Sei sulla pagina 1di 1

Adpp 1.

Kako se menja izolaciona moc cvrste homogene pregrade u funkciji frekvencije I u funkciji njene povrsinske mase, u podrucju vazenja zakona mase. 2. Kolika je izolciona moc dvostruke pregrade ispod frekvencije resonance? 3. Kako dodavanje lake obloge doprinosi izolacionoj moci osnovne pregrade? 4. Koliko iznosi smanjenje zvucne propustljivosti osnovne medjuspratne konstrukcije, iznad frekvencije resonance, ako se na nju doda plivajuci pod? 5. Navesti 3 osnovna moguca nacina za smanjenje buke instalacija? 6. Kako se instalacione cevi pravilno fiksiraju za strukturu objekta? 7. Sta su akusticki prigusivaci? Koje vrste postoje I gde se koriste? 8. Nacrtati skicu plivajuceg poda I naznaciti njegove glavne elemente? 9. Od cega zavisi izolaciona moc prozora? 10. Kako je moguce menjati izolacionu moc dvostruke pregrade kod koje su povrsine delova unapred date? 11. Sta je kriterijum ostecenja sluha I koliko iznosi u vecini zemalja? 12. Ukratko objasniti naciin merenja izolacione moci pregrade na objektu? 13. Sta je buka? Kada se bukom smatraju muzika I govor? 14. Navesti osnovne karakteristike buke? 15. Nabrojati najpoznatije familije reaktivnih prigusivaca buke? 16. Sta su N krive I koja im je namena? 17. Koliko iznosi poboljsanje izolacije od udarnog zvuka usled postavljanja elasticne p podnu plocu? 18. Kako je moguce poboljsati karakteristike malih prostorija na niskom frekvencijama? 19. Koliki treba da bude nivo slusanja (u reziji ili sobi za slusanje) u refere, pojedinacno? 20. Objasniti concept rezije sa zonom bez refleksija (RFZ rezije)? 21.