Sei sulla pagina 1di 21

ANALISIS PERSEKITARAN ( SWOT) KELAB DOKTOR MUDA BIL S1 S2 S3 S4 S5 KEKUATAN (S) Seorang guru yang berpengalaman Terdapat banyak

bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan kesihatan Mempunyai murid-murid yang amat berminat untuk menyertai Kelab Doktor Muda. Mendapat Kerjasama dan sokongan yang sepenuhnya daripada pihak pengurusan sekolah. Jumlah murid yang tidak ramai dan senang diurus. BIL W1 W2 W3 W4 W5 KELEMAHAN (W) Sumber kewangan yang tidak mencukupi. Sekolah kekurangan bilik menyebabkan bilik operasi Kelab Doktor Muda yang diperuntukkan ini terlalu sempit dan terhad menyukarkan untuk menjalankan aktiviti di dalamnya. Bilangan murid yang sedikit di sekolah ini menyebabkan pemilihan ahli Kelab Doktor Muda amat terhad. Kekangan masa untuk menjalankan aktiviti harian Kelab Doktor Muda Bilangan guru yang terhad.

BIL O1 O2 O2 O4

PELUANG ( O ) Mendapat kerjasama Pegawai Kesihatan dari Pejabat Kesihatan Kuala Pilah dalam melaksanakan program ini Mendapat kepercayaan yang sepenuhnya daripada pihak Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dan Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan untuk menjalankan Kelab Doktor Muda. Sokongan PIBG dalam pelaksanaan program dan aktiviti sekolah sangat baik. 80 % ibu bapa bersikap positif terhadap aktiviti Doktor Muda

BIL C1 C2 C3

CABARAN ( C ) Ibu bapa kurang mengambil berat tentang tanggungjawab anak-anak Kawasan persekitaran luar sekolah agak berisiko dengan pembiakan nyamuk serta binatang buas Mendapat saingan hebat daripada sekolah Doktor Muda lain yang mempunyai sumber tenaga dan kewangan yang lebih baik.

PENJANAAN STRATEGI COWS Matriks KELAB DOKTOR MUDA ISU UTAMA- PENGURUSAN KELAB DOKTOR MUDA DAN PENCAPAIAN AKTIVITI MASIH RENDAH DIPERINGKAT SEKOLAH, DAERAH, NEGERI DAN KEBANGSAAN DALAMAN KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

LUARAN SO 1. Mendapatkan sokongan kewangan daripada pihak PIBG dan Ibu bapa atau NGO dalam menjayakan program Doktor Muda. 2. Bekerjasama dengan agensi atau individu luar dalam melaksanakan program Doktor Muda SC CABARAN ANCAMAN ( C ) 4. Meningkatkan pengetahuan murid tentang ilmu yang berkaitan dengan kesihatan WC 5. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dan muridmurid dalam program Doktor Muda WO 3. Membimbing ahli Kelab Doktor muda dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik.

PELUANG ( O )

ISU STRATEGIK KELAB DOKTOR MUDA BI L 1 ISU STRATEGIK Pengurusan Kelab Doktor Muda dan pencapaian aktiviti masih rendah di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pencapaian Kelab Doktor Muda SK Sungai Dua di semua peringkat SASARAN 2009 20 2010 2011 2012 2013 25 30 35 40

OBJEKTIF

KPI Bilangan perjumpaan dan latihan

1. Meningkatk an bilangan perjumpaan dan latihan 2. Meningkatk an bilangan aktiviti Kelab Doktor Muda 3. Memastika n ahli kelab menjalankan tugas dan peranan dengan lebih bertanggungja wab 4. Meningkatk an kemahiran guru dalam mengendalikan aktiviti Kelab Doktor Muda

Bilangan aktiviti Kelab Doktor Muda

20

25

30

35

40

Bilangan ahli kelab yang menjalankan tugas dengan baik

11

14

17

Bilangan guru yang berkemahiran dalam mengendalikan aktiviti.

