Sei sulla pagina 1di 25

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KEDUA MINGGU/TEMA 2 PERSEKITARAN MURID HARI P&P

(BAHASA MALAYSIA) AKTIVITI Tajuk: Diri Saya 1 Memperkenalkan anggota badan Melebal nama anggota badan Mengeja nama anggota badan Mengetahui fungsi setiap anggota badan. Menghargai anggota badan murid.

Tajuk: Keluarga Saya 2 PERSEKITARAN MURID 2 Murid bercerita tentang diri sendiri dan ahli keluarga masing-masing. Murid menyatakan panggilan dalam keluarga masing-masing, contoh, ibu, ayah, along, angah dan lain-lain. Murid menyanyikan lagu Sayang Keluarga Murid mewarna gambar ahli keluarga Murid memadankan gambar dengan perkataan

Tajuk; Sekolah Saya 2 PERSEKITARAN MURID Mengenal pasti nama sekolah. Menamakan kawasan-kawasan tertentu yang ada di sekolah. Contoh, tandas, kantin, dewan perhimpunan, bilik guru dan sebagainya. Menamakan benda-benda yang ada di dalam kelas. Mengenal pasti nama guru yang telah masuk ke kelas mereka. Mengeja suku kata berdasarkan gambar. Mewarna gambar.

Tajuk: Kawan Saya 2 PERSEKITARAN MURID Menamakan kawan atau rakan di sebelah murid. Menyatakan nama panggilan kawan. Menyatakan tempat tinggal kawan. Menyatakan perasaan mendapat kawan baru. Melukis dan mewarna gambar.

Tajuk: Jiran Saya

2 PERSEKITARAN MURID

Mengetahui siapa jiran di rumah masing-masing. Menyatakan nama jiran mereka. Mengenal pasti bangsa dan agama jiran masingmasing. Menyatakan cara-cara bergaul dengan jiran. Mengenal pasti gambar sama ada gambar tersebut berkelakuan baik atau sebaliknya. (BAHASA MALAYSIA) AKTIVITI

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KETIGA MINGGU/TEMA HARI P&P

Bunyi haiwan 3 HAIWAN 1 Menyanyikan lagu haiwan Mengajuk bunyi haiwan seperti yang terdapat dalam lagu. Mengenal pasti bunyi haiwan yang diperdengarkan dan menamakan haiwn-haiwan tersebut. Mengeja nama haiwan-haiwan tersebut. Memadankan bunyi haiwan dengan gambar haiwan.

Haiwan jinak dan haiwan liar 3 HAIWAN 2 Murid menyatakan tentang haiwan peliharaan masing-masing. Mengenal pasti haiwan yang boleh dipelihara dan sebaliknya. Menamakan haiwan yang boleh dipelihara (haiwan jinak) dan haiwan yang tidak boleh dipelihara (haiwan liar) Menyatakan akibat jika memelihara haiwan yang liar. Melukis gambar haiwan peliharaan masing-masing.

Tempat Tinggal Haiwan 3 HAIWAN 3 Menyatakan tempat tinggal haiwan peliharaan mereka masing-masing. Menamakan kawasan-kawasan yang biasa menjadi tempat tinggal haiwan. Mengenal pasti gambar haiwan serta menamakan tempat tinggal haiwan tersebut. Memadankan gambar dengan kawasan tempat tinggal haiwan.

Pergerakan Haiwan 3 HAIWAN 4 Mengenal pasti setiap pergerakan haiwan adalah berbeza-beza Menyatakan nama haiwan pada gambar yang dipamerkan. Menyatakan setiap pergerakan haiwan-haiwan tersebut. Mengajuki setiap pergerakan haiwan-haiwan tersebut. Menyambung titik-titik bagi membentuk pergerakan haiwan tersebut. Contoh, menyambung titik-titik pada bahagian sayap untuk gambar burung, kaki pada gambar itik.

