Sei sulla pagina 1di 16

G HI D U L ~ N C E P | T O RUL UI

NICIODAT| nu e prea trziu s\ devii ce-ai fi putut s\ fii.


Anonim

LUMINA este dulce [i pl\cut este ochilor s\ priveasc\ soarele.


Biblia, Ecleziastul 11:7

Via]a nu-i doar bere [i bombonele, [i asta-i mare p\cat; Dar ce mai conteaz\, atta vreme ct e[ti fericit?
GEORGE DU MAURIER, caricaturist, revista Punch, 18341897

NU POT s\ nu fiu fericit. Am `ncercat, dar `n zadar. Nu-i nimic de laud\ `n asta, sunt con[tient. Dar e o stare ce a rezultat dintr-o combina]ie de ereditate, s\n\tate, noroc [i intelect firav.
ARTHUR MARSHALL, realizator radio [i TV britanic, 19101989
Ghidul o ptimistul

ui

15

CHEMAREA

S\ sune clopotul [i flautul s\ cnte, Ca orice om s-aud\ aste cuvinte: O or\ doldora de glorie tr\it\ Mai plin\ e dect o er\ ne[tiut\.
THOMAS OSBERT MORDAUNT, militar [i poet britanic, 17301809

NU CRED c\ e posibil\ o lume f\r\ r\u, cu toate c\ ar fi fost de dorit; c\ci altfel ar fi existat. Se cuvine s\ credem c\ amestecul r\ului a produs cel mai mare bine posibil: altminteri, existen]a r\ului nu ar fi fost permis\.
GOTTFRIED LEIBNIZ, filozof [i matematician german, 16461716

TOTUL e spre bine `n cea mai bun\ dintre lumile posibile.


VOLTAIRE, Candide sau Optimismul, 1759

SE ZICE c\ orice `n lume e bun la ceva.


JOHN DRYDEN, The Spanish Friar, 1681

UN GND VESEL

A[a de plin\-i lumea de lucruri din care s-alegi, C\ to]i ar trebui s\ fim mai ferici]i ca ni[te regi.
ROBERT LOUIS STEVENSON, 18501894

16

NIALL EDWORTHY

RA CRAMSIE & PET

OPTIMISMUL este esen]ial pentru reu[it\ [i e, totodat\, temelia curajului [i a adev\ratului progres.
NICHOLAS MURRAY BUTLER, consilier preziden]ial american, 18621947

EXIST| un lucru ce confer\ str\lucire oricui anume, ideea c\ pnde[te ceva de dup\ col].
G.K. CHESTERTON, 18741936

Dac\ p\strezi `n inim\ un crng `nverzit, pas\rea cnt\toare va veni negre[it.


Proverb chinezesc

OPTIMISMUL e acea stare de spirit voioas\, ce-i permite ceainicului s\ cnte, de[i apa clocotit\ `i bolborose[te la nas.
Anonim

SPERAN}A

e pinea s\racului.
GEORGE HERBERT, 15931633

d\inuie[te ve[nic `n inima omului.


ALEXANDER POPE, 16881744

...este ultimul lucru la care renun]\ cei neferici]i.

Ghidul o ptimistul

ui

17

DIN COLANUL

S\ fie oare anul pierdut chiar pentru mine? S\ n-am cununi de laur spre a-l `ncorona? Nici flori, nici vesele ghirlande? E totul irosit? E totul pr\p\dit? Nicicum, suflet al meu; c\ci roade sunt, {i mini avem.
GEORGE HERBERT, poet englez, 15931633

EXIST| o anume u[urare `n schimbare, chiar dac\ este de la r\u `nspre mai r\u Adesea e alin\tor s\ po]i s\-]i schimbi pozi]ia, s\ te mai doar\ [i altundeva.
IRVING WASHINGTON, scriitor american, Pove[tile unui c\l\tor (1824)

CE PIERDEM la ocoli[ recuper\m la scurt\tur\!


