Sei sulla pagina 1di 6

Activitat 1.

Histria de la informtica
5 qestions del que cregueu fonamental saber (1, 5, 4, 9, 10) 2 que a vosaltres us agradi o hagi sorprs. (7, 6) 3 de dificultat elevada per respondre. (2, 3, 8) 1. Qui va patentar el primer ordinador, en quin any?
Honrad Zuse el 1936 va desarrollar la primera computadora, que va rebre el nom de Z1, es considera el primer ordenador perqu el sistema era total programable.

2. Digues si s vertader o Fals (en cas de ser fals justifica-ho):


a) En 1977 es va presentar el Apple II, el segon ordinador personal de la histria.

V
(va ser el sir Samuel Morland)

b) Lany 1666 Blaise Pascal va invitar la primera mquina de multiplicar.

c) Sony y Philips creen CD-Rom pels ordenadors lany 1974.

(Va ser lany 1984)

d) Lany 1985 Microsoft anuncia Windows 1.0. e) Lany 1999 apareix la primera versi de MSN messenger.

V F

f) Lany 2007 es llana el programa Google Earth. (va ser lany 2005)

3. Relaciona els sistemes operatius amb els seus respectius creadors i tot seguit amb els seus anys de creaci:
Mac Os BeOS

1990 1984

D E A C B

Paul Allen i Bill Gates

C B E

D C

Linus Benedict Torvalds

Microsoft Linux

1984 1975 1991

Richard Matthew Stallman Jean-Louis Gasse

B A

GNU E Hertzfeld.

Bill Atkinson, Jef Raskin i Andy

4. Omple els espais buits relacionats am la histria de la informtica:


El 1624 Wilhem Schickard construeix la primera calculadora mecnica. El 1941 neix la primera computadora funcional controlada per programes,la Z3. El 1952 John Von Neuman fa realitat el seu somni, es posa en marcha lEDVAC. El 1975 es crea el primer ordinador personal el altair 8800. El 1983 neix el primer ordinador personal amb interfa grafic el Lisa de Apple.

5. Quan es va inventar el IBM PC i quan va costar?


El agost de 1985. Intel 8088 va costar un preu de 5000 dlars.

I quins sistemes operatius podia tenir i quan van costar?


El client podia elegir el sistema operatiu entre CP/M per 400 dlars o MS-Dos (d una empresa per aquell desconegut: Microsoft) per 100 dlars.

6. Troba 8 de les mquines ms importants:


I A D A G J I O L E A R F A S B C E S A G E S T N L A O C A M I K A G E R A A I E C F O D P F E F B S T S B A T B E L I C O A A O C A E E C E A T O C F G F P N Q G R L W K M I S A A D L O U E I E U I Y G G S F N A O W V Z A J A N N I E U O E D V A C X T I B E I N K S S Q F Z L A A R A R I M V D F O U I U D M E A D N O A H A I A E F L G Q R F E M P C O Q C P L I I A F R A P P L E S I E C I N P C A E A E P P R E P A P E L Y T R L F I P L T N O K L

7. Respon el test seguent:


- Sinventa el bac primera maquina per realitzar cllculs. a) a Turqua b) a Babilnia c) a grcia - .presenta el seu projecte de la maquina en diferencies per evaluar polinomis: a) George Boole b) Herman Hollerith c) Charles Babagge - Atanasoff desarrola el: a) ENIAC b) ABC c) Z3

- On neix la inteligencia artificial: a)conferencia Darthmout b)conferencia de Manchester c)conferencia de Luxemburg - IBM crea un disquet de: a) 6 polsades b) 9 polsades c) 8 polsades

8. Omple els espais buits amb lany o lesdeveniment: Any Esdeveniment

1624 1952 1971 1975

Wilhelm Schickard construeix la primera calculadora mecnica. Comena la fabricaci industrial i comercialitzaci d'ordinadors. IBM crea el disquet de 8 polzades. Bill Gates y Paul Allen funden Microsoft.

1666 La primera mquina de multiplicar es va inventar per Sir Samuel Morland, 1925 1957 2005 Es funden els primers laboratoris Bell. Es funda la companyia Fairchild Semiconductor. Es va crear youtube.

9. Ordena els noms dels personatges seguents:


- eblias cpaals------------------Blaise pascal - reogge olobe-----------------George Boole - rondka seuz ----------------- Konrad Zuse -honj cterke--------------------John Eckert -anla rugnit---------------------Alan Turing -ohjn onv menunn-------------John Von Neumann - wohrda kinea-----------------Howard Aiken

10- Troba els primers 10 sistemes operatius de la histria:


Ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nom Any

GM-NAA I/O,2 1956 IBSYS CTSS EXEC II EXEC 8 OS/360 BATCH-11 OS/8 MFT 1960 1961 1962 1964 1965 1970 1971 1972 1972

10 MVT