4E1 B1DB5E1

B1DT6E1

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nama Murid (a) ANIS SARAH BIN AHMAD SALLEHIN ELIYA MAISARAH BINTI ISHAK FARHAN IZHAM BIN ANI HAZIQ DANIEL BIN AHMAD ISMALYDIA BINTI ISMAIL IZHAN SHAFAWIE BIN RAMLEE MOHAMAD AZLIE SHAH BIN MOHD. ZAIN MOHAMAD HAFIZUL BIN ABD. JALIL MOHAMAD IZATUL AKMAL BIN MOHD TAUFIK MOHAMAD SOLEHUDDIN BIN SIDIN MOHAMD ISKANDAR BIN ALWI MUHAMAD TAUFIQ HIDAYAT BIN TOMIRAN MUHAMMAD AFIQ BIN ABDULLAH SANI MUHAMMAD AL-ARIF BIN IDRIS MUHAMMAD DANIAL ASYRAF BIN SHARIF MUHAMMAD HAIKAL BIN ZULKIFLE MUHAMMAD NASSRY AZMIEZAN BIN A.SAMAD NADIA SOFEA BINTI HADI NOR ATIKHA BINTI ZUBIR NOR SYAHADA BINTI SHAMSUDIN NUR AISHAH IZZATI BINTI ROSMI NUR FARAH AMIRAH BINTI MOHD ROSDI NUR FATIHA SYAHIRA BINTI YAAKOB NUR FATIN SYUHADA BINTI RUDUAN NUR HANI BATHRISYA BINTI KAMISAN NUR NILAM SARI BINTI RAZALI NUR SAHIRAH BINTI MOHD NORDIN NUR ZAHIRAH BINTI MOHD HISHAM NURINA SOFIANI BINTI MOHD FOAD NURUL NATASYA BINTI ABD. KHALID (b)

BAND 1 B1DB3E1 (c) (d)

(e)

(f)

(g)

SK GEMBUT, KOTA TINGGI JOHOR. SENARAI SEMAK PBS PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD ( PRS ) KELAS : 3 ARIF
Bil Nama Murid B3DL1E 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ANIS SARAH BIN AHMAD SALLEHIN ELIYA MAISARAH BINTI ISHAK FARHAN IZHAM BIN ANI HAZIQ DANIEL BIN AHMAD ISMALYDIA BINTI ISMAIL IZHAN SHAFAWIE BIN RAMLEE MOHAMAD AZLIE SHAH BIN MOHD. ZAIN MOHAMAD HAFIZUL BIN ABD. JALIL MOHAMAD IZATUL AKMAL BIN MOHD TAUFIK MOHAMAD SOLEHUDDIN BIN SIDIN MOHAMD ISKANDAR BIN ALWI MUHAMAD TAUFIQ HIDAYAT BIN TOMIRAN MUHAMMAD AFIQ BIN ABDULLAH SANI MUHAMMAD AL-ARIF BIN IDRIS MUHAMMAD DANIAL ASYRAF BIN SHARIF MUHAMMAD HAIKAL BIN ZULKIFLE MUHAMMAD NASSRY AZMIEZAN BIN A.SAMAD NADIA SOFEA BINTI HADI NOR ATIKHA BINTI ZUBIR NOR SYAHADA BINTI SHAMSUDIN NUR AISHAH IZZATI BINTI ROSMI NUR FARAH AMIRAH BINTI MOHD ROSDI NUR FATIHA SYAHIRA BINTI YAAKOB NUR FATIN SYUHADA BINTI RUDUAN NUR HANI BATHRISYA BINTI KAMISAN NUR NILAM SARI BINTI RAZALI NUR SAHIRAH BINTI MOHD NORDIN NUR ZAHIRAH BINTI MOHD HISHAM NURINA SOFIANI BINTI MOHD FOAD NURUL NATASYA BINTI ABD. KHALID B3DL2E1

M/P : BAHASA INGGERIS

NAMA GURU : PN. NAJIHAH BINTI NAZRI


BAND 3 KNOW, UNDERSTAND & APPLY B3DL3E1 B3DB4E1 B3DB5E1 B3DB5E2 B3DB6E1

B3DT7E1

B3DT8E1

SK. GEMBUT, KOTA TINGGI JOHOR. SENARAI SEMAK PBS PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD ( PRS ) KELAS : 3 ARIF
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M/P : BAHASA INGGERIS