3 HAIWAN 5

Mengkelaskan Haiwan Mengetahui terdapat haiwan yang hidup di darat dan di air. Menamakan nama haiwan-haiwan tersebut. Menamakan haiwan yang boleh hidup di kedua-dua kawasan tersebut. Mewarna gambar haiwan-haiwan tersebut (BAHASA INGGERIS) AKTIVITI/TAJUK Topic: Part of My Body

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KEDUA MINGGU/TEMA 2 PUPILS ENVERONMENT HARI P&P

Sing Head and Shoulders Colouring parts of the body Spell parts of the body Label part of the body What you can do with your different parts of your body Topic: My Family Telling about your family How do you address members of your family. Eg: mum, dad, sisters. Sing I Love My Family Colour members of the family.

2 PUPILS ENVERONMENT


2 PUPILS ENVERONMENT 3

Match family picture to their words

Topic:Objects in the Classroom Name the objects in the classroom. Tell the colour and shape of the objects

2 PUPILS ENVERONMENT 4

The usage the objects.

Spelling and pronouncing. Match the picture to their name. Topic: My Friends Introducing yourself to your friends Writing down your partners personal detail in a paper Telling out your partners detail to everyone Singing The More We Get TogetherTogether Drawing your friend and colour it.

Topic: My Neighbour 2 PUPILS ENVERONMENT 5

Get to know the neighbours around Telling out their names Identifying their races and religion How to get close with your neighbours. Choosing the correct situations of neighbouring.

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KETIGA MINGGU/TEMA HARI

(BAHASA INGGERIS) AKTIVITI

P&P Tajuk: sound of Animals 3 ANIMALS 1 Identiffying the sounds of animals Singing Old MacDonald had a farm Matching the sounds to animals. Tajuk: Movements How do animals move? Identifying the animals which moves fast and slow

3 ANIMALS 2

3 ANIMALS 3 3 ANIMALS 4 3 ANIMALS 5

Filling in the table the movements of animals.

Tajuk: Part of The Animals Body Identifying the parts of the animals body Labelling the parts of the body Colouring the pictures of animals.

Tajuk: Tame Animals Identifying the tame animals Telling out its features Naming and colouring the tame animals.

Tajuk: Wild Animals Identifying the wild animals Telling out its features Playing a game using some jigsaw puzzles in a group

Spell out the names of wild animals

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KEDUA MINGGU/TEMA HARI P&P

(SAINS) AKTIVITI Topic: Living Things

2 OURSELVES

Say the name of different parts of the body. Label parts of the body Cut and paste different parts of the body. Match words to picture. Topic: Using our Sense

2 OURSELVES 2

Identify part of the body.

Know the use of five senses.

Name the five senses.

Match the parts of the body with the correct

senses. (SAINS)

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KETIGA

MINGGU/TEMA

HARI P&P Topic: Name of Animals

AKTIVITI

3 ANIMALS

Know the names of defferent types of animals.

Match the animals picture to their names.

Tell the parts of the body Identify the big animals and the small animals

3 ANIMALS 2

Find these animals in the picture and colour.

Topic: Sounds and Movements of the Animals. Name the animals. Listen and guess the sound of animals. Match the animals to the sounds.

Identify how do they move.

Match the animals with their movements

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KEDUA MINGGU/TEMA HARI P&P

(PENDIDIKAN ISLAM /J QAF)

AKTIVITI Tajuk: Menghargai Pemberian Pencipta.

2 PERSEKITARAN MURID

Murid bercerita tentang diri sendiri. Cth: nama, tempat tinggal, dll.

2 PERSEKITARAN MURID

Guru menerangkan tentang kewajiban untuk

menyayangi dan menghargai kurniaan yang diberi oleh Allah tanpa cacat cela. Memperkenalkan huruf awal jawi berdasarkan gambar anggota badan. Memperkenalkan nama anggota badan dalam bahasa arab. Memadankan huruf awal perkataan dengan gambar. Melukis gambar keluarga.

Tajuk: Sayangi Sekolah Kita

Bersoaljawab dengan murid nama sekolah.

Bersoaljawab dengan murid tentang perasaan

setelah datang ke sekolah.


2 PERSEKITARAN MURID 3

Meminta

murid

menyenaraikan

peralatan-

peralatan yang terdapat di dalam kelas.