5.

Meningkatk

Bilangan fail yang

7 3

an kecekapan guru dalam menguruskan fail pengurusan Kelab Doktor Muda 6. Meningkatk an penyertaan Ahli Kelab Doktor Muda dalam Konvensyen Doktor Muda peringkat Daerah 7. Meningkatk an penyertaan Ahli Kelab Doktor Muda dalam Konvensyen Doktor Muda peringkat Negeri 8. Meningkatk an penyertaan Ahli Kelab Doktor Muda dalam Konvensyen Doktor Muda peringkat Kebangsaan

dikemaskini dan lengkap

Bilangan penyertaan dalam konvensyen peringkat daerah

Bilangan penyertaan dalam konvensyen peringkat negeri

Bilangan penyertaan dalam konvensyen peringkat kebangsaan

Bilangan kes

30

25

20

15 4

10

9. Mengurang kan kes masalah kesihatan di kalangan murid

masalah kesihatan

PERANCANGAN STRATEGIK KELAB DOKTOR MUDA BIL MATLAMAT OBJEKTIF 1. Meningkatkan bilangan perjumpaan dan latihan 2. Meningkatkan pencapaian Kelab Doktor Muda SK Sungai Dua di semua peringkat 3. Meningkatkan bilangan aktiviti Kelab Doktor Muda Memastikan ahli kelab menjalankan tugas dan peranan dengan lebih bertanggungjawab KPI Bilangan perjumpaan dan latihan STRATEGIK 1. Mendapatkan sokongan kewangan daripada pihak PIBG dan Ibu bapa atau NGO dalam menjayakan program Doktor Muda. 2. Bekerjasama dengan agensi atau individu luar dalam melaksanakan program Doktor Muda 3. Membimbing ahli Kelab Doktor muda dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik. 4. Meningkatkan pengetahuan murid tentang ilmu yang berkaitan dengan kesihatan 5. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dan murid-murid dalam program Doktor Muda

1.

Bilangan aktiviti Kelab Doktor Muda

Bilangan ahli kelab yang menjalankan tugas dengan baik

4. Meningkatkan kemahiran guru dalam mengendalikan aktiviti Kelab Doktor Muda 5. Meningkatkan kecekapan guru dalam menguruskan fail pengurusan Kelab Doktor Muda 6. Meningkatkan

Bilangan guru yang berkemahiran dalam mengendalikan aktiviti. Bilangan fail yang dikemaskini dan lengkap

Bilangan penyertaan 6

penyertaan Ahli Kelab Doktor Muda dalam Konvensyen Doktor Muda peringkat Daerah 7. Meningkatkan penyertaan Ahli Kelab Doktor Muda dalam Konvensyen Doktor Muda peringkat Negeri 8. Meningkatkan penyertaan Ahli Kelab Doktor Muda dalam Konvensyen Doktor Muda peringkat Kebangsaan 9. Mengurangkan kes masalah kesihatan di kalangan murid

dalam konvensyen peringkat daerah

Bilangan penyertaan dalam konvensyen peringkat negeri

Bilangan penyertaan dalam konvensyen peringkat kebangsaan

Bilangan kes masalah kesihatan

PELAN TAKTIKAL DOKTOR MUDA

TEMPOH BIL 1. PELAN TAKTIKAL Spot check kebersihan diri murid di perhimpunan Pembelajaran Doktor Muda mengikut Modul Membaca pelbagai bahan bacaan dan membuat nota kaki / peta minda Program GotongRoyong keceriaan persekitaran sekolah Gotong-royong keceriaan bilik Doktor Muda Mengumpul bahan bacaan kesihatan seperti pamplet / poster Ceramah kesihatan di perhimpunan TANGGUNGJAWAB (MULA/AKHIR) Guru Penasihat DM dan ahli Kelab DM Guru Penasihat DM Guru Penasihat DM Januari November Januari November Januari November

KOS/ SUMBER (Jika ada)

PELAN KONTIGENSI/ CATATAN Dilaksanakan setiap kali perhimpunan mingguan

2.

