Sei sulla pagina 1di 12

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA JANGKA MASA

(MINIT) 90 min

BIL 1.

MINGGU 1

KEMAHIRAN /TOPIK MESYUARAT AGUNG

OBJEKTIF Penstrukturan Organisasi. 1.1

AKTIVITI Melantik AJK mengikut ketetapan peruntukan unit dan kenaikan pangkat yang disahkan. Menyusun organisasi mengikut seksyen dalam keluaran Sejarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia. Akta Perkhidmatan Bomba No 341 Seksyen 5 Sejarah dan Objektif Penubuhan Kadet Bomba dan Penyelamat, Malaysia. Ceramah/Kuliah:

PERATUS (%) 50%

Pengurusan Keluaran (Platun)

1.2

90 min

50%

2.

PENGENALAN

Di akhir sesi ini, ahli kadet boleh: i. Menyatakan rasa cinta kepada jabatan. ii. Menunjukkan semangat kebanggaan kepada Pasukan. iii. Mengenalpasti kepentingan JBPM kepada negara.

2.1

45min

25%

2.2

90 min

50%

2.3

45 min

25%

3.

AKTA PERKHIDMATAN BOMBA NO. 341 SEKSYEN 5

Di akhir sesi ini, ahli kadet boleh: i. Mengenalpasti tujuan akta ini diwujudkan. ii. Mengenalpasti sekatan dan tanggungjawab anggota bomba. Di akhir sesi ini, ahli kadet 1

3.1

45 min

25%

SEJARAH DAN

3.2

Ceramah/Kuliah

45 min

25%

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA OBJEKTIF PENUBUHAN boleh : i. Menunjukkan rasa bangga kepada pasukan. ii. Menyatakan rasa cinta kepada pasukan. Di akhir sesi ini, ahli kadet akan dapat:i. Mengetahui dan mengingati fakta-fakta isi kandungan ceramah. 4. 4 KAWAD KAKI Di akhir sesi ini, ahli kadet akan: i. dapat melakukan pergerakan mengikut arahan. ii. dapat melakukan pergerakan tepat dan betul. iii. dapat memberi perintah cara-cara kawad asas. 5. 5 KAWAD KAKI Di akhir sesi ini, ahli kadet akan: i. dapat melakukan pergerakan mengikut arahan. 4.1 Kawad Kaki 1 (Sedia,Senang Diri, Rehatkan Diri, Ke Kanan Lurus, Padang Hadapan, Bilang/Nombor, Keluar Baris 4.2 Kawad Kaki 2 (Pusing Kanan, Pusing Kiri, Pusing Separuh Kanan, Pusing Separuh Kiri, Pusing Belakang) 5.1 Kawad Kaki 3 (Langkah ke hadapan - Langkah ke belakang - Langkah ke kiri Langkah ke kanan - Buka barisan Hormat ke hadapan dalam masa berhenti) 2 90 min 50% 90 min 50% 90 min 50%

KUIZ/SOAL JAWAB

3.3

Kuiz Kebombaan

90 min

50%

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA ii. dapat melakukan pergerakan tepat dan betul. iii. dapat memberi perintah cara-cara kawad asas. 6. 6 KAWAD KAKI Di akhir sesi ini, ahli kadet akan: i. dapat melakukan pergerakan mengikut arahan.dapat melakukan pergerakan tepat dan betul. ii. dapat memberi perintah cara-cara kawad asas. 5.1 Kawad Kaki 4 (Cepat jalan) - Langkah berjalan Cepat jalan - Berhenti dalam cepat jalan - Kanan belok - Kiri belok Ke kanan pusing - Ke kiri pusing Ke belakang pusing. Kawad Kaki 5 (Tukar langkah dalam masa cepat jalan - Berhenti daripada hentak kaki - Maju semasa hentak kaki.) 6.2 Ulangan Kawad Kaki 1 - 5 90 min 50% 90 min 50%

6.1

90 min

50%

7.