Menerangkan

kepada

murid

tentang

kepentingan menjaga kemudahan serta harta awam yang telah disediakan oleh sekolah. Menamakan benda-benda yang terdapat di persekitaran murid yang dicipta oleh Allah dan yang dicipta oleh manusia. Memperkenalkan huruf awal jawi bagi benda-benda yang disenaraikan. Menamakan benda-benda yang disenaraikan dalam bahasa arab.

Tajuk: Menghormati Guru. Bersoaljawab tentang nama-nama guru yang mengajar mereka. Menyatakan keperluan murid menghormati guru. Menerangkan adab ketika berjumpa, berkomunikasi dan berurusan dengan guru. Membezakan antara perlakuan yang baik dengan yang tidak baik berdasarkan situasi yang diberi oleh guru. Menyatakan akibat jika membuat perkara-perkara yang tidak baik ke atas diri sendiri.

RANCANGAN TEMATIK

(PENDIDIKAN ISLAM /J QAF)

MINGGU KETIGA MINGGU/TEMA HARI P&P Tajuk: Nama Haiwan 3 HAIWAN 1 Menyenaraikan nama-nama haiwan yang dikenali. Memperkenalkan nama-nama haiwan dalam Bahasa Jawi dan Bahasa Arab. Memperkenalkan pangkal huruf bagi setiap namanama haiwan tersebut. Mewarna gambar. Menceritakan pentingnya menyayangi haiwanhaiwan tersebut. AKTIVITI

Tajuk: Haiwan Jinak dan Haiwan L:iar 2 HAIWAN 2 Menyenaraikan haiwan yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara.


2 PERSEKITARAN MURID 3

Memperkenalkan kalimah kalimah dalam

Bahasa Jawi.

Menyambung titik-titik kalimah Jawi untuk

membentuk gambar haiwan. Menerangkan kepada murid supaya menjaga haiwan peliharaan dengan sebaiknya. Menyatakan nilai baik yang perlu ada pada diri setiap manusia jika berbuat baik dengan haiwan.

Tajuk: Menyayangi Sesama Makhluk. Menyatakan sikap jika seseorang berbuat baik dengan semua makhluk ciptaan tuhan. Menyatakan balasan yang akan diperoleh jika berbuat baik dengan semua makhluk. Bercerita tentang kisah orang yang berbuat baik dengan haiwan.

Mewarna gambar haiwan.

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KEDUA MINGGU/TEMA HARI P&P

(PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) AKTIVITI Tajuk: Siapa Saya.

2 PERSEKITARAN MURID

Mengenali diri sendiri. Menceritakan tentang ahli keluarga.

Menceritakan tentang kegiatan riadah yang

biasa dilakukan bersama keluarga. Bercerita tentang perasaan masing-masing mengikut situasi yang diberi oleh guru. Melukis gambar bagi menggambarkan perasaan sendiri.

Tajuk: Keselamatan di Sekolah. 3 PERSEKITARAN MURID

Menyenaraikan alatan yang digunakan semasa

melakukan aktiviti permaianan.

Menyenaraikan

alat-alat

berbahaya

yang

terdapat di dalam kawasan sekolah.

Menerangkan tentang langkah-langkah yang

perlu di ambil jika berlaku sesuatu yang tidak diingini.

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KETIGA MINGGU/TEMA HARI P&P

(PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) AKTIVITI Tajuk: Kebersihan.

3 HAIWAN

Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan

diri. Menceritakan akibat jika tidak menjaga kebersihan diri berdasarkan cerita haiwan.(Kerbau dan Lumpur) Memperkenalkan alat-alat untuk menjaga kebersihan.


3 HAIWAN 2

Mewarna gambar.

Tajuk: Permainan Kecil Membuat aktiviti regangan. Membahagikan murid kepada kumpulan dengan menamakan kumpulan dengan nama haiwan.

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KEDUA MINGGU/TEMA HARI P&P 2 PERSEKITARAN MURID

Menjalankan permainan kecil iaitu permainan

Musang Berjanggut.