PATRICK REGINALD CHALMERS, scriitor irlandez, 18721952, Green Days and Blue Days

dar cemamanaibii archy cemamanaibii jamais triste archy jamais triste iat\ motto-ul meu.
DON MARQUIS, scriitor american, archy & mehitabel (1927)

18

NIALL EDWORTHY

RA CRAMSIE & PET

INVICTUS

Din noaptea ce m-acoper\, `ntins\, Neagr\ ca smoala [i catranul topit, Le mul]umesc oric\ror zei care exist\ Pentru al meu suflet de nebiruit. ~n gheara strns\ a sor]ii `ncol]it, Nu m-am temut [i nici nu am strigat. Sub maiul destinului greu pr\v\lit Am capul lovit, dar neaplecat. Dincolo de \st loc cu lacrimi [i chin Doar umbra pnde[te, cumplit\ [i rea, ~n anii ce trec [i-n anii ce vin, Ne`nfricat\ r\mi, inima mea. Orict de-ngust\ fi-va o poart\, Orict de jalnic al vie]ii festin, Eu sunt st\pn pe a mea soart\, Eu sunt st\pn pe al meu destin.
W.E. HENLEY, poet englez, 18491903

Exist\ o dumnezeire ce ne cizeleaz\ ]elul Pe care `l cioplim noi cum `l vrem.


WILLIAM SHAKESPEARE, 15841616, Hamlet

Ghidul o ptimistul

ui

19

Ct\ vreme mai avem via]\, mai avem speran]\. Mai pl\cut\ e speran]a dect `mplinirea. Pe t\rmul speran]ei, iarna nu vine niciodat\.

SIR, niciodat\ nu m-am plns de lume; [i nici nu cred c\ a[ avea motive s\ m\ plng. E de mirare mai degrab\ c\ am fost att de d\ruit.
SAMUEL JOHNSON, 17091784

AM VENIT pe lume `n clipa potrivit\ [i o voi p\r\si atunci cnd va fi cel mai nimerit. M\ mul]umesc cu tot ce se `ntmpl\ `ntre leag\n [i mormnt; nici bucuria, nici durerea nu m\ pot lovi. Sunt liber de orice constrngeri.
CHUANG TZU, taoist, sec. al III-lea `.Hr.

SUNT din fire atta de cuprinz\tor, c\ nutresc compasiune [i `n]elegere pentru orice. Nu am antipatii ori idiosincrazii nici `n umor, nici `n mncare, `n aer `n nimic.
Sir THOMAS BROWNE, 16051682

}ARA mea e lumea `ntreag\, iar religia mea e facerea de bine.


TOM PAINE, Drepturile omului, 1791

SUNT din fire f\cut pentru propriul meu bine; nu pentru propriul meu r\u.
EPICTET, filozof stoic, cca 55135 d.Hr.
20
RA CRAMSIE & PET

NIALL EDWORTHY

CEEA CE nu m\ omoar\ m\ face mai puternic.


FRIEDRICH NIETZSCHE, 18441900

AM ~NCERCAT [i eu, la vremea mea, s\ fiu un filozof; dar nu [tiu cum se face, c\ veselia `mi st\tea mereu `n cale.
Oliver Edwards c\tre Samuel Johnson, `n Via]a lui Samuel Johnson, de BOSWELL

AM DEVENIT propria mea versiune de optimist. Dac\ nu pot s\ intru pe o u[\, `ncerc pe alta sau `mi fac eu o u[\ a mea. Ceva minunat se va `ntmpla, orict de cenu[iu ar fi prezentul.
RABINDRANATH TAGORE, laureat al Premiului Nobel pentru Literatur\, 18611941

HAIKU

Ho]ul a l\sat-o `n urm\: Luna, la fereastra mea.


RYOKAN, poet japonez, 17581831

S|PT|MNA aceasta a fost una a marilor `ncnt\ri. Niciodat\ n-am avut asemenea imbolduri continue, irezistibile [i ne`ncetate spre o viitoare m\re]ie. Am fost aidoma unui om cu baloane de aer la subsuori [i eter `n suflet. ~n vreme ce pictam, m\ plimbam sau m\ gndeam, aceste izbucniri debordante de energie m\ urmau pretutindeni, impresionante!
Ghidul o ptimistul

ui

21

OH, DOAMNE, f\ s\ nu fie doar sim]iri `nchipuite. F\ s\ fie prevestiri ale unui Suflet mare, n\scut pentru a le `mplini
B.R. HAYDON, scriitor englez, Jurnale, 29 aprilie 1815

CE PL|CUT e s\ te treze[ti diminea]a [i s\ te sim]i una cu totul, minunat!


