Sei sulla pagina 1di 2

SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM LAPORAN KELAB DOKTOR MUDA BAGI TAHUN 2012

BIL 1.

TARIKH 10/01/2012

AKTIVITI - Mesyuarat Agong dan lantikan AJK Tertinggi Sesi 2012 - Persiapan Buku Log

IMPAK - Memupuk sifat keberanian.

CATATAN

2.

07/02/2012

- Tayangan Video Doktor Muda - Pengukuran BMI

- Memberi pengenalan awal mengenai definisi Doktor Muda - Mendapat pendedahan dalam mengira BMI. - Ceramah berkaitan pencegahan jenayah di kalangan remaja hari ini - murid mengetahui cara dan langkah-langkah yang betul untuk mencuci tangan . - Mengenali logo kelab doktor muda serta mengenal maksud dan warna dan gambar pada logo. - Memupuk semangat kerjasama antara ahli kelab. - Menerapkan nilai-nilai murni seperti menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal. - melibatkan 16 orang ahli kelab doktor muda yang mengambil ujian.

3. 4. 5. 6.

20/02/2012 06/03/2012 03/04/2012 17/04/2012

- Majlis Guru Penyayang dan Sayang-sayang anakku sayang - 7 langkah mencuci tangan - Memperkenalkan Logo Kelab Doktor Muda - Gotong-royong membersihkan Bilik Kesihatan dan Bilik Doktor Muda

7.

26/07/2012

- Penilaian Tahap Kompetensi Doktor Muda Harapan

8.

- MyZoomers Kelab Doktor Muda Peringkat Daerah Melaka Tengah

- guru penyelaras mendapat maklumat awal mengenai program yang akan dilaksanakan serta membuat persediaan awal.

BIL 9.

TARIKH 21/09/2012

AKTIVITI - Mesyuarat Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Doktor Muda Harapan 2012 di Wisma Persekutuan MITC - Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Minggu Sihat Doktor Muda di Pejabat Kesihatan Daerah Melaka - Pelancaran Minggu Sihat Doktor Muda Peringkat Negeri Melaka - Pelancaran Minggu Sihat Doktor Muda Peringkat Negeri Melaka dan MyZoomers Kelab Doktor Muda Peringkat Daerah Melaka Tengah di Sekolah Kebangsaan Lereh, Tanjung Kling - Kursus Modul Kelab Doktor Muda 2012

IMPAK - guru penyelaras mendapat maklumat awal mengenai program yang akan dilaksanakan - guru penyelaras mendapat maklumat awal mengenai program yang akan dilaksanakan - menerangkan cara-cara kuman merebak berdasarkan lembaran kerja yang diedarkan. - memperkenalkan Kelab Doktor Muda dan Doktor Muda sebagai agen perubahan bagi amalan kesihatan yang baik kepada orang ramai amnya dan khusus untuk warga sekolah.

CATATAN

10.

28/09/2012

11. 12.

25/09/2012 06/10/2012

13.

15/10/2012 & 16/10/2012

- meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru penyelaras kelab doktor muda dalam melaksanakan aktiviti Kelab Doktor Muda berpandukan modul baru 2012 dan garis panduan yang ada serta membentuk jalinan hubungan antara anggota Jabatan Kesihatan Negeri dan Jabatan Pelajaran Negeri Melaka. - Mencari dan memusnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk aedes di kawasan persekitaran sekolah dan bilik kesihatan.

14.

23/10/2012

- Latihan Modul Kelab Doktor Muda "Opps Cari dan Musnah"

Disediakan oleh, .......................................................... (PN NURFATIHA BT ROZLAN) Guru Penyelaras Kelab Doktor Muda 2012