Sei sulla pagina 1di 1

[header]

[Nama tempat bekerja]


[Alamat tempat bekerja]
[no telefon, faks]

Ruj. Tuan : ……
Ruj. Kami : ……
Tarikh : ……….

[attach kepada siapa/jabatan/bahagian]


.....
.....

Tuan /Puan,

SURAT PENGESAHAN KETUA JABATAN DAN RINGKASAN KENYATAAN PERKHIDMATAN


UNTUK .........[nama anda].........

Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara diatas serta Surat Panggilan Temuduga
daripada ........................... yang bertarikh 22hb. Oktober, 2008 adalah berkaitan.

Dengan sukacitanya saya mengesahkan bahawa :

Nama : ......
No. Kad Pengenalan : ......
Tarikh Mula Berkhidmat : ......
Jawatan Sekarang : ......- gred
Jabatan : ......

adalah seorang kakitangan di ................

Demi merealisasikan impian beliau untuk meningkatkan kerjaya ke peringkat yang lebih tinggi
malah saya amat menggalakkan kakitangan saya berusaha untuk meningkatkan pencapaian
kerjaya masing-masing, pihak kami dengan rasa berbesar hati menyokong tawaran yang
diterima oleh beliau untuk menghadiri temuduga di pihak tuan/puan.

Kerjasama serta perhatian daripada pihak tuan amatlah dihargai dan didahului dengan setinggi-
tingi ucapan terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………………..
[Nama Ketua Jabatan]
[Jawatan]