DIANA MOSLEY, 19101993, `n timpul `ncarcer\rii la `nchisoarea Holloway

NICIODAT| spiritul nu mi-a fost atins de gre[eal\.


Prin]ul METTERNICH, om de stat austriac, 17731859

CRED `n buna-cuviin]\ intrinsec\ a tuturor lucrurilor.


ROBERT LOUIS STEVENSON, 18501894

DA}I-MI un punct de sprijin [i voi muta P\mntul.


ARHIMEDE, 287212 `.Hr.

DAC| a[ fi fost prezent la momentul Crea]iei, a[ fi oferit cteva sfaturi utile pentru mai buna organizare a Universului.
ALFONS DE CASTILIA, cel ~n]elept, monarh spaniol, 12211284

AVENTURA

NU MUNTELE `l cucerim, ci pe noi `n[ine.


EDMUND HILLARY (19192008), primul om care a escaladat Muntele Everest, `mpreun\ cu [erpa[ul Tenzing

PROSTUL este cel care n-a `ncercat `n via]a lui nici un experiment.
ERASMUS DARWIN, fizician englez, 17311802

PRIMA `ntrebare pe care mi-o ve]i adresa [i la care eu trebuie s\ `ncerc s\ r\spund este aceasta: Ce rost are s\ urci pe Muntele Everest? Iar primul meu r\spuns ar fi Nici unul. Nu exist\ nici cea mai vag\ perspectiv\ a vreunui c[tig. Oh, am putea afla cte ceva despre reac]ia corpului omenesc la altitudini mari, [i poate c\ medicii ar transforma observa]iile noastre `n informa]ii utile domeniului aviatic. Altfel `ns\, nu avem nimic de c[tigat. Nu ne vom `ntoarce cu nici un gr\unte de aur sau argint, cu nici o piatr\ pre]ioas\, cu fier ori cu c\rbune. Nu vom g\si
Ghidul o ptimistul

ui

23

acolo nici m\car o palm\ de p\mnt care s\ poat\ fi cultivat `n scopuri alimentare. De aceea, dac\ nu ve]i `n]elege c\ exist\ `n sufletul omenesc ceva ce reac]ioneaz\ la provocarea lansat\ de acest munte [i `ncearc\ s\-i r\spund\, c\ lupta cu el este lupta vie]ii `nse[i spre `n\l]imi mereu mai mari, atunci nu ve]i pricepe de ce mergem acolo. Aceast\ aventur\ nu ne aduce altceva dect bucurie pur\. Iar bucuria este, la urma urmei, scopul vie]ii. Nu tr\im doar pentru a mnca [i a face bani. Mnc\m [i facem bani pentru a ne putea bucura de via]\. Asta `nseamn\ via]a [i acesta-i ]elul ei.
GEORGE MALLORY, alpinist englez care a murit `n drum spre Vrful Everest `n 1924. Descoperirea trupului s\u, `n 1994, a relansat specula]iile cu privire la posibilitatea ca el, `mpreun\ cu partenerul s\u de ascensiune, Andrew Irvine, s\ fi atins vrful `nainte de a pieri.

CINE ~NDR|ZNE{TE C{TIG|.


Motto al trupelor SAS

<
~n 2002, Brock Enright, un artist `n vrst\ de dou\zeci [i cinci de ani, a `nfiin]at o companie de r\piri la comand\ pentru newyorkezii plictisi]i, care n\zuiau la ceva aventur\ `n via]a lor. Zeci de clien]i i-au pl\tit lui [i echipei sale `ntre o mie cinci sute [i patru mii de dolari pentru a fi r\pi]i `n mod violent. (Costurile variau `n func]ie de nivelul pericolului implicat.) Fiecare r\pire era astfel organizat\ `nct s\ satisfac\ gusturile [i fobiile clientului, `ns\ majoritatea preferau s\ fie `ncol]i]i `ntr-un loc secret, lega]i, cu c\lu[ [i cu ochii acoperi]i, lua]i pe sus [i tr]i de colo-colo ore `ntregi sau chiar zile.
24

NIALL EDWORTHY

RA CRAMSIE & PET

Clien]ii erau r\pi]i de pe strad\, ori din paturile lor, `n miez de noapte. E ca [i cum ai p\[i `n afara ta. Am vrut s\ v\d cum m\ descurc, a declarat Jason, tmplar, dup\ a treia sa r\pire.

