Sei sulla pagina 1di 5

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK BORANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) TAHUN _______________ A NAMA DAN

ALAMAT SEKOLAH KOD SEK NO. TEL NO. FAKS B LOKASI SEKOLAH BANDAR BILANGAN MURID Bil 1 2 3 D Bangsa Melayu Cina India L P

LUAR BANDAR

BILANGAN MURID LAYAK RMT L P JUM CATATAN : SKALA SKOR 1. Amat Lemah 2. Lemah

3. Sederhana

4. Baik

5. Amat Baik

E.

SENARAI SEMAK

1 PENGURUSAN RMT BIL PERKARA


SEMAKAN SKOR 3 4

CATATAN 5

1.1 Perlantikan Dan Pengurusan 1.1.1 Senarai Nama Jawatankuasa 1.1.2 Surat Pelantikan Jawatankuasa 1.2 Carta Pelaksanaan Sekolah 1.2.1 Carta Organisasi (difail & dipamerkan) 1.2.2 Takwim RMT 1.3 Minit Mesyuarat Jawatankuasa 1.4.1 Dicatat Dan Difailkan 1.4.2 Senarai Kehadiran Guru 1.4 Surat-Surat Berkaitan 1.4.1 Disusun Ikut Turutan 1.4.2 Kertas Minit Fail 1.5 Garis Panduan Pelaksanaan RMT 1.5.1 Buku Garis Panduan Pelaksanaan RMT 1.5.2 Surat-surat Siaran Pelaksanaan RMT 1.5.3 Menu RMT Dipatuhui

2 FAIL MURID RMT BIL PERKARA


SEMAKAN SKOR 3 4

CATATAN 5

2.1 Bilangan Murid Layak RMT 2.1.1 Senarai keseluruhan murid layak (nama, kelas, pendapatan keluarga, warganegara,alamat) 2.2. Borang Permohonan RMT (ikut kelas) 2.2.1 Gaji bawah RM430.00/ Perkapita RM100.00 2.2.2. Tandatangan ibu/ bapa 2.2.3 Pengesahan (ditandatangi & cop rasmi) 2.2.4 Kelulusan (tandatangan Guru Besar & cop) 2.2.5 Pengesahan pendapatan (Bhg D dlm borang-SPRM) 3 MAKLUMAT PEMBEKAL RMT DAN OPERASI BIL PERKARA
SEMAKAN SKOR 3 4

CATATAN

3.1 Pembekal RMT 3.1.1. Pengusaha Kantin Dan Ada Nama Syarikat 3.1.2 Pengusaha Luar Dan Ada Nama Syarikat 3.2 Maklumat Pekerja 3.2.1 Menghadiri Kursus Penyediaan Makanan Bermasak 3.2.2 Mengambil Suntikan 2Y2 Dan Dipamerkan 3.2.3 Pekerja ada memakai apron dan topi 3.3 Penyediaan RMT 3.3.1 Bekalan dimasak di sekolah 3.3.2 Makan dihidangkan dan bertutup 3.3.3. Makan dibungkus 3 FAIL PENGURUSAN KEWANGAN BIL PERKARA
SEMAKAN SKOR 3 4

CATATAN

4.1 Kewangan 4.1.1. Bil Layak RMT Sama Dengan Borang Permohonan 4.1.2 Peraturan / Prosedur Bayaran Dipatuhui 4.1.3 Rekod Pemindahan RMT (keluar/ masuk murid) 4.1.4 Ada Baki Peruntukan Dan Dipulangkan 5 FAIL PEMANTAUAN RMT BIL PERKARA
SEMAKAN SKOR 3 4

CATATAN 5

5.1 Borang Laporan Pemantauan Kelas RMT 5.1.1. Pihak sekolah (GB / PK / GK) 5.1.2 Pejabat Pelajaran Daerah

SEMAKAN BIL 1 PENGURUSAN RMT 2 FAIL MURID 3 4 5 MAKLUMAT PEMBEKAL RMT DAN OPERASI FAIL PENGURUSAN KEWANGAN FAIL PEMANTAUAN RMT JUMLAH BESAR PERKARA
SEMAKAN SKOR 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CATATAN 5
0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

6 CADANGAN SEKOLAH PENAMBAHBAIKAN RMT

7 PANDANGAN PELAJAR BERKAITAN RMT

_____________________________ Tandatangan Pegawai Pemantau Nama :_________________________________ Tarikh : ________________________________

______________________________ Tandatangan Pegawai Pemantau Nama : _______________________ Tarikh : _______________________