Sei sulla pagina 1di 1

[Nama jabatan anda bekerja]

[Alamat jabatan]
[no telefon, faks]

Ruj. Tuan : …….


Ruj. Kami : ……
Tarikh : ……

Dekan,
Sekolah Pendidikan Professional Dan Pendidikan Berterusan,
40 - 50 Jalan Kebudayaan 1,
Taman Universiti, 81300 Skudai,
Johor Darul Ta'zim.
Tuan /Puan,

PER : SURAT SOKONGAN MAJIKAN

Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara diatas serta Surat Tawaran Kemasukan
ke Universiti Teknologi Malaysia Semester II Sesi 2004/2005 yang bertarikh 20hb. November, 2004
(UTM.01.08/13.10/11/08092/000000000000) adalah berkaitan.

2 Dengan sukacitanya saya mengesahkan bahawa :

Nama : ........
No. Kad Pengenalan : ........
Tarikh Mula Berkhidmat : ........
Jawatan Sekarang : ........
Jabatan : ........

adalah seorang kakitangan di ......................

3. Demi merealisasikan impian beliau untuk meningkatkan kerjaya ke peringkat yang lebih
tinggi malah saya amat menggalakkan kakitangan saya berusaha untuk meningkatkan pencapaian
pendidikan masing-masing, pihak kami dengan rasa berbesar hati menyokong tawaran yang
diterima oleh beliau untuk mengikuti program pengajian separuh masa yang telah ditawarkan oleh
pihak tuan/puan.

Kerjasama serta perhatian daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai dan didahului dengan
setinggi-tingi ucapan terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………………..
[Nama Ketua Jabatan]
[Jawatan]