Setiap hari Rabu Waktu Kokurikulum Waktu pagi, masa rehat atau masa terluang di bilik Doktor Muda RM300 Sumber: PIBG RM100.00 Sumber: sekolah & individu Ikut kesesuaian masa

3. 5.

6.

Kelab Doktor Muda dengan Kerjasama Unit Kebersihan dan keceriaan Guru Penasihat DM

Jan, Jun Feb, Mei, Ogos

Hari perjumpaan Kokurikulum Dapatkan dari majalah, surat khabar, Klinik Kesihatan, Hospital dan sebagainya Berdasarkan jadual dan tajuk yang disediakan mengikut kumpulan

Guru Penasihat DM

7. 8.

Januari November Setiap Isnin Januari November April, Julai RM100.00 Sumbangan

Kelab Doktor Muda dengan Kerjasama Unit Kesihatan

9.

Aktiviti kemasyarakatan

Kelab Doktor Muda dengan Kerjasama

1.Gotong-royong membersihkan tempat 8

JKKK kampung Berhampiran

JKKK

pembiakan nyamuk 2. Latihan memberus gigi kepada murid tadika berhampiran Isi borang pemantauan Pemantauan berdasarkan garis panduan laporan kendiri kantin

10. 11.

Pemantauan kebersihan persekitaran sekolah Pemantauan keadaan kantin

Kelab Doktor Muda dengan Kerjasama Unit kebersihan Kelab Doktor Muda dengan Kerjasama Unit kantin Guru bertugas mingguan Kelab Doktor Muda dengan Kerjasama Unit kebersihan Guru bertugas mingguan Guru Penasihat Ahli Kelab Doktor Muda Guru Penasihat Ahli Kelab Doktor Muda Guru Penasihat Ahli Kelab Doktor Muda Guru Penasihat Ahli Kelab

Setiap hari JanuariNovember Setiap hari JanuariNovember

12.

Pemantauan keadaan tandas

Sekali seminggu JanuariNovember

Isi borang pemantauan

13

14

Kelas angkatBimbingan Rakan Sebaya Membina buku informasi kesihatan Menyediakan bahan bantu mengajar dan bahan pameran kesihatan Bengkel inovasi

Sekali seminggu Januari November RM50.00 Mac hingga Jun Mac hingga Jun RM200.00

Ahli kelab diberikan kelas angkat dari prasekolah, Tahun 1 hingga Tahun 6

15

16

Julai

RM100.00

17

Kursus dalaman untuk Guru penasihat

18

Latihan memberus gigi Pemeriksaan kesihatan - ukuran tinggi - timbang berat - pemeriksaan ketajaman penglihatan - BMI Mengadakan minggu kesihatan

Doktor Muda Penceramah Penceramah dari Pegawai Kesihatan Daerah/negeri Unit Pendidikan Kesihatan Guru Penasihat Ahli Kelab Doktor Muda Guru Penasihat Ahli Kelab Doktor Muda Guru Kelas

I hari April

RM50.00

Setiap hari Januari November 2 kali setahun Jan dan Jun

Selepas waktu rehat Dua orang ahli DM bagi setiap kelas Bantu guru kelas mengisi maklumat dalam buku rekod kesihatan

19

20

21 Lawatan ke klinik kesihatan/ ke hospital

Guru Penasihat Ahli Kelab Doktor Muda dengan kerjasama Unit Kesihatan Guru Lawatan Guru Penasihat Ahli Kelab Doktor Muda Guru Penasihat Ahli Kelab

1 minggu Oktober

RM200.00

1 hari September

22

Menjalankan kempen Makan Secara Sihat

RM50.00

Pameran dan ceramah 10

Doktor Muda dengan kerjasama Unit Kesihatan Unit Kantin

PELAN OPERASI

11

Nama Projek Objektif

Gotong-royong / Gotong-Royong Perdana Kebersihan Persekitaran sekolah - Memastikan keadaan sekolah sentiasa bersih dan selamat - Memastikan sekolah ceria Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Januari - November Sasaran : Semua murid Bilangan Murid : 91 orang STATUS/ LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH Senarai semak 1. Mesyuarat AJK Kebersihan & Keceriaan Kelab Doktor Muda GPK HEM Kebersihan & Keceriaan Kelab Doktor Muda Januari

: :

2.

