Sei sulla pagina 1di 16

IMBALLO ALIMENTARE

, "

........ w.-.J.

II II

r
,..~r
~'II!innQVazion~ dell C©if'i1f!§lio~sm~nw11I~1al~lo()fa:iisistita perchi~ b
0

Igarsif'lItisce lijns pN:JiIIUlliIgScad ~nicace proo€zi;(Jn€ deillsftf'l€sch®zzs d~gn a Ilim~t!I~il ~ $!ee$s~! plPar,enr1J€m€!rJtE! me Ito s~m~~El a Itrll~ip i di imballilli, Id:~abf'illl € in rea ltill A ad
un incerto n~ovo, costiitu ito da piC. strati che ores
UlO ulla

migilklr,S oalrri'era a I~al


CilSp

Iluice e s'gli infr,arols'sL


, •• ~
I'

ha una 5upernlcie

&s nnpa1biie i n glr6d~1 di l


0'

il;:;;we lie lesiigen~e

,!;:wafiche comnnercl!alii E!!fantasuOSE! d'e~ H(]S1LriCI~E!:n1i;L qualliliil dli quesW nostrn La


IllUOVCJI

pmd[oltova

dli pari P[§lS:60cen Ie SUE!! aratieris1tl:cn,El ambi:8ntalL c

.•• "'~
PlI'l:Idmo Dl1'eJ,letl;EW!:i ~Mlli_I~D_ jJD200Il,M~J ~mali$i i!il:il'le1tll II!Ilmellltal'1e ~E!i~ni=ta da Il:SiI dl Mii:aIilD. teGtEltO e e!pp!'O'!lillil:l' ,!:Ia,Ccap
(ite'st

i Fiifailt1L~ mo~tl] ~eg'gE!fl!]. POOl] ~nglomb... nte E! r~oidab lie perone a

!?>ep,arn bille ne~ S'UlO~ CO:rirlpCNilenl:ll d~ Daise,

iii. p<m~E!

IfWE!6SC' p<1Jliltc

~
•• "~ (h~!'1 pm
r]Otf.il)

14 ~
preserva

- ~~

S¥4 ta f«4tit4
k~

'Oei1di't1il OcOIil l.!:imbal'1tia. lJial Palimarnl!.iDilii3j'

iei4ftett4 t'~

~a fr'e~chiEl!oaa Ell~1:l genu iniJr.a

p:ro'Eeg:geFlidollo dlell~a IIUlce,9 da:g~~i!l9:en~1

I€steml~: , ,. enche do~o quelchs 'giorna 10 poor-ai gllstall"~ 'Dome appenElElrfet:tat~ del tue 5:ah.!l mierEl diiffiduci!a~ E' dlihlctle
la pieqa

LJ1!;iil lzzo:

COfli

~na

leggera pressliDflle rnsntlene


13

da la pCiiss~bilfta

d! Ireallizz1'l1""e omllf,ezio Ill! aru:;lhe IBrmetlicihe ~)ierGhevermosaldatb iliR

RU:5peti.;8! ~'emlbi~!tr'lte ~:Jier'ch§

m~nu~~ocon

prndotti

Irf:ci:c~al)i~i nen romponenf.i

in qu emto facilmenOOoop8raibillii

base.

Uu" ddt~~

e elet~~

, , , "''''4..N'lK''''~''.'''.

- ~/®

Affet!i;a;r"e Iii p:rndotlilD

Iermnseldare la cOllrfe2U!:]Ule

o~ Ii m9t~rialiS!ot1l©

P!'!Uf1ti &l~r sssere ~~par~t<:lm~fI~e!i'~cUD10!ltu

ALCUNE REFERENZE CREATE CON

,, ,
L·INCARTD

II

in babir1lfll alt:~2ZGlem 33

~11 formaD) 25x37 da~~gll i 2~, OO ~ 83.x40 da~~gll i 1 ,800 87x~0 da~~glli 1 ,~OO

dis.p~r1Icerkjl~abrilill pill>!"lrlcar,ti in formeeo i

IL BALVAFRESCHEZZA

2ilJx32",,3,5 21Ox32+7,5

AlcllJne stamps

IL BALVAMERENDA

,/

.-

AlclUns!sta

mIP8

Q,enerilchs! dIlspon ~biJIi

LO SCDPRIGUSTD
Alcune stamps

11111111
~,ene:t"ij,che d ~SpOfl~ Ii ij~

15x3:2+3"o 2~~3::2+3" 0

SACCHIEn-o
rol=i M ATO

~RAJFr' BIAN,CO EXI"F'Ul


NEUTFtI
f!.

A NuMEI=iO

PESO

seer

D A I<;'J 1 0

10X24
12.;.:281 1Eix::3Li
15:<34 1!Jxeij;!'

~OOOPl.

lOOO~
1000Pl,
1000PZ.

·]000 PL

~n3'"
UX3S HX4!4
----I-----+-E~A31:3IX~a

~OOOPZ.
1000Pl. 5OOPZ. 'l000Pl. 500PZ. EA35H441NlJ)<iSOOOJ EA451734K1031Xm
.. ;-~H-9-G-a~--· -.S-c:o:ID-. -, -. EM51WBKiOOlJOC!() _

~-----+---------+----~<!X.4:.'l ElOOPl. 25X!iCi 8::!XEi:;!' 500 F'Z. 800Pl.

