Sei sulla pagina 1di 114
< (oa ° < a — a 4 5 Comedie in trei acte PERSONAJELE ALEXANDRU ANDRONIC, conferentiar universitar GRIGORE BUCSAN, mare industrias i. D. BORCEA, directorul ziarului ,Desteptarea* STEFANESCU, secretar de redactie VOICU é eatman} redactori BRANESCU, ministrul instructiunii publice AGOPIAN, proprietarul tipografiei HUBERT, sef de atelier la tipografie fas Fe NITA, om de serviciu la ,Desteptarea” : UN BAIAT CU CAFELE MAGDA MINU, studenta *s GABY, actrité ANA, femeie de serviciu la Andronic erent WERNER, secretara lui Bucsan Redactia ziarului Desteptarea. In dreapta, planul II, 0 us& de intrare. In peretele din fund, o us cu o firma dreptun- ghiula ,Directia”, In stinga, planul II, o usi ce duce spre ste incdperi ale redactiei. In stinga, planul I, cam o treime jin scend e despartita intr-un fel de boxd cu vitrine, Nu este S tncdpere separatd, ci o box’ propriu-zisd. Se intra in aceas- 43 box printr-o portila, care poarta si ea o firma: ,Secreta- rul de redactie*. In box, o masa cu telefon, doud scaune. Pe mast, teancuri de ziare, hirtii, coupuri, manuscrise, clisee, creioane, foarfeci etc. In peretele din stinga boxei, ferestre ce dau spre strada. In restul scenei, in afari de box&, mal sint dou& mese de scris. In dreapta, planul I, rafturi de lemn, fn care se vad cotoarele unor imense volume: colectii de ziare, Pe pereti, afise mari tipografice de reclam’, cam in- galbenite de timp: »Cititi