Wildlife Ranching Magazine

TEGNOLOGIESE ONTWIKKELING

As gevolg van menslike aktiwiteite, het die aarde se natuurlike stelsels en habitatte die afgelope 50 jaar ongekende vlakke van spanning en vernietiging ondergaan. Die Internasionale Natuurbewaringsunie (IUCN) se internasionale kongres in Hawaii in 2016 het wêreldwyd hoofopskrifte gehaal deur die aandag te vestig op skokkende navorsing wat toon dat die wêreld tans

Stai leggendo un'anteprima, registrati per continuare a leggere.