Nama Murid

NAMA GURU : PN. NAJIHAH BINTI NAZRI


BAND 2 KNOW & UNDERSTAND B2DB2E1 B2DB3E1 B2DT4E1

B2DL1E1 ANIS SARAH BIN AHMAD SALLEHIN ELIYA MAISARAH BINTI ISHAK FARHAN IZHAM BIN ANI HAZIQ DANIEL BIN AHMAD ISMALYDIA BINTI ISMAIL IZHAN SHAFAWIE BIN RAMLEE MOHAMAD AZLIE SHAH BIN MOHD. ZAIN MOHAMAD HAFIZUL BIN ABD. JALIL MOHAMAD IZATUL AKMAL BIN MOHD TAUFIK MOHAMAD SOLEHUDDIN BIN SIDIN MOHAMD ISKANDAR BIN ALWI MUHAMAD TAUFIQ HIDAYAT BIN TOMIRAN MUHAMMAD AFIQ BIN ABDULLAH SANI MUHAMMAD AL-ARIF BIN IDRIS MUHAMMAD DANIAL ASYRAF BIN SHARIF MUHAMMAD HAIKAL BIN ZULKIFLE MUHAMMAD NASSRY AZMIEZAN BIN A.SAMAD NADIA SOFEA BINTI HADI NOR ATIKHA BINTI ZUBIR NOR SYAHADA BINTI SHAMSUDIN NUR AISHAH IZZATI BINTI ROSMI NUR FARAH AMIRAH BINTI MOHD ROSDI NUR FATIHA SYAHIRA BINTI YAAKOB NUR FATIN SYUHADA BINTI RUDUAN NUR HANI BATHRISYA BINTI KAMISAN NUR NILAM SARI BINTI RAZALI NUR SAHIRAH BINTI MOHD NORDIN NUR ZAHIRAH BINTI MOHD HISHAM NURINA SOFIANI BINTI MOHD FOAD NURUL NATASYA BINTI ABD. KHALID

SK. GEMBUT, KOTA TINGGI JOHOR. SENARAI SEMAK PBS PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD ( PRS ) KELAS : 3 ARIF
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nama Murid B4DL1E1 ANIS SARAH BIN AHMAD SALLEHIN ELIYA MAISARAH BINTI ISHAK FARHAN IZHAM BIN ANI HAZIQ DANIEL BIN AHMAD ISMALYDIA BINTI ISMAIL IZHAN SHAFAWIE BIN RAMLEE MOHAMAD AZLIE SHAH BIN MOHD. ZAIN MOHAMAD HAFIZUL BIN ABD. JALIL MOHAMAD IZATUL AKMAL BIN MOHD TAUFIK MOHAMAD SOLEHUDDIN BIN SIDIN MOHAMD ISKANDAR BIN ALWI MUHAMAD TAUFIQ HIDAYAT BIN TOMIRAN MUHAMMAD AFIQ BIN ABDULLAH SANI MUHAMMAD AL-ARIF BIN IDRIS MUHAMMAD DANIAL ASYRAF BIN SHARIF MUHAMMAD HAIKAL BIN ZULKIFLE MUHAMMAD NASSRY AZMIEZAN BIN A.SAMAD NADIA SOFEA BINTI HADI NOR ATIKHA BINTI ZUBIR NOR SYAHADA BINTI SHAMSUDIN NUR AISHAH IZZATI BINTI ROSMI NUR FARAH AMIRAH BINTI MOHD ROSDI NUR FATIHA SYAHIRA BINTI YAAKOB NUR FATIN SYUHADA BINTI RUDUAN NUR HANI BATHRISYA BINTI KAMISAN NUR NILAM SARI BINTI RAZALI NUR SAHIRAH BINTI MOHD NORDIN NUR ZAHIRAH BINTI MOHD HISHAM NURINA SOFIANI BINTI MOHD FOAD NURUL NATASYA BINTI ABD. KHALID

M/P : BAHASA INGGERIS

NAMA GURU : PN. NAJIHAH BINTI NAZRI


BAND 4 APPLY KNOWLEDGE B4DB2E1 B4DB3E1

B4DT4E1

SK. GEMBUT, KOTA TINGGI JOHOR. SENARAI SEMAK PBS PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD ( PRS ) KELAS : 3 ARIF
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nama Murid B5DL1E1 ANIS SARAH BIN AHMAD SALLEHIN ELIYA MAISARAH BINTI ISHAK FARHAN IZHAM BIN ANI HAZIQ DANIEL BIN AHMAD ISMALYDIA BINTI ISMAIL IZHAN SHAFAWIE BIN RAMLEE MOHAMAD AZLIE SHAH BIN MOHD. ZAIN MOHAMAD HAFIZUL BIN ABD. JALIL MOHAMAD IZATUL AKMAL BIN MOHD TAUFIK MOHAMAD SOLEHUDDIN BIN SIDIN MOHAMD ISKANDAR BIN ALWI MUHAMAD TAUFIQ HIDAYAT BIN TOMIRAN MUHAMMAD AFIQ BIN ABDULLAH SANI MUHAMMAD AL-ARIF BIN IDRIS MUHAMMAD DANIAL ASYRAF BIN SHARIF MUHAMMAD HAIKAL BIN ZULKIFLE MUHAMMAD NASSRY AZMIEZAN BIN A.SAMAD NADIA SOFEA BINTI HADI NOR ATIKHA BINTI ZUBIR NOR SYAHADA BINTI SHAMSUDIN NUR AISHAH IZZATI BINTI ROSMI NUR FARAH AMIRAH BINTI MOHD ROSDI NUR FATIHA SYAHIRA BINTI YAAKOB NUR FATIN SYUHADA BINTI RUDUAN NUR HANI BATHRISYA BINTI KAMISAN NUR NILAM SARI BINTI RAZALI NUR SAHIRAH BINTI MOHD NORDIN NUR ZAHIRAH BINTI MOHD HISHAM NURINA SOFIANI BINTI MOHD FOAD NURUL NATASYA BINTI ABD. KHALID