Penyediaan kertas kerja Promosi gotong-royong kepada murid dan penjaga Penyediaan aktiviti gotong-royong dan agihan tugas Pelaksanaan gotong royong

Januari November

3.

Pemantauan dan pelaporan

Januari - November GPK HEM Kebersihan & Keceriaan Kelab Doktor Muda

PELAN OPERASI

12

Nama Projek Objektif

Kempen Kebersihan Dan keselamatan Makanan serta Makan Secara Sihat Memastikan murid mengambil makanan yang selamat dimakan dan mengurangkan kes keracunan makanan dan mengurangkan masalah kegemukan Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Januari - November Sasaran : Semua murid Bilangan Murid : 91 orang STATUS/ LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH Senarai semak Mesyuarat AJK 1. Unit Kantin Kelab Doktor Muda Januari

: :

2.

Penyediaan kertas kerja Penyediaan bahan kempen dan agihan tugas Pelaksanaan kempen

Unit Kantin Januari November April Kelab Doktor Muda

3.

Pemantauan dan pelaporan

Unit Kantin Januari - November Kelab Doktor Muda

PELAN OPERASI

13

Nama Projek : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sasaran Bilangan Murid LANGKAH

Rawatan Segera Murid Sakit Memastikan murid yang sakit/ cedera menerima rawatan segera Sepanjang tahun : Murid yang sakit sahaja : T/JAWAB Kelab Doktor Muda Unit kesihatan Guru bertugas mingguan TEMPOH segera STATUS/ Senarai semak

PROSES KERJA Menerima murid sakit/ cedera Membuat catatan dalam rekod berkaitan Melengkapkan peti kecemasan dengan ubat-ubatan

1.

2.

Memastikan murid menerima rawatan segera di sekolah atau di klinik

Unit kesihatan Guru bertugas mingguan

segera

3.

Menentukan murid berehat di sekolah atau di rumah

Unit kesihatan Guru bertugas mingguan

segera

PELAN OPERASI

14

Nama Projek : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sasaran Bilangan Murid LANGKAH

Ceramah Penjagaan Gigi Memastikan murid dapat mengamalkan sikap positif dalam penjagaan gigi Januari : Semua murid Tahun 1 Hingga Tahun 6 dan Pra-Sekolah. : 91 orang STATUS/ PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH Senarai semak Unit kesihatan Januari

1.

Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Meminta bantuan daripada Pegawai Kesihatan Pergigian Kuala Pilah

2.

Penyediaan tempat Promosi ceramah pergigian kepada semua murid Ceramah dijalankan

Unit kesihatan Kelab Doktor Muda

Januari

3.

Penilaian program ceramah dalam Unit kesihatan Kelab Doktor memastikan kefahaman murid) Muda Contoh ( Kuiz, Soal selidik, bercerita)

Januari & Sepanjang tahun

PELAN OPERASI

15

Nama Projek : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sasaran Bilangan Murid LANGKAH

Latihan Memberus Gigi Memastikan murid dapat mengamalkan memberus gigi dengan betul dan berkala Sepanjang Tahun : Semua murid Tahun 1 Hingga Tahun 6 dan Pra-Sekolah. : STATUS/ PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH Senarai semak Guru penasihat Kelab DM Unit kesihatan Januari

1.

Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Meminta bantuan daripada Pegawai Kesihatan Pergigian Kuala Pilah

2.