(PENDIDIKAN SENI VISUAL) AKTIVITI Tajuk: Anggota Badan Saya

Mengenali diri sendiri. Menceritakan tentang perasaan masing-masing setelah datang ke sekolah. Membuat corak tapak tangan dengan menggunakan teknik kolaj atau dengan menggunakan warna air. (PENDIDIKAN SENI VISUAL) AKTIVITI

RANCANGAN BERTEMA MINGGU KEDUA MINGGU/TEMA HARI P&P

Tajuk: Haiwan Kesayangan 3 HAIWAN 1 Menamakan haiwan kesayangan masing-masing. Menceritakan tentang keistimewaan haiwan tersebut.

Melukis haiwan kesayangan mengikut masing-masing serta mewarnakannya.

kreativiti

RANCANGAN TEMATIK MINGGU KEDUA MINGGU/TEMA HARI P&P

(MATEMATIK) AKTIVITI Tajuk: Mengira Anggota Badan.

2 PERSEKITARAN MURID

Mengira nombor 1-10 Mengenalpasti anggota badan masing-masing. Mengira setiap anggota badan yang ada. Melukis tapak tangan dan menulis nombor di dalam gambar tersebut.

Tajuk: Mengira ahli Keluarga. 2 PERSEKITARAN MURID 2

Bercerita

tentang

ahli

keluarga

masing-

masing. mengira jumlah adik beradik dan anggota keluarga masing-masing. Mengira jumlah anggota keluarga yang tinggal serumah. Melukis nombor ahli keluarga mengikut urutan. Tajuk: Sekolah Saya. 2 PERSEKITARAN MURID 3 Mengeja nama sekolah dan jumlah huruf yang terdapat pada ejaan tersebut. Mengira bilangan bilik-bilik khas yang telah murid lawati. Mengira jumlah matapelajaran yang dipelajari. Mengira jumlah guru yang mengajar di kelas mereka. Mewarna nombor. Tajuk: Rakan Saya. 2 PERSEKITARAN MURID 4 Mengira jumlah rakan yang terdapat di dalam kelas mereka. Mengira dan menamakan rakan yang telah dikenali mereka. Menyambung titik-titik nombor bagi membentuk gambar yang lengkap.

RANCANGAN BERTEMA MINGGU KETIGA MINGGU/TEMA HARI P&P

(MATEMATIK) AKTIVITI Tajuk: Mengira Nama Haiwan

Menamakan haiwan kesayangan masing-masing.

HAIWAN

Mengira jumlah haiwan yang disayangi. Menyambung titik-titik nombor bagi membentuk gambar haiwan.

Tajuk: Mengira Haiwan Jinak dan Haiwan Liar 2 3 HAIWAN Membezakan haiwan jinak dan haiwan liar. Mengira jumlah haiwan jinak dan haiwan liar berdasarkan gambar yang dilihat. Menulis nombor berdasarkan gambar yang dikumpulkan. Tajuk: Mengira Pergerakan Haiwan. 3 HAIWAN 3 Mengenalpasti pergerakan haiwan yang ditunjukkan melalui gambar. Mengira jumlah pergerakan yang dilihat pada gambar.

3 HAIWAN 4

Mengisi nombor mengikut turutan di dalam

gambar yang diberi.

Tajuk: Mengira.dan Menulis Nombor Mengenalpasti dan mengira haiwan yang hidup di darat dan di air. Menulis nombor dan mengeja nombor berkenaan. Melukis gambar haiwan mengikut nombor yang diberi.

SEKOLAH KEBANGSAAN BINJUL DALAM 09310 KUALA KETIL KEDAH

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2012


DISEDIAKAN OLEH: SALMAH BINTI KASM SETIAUSAHA PROGRAM TRANSISI SEKOLAH

AKTIVITI MINGGU ORIENTASI MURID TAHUN 1 SESI 2012

MINGGU PERTAMA

Tarikh: 3 Januari 2012 (Selasa)