M/P : BAHASA INGGERIS

NAMA GURU : PN. NAJIHAH BINTI NAZRI


BAND 5 DEMONSTRATE ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE B5DL2E1 B5DB3E1 B5DB3E2 B5DT4E1 B5DT5E1

SK. GEMBUT, KOTA TINGGI JOHOR. SENARAI SEMAK PBS PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD ( PRS ) KELAS : 3 ARIF
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nama Murid B6DL1E1 ANIS SARAH BIN AHMAD SALLEHIN ELIYA MAISARAH BINTI ISHAK FARHAN IZHAM BIN ANI HAZIQ DANIEL BIN AHMAD ISMALYDIA BINTI ISMAIL IZHAN SHAFAWIE BIN RAMLEE MOHAMAD AZLIE SHAH BIN MOHD. ZAIN MOHAMAD HAFIZUL BIN ABD. JALIL MOHAMAD IZATUL AKMAL BIN MOHD TAUFIK MOHAMAD SOLEHUDDIN BIN SIDIN MOHAMD ISKANDAR BIN ALWI MUHAMAD TAUFIQ HIDAYAT BIN TOMIRAN MUHAMMAD AFIQ BIN ABDULLAH SANI MUHAMMAD AL-ARIF BIN IDRIS MUHAMMAD DANIAL ASYRAF BIN SHARIF MUHAMMAD HAIKAL BIN ZULKIFLE MUHAMMAD NASSRY AZMIEZAN BIN A.SAMAD NADIA SOFEA BINTI HADI NOR ATIKHA BINTI ZUBIR NOR SYAHADA BINTI SHAMSUDIN NUR AISHAH IZZATI BINTI ROSMI NUR FARAH AMIRAH BINTI MOHD ROSDI NUR FATIHA SYAHIRA BINTI YAAKOB NUR FATIN SYUHADA BINTI RUDUAN NUR HANI BATHRISYA BINTI KAMISAN NUR NILAM SARI BINTI RAZALI NUR SAHIRAH BINTI MOHD NORDIN NUR ZAHIRAH BINTI MOHD HISHAM NURINA SOFIANI BINTI MOHD FOAD NURUL NATASYA BINTI ABD. KHALID

M/P : BAHASA INGGERIS

NAMA GURU : PN. NAJIHAH BINTI NAZRI


BAND 6 APPRECIATE LITERARY WORKS B6DL2E1 B6DL2E2 B6DB3E1 B6DB3E2 B6DB4E1

B6DT5E1

ANIS SARAH BIN AHMAD SALLEHIN ELIYA MAISARAH BINTI ISHAK FARHAN IZHAM BIN ANI HAZIQ DANIEL BIN AHMAD ISMALYDIA BINTI ISMAIL IZHAN SHAFAWIE BIN RAMLEE MOHAMAD AZLIE SHAH BIN MOHD. ZAIN MOHAMAD HAFIZUL BIN ABD. JALIL MOHAMAD IZATUL AKMAL BIN MOHD TAUFIK MOHAMAD SOLEHUDDIN BIN SIDIN MOHAMD ISKANDAR BIN ALWI MUHAMAD TAUFIQ HIDAYAT BIN TOMIRAN MUHAMMAD AFIQ BIN ABDULLAH SANI MUHAMMAD AL-ARIF BIN IDRIS MUHAMMAD DANIAL ASYRAF BIN SHARIF MUHAMMAD HAIKAL BIN ZULKIFLE MUHAMMAD NASSRY AZMIEZAN BIN A.SAMAD NADIA SOFEA BINTI HADI NOR ATIKHA BINTI ZUBIR NOR SYAHADA BINTI SHAMSUDIN NUR AISHAH IZZATI BINTI ROSMI NUR FARAH AMIRAH BINTI MOHD ROSDI NUR FATIHA SYAHIRA BINTI YAAKOB NUR FATIN SYUHADA BINTI RUDUAN NUR HANI BATHRISYA BINTI KAMISAN NUR NILAM SARI BINTI RAZALI NUR SAHIRAH BINTI MOHD NORDIN NUR ZAHIRAH BINTI MOHD HISHAM NURINA SOFIANI BINTI MOHD FOAD NURUL NATASYA BINTI ABD. KHALID