<
F| O SINGUR| dat\ lucrul pe care ceilal]i spun c\ nu-l po]i face, [i niciodat\ nu vei mai lua `n seam\ limit\rile lor.
C\pitanul JAMES COOK, explorator englez, 17281779

<
La sfr[itul lunii ianuarie 2008, englezul Mark Boyle a plecat din Bristol, ora[ul `n care locuia, `ntr-un pelerinaj de doi ani [i jum\tate, pe distan]a de paisprezece mii de kilometri, pn\ la locul `n care s-a n\scut Mahatma Gandhi. Scopul lui era acela de a sublinia bun\tatea sufletului omenesc. Boyle pl\nuise s\ ajung\ `n India f\r\ a cheltui un ban, supravie]uind doar prin amabilitatea oamenilor `ntlni]i `n drum ca un protest `mpotriva comercialismului. Dar n-a ajuns dect pn\ la Calais. Oamenii credeau c\ sunt un fel de refugiat, a declarat aventurierul siderat, explicnd problemele de limbaj care au impietat asupra c\l\toriei sale. Li se p\rea c\ cer[esc. Boyle a recunoscut c\ aspectul s\u aparte a avut probabil un rol `n faptul c\ nu a primit de la semenii s\i francezi dect o ciocolat\ [i o pungu]\ cu alune. Vorbind despre pantalonii s\i de un galben electric, despre sandalele [i unghiile de la picioare vopsite `n negru, proprietarul unui magazin de produse alimentare organice a ad\ugat: ~n Fran]a, oamenii sunt ceva mai sofistica]i [i, evident, nu au fost deloc impresiona]i.
Ghidul o ptimistul

ui

25

NE DUCEM pe Lun\ fiindc\ st\ `n firea omeneasc\ s\ r\spund\ la provoc\ri. E `nscris adnc `n sinele nostru interior trebuie s\ facem aceste lucruri, a[a cum somonul trebuie s\ `noate `n aval.
NEIL ARMSTRONG, astronaut american

BISERICA sus]ine c\ P\mntul este plat, dar eu [tiu c\ e rotund, fiindc\ i-am v\zut umbra pe Lun\, [i am mai mult\ `ncredere `ntr-o umbr\ dect `n Biseric\.
FERNANDO DE MAGELLAN, explorator portughez, cca 14801521

<
E un chilipir incredibil, la o sut\ de milioane de dolari locul, afirma Eric Anderson, pre[edinte [i director al Space Adventurers, cu privire la planurile sale de a trimite dou\ persoane particulare pe fa]a nev\zut\ a Lunii. Cred c\ aceast\ pia]\ este una mult mai mare dect [i-ar putea imagina oamenii. Compania american\ Space Adventurers, pionier\ `n turismul spa]ial, a trimis deja cinci clien]i pe Sta]ia Spa]ial\ Interna]ional\, la pre]ul de circa dou\zeci [i cinci de milioane de dolari fiecare, `ns\ aventura selenar\ este, de departe, cel mai ambi]ios proiect al s\u pn\ acum. Compania promite c\, pentru suma de o sut\ de milioane de dolari, turistul selenar va conduce prima misiune spa]ial\ important\ a secolului XXI; va deveni un catalizator al coloniz\rii umane a spa]iului cosmic; va intra `n rndurile celor mai mari exploratori ai lumii; va fi martorul m\re]ului spectacol al r\s\ritului Terrei [i va explora fa]a nev\zut\ a Lunii.
26

NIALL EDWORTHY

RA CRAMSIE & PET

NU SUNT de fapt un om de [tiin]\, nu sunt un observator, un experimentator sau un gnditor. Sunt, prin temperament, doar un conchistador un aventurier, dac\ vre]i s\ v\ traduc mnat de curiozitatea, curajul [i tenacitatea ce caracterizeaz\ un astfel de om.
SIGMUND FREUD, `ntr-o scrisoare c\tre Wilhelm Fliess, 1 februarie 1900

Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.