KAWAD KAKI

Di akhir sesi ini, ahli kadet akan: iii. dapat melakukan pergerakan mengikut arahan.dapat melakukan pergerakan tepat dan betul. iv. dapat memberi perintah cara-cara kawad asas. Di akhir sesi kadet akan dapat:

7.1

Praktikal Kawad Kaki 1 - 5

180 min

100%

8.

SAINS KEBAKARAN

8.1 8.2

Kimia Kebakaran Kelas-Kelas Api

15 min 15 min

8% 8%

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA i. Memahami konsep kejadian kebakaran. ii. Mengetahui punca dan kemerebakan kebakaran. iii.Mengunakan alat pemadam api dengan betul dan selamat. 9. 9 KESEDARAN BAHAYA KEBAKARAN Di akhir sesi ini, ahli kadet akan dapat: i. Memberi pendedahan kesedaran tentang bahaya api. ii. Menyemaikan sikap positif dalam diri ahli kadet terhadap Bahaya kebakaran. iii. Memberi pengetahuan tentang cara menyelamat diri dengan cara yang betul semasa kebakaran. 8.3 8.4 8.5 8.6 9.1 Cara Kemerebakan Kebakaran Kaedah Pemadaman Jenis Alat Pemadam Api Penilaian/Kuiz Keselamatan Diri BerhentiRebah-Berguling 15 min 45 min 45 min 45 min 45 min 9% 25 % 25 % 25 % 25%

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Di akhir sesi ini, ahli kadet boleh: i. Menerangkan tujuan utama aktiviti pengungsian bangunan. ii. Menyenarai langkahlangkah proses pengungsian bangunan. iii.Menyatakan secara bertulis bidang tugas ahli jawatankuasa pengungsian bangunan. Di akhir sesi ini, ahli kadet boleh: i. Menerangkan tujuan utama pencegahan punca kebakaran. ii. Menyenaraikan puncapunca utama kebakaran. iii. Menyenaraikan bahanbahan mudah terbakar. 9.3 Pencegahan Punca Kebakaran 45 min 25% 9.2 Pengungsian Bangunan 45 min 25%

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Di akhir sesi ini, ahli kadet dapat: i. Menerangkan tujuan main peranan dalam situasi tertentu. ii. Menyenaraikan peranan yang boleh dimainkan oleh ahli kadet. iii. Mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. 9.4 Peranan Membantu 45 min 25%

10.

10

PERTOLONGAN CEMAS (1)

Di akhir sesi, kadet akan berupaya untuk: i. Memperolehi kesedaran terhadap pertolongan cemas dan persekitaran selamat. ii. Mengenalpasti anatomi dan fisiologi tubuh manusia serta menyenaraikan sistemsistem utama badan manusia, struktur asas tubuh dan fungsi-fungsi

10.1

Pendahuluan/pengenalan

45 min

25%

10.2

Asas Anatomi dan Fisiologi

45 min

25%

10.3

Jenis-jenis kecederaan dan rawatan

45 min

25%

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 10.4 45 min 25%

11.

11

Tali

asas struktur tubuh. iii. Mengetahui dan memahami beberapa jenis kecedaraan dan rawatan yang perlu. Di akhir sesi kadet akan dapat:i. Menamakan jenis jenis ikatan dan simpulan. ii. Mengenal jenis jenis tali dan cara penggunaannya. iii. Membuat ikatan dan simpulan dengan sempurna.

Kuiz

11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5

Pengenalan Tali Jenis-Jenis Tali Keselamatan Tali Ikatan dan Simpulan Pengenalan Pola Komunikasi Media dan Jenis-Jenis Peralatan Komunikasi Komunikasi Berkesan Halangan-Halangan DidalamKomunikasi

45 min 45 min 45 min 45 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

25 % 25 % 25 % 25 % 17% 17% 17% 17% 16%

12.