MASA 7.45-8.15 AKTIVITI Perhimpunan Nyanyian Lagu Negaraku - Lagu Sekolah -Lagu Negeri Kedah Pengurusan kelas - Murid beratur di luar kelas - Guru menerangkan tentang tatacara dan peraturan memasuki kelas - Ucapan Selamat kepada guru. - Guru membimbing murid membaca doa belajar. - Guru mengambil kedatangan - Sesi berkenalan antara guru dengan murid - Perlantikan Jawatankuasa kelas. Melawat Kawasan Sekolah Lawatan ke tandas - Menunjukkan tandas murid lelaki dan tandas murid perempuan - Menerangkan tentang penggunaan tandas dengan betul dengan menekankan aspek kebersihan dan penjimatan air. (Teknik TOC) Lawatan ke kantin - Menerangkan peraturan semasa membeli di kantin - Adab semasa makan - Pemilihan makanan yang sesuai/seimbang. 10.15-10.45 REHAT - Guru membawa murid ke kantin. - Murid mempraktikkan apa yang diterangkan. - Guru membantu/memerhati/menyelia semasa membeli makanan. Kantin telah murid Guru Thn 1 TEMPAT Tapak Perhimpunan TINDAKAN/BB M Semua guru/murid

8.15-9.15

Kelas

Guru Kelas

9.15-10.15

Persekitaran sekolah

Guru Thn 1

Loceng berbunyi. - Guru menerangkan tentang tatacara masuk dewan dari kantin. 10.45-12.35 Aktiviti 1 - Guru bersoaljawab tentang makanan yang dijual di kantin sekolah. - Guru menerangkan tentang jenis-jenis makanan yang berkhasiat. - Guru memilih murid secara rawak untuk mengenalpasti makanan yang berkhasiat dan menampal di papan tulis(Guru telah Kelas Guru buat permainan untuk memilih murid. Guru Thn 1 Pentadbir/guru displin BBM: Lembaran kerja

menyediakan dua bahagian iaitu untuk makanan sihat dan tidak sihat) - Guru menerangkan kebaikan makan makanan yang berkhasiat. - Murid mewarna gambar makanan yang berkhasiat/seimbang. (pilih 3 orang pemenang) Aktiviti 2 - Memperkenalkan murid kepada pentadbir sekolah/guru-guru tahun 1. - Pentadbir menerangkan tentang peraturan sekolah. - Pemenang diberi hadiah 12.45 Tatacara untuk pulang Berbaris,senyap dan bersalam dengan guru. Kelas

MINGGU PERTAMA
Tarikh: 4 Januari 2012 (Rabu)
MASA 7.45-8.15 AKTIVITI Pengurusan kelas. - Ambil kedatangan - Baca doa belajar - Menerangkan tentang tatacara masuk dan keluar ke kelas. - Menerangkan tentang keperluan murid mengucapkan Selamat kepada guru yang masuk ke kelas ataupun ketika berjumpa dengan guru. - Menerangkan tentang pemberian ucapan terima kasih apabila menerima sesuatu daripada orang lain. Latihan Perhimpunan Rasmi Guru menerangkan tentang tatacara di waktu pagi. Guru menunjuk cara beratur dengan betul iaitu berdiri tegak,tangan disisi. Latihan menyanyi lagu Negaraku. Kenali Diri Saya - Murid diberi belon. - Murid meniup belon berkenaan dan diminta berkumpul mengikut warna masing-masing. - Guru meminta murid bersalam dan berkenalan dengan rakan baru mereka. - Cth: nama, tempat tinggal, permainan yang disukai - Guru meminta murid memperkenalkan diri masing-masing kepada rakan baru mereka. - Guru mengedarkan aktiviti individu. (murid lelaki gambar lelaki dan murid perempuan gambar perempuan) - Guru meminta murid mewarnakan gambar tersebut dan menulis nama murid masingmasing. (guru perlu membimbing murid cara menulis nama mereka dengan betul) REHAT - Guru mengingatkan murid tentang tatacara untuk ke kantin. - Murid berbaris dan membeli makanan TEMPAT TINDAKAN/BB M Semua guru/murid thn 1