'U3!lo:50

EA35~ 9GONO!lOBOOCO
EA382<!.'UlitvnMBooo:I

-----~-------

i I I

EA451900K ~OOOlXlO
!5O.4S:!>!::!:44K100DOOO EA4522:5l!lK103QOOJ EM5:l51~::!I<:.1 OO!XlOO ~63E62K1 ooDDOO

1----l-----:·-EAS-.-S-2-250N[l(lolSDJOJ 22X50 500 PI.

r------+---------+-----

EAJEl255ClN!J(lI)SOOW EA38:3:;!fj'~ooro

I I

---

111111111

II II

SACCHElTO IKRAFT
BIANCO 5TAMPATO
I

~S,:;.;;rol

HDLlPZ.
1C01J PZ, 1COiJI Pl, EAS5153'4!llMlotGT 43 EAS5156lE'NP11lCT 43

10001 PZ~ 1001lPZ 1000IPZ. 1000i PZ. 1001) PZ. 500PZ, 1000IPZ.

E<!(:351SOONAO'.CT41
EAS51534NAOU41 EA'S5~5~2NAClJg41

1 1

15-;(34
i5X®f:l

17:04
17>:28 17X44 i9X3!3 1~ 22'):;51]

1000 PZ,
1CO!:l<PZ. 5OJPZ, 1WiJI P.;::,

EA3517:34'NA'ilCT43
EA3517:38.NlJii]_CT 43 EA351744'NIlXIGT EA35U1OONAQCT43 43

EA'Q517~NAaCf4'1
!;A~:3D 17S8NAO.CT~ EAS51744N[)x!GT

I I

41 I

EA~51 93SN.A.COCT41 I

500~Z,
5OJPZ, i;iOOIF'.Z,

0051~OXlcr"'3
I EASB22f5rnOXIGi43I EP,38Gl5liiO\l1JX1Cl 4S

500PZ,
500PZ, :iOOPl,

EA~51 :900NOXICf41J'
I M~El2:2El!lN~CT 41 EA4!)225OK1 J[]IGi41

:;m;.m
3:2xe2

500~Z,

IEA38326aNOXlcr.;13

EAS8a~OONI]l!JCT41

500PZ,

EAES3:2i62NI))(ICf41

W3S , Jl'ERRAI'iMGA~'
I

,gr !5""O-S.5 NEUTRI


'~IVAI;iA~' ~]'

A~IOS

121<:28 10X3O

1000Pl.
10C!C1PZ..

EF501228K1088ooo

1000 Pl.

11800612~i8N.wDI3GOJ[1

15X:;;J<lI
15XCi::! 171<:341 1.9X:38

1000PZ.
1000 Pl. 1mJPl.
,

EC361734moBDJOJ

EF501784!K1 00800!l,

100]

PZ.

1180061734!NoMJ13co)[)

1000~
'500PZ_ &KlPZ_ OCIQPl,
EF50224!4!K1 008000

lSXBrl
:22X.4!4! :~2XolJ

25>'<50 32X82

5OQPZ'5lLlOPIt

EF50~56OK10880D0

SACCHIETII AVANA BTAMPATI


FORMATO

I ,. NUMERO I
1000 Pl,

GR;)6 TEI=iFtANA CASCOCNE STMl'PAi ,1i:!~3!1l'


EG361 228N\J!!JJl!091:3 EC::3615:3~AOLOGl1

A NUMfFtO

ALIOS GASGOGNF

U!X28
1~
15}1;34

1001] Pl,

lCOOPZ,
1CO!:l>PZ.
1 COIl,

:0

lCOO'PZ,
HDu,PZ. 1001] Pl, 11JJO PZ,

EC:!lo,15~<1N1AL1L'OGl1 ,::3 EC36;156~NMl!mH8 EC~617~4~AOWQ~1~ EC3617:3SNAOLOGl18 EC:!Io,1S:38N1AL1L()[!I1 a EG36195CKlXLCQ13 ECJ~22~~XWQ~13

1'5X68 17X34

rz.

41WiJ'P.2:,

17;0:::38
1~8 1BX&l1 2ID(OO 2'S~OOI 3:2X62

lOJD PZ,
HDLlP.Z. ~OIIPZ,
~OO'F'Z,

lCQO'PZ,
1 COLI P.L. 5OJPZ,

~OOPl, 500~Z, EiOOf'Z.

500'PZ, SOOPZ.

Ec:36255Q7\((lXLOGi13
IEC~8:!1::!62 N~.~:!I

-.

..

..

..

:..

..

SACCHIElTII ANTI GRASSO G:R 45 EXliRA NIE'UfJRI

S.ACCHEn~ KRAFT IBI.ANCD COIN BAND.A. NEUTRII

SU IR'ICHIES:'JiA.