12

Asas Komunikasi 1

Di akhir sesi, kadet akan berupaya untuk: i. Menerangkan mengenai jenis-jenis komunikasi secara umum. ii. Menyenaraikan media-media komunikasi terkini. iii. Memahami komunikasi berkesan, halangan dan kekangan komunikasi.

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 12.6 13. 13 TATACARA AMALAN PENYIMPANAN BARANG BERKESAN (GOOD HOUSE KEEPING) Di akhir sesi kadet akan dapat: i. Memahami konsep 4W1H. 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14.1 Kuiz Pengenalan Konsep 4W1H Pengkelasan Bahan Aplikasi Dan Latih Amal Kuiz Pengenalan Peralatan Asas 30 min 10 min 45 min 35 min 45 min 45 min 60 min 16% 5% 25 % 20% 25 % 25% 33%

ii. Mengetahui tatacara amalan penyimpanan Barang. iii. Mengamal dan mengaplikasi secara berkesan. 14. 14 Kawad Operasi Di akhir sesi ini, ahli kadet akan:i. dapat melakukan pergerakan mengikut arahan. ii. dapat melakukan pergerakan tepat dan betul. iii. dapat memberi perintah

14.2

Bantu Mula

60 min

33%

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA cara-cara kawad asas. 14.3 Pengenalan Hos 60 min 34%

15.

15

Kawad Operasi

Di akhir sesi ini, ahli kadet akan :iv. dapat melakukan pergerakan mengikut arahan. v. dapat melakukan pergerakan tepat dan betul. vi. dapat memberi perintah cara-cara kawad asas.

15.1

Praktikal Kawad Hos

180 min

100%

16.

16

Kerohanian Dan Moral

Selepas sesi ini , ahli kadet dapat:i. meningkatkan kerohanian dan moral diri. ii. mempraktikkan solat secara berjemaah pada setiap masa. 9

16.1

Solat Berjemaah/ Pendidikan Moral

45 min

25%

16.2

Kuliah Mahrib/Subuh/ Pendidikan Moral Qiamullail/Pendidikan Moral

45 min

25%

16.3

45 min

25%

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA iii.sentiasa mengingati tuhan yang Maha Esa. 17. 17 Teori Perkhemahan Selepas sesi ini, ahli kadet dapat : i. memilih tapak yang sesuai untuk menyediakan tempat perlindungan. ii. dapat mengaplikasikan ikatan dan simpulan dalam mendirikan khemah. iii.menyenaraikan ciri- ciri keselamatan. 18. 18 Perkhemahan Peringkat Sekolah Selepas sesi ini, ahli kadet dapat : i. memilih tapak yang sesuai untuk menyediakan tempat perlindungan. ii. dapat mengaplikasikan ikatan dan simpulan dalam mendirikan khemah. iii.menyenaraikan ciri- ciri keselamatan. 18.1 Praktikal Perkhemahan 3hari 2malam 100% 16.3 Pendidikan Moral 45 min 25%

17.1

Mendirikan Khemah

60 min

33%

17.2

Aplikasi Ikatan Dan Simpulan

60 min

33%

17.3

Ciri-Ciri Keselamatan

60 min

34%

10

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA 19. 19 Perbarisan Akhir Tahun Selepas sesi ini, ahli kadet akan dapat:i. melaksanakan perbarisan kehormat ii. menerima anugerah/kenaikan pangkat. iii.Kawad Tamat Latihan Untuk ahli tahun akhir. 20. 20 Mesyuarat AJK Akhir Tahun Pada akhir sesi ini, ahli kadet akan dapat:i. Menyediakan laporan aktiviti tahunan. ii. Laporan audit iii.Serah Tugas 20.1 Pelaporan Aktiviti dan Serah Tugas 180 min 100% 19.1 Perbarisan Tamat Latihan 180 min 100%

Disediakan oleh: IMRAN MD RAIS 11

RANCANGAN TAHUNAN BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM PASUKAN KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA Penolong Penguasa Kadet Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia SMK Karak

ZUHARI MOHAMED Penolong Penguasa Kadet Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia SMK Triang 3

12