kelas

8.15 8.45

kelas Guru Thn 1

8.45-10.15

Kelas

Guru Thn 1 BBM: Belon

10.15-10.45

Kantin

Guru Thn 1

10.45-11.45

Guru menyelia/memerhati murid. Baca doa dan adab makan Persekitaran sekolah

11.45 12.45

Lawatan ke Kawasan Sekolah. - Guru membawa ke bilik-bilik khas seperti bilik guru, pejabat, dan pusat sumber sekolah. - Menerangkan tentang peraturan dan kegunaan bilik-bilik ini. - Guru menerangkan tentang peraturan di dalam dan di luar bilik darjah Kenali Sekolah Saya Guru bersoaljawab dengan murid tentang perasaan mereka. Guru bersoaljawab dengan murid tentang nama sekolah mereka semasa tadika. Guru menerangkan bahawa setiap sekolah ada pengenalan sendiri. Guru mempamerkan gambar lencana sekolah dan bersoaljawab tentang warna lencana sekolah. Guru menerangkan kepentingan memakai lencana sekolah. Guru mengedarkan lembaran kerja individu iaitu mewarna gambar lencana sekolah. Guru membimbing. Tatacara untuk pulang. Murid berbaris, senyap, mengucapkan salam dan bersalam dengan guru.

Kelas

Guru Thn 1 Gambar lencana

12.45

kelas

MINGGU PERTAMA Tarikh: 5 Januari 2012 MASA 7.45-8.15 AKTIVITI Perhimpunan rasmi sekolah - Nyanyian lagu Negaraku, lagu Sekolah dan Lagu Negeri Kedah. - Bacaan doa dan ikrar - Ucapan guru bertugas - Ucapan Pentadbir/Guru Besar. Pengurusan kelas. - Mengambil kedatangan - Bacaan doa belajar - Guru menyelia murid membersihkan kelas. (Teknik TOC) Dinamika kumpulan. (Kreativiti dan Estetika) - Guru meminta setiap wakil kumpulan mengambil gambar berwarna sama dengan warna belon mereka. Guru meminta setiap kumpulan menunjukkan kepada rakan mereka dan menyebut warna gambar yang dipegang oleh mereka dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Guru menerangkan warna setiap gambar dan bentuk gambar tersebut. Guru mengedarkan pelbagai bentuk kepada kelas (Khamis) TEMPAT Tapak Perhimpunan TINDAKAN Semua guru Thn 1/murid

Guru Thn 1 8.15-8.45

8.45-10.15

Guru tahun 1

setiap kumpulan. Guru meminta murid mewarna gambar bentuk tersebut dengan warna yang telah disebut tadi. Selepas mewarna,guru membimbing murid melengkapkan gambar bentuk tersebut dengan membentuk gambar orang di atas kertas mahjung hiram. Kumpulan pertama yang siap dikira pemenang. Murid diberi lembaran kerja untuk aktiviti individu. Kantin Guru Thn 1

10.15

REHAT - Guru menyelia/ memerhati murid membeli makanan dan mengingatkan mereka tentang adab ketika makan. Lawatan Sekolah. - Guru membawa murid melawat ke bilik-bilik khas iaitu Bilik Pendidikan Muzik, SPBT dan Bilik Kemahiran Hidup. - Guru menerangkan kegunaan bilik-bilik tersebut serta peraturannya. Aktiviti 2 (Bahasa Malaysia)- Kumpulan. Murid diberi kad huruf. Murid berkumpul mengikut kad huruf. Guru meminta murid menyebut kad huruf yang dmurid dapat. Guru mempamerkan gambar dan meminta murid menyebut pangkal huruf bagi setiap gambar yang dipamerkan. Guru mengedarkan kad manila kepada setiap kumpulan yang mempunyai gambar. Guru mengedarkan surat khabar lama kepada setiap kumpulan dan meminta murid mencari pangkal huru bagi gambar yang mereka perolehi. Murid dibimbing bekerjasama dalam kumpulan. Kumpulan pertama yang siap dikira pemenang. Guru memberi latihan individu.

10.15-11.15

Persekitaran sekolah

Guru Thn1

11.15-12.45

Guru Thn 1/guru matematik BBM: Kad nombor, kertas manila@maju ng, lembaran kerja

12.45

Tatacara pulang Guru meminta murid beratur,senyap, memberi ucap selamat dan bersalam.

Dewan