1111111

5ACCHIEni KRAFT EUAJNCO TIPO SI'CURBAGS 'CO:N CHIUSURA SllR!IIP au RICiHIESTA

91'0':10

....

22X44

1COOPZ., 1DOOPZ_

SACCHE~nnll TERM'DSALCIATII CONI BALNDAliRAS:PA_RENTE

11111

SACCHETTI

~NTIG'RAS,SD CONI BANID,A INI PIP - SLJ RICHIIESTA

5AC1CHFmJ' S,PEC,lALE PER PR,OlJrJrrt UNn

,~

. ..-"..

-~
......

-....

212/R

III

CARTA ACDIJPPillATA SI1.. UNIIIDNC;ART

40X66;

BOOPZ.

18A4'5<ID66!K1 (JCDJD2

STAMAA UNIONE:AAT

CARTA A.OCOIPPI.A1A. STAMPATA

T03/C

II II

I=OI=iMATO

A PESO SCAT DA k~ ~ (I

A PESO SCAT OA K~ 10

A PESO SCAT DA K~ 10

A PESO SCAT DA I<;'J 10

25X27

CC4~25871K 10000]2

CC4ll:i,2537K10LOOBF!

004'Ei25371K1(JLFQ6R

CC45~5'371K1 OUBQ1 R

:33X4!5

CG<l5S345K10000J2

CC4iiY384!SiK10LPQ6R

\ \

\
45XEii5, 75)(100

\
00Il!545Cii5t::1LlLPDEiR \

CC4S,;18EiEiK10LlLlO'J~ CG<l575rn¥10D00J2

--~----------------r---------------~~------------_'
\

II

Q1/R

II 11111

/Q./R
CARTA POUIENATA liN BOBINA
P,1~

I
08460H~808AOWQQ

II

CARJA PARAJFFliNATA

25X37

..
CARTA IIDRDllMiPERMEABllE
-

'WS
---

FORMA'IFO

A PESO ~CAT C'A

KioI

10

A p,~OO SCA'IF CPt I<~ 1'0'

A ,p,~O ::oCA'If"DA Kgl 10 :

SOX7S \
\
DG6075~K 1QtJIOCOO

\ \

LE ANTIGRASSO
FORMATO A PESO SCAT OA K~ 1 (I A PESO SCAT 01-'1K~ 10 ClIiG'TA AM':IGSIM.rogr S'l'AMP.4 21m 4li A PESO SCAT OA l(g 10 ,CARTA! ~~ 9l'40 SJl"AMMG!12/C

A PESO SCAT DA I<g 1 (I

2EiX37 S7XZO

ml141l2537K10A000J

mJ41J2537K.100c212

iJ!J4007'OOK 1 OAQOO(J

IUU4'OO7'OCIK1 OC2'1@ D Ci,JalOO075K1 OO:~'~2 !:llMiOO'SOAK1OOL;21 ~

----~----------------1-----------------~
1:J1J4OO7liOKlCfO!J1 ::1 10Ft'0~ 2:
0130;:3.'7ooI<10A00W

OL!4(]f!537K:11IJfDQ1 2

DI35~;S-37K OAOOOJ 1

00(.'(75,
75X.100

oo400075K

DI8560751<:1 ~ DI3!J7:SlUAK1 LJAOC!((l

DIJOO"lSLlAK1(!fDGl1 2

CAHTE SPiEClllAU --~~~~~ IPER P,RlJ,OOTn UlNTI

III III II

CAR:TA, P'lELJlE AGliI,O BGA/5D

\
\ \

II II
RD RMIl.TU ------

CARTA SQ,VRAIINVOllm

B.l.ANIOO lIEAV~NA.
I ~,nESI!J SiCAT IDA ------ -so~m
1!'R~
~gJ'

A PESO SCAli" DA Kg ~ 0 ----------------

OOlllMllIo!l1Nm Bi4l1;lCO fP' 3545


lmJ1:i!W

:rovRAWilmm A'VA!JlM l\I:WTRO 'fft1R.i!WA ~SCCIGiVE ,gi' 36

A !PESCI SCIl.T IDA K~ ~ 0 - --- -- ------~---

K91 ~ I[] ---

A'lI'M,4 STAIW'A iOO/t \

35

25\.'(37

lJ~ii:)2537iKlmccm

DA45~5~7K1~

50X7'i:)

DA8550751K10AllJOOJ DA4o~O?oK1~

\
b1ASM'Ei/61Ji(1
CJAIiJOC(l

DA45<l1.'5I60lK1 Q.l!JOOOO

I CDDRDINATI

21.2/R-C

f41/R-C

~. ~.
~

II II

STIAMC

LAVDRANDC

PER ...

STIAMC

LAVDRANDC

PER ...

ST:AMIP'E (;ENERIC:WE PER CAR,TIA EJID SACCHIE,TTI


,
J,,;..-I.~!-!
!It

~~~"!rLl'!-!

13'8/~R-C

Q40/R-C

l1/R,

Q1/R

De/R

TaB/R

Q21jR-C

Q6/R

'T47/RC

'Q20jR

Q13/R

T4B/R

T43/R:-C

144/1R

------~~~~

---------

j.