Unit kesihatan Promosi aktiviti memberus gigi Kelab Doktor kepada semua murid Muda Menjalankan aktiviti memberus gigi selepas rehat Unit kesihatan Pemantauan program Kelab Doktor Pemantauan alatan memberus gigi Muda Pemantauan kebersihan gigi

Januari

3.

Setiap hari Sepanjang tahun

PELAN OPERASI

16

Nama Projek : Minggu Kesihatan Objektif : Memberikan kesedaran kepada murid dan warga sekolah dalam menjaga kesihatan Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Mei Sasaran : Semua murid Tahun 1 Hingga Tahun 6 dan Pra-Sekolah. Bilangan Murid : STATUS/ LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH Senarai semak 1. 2. Unit kesihatan Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan Meminta bantuan daripada Pegawai Kesihatan Pergigian Kuala Pilah Menyediakan kertas kerja Memilih aktiviti yang bersesuaian Mencari sumber kewangan Promosi aktiviti Minggu Kesihatan kepada semua murid dan warga Unit kesihatan sekolah Kelab Doktor Menyediakan bahan-bahan Muda pertandingan, pameran, soalan kuiz, ceramah kesihatan, pemeriksaan kesihatan, dan sebagainya Pelaksanaan aktiviti Penyampaian hadiah pertandingan Pemantauan / Penilaian program dan buat post mortem Buat penambahbaikan Unit kesihatan Kelab Doktor Muda Mei

Mei

3.

Setiap hari Sepanjang tahun

17

PELAN OPERASI Nama Projek : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sasaran Bilangan Murid LANGKAH Ceramah Kesihatan di Perhimpunan Memastikan murid dapat mengamalkan sikap positif dalam penjagaan gigi Sepanjang tahun : Semua murid Tahun 1 Hingga Tahun 6 dan Pra-Sekolah. : 91 orang STATUS/ PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH Senarai semak 18

1 hari 1. Mesyuarat Jawatankuasa KDM Meminta bantuan daripada Pegawai Kesihatan Pergigian Kuala Pilah Unit kesihatan Feb

2.

Agihan kumpulan Agihan tajuk ceramah Bentuk jadual ceramah

Unit kesihatan Kelab Doktor Muda

1 hari Februari

3.

Unit kesihatan Ceramah dijalankan Kelab Doktor Penilaian program ceramah dalam Muda memastikan kefahaman murid) Contoh ( Kuiz, Soal selidik, bercerita)

Sepanjang tahun

PELAN OPERASI Nama Projek : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sasaran Bilangan Murid LANGKAH Spot check kebersihan diri murid Memastikan murid dapat mengamalkan sikap positif dalam penjagaan kebersihan diri Januari- November : Semua murid Tahun 1 Hingga Tahun 6 dan Pra-Sekolah. : 91 orang STATUS/ PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH Senarai semak 19

1.

Mesyuarat Jawatankuasa

Unit kesihatan

Januari

2.

Pemeriksaan kesihatan seperti kuku, rambut dan kutu, pakaian, gigi, telinga dan kulit.

Unit kesihatan Kelab Doktor Muda

Jan- November

3.

Penilaian program

Unit kesihatan Kelab Doktor Muda

Jan- November

PELAN OPERASI Nama Projek : Objektif : Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Sasaran Bilangan Murid LANGKAH Spot check kebersihan diri murid Memastikan murid dapat mengamalkan sikap positif dalam penjagaan kebersihan diri Januari- November : Semua murid Tahun 1 Hingga Tahun 6 dan Pra-Sekolah. : 91 orang STATUS/ PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH Senarai semak 20

1.

Mesyuarat Jawatankuasa

Unit kesihatan

Januari

2.

Pemeriksaan kesihatan seperti kuku, rambut dan kutu, pakaian, gigi, telinga dan kulit.

Unit kesihatan Kelab Doktor Muda

Jan- November

3.

Penilaian program

Unit kesihatan Kelab Doktor Muda

Jan- November

21